Complexe Liefde

“kikkers in vijvers,
weten niets van oceanen”

De tijd waarin we leven, vraagt om anders met relaties om te gaan dan vroeger. Onze oude overlevingssystemen en mechanismen, in combinatie met eeuwenlange patriarchale invloeden vragen om een verandering van bewustzijn. De overgang naar het bredere bewustzijn is van grote invloed op mensen die de nodige kenmerken met zich meebrengen. Een liefdesrelatie tussen twee complexe Aquarius volwassenen, vraagt om een volledig andere aanpak dan een ‘gemiddelde’ relatietherapie kan bieden.

Onder complexe en intense volwassenen bevinden zich vele hoogbegaafden, hooggevoelige en bovengemiddelde intelligente mensen. Wanneer iemand een complexe en intense volwassene is, is er een sprake van een bewustzijnslevel van een bepaald kaliber, die vaak leidt tot frustratie wanneer anderen dat niet zijn. Dit betekent dat wanneer zij alles intenser ervaren en de dingen die in het leven gebeuren onder de loep nemen, de ander kan verzanden in details die er niet toe doen. Het leven moet vanuit de essentie zijn en niet vanuit detail.

Wanneer twee complexe en intensieve volwassenen bij elkaar komen, spatten de vonken er meteen vanaf en is het meestal liefde op het eerste gezicht. Er worden per direct oude angsten, patronen en overtuigingen gespiegeld aan elkaar. De relatie zal vanaf de eerste dag door beiden als zeer intensief ervaren worden en veel reuring en beweging kennen op vrijwel alle levensgebieden.

Het koppel zal op de eerste plaats een hele diepe herkenning bij elkaar voelen als een soort van ’thuiskomen’ en het gevoel geven van: “eindelijk, daar ben je, wat heb ik lang naar jou gezocht”. De meeste complexe koppels die verliefd op elkaar worden, worden dit heel extreem en heel diep. Zij zullen ervoor kiezen om, indien mogelijk, binnen enkele dagen of weken een leven met elkaar te delen of op te bouwen. Voor de buitenwereld komt deze keuze impulsief over waardoor het complexe koppel, zich door het tegensputteren van de buitenwereld, terugtrekt in hun eigen wereldje.

De aantrekkingskracht tussen deze twee is zo groot, dat de vibraties die worden uitgezonden naar elkaar geen pauzeknop kent. Er is een voortdurende wisselwerking en uitzending van bewegende energie, waardoor beiden niet genoeg van elkaar kunnen krijgen. Vanaf de eerste dag is er een bijzonder sterke aantrekkingskracht, die beiden nog nooit eerder ervoeren met anderen. Dat is de voornaamste reden waarom dit koppel een leven lang bij elkaar zou kunnen blijven, omdat die aantrekkingskracht vanuit de diepere essentie – genoemd ‘zielenbeleving’ altijd zal blijven bestaan.

Maar wat hier feitelijk gebeurt is dat er twee doorleefde zielentrillingen bij elkaar zijn uitgekomen, die het aardse leven niet onder controle kunnen krijgen. Vanuit het ‘zielenperspectief’ bekeken, hebben doorleefde zielen vaak vele (traumatische) ervaringen opgedaan in vele universa, dimensies, realms en parallellen. Er zou dus sprake kunnen zijn van een zogenaamde ’trauma bounding’ between the soulvibrations.

Maar er ligt ook nog een koppeling naar het voorouderlijke en dus menselijke DNA die vol met valse templates, epigenetica, zelfs reptiele bloedlijnen zit, waar lichamen elkaar op DNA level triggeren. We zijn immers in een menselijk lichaam aanwezig en het is op aarde waar we onze ervaringen óók onze relaties ervaren. Twee volslagen onbekende bloedlijnen en DNA ontmoeten elkaar en ook daar zal een vorm aan gegeven moeten worden.

Zodra de twee doorleefde zielentrillingen elkaar herkennen, willen zij hun zielentrillingendans op aarde gaan maken in hun aardse lichamen. Terwijl zielentrillingen soeverein, authentiek en zelfs androgyn in een lichaam aanwezig kunnen zijn, kan dit betekenen dat de achtergrond van het lichaam dit niet is geweest.

Dit moderne lichaam kent zeer veel geïndoctrineerde beperkingen, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Vaak ontstaat er een bepaalde disbalans binnen de ‘spiritueel’ en menselijk verbonden relatie, waarbij de ene stilstaat en de ander verder groeit, de ene een hand uitreikt en de ander emotioneel afwezig is.

