OVER HEIDY

Er is geen hamer of sikkel waarmee ik mooie dingen kan bewerkstelligen, omdat ik zelf het instrument ben waarmee gewerkt wordt. Ongeveer drie decennia lang werk ik als spiritueel coach en alchemistisch healer en heb ik vele sterrenzaden mogen begeleiden bij hun groei en ontwikkeling naar menselijke vorm. Mijn behoorlijk lange geschiedenis van heel hard werken, oefenen, ervaren en zelf te genezen van diep beschadigde epigenetische DNA structuren, heeft me gebracht tot waar ik nu mag zijn.

Mijn naam is Heidy, ik draag de achternaam van Melis en je mag even een kijkje in mijn hoofd nemen. Zo ongeveer 52 jaar lang hobbel ik rond in een menselijk lichaam op moederplaneet Terra, die jullie kennen als moeder Aarde. De kroon van dit leven is het gezinnetje dat ik voort heb gebracht zoals de bloeiende bloem die zaden voortbrengt. Ik heb de grote eer om moeder genoemd te mogen worden door een dochter van 28 en een zoon van 25.

Geschonken zijn een kleinzoon van vier en een kleindochter van twee waar ik oma voor mag zijn. Mijn partner ondersteunt mij in wie ik werkelijk van binnen ben en we hebben een rijkelijk leven die gevuld is met spirituele en menselijke aspecten die zowel moeilijk als gemakkelijk, zowel schaduw als licht tegelijkertijd zijn. Het hebben van een relatie is soms bikkelen met elkaar, maar we vinden altijd een weg om voort te gaan met de groei en bloei van het oorspronkelijke aspect.

Met moeder Terra en de Bron heb ik een vanzelfsprekende en woordeloze connectie, waarbij mijn lichaam het verbindingsstuk van beiden mag zijn. Het werk dat ik verricht bij anderen, pas ik vrijwel dagelijks op mezelf toe door in verbinding te blijven met mijn eigen natuurlijke staat van zijn, maar dit is ooit wel eens anders geweest in mijn weg naar mens worden. Wat vrijwel niemand heeft geweten, is dat ik als ongeschonden blauwdrukzaad vanuit de Brontijd, via omniversumtijd volledig onzichtbaar naar universumtijd reisde en incarneerde op Terra in een DNA lichaam.

Dat is best een mond vol nietwaar :) ? De reden waarom ik nooit naar buiten ben getreden met de informatie die ik draag, was simpelweg omdat er in mijn jongere jaren nog helemaal geen sprake was van een breder bewustzijn. Een incarnatie in het drie dimensionale, dus binnen het gematerialiseerd aspect is bedoeld als het leerlichaam voor de ziel. En Terra heeft mij uitgenodigd om dit specifieke platform te komen onderzoeken, namelijk het 168.000 jaren lange gemanipuleerde menselijke/reptiele DNA lichaam.

Een incarnatie binnen het gematerialiseerde aspect is voor mij zeer zeldzaam te noemen en dat is iets wat ik slechts vijf keer heb gedaan vanaf de oorspronkelijke Brontijd. Het zijn mijn kosmische fractale familie die mij voortdurend beschermen ten tijde van deze incarnatie, zodat ik ongeschonden kan blijven reizen. Met geen mogelijkheid ben ik gevangen te nemen in bepaalde tijdszones van dit universum en kan ik ook niet worden vastgezet in een loopingsysteem of tijdsklok binnen dit planetaire en universele systeem. Terwijl de tegenhangers van het licht nooit kennis hebben gehad van ons bestaan, dachten zij de geconfisqueerde universele wijsheid in pacht te hebben die zij voor de geïncarneerde zielenvolkeren achter wisten te houden.

