Even van Ons afschrijven …

Wij snappen niet veel, maar begrijpen wel een beetje dat wij vreemd genoeg andersom te werk gaan, zien, voelen en ervaren dan dat de Meesten dat doen. Omdat we zelf natuurlijk als Mens de weg bewandeld hebben en héél goed weten wat eenzaam voelen is, zoals Jullie Eenzaden dat ook Weten diep van Binnen, gewoon omdat er Andere Vibraties binnenin aanwezig zijn.

We hebben gekozen om te Leren van de Wijheid uit de Zielenwereld en niet van de Gebroken Mens in deze Hoedanigheid, want de Gebroken Mens in deze Hoedanigheid, daarvan wisten we allang voordat we instapten in dit DNA dat deze het niet zou gaan worden.

Wij Stellen het ons voor hoe Jullie het Hebben Moeten Ervaren om Leven na Leven te Ontwaken uit een Langdurige Coma en als Baby keer op keer in vergetelheid Terug te komen in een steeds weer een Onbekend en Dor Land waar het Oorlog is, steeds weer bij nieuwe ouders, broers en zussen. En in deze Tijd opeens Beseffen dat Men in een één of ander Vaag Lichaam zit met alleen maar een paar handen en voeten eraan als gereedschap.

We hebben Onze Werkvleugels nodig in dit Oorlogsgebied en waar in vredesnaam zijn die Gebleven, maar de Meesten hebben ze ‘Ingetrokken’ uit Veiligheidsoverwegingen. Probeer maar eens te Werken met Enorme Vleugels als de kogels je om de Oren vliegen, Probeer maar eens Buiten te Lopen en te Genieten als er Overal Landmijnen liggen. Ga maar eens op Zoek naar je Familie, terwijl de Familie verdeeld werd in Kelders en Zolders omdat ze zich verstopt hebben voor Hun Aanvallers, die Vliegen al helemaal niet meer want die komen niet eens meer buiten!

In de metaforische zin van het Woord sta je als Mens er gevoelsmatig helemaal alleen voor en moet je Contact leggen met Vreemden die misschien wel eens jouw Ergste Vijand kunnen Zijn. Er is Niemand te Vertrouwen en daarom is er niemand om jou te Helpen. Je had toen je ontwaakte uit deze Coma, alleen maar een slecht functionerende Walkie Talkie bij om met het Thuisfront te kunnen Communiceren, maar de Verbinding was allang Onherstelbaar Verbroken.

Op Zoek naar Medestanders die zich in dezelfde Situatie Bevinden en Opeens is daar die Vriend die je Leert te Vertrouwen en krijg je een Relatie met Elkaar, bouw je iets met elkaar op, wordt er een Huis gebouwd, een Tuin aangelegd, komen er een paar Kinders, Kleinkinders en Achterkleinkinders en dat allemaal in hetzelfde Oorslogsgebied, dus Jullie hebben Eigen Families gecreëerd, ondanks dat de Wortels niet hetzelfde zijn.

Het is écht Handen en Voeten Werk Hier voor de Meeste Aquariuswerkers want wij zien allemaal verschillende soorten Soldatentroepen die Bij elkaar werden gebracht voor dezelfde Missie in een oorlogsgebied, maar die niets begrijpen van elkaars ‘Zielenroerselen’ en Menselijke ‘Vertelsels’ in zowel de verbale als non-verbale aanwezigheid haha.

En het heeft lang geduurd voordat wij deze ‘structuur’ konden begrijpen en vanwaar het afkomstig was, Tjonge! Wat worden de Mensen hier voor de Gek gehouden en wat wordt er Hier veel gelogen, gekonkeld en gedraaid!!

Omdat Velen van Jullie Inmiddels deze Menselijke Ervaringen zijn Voorgegaan, kunnen Wij de Galactische Zaden die eraan zitten te Komen als ‘Nieuwe Mens’ Helpen met het Hier te Leren Gedijen in best wel Bizarre Omstandigheden. Hey, het is immers een Leerweg met een Scala aan Leermogelijkheden, maar Gedijen kan alleen maar wanneer er Gezonde Omstandigheden zijn Ontwikkeld om in te Kúnnen Gedijen en Wij kwamen binnen via de Kern van dit Kapotte DNA.