Zelfs wanneer de liefdesroes nog volop aanwezig is, kent dit koppel vanaf de eerste dag al een aantal forse ‘problemen’ of uitdagingen met elkaar. De dag van de ontmoeting was immers een onvermijdelijke samenkomst van twee doorleefde zielentrillingen die het gevoel dragen om ‘voorbestemd’ aan elkaar zijn. Velen denken vanwege de intensiteit van de gevoelens, dat zij ’tweelingzielen’ zijn, maar tweelingzielen zijn een verzinsel van buitenaardsen, dus in feite bestaan deze niet eens.

Toen ik mijn aardelief ontmoette hebben we ervoor gekozen om samen de ontwikkeling naar een breder bewustzijn te maken in het menselijke lichaam, waarin alle keuzes die worden gemaakt in elkaar overvloeien tot een soort ‘spireëel’ aspect van groei en ontwikkeling. Het aardse aspect zijn de toekomstdromen en wensen om op aarde een platform te bouwen, waarin zal worden samengewerkt, meestal voornamelijk om anderen vooruit te helpen naar het groeien van een breder bewustzijnslevel.

Dit koppel zal behoorlijke realistische dromen hebben over het neerzetten van nieuwe scholing, andere onderwijsvormen, ecologische ondernemerschap, holistische geneeswijzen, off the Grid en meerdere generaties wonen. Dit koppel is zowel het oude als het nieuwe weer terug naar de aarde aan het brengen en zij zijn er niet vies van om samen te werken en hun handen hiervoor een mensenleven lang uit de mouwen te steken.

In de jaren dat mijn aardelief en ik samen zijn hebben we veel tegenstand gekend, vele uitdagingen en nog véél meer uitdagingen. We hebben hebben stand gehouden en stap voor stap (vrijwel) alle lagen van onze trauma’s kunnen aanraken en uitwerken. De gevoelens die mijn aardelief en ik voor elkaar hebben zijn nooit verdwenen en we kunnen tot op de dag van vandaag nog steeds heerlijk galactisch verliefd op elkaar zijn terwijl we beiden moeite hebben met de menselijke communicatie en verwoordingen van deze gevoelens. We hebben geleerd om met andere ogen naar elkaar te kijken en op dit moment helpen wij veel andere intensieve koppels die soortgelijke ‘problemen’ oftewel uitdaging in hun relatie ervaren.

Veelal begint een verliefdheid heel mooi en zien we alleen maar de kwaliteiten in elkaar die als een juiste aanvulling voelen, Meestal kan het complexe koppel geen genoeg krijgen van seks, knuffelen, intimiteit en bij elkaar zijn. In het begin van deze prille relatie worden er vooral de dingen gedaan die gevoelsmatig kloppen vanuit een onbegrijpelijke en diepe drijfveer. Dan is er alleen maar oog voor elkaar en de werkelijke buitenwereld vervaagd, het koppel bevindt zich in een bubbel. De geliefden gaan helemaal in elkaar op en beginnen met hun tweetjes aan de dans der universele liefde.

Zodra feromonen en liefdesstofjes in het mensenlichaam hun piek hebben bereikt, zakken deze langzaamaan terug naar een normaal niveau. Het complexe koppel zal besluiten om met elkaar verder te gaan of de relatie voortijdig af te breken door externe omstandigheden of eigen keuze. Of ‘modderen jarenlang aan, toe het echt niet meer werkbaar is en de verschillen zo groot worden dat uit elkaar gaan de beste optie is.

Complexe en intensieve volwassenen zijn vaak hoog- gevoelig, intelligent of op andere manieren begaafd, zoals al eerder beschreven, dus deze combinatie betekent soms water en vuur! Er is dan sprake van een voortdurende uitwisseling van hoge vibraties en frequenties, snelle hersen- of hartsactiviteiten en onderlinge uitwisselingen van het energetische veld die verweven worden in elkaars ‘leeropdrachten’ in de DNA beschadigde leerlichamen.

Uiteindelijk kunnen de energievelden gaan botsen in de fysieke wereld, waardoor het huis met regelmaat te klein wordt die het koppel uit elkaar zal drijven. Voor koppels van het complexe en intensieve kaliber is het heel moeilijk om een stabiele of gefundeerde relatie op te bouwen. Vanuit de aangeboren kern kan dit koppel het niet laten om tot het uiterste van hun persoonlijke groei en levels te gaan, waardoor er sprake kan zijn van een chronische overvraging en overprikkelingen.