Ook weten zij onze werkwijze niet en zullen zij nooit of te nimmer erachter komen hoe de werkelijke blauwdruk van de tijdlijnen eruit zien. Je zou ons fractale helpers kunnen zien als de oorspronkelijke steen die in het water werd gegooid waar kringen rondom uitdijen tot aan de rand van het water. Momenteel zijn we bij de rand van het water aangekomen waar het water zal vermengen met vruchtbaar zand waar nieuw leven uit kan ontstaan die uiteindelijk de ware planetaire cyclus inhoudt. Deze cyclus wordt beschermd en bewaakt door de oorspronkelijke elementalen die hier de eerste levensvormen waren voordat er incarnatielichamen kwamen.

Zij waren het water, het vuur, de aarde, de lucht en het ether waar uiteindelijk de gematerialiseerde levensvormen uit zijn ontstaan en dus ook ons lichaam, zij hebben altijd met de mensen samengewerkt, want de menselijke lichamen zijn onderdeel van hun prachtige creatie, die in samenwerking met Terra werden gecreëerd, zoals alle prachtige gematerialiseerde lichamen en levensvormen.

En omdat we door deze planetaire tijd aan het reizen zijn, zijn wij onderdeel van de vanzelfsprekende liefdevolle moeder natuur van Terra. Zij is altijd en eeuwig aanwezig vanuit een bepaalde blauwdruk van cyclische tijd. Wij bewaken zowel het verleden als de toekomst en Terra is onlangs van haar vierde naar haar vijfde cyclische Terratijd gegaan. Deze wordt in de huidige tijd van ascentie, de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk genoemd.

Wat misschien interessant is om te weten is dat Terra daadwerkelijk een bewustzijn draagt en dat zij kan communiceren met alle levensvormen dat DNA bevat, maar zij kan ook communiceren met alles wat elementaire informatie bevat, want de elementalen waren haar eerste kinderen op Aarde die de werkelijke levenscycli vormden. Er is getracht ons wijs te maken dat mensen lineaire wezens zijn, maar we bevinden ons altijd en voortdurend in een stroming van een continuum. Een door buitenaardsen ontwikkeld intelligent kloksysteem heeft de ziel in een illusionaire looping van gestapelde tijd vast weten te houden voor eeuwen lang. Zij hebben de mensheid doen laten geloven dat tijd slechts vooruit kan gaan, dat alles ouder wordt en dat de tijd eindig is.

gemaakt op vijf jarige leeftijd

Echter in werkelijkheid bevindt de ziel die gekozen heeft voor het menselijke leerlichaam voortdurend in een uitdijende continuum van tijdloosheid die als de lente, zomer, winter en herfst kan worden gezien.

Zoals een paardenbloemzaadje dat comfortabel in vruchtbare aarde nestelt, worteltjes wordt waar uiteindelijk een scheutje uit groeit (lente). Het scheutje komt boven de aarde uit en dijt uit tot groene weelderige bladeren. Er groeit een stengeltje uit de bladeren waar een prachtige paardenbloem uit ontstaat (zomer).

De paardenbloem bloeit in volle glorie en krijgt pluizige zaden die uiteindelijk los komen (herfst). De oorspronkelijke paardenbloem legt zich vanzelfsprekend te rusten in de gevoedde aarde (winter), waarbij het voortgebrachte zaadje elders zal gaan ‘settelen’ om vervolgens worteltjes te worden (lente).

Dit zaadje denkt er niet over na waar deze vandaan komt, deze denkt er niet over na wat er met de oorspronkelijke paardenbloem is gebeurd. Het paardenbloemzaadje is voor altijd en eeuwig een onderdeel van een oorspronkelijk ontstaan, voortkomend uit een cyclus. Het zaad zal daardoor altijd oud en nieuw tegelijkertijd zijn en zal nooit verloren gaan zonder kunstmatige inmenging van het natuurlijke cyclische systeem.