Het is niet alleen Hier binnen dit Realm te doen maar bij vele Universa daarbuiten én daarbinnen en zijn Wij Allen volledig Omringt met Oorlog van Ongekend Nuclear Niveau, waarbij Wij vele Timeframes moeten Ombuigen om dit Universum te redden van de Nucleaire Ondergang. De Ondergang van Dit Universum zou hetzelfde gaan verlopen als de Ondergang van Lyra in het Vegastelsel, welke volledig werden afgesloten waardoor Jullie voor hele lange tijd niet meer Thuis zijn geweest.

Er Moesten Onervaren Tijdsreizigers komen naar dit Realm die sneller konden Reizen dan het Licht! En Wij vonden een soort ‘Andersom’ werkwijze aan die Van Jullie en moesten daarom Via de Bronlagen komen welke zowel een Verre Toekomst als een Ver Verleden Omsluiten met vele Multidimensionale Tijdsringen en dan kom je opeens in een Pakketje Mensenlichaam, welke als Aquariusreizigers ondanks alle Voorbereidingen, alsnog verrassend véél stijver en stroever wordt Ervaren dan waar we op voorbereid werden, het lijkt wel alsof we in drijfzand aan het Zwemmen zijn.

De Multidimensionale Reizigersvorm wordt door Vele Zielen nog niet begrepen, Maar Wij in Dezelfde Hoedanigheid zoals Jullie er altijd al geweest Zijn vanuit het Oneindige Aspect binnen het Tijdscontinuüm en Hoe Hard we het ook Proberen om met Jullie te ‘Praten’ vanuit dat Aspect, krijgen Wij het Vaakst te maken met ‘de Argusogen van de Ervaren Ziel, Zelfs Jullie (menselijke) Wapens, maar ook de Be-Schuldig-ingen richting ‘Spirituele Arrogantie’ is ook al zo iets.

Wij werken op het Aardse zoals Kinderen dat Nog doen met het Nodige Zelfvertrouwen en de Huidige Aquariuswerkers laten zich niet Conditioneren tot Angstige Wezens die weg kruipen in een Hoekje (soms wel even onder een steen 🤓) En Angstloos is niet Arrogant, een andere visie hebben is ook niet arrogant, andere ervaringen dragen is ook niet arrogant en om Elk Levenspad te Erkennen als weer een nieuwe speeltuin om in te kunnen Spelen en te Leren is ook niet arrogant, erover willen praten óók niet.

Kinderen bezitten geen valse trots, onzekerheid of minderwaardigheidsgevoelens omdat zij vol Zelfvertrouwen in de Richting van de Onderneming stappen, zij zien geen enkel Gevaar op hun Ontdekkingsreizen en wanneer er Gevaar op het pad komt, dan Ervaren Zij dat Vanzelf want daar Leren Kinderen van.

Jullie zou eens moeten Weten hoe Groots, Mooi en vooral Moedig het Menselijke Kinder Hart is in al Haar Aspecten tot in de Kleinste Puntjes van Perfect Prachtig! Dan waren meteen alle zoektochten, onzekerheden en twijfels weg zonder er ook maar één verklaring voor te Zoeken, zonder ook maar één keer erover na te Denken, Leegte is een enorme Expansie en daardoor een Perfecte Staat van Zijn, in de Menselijke Ervaring als je in het Hart aanwezig Blijft.

Mens eigen relatief ‘Nare’ Gewoonte om Zichzelf ‘ Minderwaardig te Denken’ zorgt er niet bepaald voor dat Men voor Volwaardig wordt aangezien, misschien is dat wel de reden waarom er Eérst van Buitenaf Gezocht wordt voordat de Smallere Kern wordt ‘aangeraakt’ bij de Meesten. Ligt de Eigen Ellendige Zienswijze aan de Ander, zelfs wanneer iemand volledig onbedoeld dood gaat ligt het aan de persoon die is gestorven dat Iemand zich Verdrietig voelt en daarmee het Recht denkt te hebben om tegen de Naasten te gaan Schreeuwen en dan wordt er nog begrip verwacht ook nog.

