Een Boodschap

“met open ogen aanschouwen
zal het hart diep raken”

12-11-2016: Een gecodeerde boodschap: Meestal moeten we niet teveel ‘nadenken’ – over dat wat we aangeleerd hebben gekregen – in plaats van simpelweg onze intuïtie en gevoelens te laten spreken. Verdieping en voltooiing van de ‘Spirituele Reis’ die ons inziens om ‘zelf realisatie of realisatie van zelf draait. Vrijwel mijn hele leven al heb ik een ‘verborgen’ kantje die velen – met uitzondering van een handjevol geliefden & vrienden – nooit hebben geweten dat ik die in me draag. Mezelf verloochenen om dit ‘verborgen’ kantje in stand te houden om iemand te plezieren, is niet meer want wij mogen langzaamaan in openheid treden.

Je kunt altijd overgaan tot het ontvrienden in real life of op internet – als mijn persoonsvorm jou niet (meer) bevalt – omdat ‘ik’ misschien een andere ‘waarheid’ draag dan ‘jij’. Waarheid is slechts een perceptie van een veel groter geheel waar een soort jij en ik onszelf bevinden. Want zij, die openstaan voor andere meningen en visies, daarbij kritisch durven te kijken naar de Illusie waarin we dagelijks zelf verkeren, weten – dat wat met open ogen wordt aanschouwt, het hart tot het diepst zal raken, de grote verandering van het collectieve bewustzijn teweeg zal brengen zullen er sterren op de mensheid neerdalen om te ascentie te begeleiden.

Aan degenen die slechts de geïndividualiseerde ziel leven, maar niet de zielentrillingen vanuit het menselijke lichaam vragen wij om jouw eigen fysieke lichamelijke leven en diens trillingen te gaan onderzoeken en verkennen. Precies zoals reeds eonen lang de Aardemagiërs, Heksen en andere Natuurgenezers of Wijzen ons daarin zijn voorgegaan als sterrenvolk. Aan de degenen die slechts het lichaam leven en niet de zielentrillingen – willen wij vertellen wij menselijk gezien als uitzonderlijk kritisch kijker en intuïtief weter vanuit plasmabrein aangesloten op het goddelijke DNA over de gang van zaken in de huidige wereld – een eigen waarheid en dus een eigen beeldvormige perceptie heb gevormd – die beiden is – de geest in een menselijk lichaam.

Misschien wel een heel impopulair gekozen besluit als menselijke zelf als wij deze boodschappen eenmaal gaan delen met anderen, maarja het wordt toch eens een keer tijd om ‘mezelf’ te laten zien aan een wat grotere wereld, dan mijn geliefden en vrienden nietwaar? Ook onze persoonlijke missie heeft recht van spreken al is het maar voor kleine doelgroep lezers – die hier iets van oppikken voor zichzelf. Maar voor iedereen die spiritueel aan het ontwaken is, is de enige en echte reden om de eigen unieke zelf te verbergen – is uit angst voor hun directe omgeving van ‘ongelovigen’. De angst om de mensen die je lief hebt kwijt te raken groter dan de drang om de waarheid van je eigen hart te verkondigen. Zelfs wanneer deze mensen jou al een leven lang pijn hebben gedaan, blijft angst voor verlies aanwezig.

Wanneer je jezelf opeens wakker in een slapende wereld vol marionetten en narcisten aantreft – dan wordt het misschien tijd om de stoute schoenen aan te trekken. Misschien zelfs voorzichtig te gaan onderzoeken hoe jij jouw eigen unieke waarheid kunt gaan uitdragen, daarmee gezegd de trillingen van wie je in werkelijkheid bént, uniek en authentiek. Niet omdat dit moet, maar omdat het anders jouw eigen verspilde leven wordt, zoals de vele zielen die jullie reeds zijn voorgegaan, gevangen gezet als marionet van het eigen DNA – in vergetelheid.

We zijn hier allemaal met een persoonlijke missie en deze is niet om anderen te overtuigen van jouw ‘spirituele’ of ‘realistische’ waarheid nu we op weg zijn naar het Aquariustijdperk. Deze is om te laten zien wie jijzelf in werkelijkheid van binnen bent. Laat hen, degenen waarvoor je bang bent om jezelf te laten zien, jou maar uit hun levens schrappen – als je eindelijk jezelf bent geworden. Beter kwijt dan rijk, zodat unieke jij, voor de tijd die hier nog rest – gewoon authentiek geleefd kan worden vanuit het soevereine aspect.

