Bye Bye ‘False Light’

22-11-2021 Gecodeerde boodschap aan de voorlopers – geldig tot zeker eind 2024 in deze tijdslijnverschuiving voor velen, zal er altijd een soort van disharmonische vrijgeving van sleutels zijn waardoor sommigen er vandaag erdoorheen gaan en sommigen misschien pas eind 2024 – Er is een grote reiniging gaande de ‘valse templates’ die binnen het DNA van menselijke lichamen worden gedragen.

Het ‘Valse Licht’ en de ‘gemanipuleerde’ duisternis wordt stap voor stap uit jullie cellulaire systemen verwijderd, net als de eieren van archonten, klossen garen van shapeshifters, buitenaardse implantaten enzovoorts.

Voor hen die werken met symboliek, codes en het Vrij Bewegende Brein – Dit gaat vergezeld met het resonantiesymbool van een driehoek die een code, markering of een soort oog of bol kan bevatten. Dit symbool zal spontaan op je pad komen, zich openbaren binnen dromen, meditaties, gedachten of anderszins vanuit het telepathische brein en deze tijdslijninformatie druppelt binnen zodra het tijd voor jullie is.

Er is een soort “sluiertijd” gaande waarin je je tussen meerdere rijken van het duister en het licht bevindt en dingen worden uitgewerkt op ziels- en menselijk gevoelige diepten. Het menselijke aspect binnen het Spireëele Bewustzijn versmelt in het bewustzijn van het zaadbewustzijn, als nulpuntsenergie.

De gemanipuleerde ‘duistere’ energie wint geen terrein meer en hoewel het ware licht al gewonnen heeft, is dit nog niet zichtbaar bij Mensheid. Er is strijd bij velen gaande op vrijwel alle levensaspecten en dit zal gefaseerd met de jaren diepen indalen deze opschoning. Ook zal niet iedereen deze krijgen, maar gaat dit gepaard met de groei of leer van het Zielenwezen in het Lichaam die in het DNA aan het afdalen is gegaan. Gevraagd wordt om zoveel mogelijk in de ‘neutrale’ modus te blijven en de dingen te doen die innerlijke vreugde brengen.

Er is geen goed of fout in deze ‘neutrale modus’ en we hebben ook geen tips of adviezen, dan dat er een keuze is om de stilte in te gaan met belangrijke alleen-tijd. Deze behoefte zal ontstaan, groeien en toenemen om alleentijd met jezelf door te brengen, naarmate de opschoning verder zal gaan. Na de Upgrades van deze specifieke Helixkoppelingen wordt er een periode van rust aangekondigd.

Na de upgrades zal de gemanipuleerde donkere energie – niet (meer) toereikend zijn om systemen binnen te dringen en tonen slechts een lichte aanwezigheid / als een soort versluiering – en kunnen dus geen schade meer aanrichten ten tijde van de Aanwakkering van deze Templates binnen in het organische Systeem van het Mensenlichaam, tenminste het eigen lichaam dan.

Het Vissentijdperk beweegt zich voort uit het Aquariustijdperk en velen van jullie als voorlopers zijn de vijfde poort van de DNA ascentie binnengegaan waar een nieuw middenveld is geopend van Akascha en vanaf hier zal het snel gaan – het vijfde menselijke en ‘spirituele’ bewustzijn als zijnde het ‘Spirealistische Bewustzijn’ – de gemanipuleerde duistere energieën uitwerkend die inhouden hoe de werkelijkheid zich openbaart. Er is niets dan energie en energie is wie jullie zijn – de doctrine van nul en ware naastenliefde.

De kunstmatige “God” en de zogenaamde “Engelen” waarop jullie blindelings vertrouwden in het Vissentijdperk worden nu volledig buiten werking gesteld, zodat TaR-RaH en de ruimere werelden bewust worden vanuit Brontrillingen. Voor een langere tijd zullen jullie “zoeken” naar deze kunstmatig aangewakkerde bronnen, wat een leegte of verwarring kan veroorzaken. Jullie worden gevraagd te stoppen met het geven van namen aan ‘spirituele’ rangen, of gestapelde vormen, omdat binnen dit Realm niets gestapeld is, maar samensmeltend en uitdijend.

De echte hulpbronnen hebben geen vormen maar bewegende ‘verschijselen’ waaraan een naam kan worden gegeven, maar zijn alleen in energie aanwezig als een stroming van vormen, kleuren, en symbolen als echte vorm. Dat zal even wennen zijn om op een andere manier te communiceren met jullie hulpbronnen, omdat er niets meer via de Ether en het Menselijke Brein – de valse Pineal Gland activeringen binnen zal stromen.

Het toekennen van namen door kwaadwillige intelligenties aan “goden en engelen” heeft de afscheidingen van de zielentrillingen veroorzaakt van het menselijk ras – dat nooit volledig ontkoppeld is geraakt – maar niet langer de trillingen van de zielenconnecties bevat, omdat zij vele levens hebben gekozen voor de gemanipuleerde duisternis en het valse licht. Zij zullen – zodra hun lichamen te ruste zullen zijn gelegd – liefdevol worden verwelkomd en teruggebracht naar een tijdlijn die verbonden is met de oorsprong en zij zullen worden opgeschoond van de Matrix of de Loopingsystemen van het DNA.

De leringen van Polariteit, de leringen waarin bezielde mensen honderdduizenden jaren gevangen hebben gezeten, zijn feitelijk overgegaan naar Menselijke en Spirituele Liefde die Balans inhoudt. Er zal geen oorlog zijn in de sjablonen van menselijk DNA wanneer begrepen vanuit resonantie / vibraties / frequenties – en niet vanuit menselijke woorden die draaien om valse zoekopdrachten.

Er zal een ‘verloren’ periode aanbreken waarin de sluiers geleidelijk zullen verdwijnen, maar deze sluiers zullen in de grote opruiming die gaande is, met tijd en wijlen zich nog laten zien of infiltreren in het dagelijkse leven. De kunstmatige of gemanipuleerde DNA Templates hebben het momenteel erg moeilijk om alles ‘in stand te houden’ en de de ‘manipulatie’ die in vele lichtwerkers waren geplaatst, worden eruit gehaald. Zij zullen gaan ‘zoeken’ naar hun ware gaven en talenten en hun kunstmatige ‘gaven en talenten’ verliezen.

Gecodeerd: Queen Bee op Orion is succesvol geïnfiltreerd en gisteren neergehaald! Tijd voor reflectie en het verkennen van je ware zelf, dank jullie allen voor jullie hulp, we hebben elkaar nodig in dit deel van ascentie en te zorgen voor gebundelde krachten.