Dat is Raar toch? Dat Men voor Volwaardig gezien wil worden terwijl het Minderwaardigheidscomplex gaat Schreeuwen tegen het Personeel, partner, kinderen, dieren om Jezelf Groter te kunnen Voelen?

Aquariuswerkers vertrouwen volledig op datgene wat de Voorouders gebouwd hebben, maar liever niet op de Geconditioneerde Zelven. De Voorouders die in een Andere Universum Wonen en vanuit het Hartsbewustzijn Verbonden zijn met Hun Kinderen en dat er Legio Manieren Gevonden kunnen worden om de Ouders te kunnen Bereiken als er Gevaar Dreigt, of omdat Zij de Weg een beetje Kwijtraken, omdat de Walkie Talkies niet altijd goed werken.

Kortom, wij weten helemaal niets van Tweelingzielen bijvoorbeeld en niets over de Opbouw van Jullie Zielenwerelden van het Vissentijdperk omdat wij werken vanuit de Kern, dus van Binnen naar Buiten. Wat is er Romantisch aan een Tachyonensplitsing van twee Zielenfrequenties naar Creatie tot Dense Vorm? Waarom dan op zoek gaan naar de ‘Andere Helft’ van de Tachyonsplitsing? En dat is zo verwarrend als de Pest geweest!

Weten Jullie wel Hoeveel Tachyonen er op deze Wijze tot Densiteitsvorm verworden? De Informatie Daarvan ligt zoveel dieper in meerdere tijdslagen, omdat deze Gekoppeld ligt aan het Bron Bewust welke bij meer dan 99% van de ‘Spirituele’ Bevolking nog minder dan 1% van de werkelijke Herinneringen Draagt. En dit is géén aanval op Vissentijdperkers hoor, maar een Verkorte Reis naar het Begrip van de Manipulatie.

Misschien zijn Jullie als Zeer Ervaren Reizigers een beetje Vergeten dan Men in de Meest Lege Vorm van Zijn, de Grootste en meest Snelle Werkzaamheden Leveren in het Coherentieveld. En dat is Relatief Moeilijk als alle Templates van het DNA zijn opgevuld met Epigenetische shit en werden Ontwikkeld tot de Huidige Vorm.

Omdat in het Menselijke Lichaam Oppervlakte Reizen worden gemaakt neemt men datgene wat er tot Beschikking werd gesteld en dan kan Men Misschien Twee dingen Doen. Misschien Schikken naar Het Gegeven Aanbod, of kijken welke Mogelijkheden er gemaakt kunnen worden van het Gegeven Aanbod en als een héérlijke Idiote Macgyver aan de slag te gaan, die in elke Omstandigheid gereedschappen maakt van wat er te Vinden is.

Om de Groeiomstandigheden binnen dit reeds door Jullie Zielenvolkeren gecreëerde, maar overgenomen Realm te Verbeteren voor de Nieuwe Galactische en Aardse Zaden, zijn de Aquariuswerkers allen een soort van Macgyvers vanuit het Menselijke Lichaam, hoe cool is dat?

Planeten zijn niet zo verschillend van de Zielen, want ook Planeten reizen door alle tijden heen zoals Zielen dat doen. Wij zijn alleen een Andere Soort Boom in het Heelal maar wij dragen allemaal een Wortelsysteem en zijn allemaal afkomstig van een bepaalde Ontspruiting uit het Zaad. En er bestaan ook Luchtwortels wisten jullie dat?

We functioneren zo’n beetje hetzelfde als de Paddenstoelenwereld en er is alleen één schimmeltje nodig om te Kunnen Groeien, waarna er Prachtige werelden ontstaan. Wat Elementen bij elkaar, beetje water, zand en zonlicht, een spoortje die een schimmeltje wordt en zie Hier deze Hele Wereld, is dat niet Fantastisch?

Velen zijn vrijwel elke seconde van deze aardse tijd zo hard bezig met de eigen Stukken, wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat was mijn planeet, uit welk sterrenstelsel kom ik en wij vragen Ons Serieus de Relevantie Hiervan af, want wat doet dat er toe als Men Kosmisch gezien Voorbeweegt zoals Schimmels dat Doen.