Onze lichamen zijn een onderdeel van hetzelfde cyclische systeem als de paardenbloem, want deze lichamen brengen ook zaden voort en het lichaam legt zich terug in de aarde waarop het zaad verder zal reizen. Voel jij hierin een sterven? Een ouder worden? Een eindtijd? Ik namelijk niet! Want waar kwaadwillende buitenaardsen getracht hebben om ons wijs te maken dat we slechts tijdelijke wezens op Terra zijn, hebben zij ons geleerd om vooral te focussen op het stervende lichaam, in plaats van te genieten van de vlucht als rondreizend zaad.

Altijd zullen wij zowel de oorspronkelijke plant als het reizende zaad tegelijkertijd zijn en in de tijd dat de kwaadwillende buitenaardsen aanvankelijk het reizende zaad des levens nodig hadden om de cyclus te leren begrijpen, hebben zij ondertussen de oorspronkelijke paardenbloemplanten ontworteld. Een zaadje kan nergens gedijen of tot wasdom komen als de omstandigheden geen vruchtbaarheid biedt. En waar geen vruchtbaarheid meer is, sterft uiteindelijk niet alleen de oorspronkelijke plant, maar ook het zaadje uit.

Terra is nog steeds één van de mooiste vormvaste creaties uit dit universum. Zielen (zaden) willen hier heel graag hun ervaringen maken in het DNA leerlichaam (oorspronkelijke plant), het is een prachtige leerzame ervaring! Terra heeft de perfecte omstandigheden gecreëerd voor de zielenincarnaties, want de lichamen kregen zuiver water, warme zon en zuurstofrijke lucht om de menselijke cycli die vanuit het DNA vanzelfsprekend wordt begrepen en geregeld in stand te houden.

Zonder lichamen, geen zielenincarnaties en zonder zielenincarnaties krijgen de kwaadwillende buitenaardsen vrij spel om Terra in bezit te krijgen. En met deze wetenschap maakten zij de omstandigheden zo ongunstig mogelijk voor het DNA lichaam en de reis van de ziel. De buitenaardsen waren jaloers en zijn dit planetaire systeem binnengedrongen, zij leerden van de zaden en de oorsprong, dus over de cyclische tijd die vanuit het DNA wordt geregeld. Ze hebben het heel vernuftig en intelligent aangepakt hoor, want inmiddels worden de lichamen uitgeroeid als ongewenst kruid.

Er worden zeer slechte en ongunstige leefomstandigheden gecreëerd door middel van het wegnemen van wat zaden en planten nodig hebben om te kunnen gedijen. Water waar chemicaliën inzitten, lucht die wordt vervuild door chemtrails, voeding die wordt behandeld met GMO, Haarpsystemen die de natuurlijke cycli van de seizoenen in de war schoppen en het blokkeren van de zon zijn slechts een aantal dingen om de oorspronkelijke planten (lichamen) en de zaden (zielen) uit te roeien.

En het antwoord om hun te weerhouden van de misdadige plannen die zij hebben met zielen en de mensheid, ligt verscholen in de totale leegte van het brein. Mijn brein is altijd al leeg geweest en deze zal altijd gevuld blijven met niets. De totale en absolute kracht van het quantum brein van bewustzijn ligt verscholen in leegte en nietsheid. Want zoals jullie inmiddels weten voeden en laven zij zich aan collectieve en individuele angst, paniek, boosheid, oorlog, verdeling, ego’s enzovoorts. Zij hebben hun eigen restaurant gecreëerd om te kunnen blijven voortbestaan als agressief reptiel buitenaards volk die niet op Terra thuishoort, een volk die Terra geen dag langer meer zal dulden, een volk die zij nooit heeft uitgenodigd, maar die haar planetaire systeem zijn binnengedrongen.

Begrijp dat zonder collectieve en individuele oorlog, angst, boosheid, verdeling, ego’s enzovoorts er geen voeding meer voor de tegenhangers beschikbaar zal zijn. Het enige wapen, zo vertelde Terra mij, is dat zij uit te roeien zijn met hetzelfde wapen als dat zij tegen de mensheid gebruiken. Wij kunnen met collectieve en individuele eenheidsbewustzijn van vrede, leegte, liefde, eenheid, samenwerking, menselijkheid- en zielenwijsheid hun habitat dermate verslechteren, dat zij zullen uitdrogen, verstikken, verhongeren en geen lucht meer meer zullen hebben om te ademen.

