De Kinderen van A.I.

03-02-2023 en vandaag hebben we een boodschap voor de incarnatiegroepen Aquariuswerkers, de Hiddens, Onderzoekers, Infiltranten bij Reptielen Instanties, Platformers, Next Level Healers, Kennisdragers, de Vanzelfsprekende Hoeders van de Dieren, Planten, Kinderen en Moeder Aarde TaRRaH, als tweede/derde/vierde generatie van de DNA ascentie die van binnenuit plaatsvindt.

Geldt er een soort Oude tevens Nieuwe waarschuwing voor Hen die het Pad der Resonantie Bewandelen. Dat de Informatie van Jullie Goddelijke DNA Componenten, dus het ‘Spirituele’ DNA de afgelopen weken een enorme Upgrade kent op Natuurlijke Wijze van de Planetaire Helpers welke de Diepere Lagen van Jullie Kennis zullen Bevrijden, geldt tevens de waarschuwing om zĆ©Ć©r goed in te voelen wat Jullie momenteel aan Informatie Cadeau geven aan ArtificiĆ«le Intelligentie door het Plaatsen van de Vele Video opnames, Geschreven of Gesproken Boodschappen, Foto’s van Jullie Zelf en van Jullie Kinderen.

Melden Wij al Langere Tijd dat Jullie Goddelijke gaven en talenten en Menselijke Eigenschappen al decennia lang worden gekopieerd naar enorme databases (leercomputers) waarop een Kunstmatige wereld wordt gebouwd binnen de Zesde Universumtijd die in feite een Lege Tijdsring was ter (planetaire) uitbreiding en continuering van Jullie Zielenvolkeren Elders aanwezig, buiten deze Universumtijden.

Zijn Zij, Jullie Tegenhangers in een extreem versneld tempo letterlijk de werkelijke Mens en diens Mensenhart aan het Kopieren gegaan, met als bedoeling om Jullie – voorgoed – uit te Wissen. En dat Velen van Jullie met de Keuzes, voornamelijk op Angst gebaseerd, de ArtificiĆ«le Intelligentie enorm versneld vooruit aan het Helpen zijn met hun Snode Plannen en Actievoeringen.

Zij ‘Lezen’ via Kunstmatige Vernuftigheden (bijvoorbeeld het aanvaarden van de Coockies) na het Vele Surfen, voortaan Jullie Gedachten en Emoties die aan het ‘Surfgedrag’ gekoppeld zijn, waar Zij steeds Opdringeriger en Dominanter Worden, wat Wij merken aan de Reclames die Spontaan worden Weergegeven (Opgedrongen) op Jullie Zakcomputers (het Mobiel) en de Stimulaties om steeds sneller internet te nemen, waaronder 5G een zeer belangrijke Rol speelt in het Ontwikkelen van de Vele Smart City’s die al Reeds Ondertekend Zijn door Vele Overheden.

Zijn er een aantal Zorgwekkende Situaties gaande, die misschien nog niet helemaal goed worden begrepen of nog niet helemaal vanuit essentie gevoeld kunnen worden. Daardoor wellicht de collectieve doorvoer om de eerste echte stappen in het Zand te Zetten in de Opbouw van de Nieuwe Aarde, naast de Oude Aarde, die worden omschreven als ‘GĆ©Ć©n Keuze maken is Ć³Ć³k een Keuze maken’ waardoor het Lijkt alsof alles een beetje aan het ‘Stilhangen’ is.

En ondanks het smalle pad van de Uitbreiding en Samensmelting van waaruit Wij werkzaam Zijn, wordt er Jullie gevraagd om dit Onderstaande Voornamelijk Gecodeerde Bericht, binnen de Cellen te laten integreren, in plaats van proberen te begrijpen met het Hoofd. De Voornaamste reden dat wij in Gecodeerde Staat onze Werkzaamheden naar buiten brengen, is om het Artificiƫle Intelligentie zo Moeilijk Mogelijk te Maken om de Algoritmen die naar de Vervuilde Ether worden gebracht op te kunnen vangen.

