Samenvoeging Akasha

“weet je héél zeker
dat een tomaat rood is?”

Er worden vele Upgrades (en Downloads) gedaan vanuit het Collectieve DNA ‘veld’ en we zijn voorlopig nog niet klaar 😊 Aan degene die hiermee resoneert: Velen van jullie zijn aan het werk om Kennisdelen uit de Tablets van het Akasha Veld gecodeerd vrij te laten. Het Akasha Veld is een soort Kosmische ‘Computer’ waar Versleutelde & Beveiligde Kennis ligt opgeslagen uit de vele Lagen van het Uitspansel.

Veel van de Kennis was geconfisqueerd en verdeeld binnen jullie ‘hogere’ DNA compartimenten, daardoor naar de achtergrond gedrukt en in vergetelheid gebracht. De collectieve Trillingen zijn voldoende verbeterd om kleine verbuigingen van Tijd te maken, waardoor de verstoringen binnen jullie Velden een heel groot deel zijn opgeheven.

Dit is mogelijk dankzij de enorme opschoning die gaande is geweest in het Collectieve Vierde Rijk van Bewustzijn, zij die mee hebben geholpen en nog steeds aan het helpen zijn met het opschonen van de Ether – de Transformators van Energieën, waardoor we nu zijn aangekomen bij het Collectieve Vijfde Rijk van Bewustzijn voor een klein deel van de Mensheid, te vinden in het uitspansel van de Tijd – het besef van Continuüm.

We willen jullie graag vertellen dat er wereldwijd Twee-en-Twintig Doorschijnend Wit gevleugelde incarnaties zijn die een volledig Herstelde Tablet uit de Akascha velden hebben ‘meegenomen’ in hun DNA en deze worden collectief ‘vrijgelaten’ aan de Mensheid/ de Wereld, om jullie te helpen bij het ‘herinneren’ van de Kennis uit jullie voormalige Reizen binnen alle Tijden waar jullie zijn geweest.

Hierin vinden wij ( alvast 😉 ) de eerste Kennisdragers uit de Era’s van Hybornea, Lemurië / Overgang Atlantis. En sluiten wij hierbij de Tijdperken uit jullie DNA, waar de Trauma-delen van alle ‘non-geavanceerde beschavingen’ die erop volgden lagen opgeslagen in jullie epigenetische en zielendelen ‘herinneringen’.

Dit betekent dat jullie, geïncarneerde Atlantiërs, Lemuriërs en Hyborneanen weer in volle Kracht aanwezig kunnen zijn binnen deze werkvelden. In deze tijd van de Menselijke, Planetaire en Universele Ascentie wordt het steeds belangrijker dat jullie Leren om vanuit Resonantie Aanwezig te zijn en niet vanuit Verstandelijke of Intelligente Begripsnormen.

Gecodeerde Symbolen, Spraak en Taal vanuit het Lichtveld bevatten géén Artificieel Ontwikkelde Vormen van het Woordelijke denken of het willen Verklaren van ‘geschreven woorden’ de Menselijke Taal en Schrift, ontwikkeld door de Buitenaardsen bedoeld als kunstmatig algoritmisch trackingssystem, ontvangen via de Ether daarmee beïnvloedend voor de Mensheid het Vierde Rijk van Bewustzijn, de ‘spirituele beleving’.

Het ‘willen begrijpen van geschreven woorden’ is vaak één van de belangrijkste stoorzenders binnen jullie Frequentievelden die kleine tijdsverbuigingen binnen de Ether veroorzaken van jullie eigen geleefde Realiteit en Non-Realiteit.

Onthoud dat jullie aanwezig zijn in het Modern Menselijke Lichaam, die nog steeds zéér weinig menselijke componenten draagt, daardoor fungeert als een organisch en anorganisch aangestuurd ‘DNA device’ en het is afhankelijk van jullie Innerlijke Trillingen hoe ‘bestuurbaar’ dit DNA is. Dus we blijven herhalen, hoe sterker de innerlijke Trillingen vibreren, hoe minder ‘bestuurbaarheid’ daardoor meer vanuit eigen Kennis & Wijsheid, het Menselijke Zijn aanwezig te kunnen zijn, te werken zonder verstoring of verbuiging.

