Bundeling van Krachten!

“wat als ontbreekt de relevantie,
wat men weet niet”

09-01-2022 – 05:05 Boodschap: Powerhouses zijn samen gekomen, vier van de twaalf Tribes zijn telepathisch samengebundeld aan het werk en deze energie is voelbaar!!! Het voelt stormachtig en alles gaat dieper dan diep, waardoor één voor één de DNA cellen kunnen worden ‘aangeraakt’ die nog oude templates dragen van zowel epigenetische als ziellentrillingen trauma herinneringen. Deze kunnen conflicterende energieën teweeg brengen zowel in jullie zelf als in jullie omgeving, mét de omgeving.

Spiegelingen en oude bewegingen worden gemaakt naar verdriet en boosheid en opvallend is dat deze ook sneller over zijn. Dit komt omdat de laatste resten – waar jullie niet meer van hoeven te leren worden losgetrild en écht verwerkt worden. Deze energie wordt vrijgegeven in de buurt van het schaambeen, diep binnenin en voor degenen die het oude zeer nog dragen, voelbaar in de onderrug, is het belangrijk dat jullie met de hartslag van moeder Terra gaan werken, ritme, ritmisch, de sluizen open naar de centrale zon, verbinden, wortelen en vooral Aarden in het lichaam, indalen!

Er worden plasma stoten gegeven die vastzittende energieën versneld laten transformeren, de innerlijke powers worden sterker waar bijna magische krachten in te vinden zijn! Dit is op wens van Terra die flink terrein aan het terug winnen is voor haar werkelijke DNA kinderen. Terranen waren haar creatie van miljoenen jaren geleden, de Terranen hadden een samengesmolten telepathisch bewustzijn en zij kwamen van geavanceerde en hogere beschaving die in een lichaam incarneerden met een andersoortig DNA dan dit moderne lichaam waar veel reptiele componenten in zitten.

De oorspronkelijke Terranen bestonden uit ervaren volkeren die onder andere afkomstig van Lyra, Andromeda, Plejaden, Orion, Sirius enzovoorts. Zij hadden zeer veel ervaring met het opbouwen van beschavingen op bewustzijnsplaneten en het zijn deze DNA herinneringen die in eenieder van jullie wordt geactiveerd.

De cellulaire herinneringen worden van licht particles voorzien en als vanzelfsprekend gaan jullie doen waarvoor je op Terra bent gekomen, maar dan in deze lichamen. We zien een grote verschuiving van sterrenzaden die na een lange zoektocht bij elkaar aan het uitkomen zijn, waardoor de trillingen toenemen in kracht. Vrijwel iedereen is geïncarneerd in vergetelheid terwijl het de bedoeling is dat jullie het eigen bewustzijn meenemen van incarnatie naar incarnatieEr is een mooie verschuiving waargenomen, vele zielengroepen die honderdduizenden jaren gevangen hebben gezeten in het DNA Matrix of ook wel incarnatie looping systeem zijn terug gekeerd naar hun oorspronkelijke thuis. Wat wat in enkelen van jullie een ‘rustgevoel’ teweeg brengen, omdat jullie ook hier waren om de gevangenen te bevrijden uit hun gevangenschap.

De ‘spirituele bypass’ die wij kenden vanuit het new age tijdperk van de afgelopen veertig jaren lijkt de goede kant op te gaan. Spirituele Ego’s die er op uit waren om zoveel mogelijk aanhangers, volgers en klanten te krijgen, werden ‘uitgeschakeld’ en zij zijn zich weer opnieuw aan het herinneren wat Bronkennis in werkelijkheid inhoudt.

Vele pijnstukken werden bedekt met mantels van licht en liefde en dat sta je daar met al die shit om je heen dat gewoon leven in een mensenlichaam op Aarde heet. Door de diepste menselijke stukken heen gaan betekent dat deze voorgoed worden opgeruimd uit de menselijke systemen.

De menselijk lichamelijke creatie van Terra is er eentje geweest die honderden miljoenen jaren in beslag heeft genomen, waarbij DNA een zeer belangrijke rol speelde, dit DNA wordt al vele miljoenen jaren gemanipuleerd zoals inmiddels in ons schrijven duidelijk is geworden. Het zijn dan ook de lichamen en het kapotte DNA die de gevangenschap voor zielenvolkeren in stand heeft gehouden. Bezielde mensen waren de slaven van de zwarte elite groep en dit zal niet meer worden geaccepteerd door de Aquariuswerkers.

Aquariuswerkers claimen hun soevereine geesten en autonome lichamen terug en er zijn kleine ‘bundelingen’ waargenomen van groepen die aan het uitbreiden zijn. Er zal veel meer samenwerking moeten gaan plaatsvinden, grotere groepen moeten samensmelten, groepen die durven op te staan, nee zeggen tegen het wanbeleid, de juiste stappen te zetten naar menselijke vrijheid.

Vergeet nooit of te nimmer dat jullie vrije trillingen behoren te zijn en dat het mandaat geen dag langer meer aan terrein mag winnen. Bundeling van krachten zijn zoveel sterker dan jullie momenteel denken, we hebben elkaar nodig in het terug claimen van menselijke vrijheden! We zullen steeds meer licht en liefde verspreiden, daardoor toenemen aan kracht, maar dit kan niet zonder bundeling van telepathische kracht!

Daarnaast daadwerkelijke stappen te ondernemen voor de toekomst van de mensheid en de kinderen betekent voor jezelf en je vrijheden opkomen. Transhumanisatie, robotisering, het vermoorden van groepskracht, het uit elkaar rukken van het menseljke DNA door genetische manipulatie, individualisering, automatisering, computer en telefoon verslavingen, 5G dat stilletjes in onze huizen werd en wordt gebracht via LED, SMART, klimaat hoax, Chems, Haarp, vergiftigen van de geest en het voedsel, en de meesten van jullie geloven dit nog steeds niet?!

Er is een telepathische oproep gedaan om vanuit het ‘individuele’ zielenaspect – de menselijk gemanipuleerde gedachten naar het eenheidsbewust de kracht van het bundelen terug te laten keren. Jullie zijn geen enkelvoudige ziel maar een samengebundelde groepstrilling vanuit zielsaspecten, voel het!

We hebben hiervoor een telekinetische beweging gemaakt vanuit de kern van Terra, haar Centrale Zon die in werkelijkheid een samengebundelde engelengroep is die niet opereert vanuit de rand van dit universum, maar opereert vanuit haar diepste Kern. Maak contact met de Schumann Frequenties en ga dieper dan ooit.

We hebben daarom ook een dieptemeditatie gemaakt voor degenen die erdoorheen willen gaan, dit is een keuze! Zoek een rustige plek en ga liggen, want het is belangrijk dat je na deze meditatie gaat dutten of slapen, opdat er een droomreis gemaakt kan worden, die vele antwoorden zal geven.