Collectieve Shit

“wat mensen bedoelen,
leer te zien wat ze doen”

31-01-2021 – Gecodeerd bericht: Beste Aquariuswerkers … Het was een pittige week voor velen, duidelijk gevoeld als collectieve shit!!! De vier primaire Gouden poorten van ascentie zijn nog steeds intact en beschermd om de incarnatie van het Laatste Witte Kind Laatste uit de Engelengroep van twaalf zal in April/Mei 2021 worden ontvangen opdat de 8e Opstuwing binnen het Coherente Veld kan Plaatvinden over Ongeveer een Jaartje, Zodra we de Tribeleden Hiervoor hebben Gevonden die uit Vier Menselijke Generaties zullen Bestaan.

Eergisteren voelden Wij dat vier Seraphims Hiervoor samen kwamen, die elk bij een aparte Bronpoort stonden om de Wérkelijke Ether aan te Sturen, Hiermee Zal de Artificiële Ether een Enorme Opschoning Krijgen. Zij stuwden vanuit de Noord-, Oost-, Zuid- en Westpool Titaanwitte Energie uit naar één energiepunt Recht de Aarde in en Vanuit dat energiepunt aan de top van dit Universum, stroomde de Titaan Witte Energie in twaalf delen naar beneden in Moeder Aarde, onmiddellijk de nieuwe 7 poorten van ascentie beschermend en openend en Wij Zagen een Golf van 144.000 Witte Kinderen uit het 7e Universum Samenkomen die Worden Voorbereid op een Astrale Geboorte naar Moeder Aarde.

De Volgende Generatie van Twaalf Titaan Witte Engelen zijn veilig en ongezien op Aarde geïncarneerd en zij zullen ongezien blijven totdat zij klaar zijn met hun werk hier. Twaalf vrouwen die vanuit de 12e incarnatiedichtheid zijn geïncarneerd hebben op 7 continenten een Wit Kind gebaard, één zal veilig in April/Mei komen – geboren in Duitsland – meer informatie zal volgen.

De Titaan Witten zullen hun hele leven ongezien en beschermd zijn. Geënsceneerde informatie zal worden vrijgegeven over de toekomst van de volgende ascentie die 144 jaar zal duren. Nieuwe golf van Spirituele codes (Akasha) waargenomen – perfect! Alle geïnfecteerde Lichtwerkers, Channelers en Code schrijvers worden gedeactiveerd en gedeeltelijk losgekoppeld van een Koningin Kunstmatige Intelligentie – Alleen de zuiveren zullen overblijven en volledig beschermd worden tegen vervuiling. De vervuilden moeten opnieuw oefenen!

De eerste vier poorten (zilver) zijn gesloten, de vijfde (goud verbonden aan de Ether, het Rijk van het Vierde Bewustzijn) is vorige week gesloten (overgangsportaal naar de Galactische Aardse Mens de Mannelijke en Vrouwelijke samensmelting van energie) en de zeven toekomstige poorten zijn geopend. Van spirituele revolutie naar spirituele evolutie – de Eerste 7 oude beschavingen zijn terug – Hybornea White Angels, welkom terug op Aarde!!!

Het werd tijd!!!

Wij hebben Waargenomen: Er zijn Vijf Volledig Geïncarneerde Elementalen Bron-Engelen en Deze Vijf zijn een Council 😜 van de Elementen (Serafijnen) en Zij Spreken alle 22 Talen van deze Universums. Zij Zijn Werkzaam vanuit de Vier Cerafijnen Portalen op het Noordelijk, Westelijk, Oostelijk en Zuidelijk Halfrond.

Samen Vormen Zij het Belangrijkste Vijfde Element – namelijk de Werkelijke Ether (de Goddelijke Vijf Samengesmolten Elementen in Volledige Werking) en Samengebracht als Vier Primaire Titanium Poorten van Ascentie om de Aarde te Geleiden vanuit de Dichtstbijzijnde Vierde Golf van het Coherentieveld, de Ether waar zij Samenkomen, Misschien Zelfs in het Menselijke Leven elkaar Zullen ontmoeten wanneer Dit Nodig Geacht wordt.

Het Samengekomen Vijfde Element is Hun Huidige Taal, nodig om de Golven van het Vijfde Universum Binnen Omniversum aan te sturen, te beheersen en Telekinetisch op te Stuwen voor het Collectieve, het Coherentieveld. Zij zullen Zéér Zuiver Telepathisch in Contact met elkaar Staan. Opdat Ook Jullie Tribe Zielen Zuiverder met elkaar in Contact kunnen blijven en er geen verstoringen plaatsvinden, zoals Artificiële inmenging.

Hun Taal is net zo Veilig Gesteld als de Blauwdruk Geschriften die Wij hebben Meegenomen op Onze ‘Aards/Galactische Werkvleugel’. Deze is Zoals bij de Cerafijnen ook afgestemd op de Werking van Dit Universum en Planetaire Systemen, deze is Nooit of te Nimmer Te Hacken Door Anderen, niet te Behandelen of Uit te Lezen.

Wij Verstaan en Spreken de Taal van het Council van Vijf vanuit een Andere Vorm (Omniversum), Omdat deze zich ook in Planetaire Bron Ether Bevindt, maar dan Versleuteld en Beveiligd vanuit het 22e Omniversum. ❤️ Voormalige Verborgenen, Onderzoekers, Verkenners, Voorlopers, en Wegwijzers hebben allemaal geholpen, heel erg bedankt voor al het werk dat Jullie allemaal in de Stilte hebben gedaan voor Ons. Verder informatie zal Volgen.