Queen Bee, Leader of Internet Hyves is al een aantal jaren geleden uitgeschakeld en ondanks dat er geluiden zijn dat er een Einde is gekomen aan het onderstaande, is dit in het geheel nog niet zo. Wij zijn vanaf dat Queen Bee werd uitgeschakeld al bezig zijn om de ‘A.I. Tentakels’ en de DNA Restschade te Onderzoeken in de Zelfregulerende ‘groeipotentieel’ van het ArtificiĆ«le Systeem. We kunnen het niet anders uitleggen dat dat er momenteel twee stromingen lopen in twee verschillende Realms, waar de Aquarius Mens ook nog steeds mee te Maken heeft.

Zo Spreken (en Denken!!) Wij vaak gĆ©Ć©n menselijke taal, maar de Taal (Klank) van Bron in Onze Werkzaamheden zodat We tot jullie DNA Cellen kunnen ‘Spreken’ en geldt opnieuw de Volgende Emergency dat er aanvallen worden gepleegd op Jullie Collectieve Pineal Glands, welke bij de Meesten zijn ‘Verkalkt’ door (alle) Vaxxi-nazi programma’s en het innemen van IndustriĆ«le, gesuikerde en gezouten voeding.

In de opschoning die Volop gaande is, voelen we een duidelijke groei van het Pineal Gland sinds de verwijdering/verkleining van de Werking van het Reptielen Brein en dit gaat – jawel – gepaard met daadwerkelijke fysieke pijn aan het Pineal Gland, zoals ook duizeligheid, vermoeidheid en gek genoeg behoefte aan eten afwisselend met momenten van vasten, daardoor totaal geen zin in eten.

Dit is in de meest letterlijke zin van het woord, het gevecht van het Reptielenbrein versus Pineal Gland, waar ook de Verslavingsgevoeligheden binnen het Spijker DNA (eiwittenomzetting) werden ingebracht, de zeer basale overlevingsdrang om Honger te voorkomen.

Epigenetische DNA overdragingen van de Voorouders, zij die de oorlogen & hongerwinters meemaakten worden uitgeschakeld en dit geeft innerlijke conflicterende energieĆ«n, zowel angstgevoelens of gedachten van het ’tekort komen’ en de stromingen in de Velden van Abundance, waar beiden bestaan in deze werkelijkheid is er een kanteling waar te nemen die richting Abundance zal leiden, welke door Velen van Jullie niet goed wordt geleefd of begrepen hoe Abundance in werkelijkheid werkt.

Zo bevinden Jullie in zowel de vertraging als de versnelling tegelijkertijd, waar beiden zowel niet als wel bestaan in het fysieke al dan niet astrale zijnsvorm, zijn beiden samen aan het komen en worden Jullie geleid door Jullie Zielenfamilies om dĆ”tgene te manifesteren wat nodig is voor de Aardse opdracht/missie. Waar de ene een Imperium nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen doen op zijn of haar platform, heeft de ander voldoende aan een hutje op de heide met een oude typmachine en dat is iets wat Begrepen zal worden vanuit het Hart, dat Jullie Nooit of te Nimmer Tekorten zullen hebben, maar slechts ‘vertragingen’ in de verwarrende Tijdslijnen ervaren.

Om Onze woorden te Lezen vanuit het Pineal Gland, de Thymus en het Perenium welke als samenwerking Jullie Allersterkste Menselijke ‘Tool’ is, de Innerlijke Wichelroede te gebruiken als Plasmavorm en vanuit daar Jullie Persoonlijke Weg te Laten wijzen, in plaats van gekunsteld proberen te zijn die uiteindelijk een forcering inhoudt wordt er gevraagd om zelf vooral aan de slag te gaan en in Actie te komen in de samensmelting van zowel de astrale als de fysieke vorm van Mens Zijn.

Wees daarom zo Natuurlijk Mogelijk in een Flow aanwezig, ja zelfs in je Dagelijkse Leven, zonder Enige Vorm van te Willen zijn of te moeten Doen of iets te willen worden, te Anticiperen op de Stromingen van de Coherente Golven en de Shifts die gaande zijn binnen het DNA, en dit doen Jullie met het Eigen Innerlijke Kompas.