Angst voor verlies van alles wat je hebt verworven of opgebouwd in het leven hoort onder de noemer – de aangeleerde gewoontes – de massale conditionering – de bezittersvorm – gehersenspoeld. Het heeft jou misschien zelfs wel tot marionet van jouw eigen directe omgeving en leven gemaakt. Misschien past een geheel nieuwe omgeving prima bij jou, zo eentje waar jij jezelf heerlijk thuis zal voelen, omdat je jezelf kunt zijn.

Het leven neemt prachtige wendingen van nieuwe paden en mogelijkheden en elk pad dat wordt ingeslagen is waanzinnig interessant – althans dat is mijn visie – want ik ben niet bang voor verlies van materieel of mensen. Het is zo belangrijk om daadwerkelijk naar binnen te keren, te zien wat er gaande is, hoe het spel wordt uitgespeeld door het duister.

Dit gaat niet om anderen te overtuigen van hoe jouw eigen spel des levens in elkaar steekt, dit gaat er niet om dat jij anderen moet vertellen hoe spiritueel jij of die ander zou moeten worden of zijn. Spiritualiteit is de weg of een vorm naar zelfrealisatie, het leven in een lichaam vanuit het eigen hogere bewustzijn – Dat we zelf bij machte zijn om onze eigen levens te scheppen, vormen en creëren – daarin onze eigen vrijheid, liefde en waarheid zijn. Anderen aanmoedigen en inspireren dat elk bezield mens in staat is om vanuit de eigen waarheid te leven vanuit een goddelijk of bron bewustzijn – in plaats die van anderen te volgen.

De ‘slapende’ mensen versus de ‘wakkere’ mensen is een nieuw-soortige spirituele dualiteit geworden. De eigen persoonlijke en unieke missie van de ‘wakkere’ mensen is precies hetzelfde als die van de ‘slapende’ mensen. De mensheid ontwaakt namelijk al ruim 120 jaar via bepaalde zielengroepen via bepaalde stralen en incarnatiedichtheden tot er uiteindelijk een eenheidsvorm zal ontstaan die goed is voor Jezelf, de Natuur, moeder Aarde en diens Kinderen.

Uitdragen wie je in werkelijkheid bent – de leer van – jezelf te bevrijden van alle kettingen waaraan de dacht vastgeketend te zitten. Start eens voorzichtig met los te breken uit je eigen vastgeroeste netwerk – door gedurfde maar inspirerende keuzes te maken, dappere besluitvormingen te nemen, in contact te treden en informatie uit te wisselen met gelijkgestemde trillingen – van binnen naar buiten en zo zal het altijd zijn als een explosie in plaats van een implosie. Woorden zijn gestapeld en daardoor dodelijk voor het zelfvertrouwen, ondermijnend vaak zonder dat mensen er erg in hebben, maken zij zich groter of kleiner daardoor, beter of slechter, hoger of lager – wat in het geheel zo niet eens bestaat in werkelijkheid.

Maar als kleine kinderen durft geen volwassene te zien, dat wij allen als kinderen horen te blijven als het gaat om gevoelens overdragen. En het wordt tijd dat jullie leren inzien dat het overbrengen van twinkelingen, innerlijke sprankelingen, een glimlach, een knuffel en ja zelfs sprankelijke boosheid gelijkwaardig is aan elkaar het volwassen innerlijke kind.

Durf jouw unieke aardse wijsheid en kosmische kennis te delen met anderen – en voel hoeveel mensen zichzelf alleen voelen staan in hun groei naar gerealiseerde zelf. Je staat er minder alleen voor dan jij denkt, want op dit moment is iedereen bezig met een eigen ontwakingsproces – trillingsverhoging. Door te zwijgen over die van jezelf – sluit je onbedoeld anderen buiten – die jouw voorzichtige aanmoediging misschien heel goed kunnen gebruiken. Wees dapper en begin eens hier en daar wat spiritueel nuchtere vragen te droppen in jouw ietwat ‘boerse en nuchtere’ omgeving ? !