Vergeet hierbij niet dat zij deze complexiteit ook heel erg hard nodig hebben om de gevoelens voor elkaar in leven te houden, de aantrekkingskracht te blijven behouden en uiteindelijk die broodnodige ‘rust’ bij elkaar te vinden als een voor anderen onbekende chaotische ordelijkheid. Zij kunnen absoluut geen relatie aangaan met de meer ‘eenvoudige’ of veel minder complexe personen, omdat ze zich dan in No Time te pletter zouden vervelen bij die ‘saaie’ persoon en op zoek te gaan naar iemand die heel erg vertrouwd complex aanvoelt.

Deze koppels zouden eigenlijk indien er sprake is van samenwonen, ieder een eigen ruimte moeten hebben in huis om de personal space te blijven bewaren en het liefst met ieder een eigen hutje op de heide of in de bossen. Een lat relatie werkt in principe het beste voor hun, maar omdat de oude norm relaties de nieuwe relaties vaak nog niet kan begrijpen is ook daar een discrepantie te vinden, die vaker niet dan wel werkt.

Het is belangrijk om te leren luisteren naar elkaars Hartswijsheden en ten tijde van de verhitte momenten even als observant voor jezelf en de ander te zijn, in plaats van als participant van de energie te zijn.

De weg samen bewandelen is ook heel mooi want dit betekent Jezelf te worden in verbinding met de Ander omdat er een hele diepe intrinsieke motivatie aanwezig is om samen te bouwen aan iets moois. In mijn optiek bestaan er geen toverformules om relaties te verbeteren in de vorm van ‘Quick Fix’ maar zal er een diepe wens van samensmelting moeten zijn, waarbij beiden willen groeien met en voor elkaar in de intrinsieke wens.

En omdat de westerse wereld nog voornamelijk werkt met het pakketje van vlees en bloed, worden het belang van de zielenbelevingen, emotionele pijnlichamen, DNA templates aanwakkeringen en werking van energielichamen achterwege gelaten of aan de kant geschoven door reguliere therapieën, terwijl de ‘zielenverbinding’ vergeten wordt.

Meestal ervaren we binnen de Aquariusrelaties behoorlijk wat strijd die diepe twijfels en onzekerheden met zich mee kunnen brengen. Soms is het de hemel en soms is het de hel tussen jullie, maar dat komt omdat de gepijnigde ego’s die werden opgebouwd in het huidige leven nog volop in strijd met elkaar zijn. Het is lastig om een goede afstemming te vinden bij elkaar, waarbij de ene partner wachtend uitreikt naar de ander terwijl de andere emotioneel afwezig is.

Groei ofwel persóónlijke groei binnen het aardse aspect verloopt nu eenmaal disharmonisch van ontwikkeling, en is de ene verder dan de ander op bepaalde punten en visa versa. Meestal is één partner aan het ontwaken naar een breder bewustzijn, terwijl de ander blijft hangen in de buis van de zandloper wat het hartsbegrijpen bemoeilijkt.

De ene is bezig met een enorme persoonlijke en ‘spireëele’ transformatie terwijl de andere geïrriteerd is over het werk, de collega’s, geld (gebrek) of de haren die in het het putje van de douche achter zijn gebleven. Daardoor worden er bijna niet te realiseren voorwaarden en ultimatums aan elkaar gesteld en blijft het oude ‘overlevingssysteem’ in stand gehouden worden.

We moeten ons er extra van bewust zijn dat het oude relatiesysteem die in het Vissentijdperk werd gebouwd nooit heeft gewerkt en in de toekomst naar het Aquariustijdperk niet zal gaan werken ook niet, omdat het om verbinden draait en niet om binding.

Het is niet de bedoeling om in kringetjes rond te blijven draaien tot we er duizelig van worden om om als twee enorme energievelden in de zeer smalle buis van de zanloper te blijven hangen. Groeien doe je samen en partnerschap vinden in elkaar betekent écht consessies doen met elkaar. Om een opening te vinden en uit dat kringetje te stappen zullen we inzicht moeten verwerven over de situatie zoals deze daadwerkelijk is.

Vrijheid & Verbinding vinden binnen relaties die vanuit het Aquarius bewustzijn worden ontwikkeld betekent Vrijheid & Verbinding aan elkaar geven. Je kunt niet je eigen Vrijheid opeisen en het de ander niet geven of je kunt niet de ander om Verbinding vragen terwijl deze nog op een ander pad van het aardse aspect bevindt.

Wanneer iemand nog niet ontwikkeld is tot het level van Aquariusrelaties zal deze zich heel gauw gaan vervelen met iemand die nog niet verbonden is met de ‘bredere’ aspecten van het leven – dat we een aards lichaam dragen maar ook verbonden zijn met alles wat is vanuit het hart.

