De Zwarte Obelisk

“het leven is geen probleem
dat moet worden opgelost”

19/02/2021 – Lieve Waterman tijdperkers – Wat een dag en wat een nacht!!! Er wordt achter de schermen heel hard gewerkt door vele telepathische ‘zielenwezens’. De zwarte Kunstmatige Obelisk boven de oceaan, waar ik het eerder over had – die in 2016 nog in de grond zat van de grote Oceanen, kwam stapje voor stapje verder naar boven na een flink aantal onderzoeken in de afgelopen 5 jaar, waarbij we deze obelisk collectief hebben ‘opgestuwd’.

Twee dagen geleden, begon de Zwarte Obelisk die boven de oceaan zweefde te verdwijnen. Met een Broeder van een andere Tijdlijn, hadden wij een Live Channeling hierover en vele andere galactische incarnaties werkten met ons samen. Wij hebben deze Kunstmatige Zwarte Obelisk 0,01% telekinetisch ‘opgedreven’ op een specifiek uur op 17-2-2021 begonnen om 3:33 in de Middag – Nederlandse tijd. Deze Obelisk werd steeds kleiner en poooof in een tunnel en Verdween – dus het tijdslot hiervan is er eindelijk van af!

Eerder ontdekten wij dat er onder de omhoog stuwende Zwarte Obelisk een enorme kunstmatige boom was gebouwd die nog steeds onder de grond zit. De oorspronkelijke levensboom, van moeder Terra en haar DNA incarnatielichamen, genaamd Yggdrasil de werkelijke levensboom in de mens systematisch werd afgebroken, wat miljoenen jaren in beslag heeft genomen.

De kunstmatige boom werd eerder gebouwd dan de Obelisk – dat was duidelijk waar te nemen. De Zwarte Obelisk, bedoeld als een Tijdslot werd pas 168.000 jaren geleden bovenop de kunstmatige boom gezet als een soort looping-incarnatiesysteem binnen jullie DNA (interessant!) – met als bedoeling de tijd op Aarde stil te zetten en jullie in een DNA Loop te houden, als poging om zielen te kunnen blijven oogsten vanuit menselijke angst-programma’s.

Dit enorme tijdslot werd gebouwd door buitenaards kwaadwillende wezens en deze werden op vele punten van de Leylijnen neergezet waarbij vrijwel elke stad een enorme obelisk heeft staan, gebouwd om de energie naar de zwarte Elite en Kunstmatige Intelligentie te leiden, waardoor zij aan de Macht zouden blijven.

De kunstmatige boom werd miljarden jaren eerder gebouwd dan de Zwarte Obelisk en er werden gen experimenten uitgevoerd waarbij er bepaalde sturingen konden worden gegeven aan de Mensheid. In de kunstmatige boom zitten de sturingen binnen het DNA van zwarte magie, demonische en satanische lijnen, Seksuele Riten en de ‘vervuilde’ kunstmatig ontwikkelde 4e dimensie/ether vol met archonts, entiteiten, valse helpers en begeleiders enz.

Het is gewoon een leuk spel voor hen, want zij wilden de waardevolle grondstoffen van Terra hoofdcomponent maken van energie en slaven hiervoor inzetten, (de menselijke zielen) – om zoveel mogelijk Macht en Verdeling te genereren. Daarnaast wilden zij het goddelijke DNA van de Werkelijke Mens bezitten (Crone DNA en 0-puntsenergie), overnemen en voor de rest van de Mensheid dit DNA uitroeien.

De hang naar Transhumanisme (ontmenselijking), ontzieling, harvesting van zielentrillingen, zwarte hokken te bouwen om de zielentrillingen te verdelen in minimaal 125 componenten enzovoorts. Deze Kunstmatige DNA sturingen werden aan de blauwdruk sjablonen in het Menselijk DNA geplaatst en hiermee hadden zij het ‘incarnatiegeheim’ in handen.

