Andromeda

Soms krijgen we mensen in de praktijk waarvan we de eer hebben om hun hologram te mogen uitlezen en optekenen die ook geldt voor een stukje collectief, namelijk de Andromedanen. Zoals gewoonlijk begonnen we alvast aan het uitlezen van het DNA en het optekenen van het hologram, maar we konden vreemd genoeg maar één richting uit. Toch nog ons best gedaan om zoveel mogelijk informatie uit het DNA en hologram te halen, maar iets klopte er niet, dit hadden we nog niet meegemaakt.

Rond half tien komt er een lieve, wat oudere dame binnengelopen en we gingen aan tafel zitten in de ‘leesmodus’ met pen en papier. We kwamen zeer moeilijk door haar velden heen, dus het één en ander moest even opgeschoond worden alvorens we konden starten met het uitlezen.

We gingen door haar energieveld, maakte hier en daar wat schoon, deden hier en daar even wat onderzoekjes naar ‘het onbekende’ en opeens zagen we een soort zwarte paraplu rechts boven haar antenne domineren – hmmm interessant.

Een antenne is een soort ontvangstcentrum die door het hologram heen vloeit en deze treffen we aan bij mensen die in hun DNA een soort ‘sonar system’ dragen, zoals dolfijnen en walvissen deze dragen om met elkaar te kunnen communiceren. Soms hangen ze wat scheef, is er een kleine ‘correctie’ nodig of staan ze gewoon mooi recht :)

De menselijke sonar opereert vanuit de 178e volledig intacte ‘hogere’ helixkoppeling wat betekent dat zij vanuit haar oorspronkelijke ‘zielentrillingen’ aan het evolueren of uitdijen was tot door jullie genoemde ‘engelenwezen’.

Engelenwezens kunnen vanuit een aantal specifieke realms golven/trillingen uitzenden die worden opgevangen door zielenwezens die zich bevinden binnen de leer van de 178e helixkoppeling van het menselijk astrale incarnatielichaam. Maar er ontbrak nog steeds iets, dus gingen we verder reizen door haar DNA en Hologram.

Op de eerste tekening/schrijfsel gingen we daarmee aan de slag en we troffen een volledig ‘lege kant’ aan in haar hologram en dit mochten we aan haar mededelen … En ze zei zachtjes tegen me, Heidy, ik heb ooit lang geleden een volledige horoscoop laten maken en zij vertelden me dat deze voor de helft leeg was, dus het is zo bijzonder dat jij dat nu ook zegt.

Eenmaal door de ‘zwarte paraplu’ heen gebroken en deze te hebben opgeruimd kwam er eindelijk informatie binnengestroomd. Eonen geleden was zij bezig om uit te dijen in trillingen waarbij er meer geavanceerde incarnatielichamen ter beschikking komen.

We hadden hier te maken met een Andromedaan!

De incarnatielichamen van Andromedanen dragen een andere dichtheid dan die van Mensen en deze dichtheid is vergelijkbaar met de densiteit van water. Vele Andromedanen zijn 5000 jaar geleden geïncarneerd / afgedaald naar deze vijfde universumtijd om hun kosmische kennis te komen delen met ‘de mens’.

Het verhaal is lang, maar velen van jullie zijn afgedaald naar deze 5e universumtijd om een implodering van vele eonen aan tijd te voorkomen. Jullie waren hier niet alleen om Terra en haar Kinderen te redden van de door kwaadwillende buitenaardsen overnames en vernietigingen. Maar jullie waren ook hier om te voorkomen dat deze universumtijd zou imploderen.

Metaforisch: Wanneer een vele eonen aan tijd implodeert (wat vaker is voorgekomen binnen het omniversum) dan worden de zielentrillingen die hier hun leer-ervaringen aan het maken zijn van de ene op de andere dag terug gezet van een comformtabel warm huis naar een koude grot uit de ijstijd.

Velen van jullie werden ook vastgezet binnen het DNA incarnatieloopingsysteem en vastgehouden onder de 4.9 helixkoppeling waardoor jullie niet meer terug naar huis konden. Dit verhaal kennen jullie inmiddels wel een beetje, dat velen nu upgrades binnen het DNA krijgen, opdat jullie straks lekker weer terug naar jullie families kunnen accelereren.

Op de tekening/schrijfsel begonnen we aan de ‘samenvoeging’ en het lege gedeelte raakte steeds meer ‘opgevuld’ met informatie. Deze dame in de praktijk was al eonen lang in dit universum aan het werk, haar laatste thuisplaneet ( wij zijn allemaal reizigers vanaf de Brontijd <3 ) was Andromeda.

Andromedanen zijn prachtige geavanceerde en liefdevolle volkeren die vernuftige beschavingen hebben gebouwd vanuit hun geavanceerde incarnatielichamen. Zoals velen van jullie, afkomstig van de laatste thuisplaneet Andromeda, zijn jullie naar de aarde zijn afgereisd na de ‘nood-golf’ die Terra (TaR-RaH) heeft uitgezonden, die jullie opvingen met jullie sonars, om haar te redden van haar ondergang.