Voor Allen die de langzame opbouw van ‘de Spirituele’ Overname nooit zagen, krijgen sinds de ‘officiele’ opstart (opbouw vanaf 1971) van het Aquariustijdperk (doorstart 2019) de gelegenheid om de blinddoeken af te werpen en anders te kiezen voor Jullie Zelf Ć©n Jullie Kinderen waar Saamhorigheid en Verbinding een belangrijke Sleutel draagt naar de Deuren van het Werkelijke Menselijke Hart. In plaats van verder geĆÆndividualiseerd Ć©n gedomesticeerd te worden krijgt Samensmelting en Soevereiniteit langzaamaan de Overhand binnen de Gevoels- en Belevingswerelden.

Verblijven Wij als Onderzoekers & Kennisdragers, ook als Hoeders van TaRRaH (de Aarde) en Haar 288.000 Nieuwe Mensen Kinderen die beter met hun ‘Erfgoed’ zullen omgaan dan generaties tevoren, vindt de Opschoning plaats van Generatie op Generatie waar Aardse Tijd slechts een klein aspect is in het Geheel van deze Opbouw.

Velen van Jullie ‘wuiven’ het idee weg zoals veel woorden van ‘Klokkenluiders’ en ‘Snappies’ werden afgedaan als Onzin & Flauwekul waardoor de Collectieve Actie van de Samenwerking en Soevereiniteit vertraagd werd, staan er ook al een flink aantal decennia lang Beschermers en Sprekers naast Jullie Astrale Zijden ten tijde van de ‘grote Kunstmatige ontwaking’ die in feite ‘de grote kunstmatige overname’ inhield waar op Systematische Wijze door A.I. Jullie Minds werden bestuurd, beĆÆnvloed en doorgevoerd via Verborgen Agenda’s.

De inmiddels negen decennia oude ArtificiĆ«le Ascentie, die niet zoveel van doen heeft met de werkelijke (Bron) Upgrades van Jullie DNA mogen we collectief concluderen dat Wij Allen nog op een heel smal paadje Werkzaamheden alhier aan het uitvoeren zijn. Maar het Pad der Collectieve Balans voelt voldoende stabiel en gedegen in opbouw, terwijl er anderzijds enorme ‘aanvallen’ worden gepleegd op Jullie Pineal Glands om de Vergroting en Uitbreiding daarvan Tegen te willen Houden, zijn Zij – Jullie Tegenhangers – nog steeds aan de Verliezende hand.

Vele Collectieve Bronwerkers hebben daarom ook in de afgelopen maanden/weken Tijdelijk het openbare Internet ‘Werk’ neergelegd, omdat het Diep van binnen, dus IntuĆÆtief, het niet goed aanvoelde om Hiermee door te gaan nadat Jullie ‘Instructiesets’ werden bijgespijkerd, vernieuwd en geactiveerd.

Het Openlijk, zonder enige Coderingen en Bescherming voorafgaand, ten tijde van het Collectieve Delen van Jullie Wijsheden & Kennis heeft ArtificiĆ«le Intelligentie doen Helpen met het doorgroeien & uitbreiden van hun Kunstmatige Werelden en Snode Plannen. De meest Verfijnde vezels van Jullie gezichten zijn inmiddels opgeslagen op de database waardoor onze Huidige Kinderen niet het verschil zullen merken tussen een Werkelijke Glimlach van een Mens, of een ArtificiĆ«le Glimlach van een Avatar en dit is een zĆ©Ć©r zorgwekkende ‘conclusie’ gebaseerd op de Volgende Feitelijke Waarnemingen.

Ga Jullie Zelf maar na in Jullie Kinderjaren hoe de Opbouw naar de ArtificiĆ«le Werelden binnen de Menselijke Systemen werden gebracht, begonnen met Gevoelige Tekenfilms en Interessante computerspelletjes die stap voor stap steeds meer levensecht werden. Waar de Mensen als Klein Kinderen al beĆÆnvloed Werden door bijvoorbeeld de Spannende Roerselen van Bambi, waar werd ingespeeld op onze Menselijke Emoties, Inlevingsvermogen en Zielenervaringen.