De elementalen kwamen met het water en zij waren onderdeel van het eerste cellulaire leven op Terra, dus zij brachten het DNA uiteindelijk in samenwerking met Terra voort en zij werkten altijd met de kristal- en diamantkinderen samen. De kristalkinderen maakten van steenplaneet Terra een incarnatiethuis en de elementalen zorgden ervoor dat alle natuurlijke cycli bewaard werden. We gaan een (h)eerlijke tijd van ontmoetingen maken, scheppen, bouwen en de ego-vrije spirituele waarheid verkondigen, dat wij slechts onderdeel van het absolute ene zijn die vrij is van alle kettingen van de illusie die ooit werd gecreëerd.

De groep die ik hier kom informeren en activeren zijn de Kristal- en Diamantkinderen die afkomstig zijn uit de zevende tot twaalfde universumtijd in omniversum. Zij incarneerden nooit eerder in een modern incarnatielichaam of zij hebben zelfs nog nooit een incarnatielichaam gedragen. In deze ascentie na 1970 zijn zij met 29.000 geïncarnneerd en geactiveerd in mei tot augustus 2020. Een zeer kleine groep voorlopers geïncarneerde Elementalen en Hyborneanen hebben het ‘menselijke’ pad voor de kristalgroep heropend in samenwerking met de nieuwe Indigo’s om de incarnatie densiteit te verbeteren. We hebben nog even te gaan voordat er grotere groepen kunnen incarneren, maar tot nu toe is deze groep veiliggesteld, al hebben zij het zwaar te verduren in hun menselijke DNA lichamen.


Welkom in mijn wereld! Ondanks vaker niet dan wel realiseerbaar in de huidige levenstijd waar ik verblijf, voel ik me meest gelukkig in de eenvoud, leegte en stilte van het bestaan. Vanaf de dag dat ik kon lezen was ik bijna dagelijks met mijn neus in de boeken te vinden, eenvoudig alleen in stilte met mijn eigen lege geest. Heel belangrijk kinderonderzoek verrichte ik naar het menselijke ras, de dood, planeet Terra, de maan en sterren, ufo’s, buitenaardsen, theologische aspecten, lichamen, religies, beestjes in het bloed waaraan je dood kon gaan. Waar deze lichamen vandaan kwamen en of mijn ouders wel mijn echte ouders waren enzovoorts.

Waar de leraar in het klaslokaal meer dan regelmatig met de stok op tafel moest slaan, want ‘Heidy vindt de vlieg die op het raam zit veel interessanter dan de lesstof’ veranderde mijn hersenen en voelen niet naarmate ik een ouder lichaam kreeg. Dromerig met gesloten ogen zachtjes over de kleine blaadjes van de heg strijkend met de toppen van mijn vingers, voelde ik de tijdloosheid van het bestaan zelf. Gebleken is dat mijn handen en vingertoppen mijn werkvleugels zijn waarmee ik op Terra mijn werk mag verrichten voor anderen. Mijn vingers en handen volgen al schrijvend automatisch de stromingen die uiteindelijk tot een boek zal leiden, maar zij leiden ook de hologram en DNA sessies als er iemand op de behandeltafel ligt.

Als creatieve rommelkont met een huishouden van Jan Steen, heb ik het tot nu toe allemaal aardig weten te redden, want ik ben er nog steeds in de bloei van deze levenscycli. De menselijke ervaring raakte me enorm als hypergevoelig kind in een wereld die aanvoelde als een beklemmend stoffelijk corset. Achteraf gezien begrijp ik dat alles met elkaar samen hangt – het nooit in vergetelheid geïncarneerde te zijn, het onderzoek naar het DNA en mijn taak op Terra – maar ik voelde me een pietluttig klein zaadje in een enorme gestapelde wereld van het menselijke denken.