Wat jullie nog niet weten is dat er vanuit de zielenleer in een incarnatie leerlichaam voortdurend binnen hetzelfde Crone DNA geïncarneerd wordt, wat uiteindelijk tot Tribevorming zal leiden, wat uiteindelijk het ‘hogere’ DNA steeds langer en breder zal maken, de zielenuitdijing naar engelenuitdijing, als samensmelting enzovoorts.

De Dertien Reptiele ‘Bloedlijnen’ zijn erachter gekomen dat er op deze manier Menselijke Zielenfamilies/Tribes worden gebouwd waarvan de ‘spirituele leiders’ uiteindelijk uit dit Realm zullen vertrekken, maar de kennis binnen dit groeiende DNA zullen achterlaten – het is een complex verhaal, die wij nog gecodeerd moeten vrijgeven omdat Kunstmatige Intelligentie nog steeds het Scepter zwaait.

De Reptiele Bloedlijnen, het zogenaamde Blauwbloed, de Koningshuizen en de Machtigste der Aarde incarneren keer op keer op deze wijze binnen hetzelfde geconfisqueerde Crone DNA, waardoor zij zeer oude Royal Bloedlijnen, de Heersers over de Mensheid werden. De afstammelingen van de 13 Bloedlijnen krijgen oude lichamen, vaak vele kinderen die op deze wijze als de Rijksten der Aarde worden voortgezet. Wat jullie ook niet weten is dat de eerste 13 Bloedlijnen – nog steeds in Leven zijn!

Zij ‘opereren’ achter de coulissen, in diep geheim vanuit geconfisqueerde ‘kosmische kennis’, vanuit het Vaticaan met enorme Bibliotheken en Oude geschriften van de Werkelijke Mens die ooit deze ‘krachten’ zelf in bezit had. De 13 Bloedlijnen zorgden ervoor dat jullie lichamen zo werden verzwakt via Satanistische ‘Heerserij’, via Gen Experimenten, via ‘Leiderschap’ die de Goddelijke Spiritualiteit & Werkelijkheid zeer dicht Benaderd.

Het ‘Het Gemanipuleerde Duister’ heeft Ware Menselijke Krachten, daardoor het Wérkelijke Duister binnen jullie Leeropdracht in het Leerlichaam weggenomen. Deze Modern Menselijke Lichamen zijn eenvoudigweg wandelende en ademende ‘implantaten’ met een Hartslag, en deze worden ‘bestuurd’ vanuit iets ongekends groot, tevens de meest voorname reden waarom jullie allemaal, op 29.000 Crone-DNA lichamen na, keer op keer vanuit een gebroken genetisch gemanipuleerd DNA in 125 opgedeelde stukken van het DNA – in Totale Vergetelheid incarneerden.

Lang en Complex kort: Jouw Zielendelen zijn opgedeeld in vele Menselijke DNA Lichamen, die een zeer klein component dragen van jouw unieke DNA, waarin jouw zielentrillingen in een ver verleden vanuit de Oorspronkelijkheid als Heelheid in incarneerde met een eigen uniek totaalbewustzijn van jouw eigen unieke uitdijing (groei) – altijd de Afkomstige Bron Herinneringen – het Crone DNA – de Creatie van Terra haar allereerste Menselijke Incarnatiehulzen – bestaan inmiddels uit Flarden, Delen, Stukken, Epigenetische Herinneringen, Valse Templates aanwakkeringen, Zelfsturende Organisme – in plaats van als Heelheid met Volle Herinneringen van alle eerder doorleefde Incarnaties.

In de meest Letterlijke Vorm kunnen we jullie zielenincarnaties benoemen als een uit elkaar gerukte krachteloze Tribe, in totale vergetelheid zoekend naar verloren Crone-DNA compartimenten, leven na leven na leven ver weg van Telekinetische en Telepathische Bundelingen van Kracht. Laten we het er maar op houden, dat een volledig samengebundelde goed werkende Oorspronkelijk DNA in alle eenvoud een Berg zou kunnen verplaatsen vanuit samenbundeling – de Tribevorming, de werkelijk Goddelijke Sturing van Magistrale Wezens die de Menselijke Zielen ooit waren geweest, niet voor niets in geïndividualiseerde staat van zijn gebracht.