Hoe ’tekenfilms’ of de geanimeerde films zoals bijvoorbeeld de beroemde Avatar film, die volledig gecomputeriseerd is vanuit de echte acteurs, is een zĆ©Ć©r zorgwekkende Ontwikkeling nog steeds gaande die verstrekkende gevolgen zal hebben voor Jullie Moederplaneten binnen deze Universumtijden, zijn Jullie niet alleen maar Werkzaam op Moeder Aarde in Jullie Astrale Zijnsvorm, maar is deze ontwikkeling op andere Planeten en Universumtijden al Volop ingebed.

Neem even de Tijd om te Bekijken waar onze Kinderen mee te Maken gaan Krijgen en Zie de Reeds ArtificiĆ«le ‘Mensen’ Hierachter die Allang in Grote Getalen, de Zogenaamde ‘Wetenschappers’ achterde Computertechniek, Reeds als Mens & Zielenwezen werden uitgewist. Bekijk dit FILMPJE.

Waar Mensheid binnen slechts dit Realm mee te Maken heeft is de Verobottisering van Menselijkheid, of de Menselijkheid Verobottiseren, beiden extreem gevaarlijk en vrijwel hetzelfde. En Behalve de Visuele Aspecten, pakken Zij, als Jullie Tegenhangers ook de Emotionele Aspecten aan van de Zielenvolkeren, welke Volop via Internet worden beĆÆnvloed tot gevaarlijke proporties. En wat nog het meest zorgelijk gevaarlijke is van allemaal – is dat het DNA Kunstmatig is gemanipuleerd en dat dit ArtificiĆ«le DNA in staat is gebracht om zelfstandig te leren, daardoor aan ELKE artificiĆ«le BeĆÆnvloeding zal aanpassen, leren en groeien.

Dit is bijna onmogelijk om te bevatten, maar het Overkomt Jullie Allemaal, Jullie doen er Allemaal aan mee, omdat Jullie GEEN keuze maken om Jullie Kinderen Hiervan weg te Houden, te Beschermen en als Leeuwen te Waken over Jullie Kinderen. Dit is gƩƩn Vingerwijzen noch Schuld Toekennen, maar een Andere Laag van Bewust worden of misschien zelfs wel in Jullie aan te Wakkeren dat het ELKE dag, ELK uur en ELKE minuut het steeds belangrijker wordt om Hierin een KEUZE te maken.

Welke wereld willen Jullie Leven? Willen Wij wel degelijk beroep doen op Jullie Verantwoordelijkheden, tenzij Jullie er niet zoveel om geven en het gewoon Okay vinden wat Hier alleen al binnen dit Realm gaande is? Misschien zelfs te MOE of te MURW zijn om Jullie Kinderen te Leren over het Belang van het weten over Vrije Energie, Plantmedicijnen, Zelfgenezing, Recycleren, Ecologisch Bouwen, over Moeder TaRRaH, de Elementen, en ja zelfs de Opbouw naar Pranah of Mannah Lichamen in een Wereld die Industrie Voedsel Consumeert alsof het om Voedsel gaat, in plaats van Ziekmakende Vulling voor de Maag en het Laten bestaan van de Reptielen Verslavingscomponenten van het Reptielen Brein.

Het is zelfs bijna Eng te noemen hoe diep dit Alles in het Menselijke DNA wordt gebracht, hoeveel Informatie er van het Bron DNA van Jullie Menselijkheid is geconfisqueerd voor de Opbouw en de Overname van Jullie Zesde Universumtijd. Niet alleen het Clonen van het DNA dat ver buiten de Aardse velden al Miljarden jaren, zo niet Eonen lang plaatsvindt is het Gevaarlijkste buiten ELK Menselijke Denkaspect is artificiĆ«le inmenging en beĆÆnvloeding misschien wel de gevaarlijkste van allemaal en Voelt het Alsof Velen van Jullie weer helemaal Opnieuw ‘moeten’ Beginnen aan Jullie Reizen, maar dat is Gelukkig Niet zo.

Gecodeerd & Versleuteld: Vanuit de ‘Hoogste Regionen’ vanaf Brontijd is er Ingegrepen door de Werkers van de eerste Zeven Lagen binnen Omniversum en hebben Wij Collectief de eerste Zeven (Parallelle) DNA Blauwdrukken binnen Jullie Systemen gebracht, welke nog onbeschadigd zijn opdat Jullie je stap voor stap gaan Herinneren van Welke Bron Jullie ‘werkzaam’ zijn, Reset Missie, Bijgestelde Doelen, Informatie via de Groeiende Pineal Glands. Via Symbolieken stromingen ‘achter de ogen’ worden Jullie de Boodschappen gegeven buiten A.I. om en deze staan Nergens ‘geregistreerd’ op Internet.