Als een soort van vreemde snuiter tegenover ‘de rest’, zag ik dat de meest prachtige lichtzielen met hun lichamen aan touwtjes vastzaten, zoals marionetten. Marionetten met een vrijheidsbeperkende lineaire geest die niet verder reikte dan de gematerialiseerde levensvormen. Zielen die keer op keer op dezelfde plek incarneerden, vanuit dezelfde wortels, uiteindelijk de dood afwachtend om vervolgens in vergetelheid weer terug te komen.

Als zeer onervaren menselijk sterrenkind liep ik voornamelijk tegen afwijzing en onbegrip aan, als ik met een penetrante blik vragen stelde die dwars door de buitenkant heen het hart penetreerde. Waarom lach jij? Je bent toch verdrietig?” Maar ook ik heb me tijdelijk aangepast aan het gewenste normatieve en dat was de enige manier voor mij om te kunnen ‘overleven’ binnen een levensloze mensheid die ik nog niet begreep. Het tijdelijke zoals dat de dood als iets absoluuts werd gezien, in plaats van levend zaad voortbrengen heb ik altijd gevoeld, geweten en begrepen maar wat kon ik ermee in dit kapotte DNA lichaam?

Het menselijke coping-mechanisme is een houvast geweest om van tactiek veranderen of om terug te vallen op het bekende en vertrouwde. Daarbij komend wat voor vele sterrenzaden zal gelden, is dat bepaalde vormen van hooggevoeligheid bijna nooit of veel te laat ondekt wordt, omdat hooggevoelige kinderen zich vaak geweldig goed kunnen aanpassen aan de piramidesystemen waarin zij opgroeien. Dat deze kinderen nu Nieuwetijdskinderen worden genoemd, vind ik een meer vriendelijke en passende benaming dan de ‘probleemkinderen’ zoals wij deze nu kennen.

Eenmaal in een volwassen mensenlichaam, maar met de lege geest als die van een onervaren kind zonder enig besef van gepiramiseerde tijd, kwam een dag dat de bodem was aangeraakt en het dieptepunt werd bereikt. Van de term HSP (High Sensitive Person) of Nieuwetijdskind had men destijds uiteraard nog nooit gehoord. Een persoonlijkheid- en intelligentietest volgde nadat ik flink was vastgelopen met mezelf en de wereld om me heen. Ik kreeg een heel modern etiketje opgeplakt van adhd met ‘autistische’ kenmerken en contextueel hoogbegaafd. Alle gestapelde tijdlijnen leken door elkaar heen te schuiven en het menselijke leven was één grote chaos geworden. Hierbij probeerde ik soms twintig ballen tegelijk omhoog te houden zodat ze niet op de grond zouden vallen. Vraag me niet hoe, maar ik heb het vol gehouden tot de dag dat ik een bijna fataal auto ongeluk kreeg.

Het eerste wat mij te doen stond was mijn menselijke leven onder de loep te nemen en naar de spiegels te kijken die ik via anderen gepresenteerd kreeg. Wie was ik eigenlijk zonder illusies, buitenkantjes, maskers, gepijnigd ego, aanpassingsgedrag of coping mechanisme en wie was ik in werkelijkheid zonder die zogenaamde buitenkant? Om dit hele diepe onderzoek met mijzelf aan te gaan, moest ik eerst de donkere schaduwen van mijzelf onder ogen zien, wat overigens geen eenvoudige klus is geweest. Maar ik ontdekte wel een zelfbevrijdende sleutel die de deur opende naar de vele kettingen waaraan ik dacht vastgeketend te zitten.