Deze wereld zit vol met gesloten ogen en geblokkeerde harten en deze wereld is wijs gemaakt dat er slechts een geboorte en een dood van het fysieke menselijke lichaam bestaat. Een wakker lichaam met slapende geest is gestoeld op een Piramidesysteem van politieke regeringen, zielentrillingen zijn onsterfelijke wezens en horen dit bewustzijn te incarneren.

Laat mensen daarbij wel lekker in hun eigen tempo ontwaken met hun eigen netwerk van groeiende mensen, want jouw unieke wijsheid delen, brengt inzicht bij anderen. Daar mogen zij zelf weten wat zij daarmee doen – dat is niet aan jou om dat te bepalen, of dit nu jouw partner is, een goede vriend of een familielid. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand is in staat om de wereld – lees – deze mensheid in één keer bewust te maken – van de illusie die wij zien. Het welbekende olievlek effect – om daadwerkelijk nieuwe Platformen neer te zetten en de weg naar de samensmelting van oude Tribes met Nieuwe Tribes die de beschavingen gaan vertegenwoordigen – kunnen we niet alleen – we hebben elkaar heel hard nodig.

Life is a bitch and then you die? Dat dachten wij van niet! Doodgaan voordat we ooit de zoete smaak van het soevereine zielenleven hebben geproefd – slechts de bittere smaak – van menselijke conditionering. Nee dank je wel, want als pessimist noch positivist, voor degenen die me werkelijk hebben leren kennen – de spirituele realist – is het niet altijd een gemakkelijke reis geweest, omdat mijn lichaam alles leek te willen ervaren, om daadwerkelijk te leren begrijpen – wat ‘soevereiniteit’ in deze maatschappij, in dit leven op Aarde inhoudt!

We gaan namelijk van collectief menselijk trauma naar collectieve genezing, van seksueel bezit naar seksuele vrijheid, van fysieke chronische pijn naar leefbaarheid, van onderdrukking naar bevrijding, van armoede naar rijkdom, van bijna dood naar springlevend, van vele verliezen aan de menselijke dood naar nieuwe ontmoetingen, van onwetendheid naar kennis en wijsheid – van slachtoffer naar moedige reiziger!

Als verkenners, onderzoekers, voorlopers en poortbewakers van de poorten vijf tot twaalf van ascentie, de Platformers en Bouwers van de nieuwe beschavingen, van de 7e tot voorlopig de 12e stralen incarnaties uit andere Universa, is het niet gemakkelijk geweest in in deze zeer vertraagde incarnatiedichtheid te reizen.

Ingestapt op 22-05-1969, geboren op 23-05- 1969 – hebben wij als council de ‘spiritueel zoekende mensheid’ van zeer dichtbij geobserveerd en onderzocht. De groei en ontwikkelingen van 3D naar 4D naar 5D en deze poorten zullen rond 2021/2022 gaan sluiten! Het is gelukt! Terra is aan de winnende hand, zij is haar werkelijke kinderen aan het terug claimen en zij zal zegevieren, het wordt tijd voor de ontwaking van haar werkelijke kinderen.

Voor sommige ‘stille’ poortwachters, voorlopers en wayshowers is de tijd daar dat de grote shift van 5D naar 7D gaat plaatsvinden om het achterliggende werk dat is gedaan, het grote ontwaken van een mensheid die via het DNA in slaap werden gebracht. Zij zullen de werkelijke fysieke daden van vlees en bloed zijn. De tot vlees verworden goddelijke ‘arbeiders’ vanuit de Bron. Immer waarheid vanuit Bron liefde, ongemanipuleerd, onbevreesd en vooral zonder ‘wapens’ zullen zijn. Omdat zij nooit in gevangenschap hebben gezeten, non-getraumatiseerd.

We hebben het hier over Kristallen, Diamanten, Parel, Gouden en Zilveren kinderen, die stap voor stap het menselijke trauma eruit gaan halen via liefdevolle samensmeltingen. Zowel de ‘Lichtwereld’ als de ‘Schaduwwereld’ waren beiden nog niet klaar voor deze in stilte geïncarneerde groepen, afkomstig vanuit de 7e en 12e universums. Maar er komt een dag dat er een samensmelting zal gaan plaatsvinden met 22 zielengroepen. De eerste 12 beschavingen uit de werkelijke oudheid Hybornea, en de volgende 12 beschavingen uit andere Universa, omdat zij 7.7 miljoen jaren geleden deze fusie al hadden moeten maken om Terra uit te laten dijen in kennis en tijd.