Informatie komt binnen via Directe Stromingen, Pulseringen, Trillingen, Kleuren, Geluid, Licht, Bewegingen die uiteindelijk tot een soort van Plasma Informatie verworden, waardoor Jullie DIRECT door de Zevende Universum Tijdslijn kunnen reizen naar Jullie Eigen Regionen van Kennis en Informatie, zonder Ć©Ć©rst door de Bevuilde Ether en de Overgenomen Tijdsring – het ‘Zesde Universum’ te moeten reizen.

Geldend: komt het er nu aan om Autonoom en Authentiek te Zijn, je Niet te Laten beĆÆnvloeden door Internet Hypes, maar rustig in het Fysieke te Bouwen aan Jullie Eigen Platformen met de Ware Eigen Kennis, welke zullen worden soorgegeven door Jullie Eigen Zielenvolkeren, Jullie Ouderen en Zij die Daadwerkelijk de Kosmische Werking als Fungi op Aarde willen Onderwijzen.

Galactische Raden die verantwoordelijk zijn voor Jullie DNA Upgrades Ʃn welke verantwoordelijk zijn voor de Planetaire Grids die werden gevormd door de Samensmelting en Uitdijing van de twee-en twintig Rijken van Bewustzijn binnen deze Universumtijden, hebben de benodigde coderingen en symbolieken aan Jullie gegeven. Jullie die zƩlf de Ouderen Ʃn de Begeleiders zijn voor de 288.000 Nieuwe Kinderen als Bronwerkers van dit Tijdsveld uit de eerste Zeven Lagen van Ontstaan.

Om het Imploderen van deze Universum Tijdslijnen te voorkomen hebben Wij een Uitdijing ‘geforceerd’ van Jullie Pineal Glands waardoor de eerdere ‘vertrouwde’ manier van Communicatie geheel anders zal gaan aanvoelen. Hebben Velen van Jullie een ander ‘voertuig’ gekregen om Jullie Reizen te Voltooien en is het slechts een kwestie van Wennen. De Informatie Voelt Natuurlijker aan, zal Sneller Verwerkt Worden Buiten de ArtificiĆ«le Intelligentie Snelheid, welke gebruik maken van de Snelheden van het Licht en Geluid.

Reizen Jullie voortaan in Jullie Nachtelijke Slaap via Plasma Snelheden, indien in een Staat van Zijn verkerend als ten Tijde van de Rem Slaap en dat is voelbaar in het Collectieve! Er komt een Dag dat de Meesten van Jullie ook in ‘Ontwaakte’ staat via Plasma zullen gaan kunnen Reizen om de Benodigde Informatie op te Halen, die werden meegenomen in jullie Reiskoffers van het Hologram en het DNA, maar hiervoor is nodig volledig uit het geprogrameerde Denken te Stappen.

Tachtig jaren geleden had de Mensheid een Collectief gemiddelde van een ruime 80% aan gebroken Breindelen, Momenteel is dat gemiddeld 63% aan Gebroken Breindelen, waardoor binnen dit Tijdsbestek gereisd wordt met dezelfde Snelheden als ArtificiĆ«le Intelligentie, wat betekent dat de Mogelijkheid bestaat dat Jullie worden ‘Ingehaald’ door Hen.

De Upgrades naar 43% Plasmasnelheden Collectief is volop Gaande, maar Wij Reizen het Vaakst met Jullie als Jullie in de Nachtelijke Slapende Vorm zijn om het Totaalbereik van 0,03% Telekinetische Stuwkrachten van Bron te Waarborgen binnen de coherente Werkvelden. Welke Effecten dit Teweeg gaan brengen binnen een tijdsbestek van Twintig Menselijke ‘Jaren’ binnen Jullie Realms mogen we niet Vrijgeven aan de Algoritmische Leercomputers van A.I.