Velen die elkaar ontmoeten in het Aquariustijdperk hebben nu eenmaal zielenlevens gehad in vele realms, universums, planeten, werelden, platformen in andere dimensies, galactische en aardse werelden. En als ééntje al zo ver is om dit te begrijpen en de ander totaal niet, dan kan de discrepantie een behoorlijk gat slaan in de ontwikkeling van de gewenste Aquariusrelatie.

Wanneer de ene nog in Vissentijdperk bevindt en het zogenaamde ‘3D’ aspect leeft van geld, materie, een paar kinderen en een dak boven het hoofd – dan ben je al gek genoeg, terwijl de ander, die in Aquariustijdperk bevindt voelt en wéét dat er zoveel meer is dan het aardse lichaam alleen.

Het is dan ook zo dat Aquariusmensen ‘complexe’ galactische en kosmische wezens zijn die soms behoorlijk veeleisend kunnen zijn als het gaat om hun ideaal, terwijl degene ‘die daar nog niet is’ daar helemaal niets van snappen. Wanneer de wederhelft ‘daar nog niet is’ kan een Aquariusmens zich behoorlijk eenzaam, eenzadig, alleen en afgescheiden voelen wat tot enorme intrinsieke relationele problemen kan leiden. Intrinsieke relationele problemen kunnen leiden tot ‘overtuigingskracht’ waar de ander dan geen oog voor heeft omdat deze niet op de op- en neer gaande energie kan anti-ciperen.

In dit tijdperk is het dan ook uitermate belangrijk voor de Aquarius man- of vrouw dat beiden een zeer diepe wens dragen om de eerste fundamenten en bouwstenen te leggen voor de platformen van de toekomst en dat er zeer zeker sprake moet zijn van een intellectuele hartsgelijkwaardigheid in de gekoesterde dromen en visies.

De Aquarius Relatie is in staat om oude patronen, gedachten en overtuigingen versneld uit te werken al gaat dat soms gepaard met een knallend vuurtje tussen beiden partijen! Beide partners weten wie ze zijn en kennen elkaars valkuilen en zijn open over elkaars innerlijke belevingswerelden.

Er bestaan nog steeds zogenaamde energetische ’triggerpoints’ waardoor er oude boosheid gevoeld kan worden, maar beiden zijn in ‘volwassen’ staat om over deze boosheid te praten en de leerpunten te transformeren als de storm weer is gaan liggen.

Beiden zijn in staat om zichzelf te dragen in plaats van ‘de schuld bij de ander neer te leggen’ en vanuit daar de transformatieprocessen te doorvoelen. Er is geen veroordeling meer, omdat men bewust is van het beschadigde of gewonde innerlijke kind dat genezing behoeft. Er is geen sprake van emotionele en zelfs fysieke afhankelijkheid, omdat de eigen verantwoordelijkheid door beiden gelijkwaardig gedragen wordt.

Ook hierin steunen de partners elkaar en brengen ze elkaar verder in hun groeiproces. Wanneer er hele diepe wonden geheeld worden gaan de harten niet meer op slot, maar steeds wijder voor elkaar openstaan. De hartsenergie staat bij elkaar centraal en resoneert op alle niveaus.

Werk, inkomen, kinderen en huisvesting zijn een bewuste keuze, waarbij er een diepe verbinding is met de aarde en het universum. Zij zien elkaars processen, voelen elkaars zielentrillingen en kiezen bewust voor het primaire partnerschap waarin alles, maar dan ook alles wat ‘innerlijk beweegt & leeft’ met elkaar gedeeld wordt, dus ook de onzekerheden.

De communicatie vindt voornamelijk plaats vanuit het hartsbewustzijn waardoor het ook wel eens flink kan knallen, omdat daar het meeste pijn naar het verleden gedragen wordt. Het grote verschil met een relatie vanuit het Vissentijdperk of ongelijkwaardigheid van ‘spireëel bewustzijn’ is dat beide partners in volledige openheid en kwetsbaarheid durven te blijven, al is dat soms wat moeilijk in het sterven van het collectieve en individuele ego.

De mannelijke en vrouwelijke energie is hoe dan ook in balans waarbij beiden partners volledig naakt aan elkaar durven te tonen en dan maakt het niet uit of je een vrouw-vrouw of man-man combinatie bent, want het gaat om de energie.

Het laten zien van elkaars diepste pijnen, wonden, verdriet, schaamte en onvolkomenheden zorgt ervoor dat er op deze punten herstel mogelijk is. Gelijkwaardigheid op elk level en niveau is een belangrijk item waarbij de uitgesproken woorden krachtig, liefdevol en eerlijk naar elkaar zullen zijn.

