Bye Bye ‘False Light’

“iedereen
is een genie!”

Geliefden – 22-11-2021 Gecodeerde boodschap – Er is een zeer grote reiniging gaande op 22-11-2021 van vele ‘valse templates’ die binnen het DNA van menselijke lichamen worden gedragen. Het ‘Valse Licht’ en de ‘gemanipuleerde’ duisternis wordt stap voor stap uit jullie cellulaire systemen verwijderd, net als de eieren van archonten, klossen garen van shapeshifters, buitenaardse implantaten enzovoorts.

Voor hen die werken met symboliek, codes en het kwantumbrein – Dit gaat vergezeld van het resonantiesymbool van een driehoek die een code, markering of een soort oog kan bevatten. Dit symbool zal spontaan op je pad komen, zich openbaren binnen dromen, meditaties, gedachten of anderszins.

Er is een soort “sluiertijd” bezig waarin je je tussen meerdere rijken van het duister en het licht bevindt en dingen worden uitgewerkt op ziels- en menselijk gevoelige diepten. Het menselijke aspect binnen het spirituele bewustzijn versmelt in het bewustzijn van het zaadbewustzijn.

De ‘duistere’ energie wint geen terrein meer en hoewel het ware licht al gewonnen heeft, is dit nog niet zichtbaar binnen de mensheid. Er is strijd bij velen, maar gevraagd wordt om zoveel mogelijk in de ‘neutrale’ modus te blijven en de dingen te doen die innerlijke vreugde teweegbrengen.

Er is geen goed of fout, alleen een keuze maken om de stilte in te gaan. Een periode van rust wordt aangekondigd. De donkere energie – is niet (meer) toereikend in deze upgrades, ze zullen alleen nog in een lichte aanwezigheid / als een soort versluiering – aanwezig zijn en kunnen dus geen schade meer aanrichten.

Het Vissentijdperk beweegt zich uit het Aquariustijdperk, en velen van jullie zijn de vijfde poort van ascentie binnengegaan – het vijfde menselijke en spirituele bewustzijn – de duistere energieën uitwerkend die inhouden hoe de werkelijkheid zich openbaart. Er is niets dan energie en energie is wie jullie zijn – de doctrine van nul en ware naastenliefde.

De kunstmatige “God” en de zogenaamde “engelen” waarop jullie blindelings vertrouwden in het Vissentijdperk worden nu volledig buiten werking gesteld, zodat Terra en de ruimere werelden bewust worden vanuit Brontrillingen. Voor een tijd zullen jullie “zoeken” naar deze kunstmatige bronnen, wat een leegte of verwarring kan veroorzaken. Jullie worden gevraagd te stoppen met het geven van namen, rangen, of gestapelde vormen aan hulpbronnen.

De echte hulpbronnen hebben geen vorm waaraan een naam kan worden gegeven, maar zijn alleen in energie aanwezig. Dat zal even wennen zijn ? .

Het toekennen van namen door kwaadwillige intelligenties aan “goden en engelen” heeft de afscheidingen van de zielentrillingen veroorzaakt van een menselijk ras – dat nooit volledig ontkoppeld is geraakt – maar niet langer de trillingen van de zielenconnecties bevat, omdat zij vele levens hebben gekozen voor de gemanipuleerde duisternis en het valse licht. Zij zullen – zodra hun lichamen te ruste zullen zijn gelegd – liefdevol worden verwelkomd en teruggebracht naar een tijdlijn die verbonden is met de oorsprong, en zij zullen helemaal opnieuw beginnen.

De leringen van Polariteit, de leringen waarin bezielde mensen honderdduizenden jaren gevangen hebben gezeten, zijn feitelijk overgegaan naar Menselijke en Spirituele Liefde die Balans inhoudt. Er zal geen oorlog zijn in de sjablonen van menselijk DNA wanneer begrepen vanuit resonantie / vibraties / frequenties – en niet vanuit menselijke woorden die draaien om valse zoekopdrachten.

Er zal een ‘verloren’ periode aanbreken waarin de sluiers geleidelijk zullen verdwijnen. De kunstmatige lijnen hebben het momenteel erg moeilijk om alles ‘in stand te houden’ en deze kunstmatige lijnen die in vele lichtwerkers waren geplaatst, worden eruit gehaald. Zij zullen gaan ‘zoeken’ naar hun ware gaven en talenten en hun kunstmatige ‘gaven en talenten’ verliezen.

Gecodeerd: Queen Bee op Orion is succesvol geïnfiltreerd en gisteren neergehaald! Tijd voor reflectie en het verkennen van je ware zelf, dank jullie allen voor jullie hulp, we hebben elkaar nodig in dit deel van ascentie en te zorgen voor gebundelde krachten.