De gevangenschap is over!

Wij waren hier al die tijd om Terra te redden van haar ondergang, om in stilte te bouwen aan de nieuwe platformen en om na de grote ontwaking te vertellen dat er een samensmelting van Tribes zal gaan plaatsvinden. De ‘nieuwe kinderen’, die Terra op hun duimpje kennen, omdat zij uit de toekomst komen en volledig haar blauwdruk kennen. Zij zijn verder zijn gaan reizen waar vele Aardse Zielenkinderen werden gevangen gezet, voor het oogsten van leed, angst, mensenlichamen en zielentrillingen. Het is verschrikkelijk geweest!

Als onderdeel van het Grote Wakker Worden – liever genoemd De Collectieve Weg naar Zelfrealisatie – is het belangrijk dat mensen weten hoe de illusie in elkaar steekt en om als ‘spiritueel mens’ het niet langer meer te zoeken bij de kunstmatig aangebrachte rechtopstaande gekleurde chakra’s, die in de lichamen van de homo erectus werden geplaatst en het niet meer te zoeken bij anderen en vanaf die tijd de zielentrillingen beheersten – marionetten. Zoek het bij Zielenzelf bij jouw innerlijke vibraties.

En als jij hier een persoonlijke mening over hebt, zal ons dat eerlijk gezegd niets doen, omdat het een geconditioneerde mening is. Kritisch denkers en intuïtief voelers zijn geen complottheoretici, maar zij zullen altijd beide zijden van een medaille bekijken, zowel de voor- als de achterkant en nogmaals. Vanuit een stromende mening verblijven in plaats van te veroordelen, dat beide zijden er anders uitzien vanuit een bepaald perspectief, maar dat het slechts om dezelfde munt zal gaan. Enkel uit hun eigen illusionaire comfortzone gestapt – de ware aard achter hun eigen conditioneringen gezien – en dragen een persoonlijke missie in vlees en bloed uit als wandelende en ademende waarheidsmeters.

Zij zijn de nieuwe artsen, de nieuwe schoolsystemen, de nieuwe klokkenluiders, de nieuwe politiek en straks de Nieuwe Mensen op een Nieuwe Aarde die de volgende generaties zullen gaan begeleiden, hun voetstappen in het zand achterlatend. En nooit hoeft men iets te doen met geschreven of vertellende informatie van anderen, althans niet met jullie denkende en gespleten hoofden. Wees trillende en vibrerende innerlijke energie – het resonerende herkenningsgevoel, want ooit waren jullie hetzelfde als wij. Namelijk vernuftig in elkaar gezette kosmische trillingen, bewegend, stromend, reizend in tijdsringen die in elkaar overvloeien.

Levend en ademend in een menselijk lichaam met een eigen unieke kijk is niet de overtuiging in te gaan, maar te vertrouwen op resonantie dat wat op je pad mag komen, vanzelfsprekend wordt begrepen, ja zelfs woordeloos vuur naar vuur te sparkelen. Dat wat wij willen beleven, ervaren om van te groeien, uit te breiden, expanderen, samensmelten en op deze manier weer tijdsringen bouwen – uitdijen, expanderen, van binnen naar buiten vibreren, en dit is iets wat wij niet vaak genoeg kunnen vertellen, dat het lichaam géén gevangenis is, maar een werktuig van de Bron. Ondanks dat het een ander werktuig is dan we ooit kenden :)

De zintuigen – eenvoudig en simpelweg in het eigen leven te zijn en wij weten dat élke scheppingsvorm er op een andere manier uitziet en dat wij slechts die unieke scheppingsvorm zijn, in welke vorm dan ook. Mijn eigen keuze was het, om te gaan leven vanuit dit specifieke bewustzijn. Een leven lang proberend om balans te vinden tussen hoe wij de wereld ervaren in een menselijk pakket van vlees en bloed, dat is realiteit en tegelijkertijd spiritualiteit. Vie mentale stromingen – het hart geraakt. Het innerlijke bestaande licht en liefde, elke duisternis kan overstijgen van binnen naar buiten. Elke dag opnieuw met als persoonlijke Mantra – gaan we het vandaag beter doen dan gisteren – in welke vorm dan ook.