Jullie waren hier om geavanceerde kennis te komen delen met de mensheid en om bij te dragen aan de bouw van de nieuwe beschavingen van het Aquariustijdperk (dit is niet iets moderns, maar al 5000 jaar gaande :) ) .

Het werk van Nicolai Tesla bijvoorbeeld, ook van Andromedaanse afkomst, is een uitstekend voorbeeld hiervan. Andromedanen werken veelal met energetisch ‘beschikbare middelen’, waar de buitenaardse kwaadwillenden jullie op het verkeerde spoort brachten om (betaalde) grondstoffen van Terra zoals olie en gas te gebruiken om energie op te wekken.

Vanuit jullie ‘hogere’ DNA compartimenten die via Sonars worden uitgewisseld met Andromeda, kunnen jullie in deze menselijke incarnatie de Andromedaanse ‘werkvleugels’ gebruiken. Jullie staan in contact met het water, de leylijnen, de hogere frequenties, de kosmische berekeningen en in jullie vinden wij de wetenschap die niet in woorden te omschrijven zijn.

Jullie weten wat er met Tesla is gebeurd, met het verbergen en achterhouden van de kosmische wetenschap, wat er is gebeurd met de Tartarianen het confisqueren en overnemen van bepaalde kennis en de Mens ‘dom’ te houden. En dit betekent niet dat jullie de specifieke wetenschap van Tesla bezitten, maar dit betekent dan in elk van jullie een unieke gave zit die te maken heeft met het opwekken en aansturen van energie.

Velen van jullie dragen een vanzelfsprekende intrinsiek aanwezig talent, zoals kennis over het holistische en fysieke lichaam, architectuur, astrologie, filosofie, scheikunde, anatomie, chirurgie, beeldhouwen, schrijven, componeren en op deze manier jullie vleugels in te zetten voor de Mensheid.

Nou, toen zijn we ‘aan het werk gegaan’ en hebben veel informatie terug kunnen vinden voor deze hele lieve Andromedaanse galactische engel verschijning mevrouw <3 Zij was haar ene werkvleugel kwijtgeraakt ( de informatie daarvan was uit het DNA genomen) en in deze werkvleugel zaten klanken, muziek & schrijven en in haar andere werkvleugel vertegenwoordigde ze in haar menselijke werkvorm reeds voor vele jaren kinesiologie.

We hebben gevraagd om een collectieve Healing te geven aan de vele Liefdevolle en Geavanceerde Andromedanen die hier ooit incarneerden om te komen helpen en vast kwamen te zitten binnen het DNA Loopingsysteem waardoor hun Sonars werden ‘afgepakt’.

Aan jullie de vraag om niet langer meer bang te zijn voor jullie omgeving, en naar buiten te treden als jouw werkelijke zelf. Kom gerust weer eens in contact met het kind die je ooit was. Misschien droomde je ervan om schrijver, zanger, componist, of schilder te worden, opdat je jouw natuurlijke frequenties kunt verspreiden die helend op mensen inwerkt.

Herken jezelf in de hartslag van moeder Terra, kom weer in contact met het water, de wind, het vuur, de natuur, de dolfijnen, de walvissen, de leylijnen, muziek, klankschalen, handpannen en alles wat aantrekking tot je heeft.

Door dit te doen verhogen jouw trillingen en frequenties, verbetert het DNA, en herstelt jouw Sonar, waardoor de innerlijke leegte weer wordt opgevuld met eigen unieke kennis. Jij bent hier om te spelen, maar ook om jouw kennis met anderen te delen, welke kennis dit ook moge inhouden – houd je geen dag langer in :)

Maak zoveel mogelijk van deze tijdelijke thuisplaneet Terra een warm thuis, opdat jullie helixkoppelingen weer worden hersteld en op deze wijze met jullie verloren Tribe/Familie kunnen verenigen naar een prachtige collectieve samenwerking naar een betere wereld.


Lieve bijzondere Heidy, Nogmaals dank voor hetgeen ik afgelopen vrijdag aan kennis en inzichten van je heb mogen ontvangen. De prachtige hologram tekening plus uitleg staan/liggen op mijn eettafel. Ik heb mijzelf een boeket bloemen kado gedaan die ik bij het hologram en mijzelf vind passen. Mijn lichaam is momenteel een en al vibratie. Energie stroomt uit mijn handen en ik ben zo blij en dankbaar voor wat jij mij hebt gegeven. O ja als kind hoorde ik, zoals ik dat noemde, morse tekens. Ook had ik een eigen geluidje vooral als ik moe was en sprak ik tegen mijzelf in een eigen taaltje. Dat kwam vanmorgen weer allemaal naar boven. Ik was het niet vergeten maar het zat diep weggestopt.

Ik ga aan de slag!!!! Ik heb er zin in!!!! En wij gaan elkaar opnieuw ontmoeten. Nogmaals dank voor alles wat je mij gegeven hebt. Vooral het schrijven wat ik vanmorgen heb mogen ontvangen. Een prachtige verrassing!!!