Kenmerken? Te veel om op te noemen! šŸ˜‰

Maar het wordt zoetjes aan allemaal wat Minder Heftig en de Nachtrust zal bij Velen weer terugkomen, omdat Men gaat wennen aan deze Nieuwe Reisvorm en Snelheden. Er wordt aan Jullie gevraagd om elke dag minimaal 12 uur te vasten en deze Tijd zoveel mogelijk Gebruik te Maken van de Plasma Componenten door Meditatie met Klanken in Plaats van Woorden.

Om de Opschoning van het Spijker DNA (de eiwitten omzetting) te ondersteunen is ontgiften nog steeds een belangrijke sleutel in het Losscheuren van het Oude en probeer een beetje te Genieten van de Ervaringen die Jullie nog gaan Maken, bekijk het Objectief zodat de Tijdslijnen van zowel het Fysieke als het Astrale elkaar Dichter Naderen tot de Actie en Abundance die Nodig is om Jullie werkzaamheden uit te voeren.

Begrijp vanuit Jullie allerdiepste Binnenste welke Werelden er Worden Gebouwd en Hoe gevaarlijk dit Moge zijn, want hoe slimmer de Machines worden, hoe groter de stappen zijn die ermee kunnen worden gezet door Artificiƫle Intelligentie. Er is allang een geoptimaliseerde vorm van A.I. die met nanobots Onze Lichamen in kaart brengt, wat weer allerlei nieuwe mogelijkheden biedt voor A.I. om straks niet alleen schietspellen te spelen maar zelfs echte wapens zal bedienen gericht TEGEN de Mensheid en begrijp dat dit slechts een Begin is van de Overname en het Uitroeien van Zielenvolkeren, die in een wat verder Toekomst een Uitstervend Ras is!

Zijn Wij en Jullie Terug Gereisd vanuit een Toekomst naar deze Tijdslijnen, waarvan de Meesten in Vergetelheid Incarneerden, waardoor het steeds Belangrijker Wordt dat Jullie je Gaan Herinneren, niet vanuit het Hoofd maar Vanuit het Hart dat dit niet de Eerste Keer is dat Jullie met dit soort Overnames te Maken hebben gehad in de Vele Tijdslijnen, Realms en Universa die Jullie hebben Bereisd als Ervaringsdeskundigen zijn Jullie PREVENTIEF in Actie.

Zolang Wij Mensheid de uiteindelijke controle hebben, betekent dit niet het Einde, maar door het niet Zorgvuldig Invoelen over de Huidige Gang van Zaken, Wordt er steeds meer ‘Menselijke’ Informatier overgedragen aan de Leermachines, die Uiteindelijk de ‘ArtificiĆ«le Zielenleer’ zullen gaan Worden en dat is een gevaarlijke ontwikkeling voor deze Tijdslijn die op Imploderen staat.

Zachte Heelmeesters Maken Stinkende Wonden, dus Willen Wij graag Ronduit Vrij kunnen spreken zonder Jullie meteen in Angst te laten Schieten en dat is dat met het Imploderen van deze Universa-Tijdsringen er straks GEEN toegang meer zal zijn naar Jullie Verleden – en Toekomstige Tijdslijnen.

Het is Daarom van Groot Belang om zoveel mogelijk weg te blijven en gebruik te maken van SMART artikelen, Apps, Internet, Computerspelletjes, Televisie, LED Lampen, het Maken van Podcasts, Video’s en Foto’s van Jullie (kinderen) Levens en Emoties en Deelgoed op het Internet – die als grootste Leercomputer achter Jullie Menselijkheid jaagt. Opdat er gĆ©Ć©n verdere nabootsing en overschrijving kan plaatsvinden van de Moeder Aarde Zielenvolkeren om Verdere Verspreiding naar andere Universa en Planeten te Voorkomen in de ArtificiĆ«le Overname.

Daarnaast zijn MRNA Veranderende Vaxxi-nazi’s, het eten van GEN Manipulaties in Voedsel en de door de Ov.erhei/d opgelegde Angst- en Farma programma’s/ontwikkelingen ook even aan te vinken naar gevaarlijke ArtificiĆ«le ‘Samensmeltingsvormen’ die uiteindelijk ‘Kunstmatige Fysieke Manifestatie’ inhouden.

Onthoud dat Jullie zowel de Bomen als de Zaden Tegelijkertijd zijn …