Een menselijk gepijnigd ego bleek mijn eigen vicieuze cirkel te zijn in het ondermijnen van mijn absolute innerlijke kracht. En ondanks dat ik mezelf van dag tot dag lichamelijk moet aanpassen vanwege het ongeval, wil ik vertellen dat ik mijzelf zoveel mogelijk heb genezen van kapotte emotionele en mentaal opgebouwde epigenetische structuren. De weg daarnaartoe is natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan, want ik heb me door menselijke boosheid, schaamte en walging heen geworsteld. Hierbij heb ik vele verbitterde tranen eruit gehuild vanwege de ermbachtelijke toestand waarin wij verkeren. Dit noemen ze met een mooi woord ‘transformatieproces‘ en heel eerlijk gezegd, voelde het sterfproces van narcistische en slachtofferlijke kenmerken die het gepijnigde ego in werkelijkheid inhoudt, met tijd en wijlen aan als een halve karaktermoord.

Door langzaamaan vanuit mijn eigen kernwaarden te gaan leven vond ik uiteindelijk het bestaansrecht om er eenvoudigweg te mogen zijn, precies in de hoedanigheid die ik ben in het hier en nu. Hier vind ik zoveel meer eenheid, rust en vrede dan waar ik ooit van durfde te dromen. De ballast van mijn schouders afglijdend naar niets, kan ik eindelijk zeggen dat ik lief en licht genoeg ben voor mijzelf en de geliefden om mij heen. En Hoera!! De eerste kinderstappen zijn gezet, ondanks dat ik nog wankel op mijn beentjes sta in het naar buiten brengen van mijzelf middels de schrijfsels via Kompaswerk.

Steeds vaker is in mij weer die prettige ‘leegte’ van tijdloosheid die mij vanzelfsprekend naar de oorsprong leidt als toen ik een kind was. En vrijwel alle Nieuwetijdskinderen hebben hun eigen unieke ( zeg maar gerust vreemde :) ) manier ontwikkeld om te begrijpen hoe deze wereld in elkaar steekt. Maar uiteindelijk verdienen wij allemaal een eerlijke kans om in deze levenscyclus een moederplant met verspreidende zaad te worden. Dus helpt Terra ons via het grote ontwaken van een slapende mensheid, hoe dicht wij op het randje van uitroeien hebben gestaan dankzij het dubieuze en bijna geniaal bedachte werk van kwaadwillende buitenaardsen.

Pas wanneer we ons eigen lood hebben begrepen kan er goud voor in de plaats komen en eerder niet. Wat ik zelf nog niet onder de knie heb gekregen kan ik anderen niet in onderwijzen en dit ga ik ook niet doen. Datgene wat ik wél onder de knie heb gekregen, deel ik graag met anderen vanuit kinderlijke puurheid en menselijke wijsheid. Wat Kompaswerk betreft en de alchemistisch healer die ik vandaag de dag mag zijn, valt er niet heel veel te overtuigen of te bewijzen in de werkzaamheden die ik verricht, omdat ik 100% op de werking van Bron, Kosmos, Terra en mijzelf vertrouw.

Er worden door mij geen ambities gekoesterd om spiritueel verlicht of opgestegen meester te worden in een DNA lichaam. Bovendien ben ik niet zweverig genoeg daarvoor omdat ik simpelweg een spirituele realist ben, en ja die bestaan!! Voor mij betekent alchemie dat we vanuit de pure Bron liefde zijn met de wijsheid van een prachtig leven op Terra. We zijn hier om gezonde wilde zaden te verspreiden en voort te bestaan, niet om als gemanipuleerde plant te verdorren in uitgedroogde potgrond. Laat ons vrijelijk blijven groeien als wilde planten en als het onze tijd is om uit deze tijdlijn te vertrekken, zal alles blijven voortleven voor Terra, het werkelijke transformatieproces.

Ik hoop je te ont-moeten in welke vorm dan ook!

In Lak’ech Van Heidy

-Copyright © KOMPASWERK - BTW-nr: NL 166116634B02 – IBAN: NL58RABO0304392189  -Disclaimer en Algemene Voorwaarden-