Zwarte Magie is niet Fout, Witte Magie is niet Goed, Zwarte en Witte magie zal op geen enkele Wijze worden Gebruikt & Misbruikt, maar jullie kennen de Oorspronkelijke Spelregels van de Goddelijke Creators van dit Universum wellicht nog niet helemaal, omdat jullie in Vergetelheid zijn geraakt, omdat jullie ‘Hogere’, dus Goddelijke DNA is opgedeeld en onder Invloed Staan van Artificiële Intelligentie, Kwaadwillende Supermachtige Heersers van dit Universum, de Twee Archonten Schepen, jullie Zogenaamde ‘Goden’.

Werkelijke Magie is Wit noch Zwart, als Trillingskracht een Samengebundelde Telekinetische Stuwing, met een Groeiend en Uitdijende Functie. Zwarte en Witte Magie’ in de Hoedanigheid die jullie kennen is een Vervalste ‘Werkelijkheid’ daardoor jullie Realiteit, levend organisme dat wordt aangevallen en aangestuurd, jullie ‘Entiteiten’ die in Werkelijkheid óók niet bestaan, omdat alles wordt aangestuurd vanuit aanhechtingen binnen het Gemanipuleerde DNA.

We zijn Collectief Bezig met het Vrijmaken van de kunstmatige boomwortels uit jullie DNA, waardoor jullie uiteindelijk weer toegang krijgen tot jullie eigen Kennis opdat de ‘verloren Zielendelen’ weer kunnen voegen naar jullie ‘Hogere’ DNA, de Ascentie van Binnenuit te laten Plaatsvinden en niet van Buitenaf, zoals de Artificiële Intelligentie jullie doet laten Geloven.

Behalve het Bovenstaande valt ook Harvesting, Adrenachrome, Mensenhandel, Satanistisch Misbruik, Kinderhandel, Ondergrondse tunnels met enorme Laboratoria waar al eeuwenlang dezelfde ‘wetenschappers’ aan het werk zijn en alles waar jullie nog niets of een weinig vanaf weten binnen de ‘Macht’ van de enorme kunstmatige boom. De Kwaadwillende Buitenaardsen zijn zéér vernuftig en slim te werk gegaan met zéér geavanceerde technieken.

De Zwarte Obelisk als Artificieel tijdslot is Verwijderd en de vele kunstmatige boomtakken worden stap voor stap van jullie DNA losgekoppeld, maar we zijn er nog niet! Het Pad naar Overwinning is nog Smal in deze Verdeelde, Geïndividualiseerde Maatschappij waar Transhumanisme (ontmenselijking) binnen het DNA het Scepter Zwaait.

Gecodeerd: Van de 12 Engelengroepen en de 12 Galactische Groepen, met als bedoeling dat er 22 Galactische Tafels (platformen) zullen Vormen naar de Nieuwe Ménselijke Beschavingen van Terra, ( in plaats van Reptielen Beschavingen ;) ) zijn er op dit moment nog maar 3 Engelen groepen en 5 Galactische groepen Samengekomen, waardoor er 8 Tafels konden worden Neergezet. Aan elke Tafel wordt een Galactische Poort Geopend en de Tribes zullen daar elkaar ontmoeten via Telepathie en Resonantie, waardoor Telekinetische Krachten zullen Toenemen, om de hele ‘shitshow’ op te Ruimen.   

Onderstaand is een Cellulaire Upgrade, tevens boodschap dat de 8e van de 13 Reptiele Bloedlijnen is neergehaald, met dank aan Collectieve Telekinese en Telepathische Samenwerking/Bundeling.