En dat is Precies wat niet wordt begrepen of niet binnen het Gekaderde Plaatje van het Denken past, is dat er een schimmel ontstaat om van een dode Boom medicijnen te maken, zoals Chaga bijvoorbeeld en de andere schimmel ontstaat om Vliegen te doden om een plantensoort te redden en dat de volgende Schimmel ontstaat zodat de dode vliegen worden opgeruimd en dat de volgende Schimmel ontstaat waar mensen en dieren van kunnen eten.

Wij kunnen niet Zonder Elkaar, Wij zijn Hetzelfde en toch zo Verschillend in Functie, maar Vele Mensenzielen proberen om zowel de Rood met Witte Paddenstoel, als de Stinkzwam, als de Chaga tegelijkertijd te Zijn, puur vanwege het Feit dat Zij een Disconnectie Ervaren met Hun Ware Wortels welke een Communicatiesysteem Dragen als een Voedingsbodem die er Gewoon is, zonder erbij na te denken in Contact staat.

Zielen Dragen een Immens Groot Bereik maar als Men dáár over ná gaat denken dan bereikt Men niet zoveel 😁 Dus kwamen de Aquariuswerkers naar dit Realm om de Vissentijdwerkers uit hun Gevangenisgedachten te Halen. Jullie Zijn Samenwerkingsvormen van enorme velden aan Kinetische Voort Stuwingen die Jullie Creëren vanuit het Licht én het Duister.

Er is écht een Bovengrondse en Ondergrondse Hier, maar dat is niet slécht, zoals het Duister zelf is ook niet Slecht is maar een soort benodigd metabolisme onder het Zand en daar hóren de Wormen ook gewoon bij.

Wij zijn Allemaal geschapen zoals de Kosmos werd geschapen en Wij proberen te gedijen op de Planeten die eruit zien als Eilanden van Energie en niet als Gekleurde Bolletjes in een Zwart Heelal, nee, nee het Heelal is zoals het Zand! En we Horen Wortel te schieten om vervolgens als zaad te Groeien en tot Bomen te Verworden.

Als een Immer Uitdijend proces dat eigenlijk niet eens een Begin of een Eind kent, maar telkens nieuwe en prachtige creaties ontstaan om in te kunnen Spelen, groeien, creëren als Bewustzijn. Doet het er wérkelijk toe waarom de bananen krom zijn omdat ze naar de zon toe groeien? Of is het belangrijk om te weten of de Kip of het Ei er als eerste was? Maar omdat Wij in Menselijke vorm binnen dit Soortgelijke Paddenstoelenrijk aanwezig zijn is het voor Ons simpelweg een Ontstaan als Evolutionaire Creatievorm.

Een glas water is in onze ogen niet half vol of half leeg of precies goed gevuld, maar het is gewoon een glas met water en hoe in vredesnaam leg je in vredesnaam de Ervaring van een glas water uit? Zoals het ergens ooit is ontstaan (en wie daar mee is begonnen mag Joost weten 😁) om ervan overtuigd te zijn dat Tomaten rood zijn en Boontjes groen.

Maar deze overtuigingen brengen uiteindelijk ‘gekaderde’ vrijheden binnen het aspect van de Ervaring en is elke overtuiging een héél erg lastig aspect om daar een ‘Waarheid’ te vinden, want ook de Waarheid voelt heel erg aan als een vaste materie, bijna verplicht om daarin mee te gaan, daaraan te moeten voldoen, terwijl er Duizenden verschillende Kleuren Rood en Groen ontspruiten als het Spectrum ‘Breekt’ op de Densiteitsvorm, dus wat is de Waarheid in Rood en Groen als Ervaringsleer?

In alle Oprechtheid gevraagd, Kun jij aan iemand uitleggen hoe de ervaring van Rood voelt? Want Wij zien Jullie Zielen als alle Kleur Schakeringen die Ontstaan zodra het Spectrum Breekt en dat is een geweldig Wijds Uitzicht.