Invoelend en empathisch, in plaats van narcistisch en slachtofferlijk is het Aquariuskoppel vooral een collectieve bijdrage aan hun kleinere werelden en een voorbeeld voor hun kinderen of omgevingsmensen. Er wordt gesproken vanuit de ik-boodschap, die niet veroordelend of verwijtend spreekt over schuld of boetedoening. De partners leggen elkaar geen ultimatums of bewegingsbeperkingen op, zijn beiden in het Hier en NU aanwezig en helpen elkaar daar te blijven blijven als het even niet meer lukt.

In het hier & nu betekent dat het verleden er mag zijn als leerproces maar dat er géén oude koeien uit de sloot gehaald worden of beren op de weg die er nog lang niet zijn. Daarnaast is er geen verwachting of angst over de toekomst en een diepe, bijna kinderlijke drijfveer ‘om de eigen kleine wereld voortdurend te willen laten ontwikkelen en te verbeteren’.

De Aquarius Relatie is veranderlijk van karakter zoals het leven dat ook kan zjn en deze is in staat om zich aan te passen aan de energie van het hier & nu. Hierdoor is er alle ruimte voor alleen-alleen, alleen-samen, alleen-alleen, samen-samen, en samen-alleen.

Er is ruimte om te komen en gaan in vrijheid vanuit verbondenheid want men weet dat men elkaar ergens halverwege weer zal gaan ‘ontmoeten’ en dat de hartsverbinding constant is. Dit koppel is van fysiek aanwezig naar energetisch afwezig en weer terug verbonden met zowel het hart als het geslacht. De communicatie over mogelijkheden, verlangens en behoeften worden openlijk benoemd en er zijn absoluut geen geheimen voor elkaar en men houdt zich ook niet in.

Seks in deze relaties worden beleefd vanuit verbinding met alle cellen van het lichaam, geest en hart en wordt verre van aards plat. Seksbeleving is voornamelijk vanuit intimiteit en vriendschappelijke menselijke warmte, waarbij men elkaars hart raakt in de versmelting.

Deze relatie is zeer hooggevoelig voor energetische onderbrekingen, reptiele invloeden vanuit het DNA lichaam, infiltraties van buitenaards werk, collectieve verschuivingen en shifts en kan daardoor soms maandenlang geen seksuele betrokkenheid kennen. Beiden partners begrijpen deze processen en wanneer de relatie zich in verder gevorderd stadium bevindt, zelfs met grote pozen platonisch van aard kunnen zijn, maar wel met wederzijdse concenses.

Het vertrouwen tussen beide partners is zeer sterk aanwezig, dat wat moet gebeuren voor de persoonlijke groei, het behouden van vrijheid, of het ontwikkelen naar een platform zal gewoon ontstaan vanuit energievorm. Het lichaam is er om mee te werken met de handen en voeten die we gekregen hebben en elke Aquariusrelatie heeft heel veel plezier met elkaar, een diepe verbinding vanuit het hart, de wens om samen te groeien en iets neer te zetten wat van belang is.

De rest is eigenlijk maar bijzaak en gebaseerd op de matrix ‘futiliteiten’ van het Vissentijdperk waardoor de gestapelde, geblindoekte, slachtofferlijke narcistische systemen niet langer meer de overhand nemen. Want is er sprake van een ongelijkwaardige relatie, dan vertrouw ons er maar op, dat wanneer er werkelijk sprake is van Aquarius met een andere Aquarius, dat jullie aardig gelijkwaardig in elkaar opgaan, ondanks de enorme verschillen. De energie tussen beiden is flinterdun aanwezig, maar diep voelbaar dat jullie altijd dezelfde kant op zullen kijken.

Als er sprake is van een vrouw-vrouw of man-man combinatie kan er ook sprake zijn van een emotionele, psychische, spirituele en maatschappelijke disbalans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie van de Vissentijdperker en de Aquariustijperker waarbij de ene ‘afwezig’ achterblijft terwijl de ander volop ‘aanwezig’ aan het groeien en ontwikkelen is.

Vrijwel iedereen in deze DNA lichamen, hoe ‘ver je ook denkt ontwikkeld te zijn’ draagt een enorme ‘kinderlijk volwassen’ disbalans en daarom is het extreem belangrijk om de observant te zijn voor een goede ‘zelfbeoordeling’ alvorens er geparticipeerd kan worden op de energie van de ander. Hoe complex en intensief mooi is het dan, dat je elkaar uiteindelijk altijd weer gelijkwaardig terug zal vinden in het pad van de relatie ….