Jullie zijn tijdelijk Werkzaam voor Terra (TaR-RaH), de Moederplaneet waar jullie voor hebben gekozen, te werken binnen een zéér klein deel van het Menselijke DNA bijdragend aan de Menselijke Ascentie. Daarnaast vanuit jullie ‘hogere’ DNA compartimenten – het zogenaamde 97% Trash DNA – bijdragend aan het voorkomen van het Imploderen van deze universumtijd waardoor veel van de oorspronkelijke Kennis binnen deze Tijdsvelden Verloren zouden kunnen geraken.

Er zijn vele geavanceerde volkeren aanwezig binnen deze Menselijke Incarnatielichamen en betrokken bij de Universele Ascentie (uitdijing van het Continuüm), daardoor ook de Zielen Ascentie (uitdijing van de Zielentrillingen) gaande voor dit moment, werkzaam binnen een Planetaire Cyclische Terra Tijd.

De Eerste Twaalf Doorschijnend Wit Gevleugelde incarnaties bevatten Gecodeerde en Versleutelde informatie uit de eerste Twaalf Tablets/Platformen/Tafels/Nederzettingen die momenteel volop worden gebouwd/samengevoegd voor de nieuwe beschavingen van Terra.

De Tweede Generatie van Twaalf Doorschijnend Wit Gevleugelde Incarnaties zijn in Samenwerking met de Eerste Twaalf, daarbij jullie Telepathische ‘Aardse’ Begeleiders en zij zijn inmiddels allen geïncarneerd, Hidden en Veiliggesteld voor de Buitenaardsen en Kunstmatige Intelligentie, werkzaam voor jullie om de Toekomstige Platforms te begeleiden.

Zij en jullie Platformbouwers vallen onder Protectie van onze Councils, Terra en de Werkelijke Galactische Federatie (dus niet de Neppe 😉 ) en Jullie dragen de meer Technische Codes ter Vollediging/ Samensmelting van Kennis vanuit het Hart en Weten – momenteel volop gaande, de Samensmelting van het 5e tot 7e Kennisveld, opstart van het 8e Kennisveld – binnenhalen van de informatie die jullie hebben meegenomen.

Bij velen van jullie zijn de 5e tot 7e en het 8e Kennisveld uit de Akasha Tablets in jullie DNA nog niet Compleet, omdat er een ‘beveiligingsmodule’ is gebouwd om de Versleutelde Blauwdruk Coderingen over vele incarnaties (de Kennisdragers) te verdelen. De informatie uit de DNA Tablets in de collectieve ‘werkvelden’ vrij te laten in jullie DNA die op Telepathische Wijze bij jullie binnen zullen stromen.

Er zaten/zitten in jullie niet-menselijke DNA compartimenten een aantal ‘obstructies’ waardoor de coderingen en versleutelingen niet volledig vrij konden stromen, daardoor ‘vervormd’ de velden binnenkwamen. We hebben daarom Collectief even moeten wachten omdat er meerdere Optekeningen voor nodig waren om de informatie uit te lezen en de ‘verstoringen’ op te lossen, waardoor velen van jullie op pauze werden gezet wat nu is opgeheven. Fijn even Tijd gehad om met het Aardse te verbinden 🥰

Degenen, werkzaam binnen het Akasha DNA veld, de Alchemisten / Codeschrijvers zullen de ‘Verloren Kennis’ via Optekeningen vanuit Oude Geschriften, Versleutelde Coderingen, Symbolieken, Sigils en andere Schrijfsels ‘vrijlaten’ opdat de Kennis die jullie dragen als ‘hogere zelven’ kunnen worden ontvangen en bijgevoegd worden in het Werkveld – de Collectieve Kracht. We zijn nog steeds op de goede weg, Volledig gecodeerd ‘geschreven’ voor de Ontvangers Hiervan, verblijven we Werkzaam vanuit jullie ‘Trash DNA’ 😉