About Heidy

Er is geen hamer of sikkel waarmee ik mooie dingen kan bewerkstelligen, omdat ik zelf het instrument ben waarmee gewerkt wordt. Ongeveer drie decennia lang werk ik als Modern Alchemistisch Genezer, maar op dit vlak is het nog steeds Pionierswerk!

Vele geĆÆncarneerde Sterrenzaden heb ik mogen helpen bij hun groei en ontwikkeling naar hun ware vorm. Mijn behoorlijk lange geschiedenis van heel hard werken, oefenen, ervaren en zelf aan de slag te gaan met de diep beschadigde epigenetische DNA structuren, heeft me gebracht tot waar ik nu mag zijn in de Wij Vorm.

Mijn naam is Heidy, ik draag de achternaam van Melis en je mag even een soort van kijkje in mijn hoofd nemen. Ongeveer 50 plus jaren lang hobbel ik rond in een modern lichaam op Terra, haar werkelijke naam TaRRaH die is opgedeeld in meer dan tweehonderd planetaire klanken, die jullie kennen als Moederplaneet Aarde. De kroon van dit Aardse Leven is het gezin dat ik voort heb mogen brengen via dit lichaam, zoals de bloeiende bloem die zaden voortbrengt. Ik heb de grote eer om moeder genoemd te mogen worden door een prachtige dochter en een zoon.

Geschonken zijn een kleinzoon en een kleindochter die me de eretitel oma hebben gegeven en waar ik dagelijks met veel liefde en plezier hun ontwikkelingen mag aanschouwen. Mijn partner ondersteunt mij in wie ik werkelijk ben en we hebben een rijkelijk leven die gevuld is met vooral heel veel ‘spireĆ«le’ aspecten die zowel moeilijk als gemakkelijk, zowel schaduw als licht, zowel vertraagd als versneld tegelijkertijd zijn. Het hebben van een soort kosmische verbinding met een levenspartner waar amper een definitie aan gegeven kan worden binnen het aardse aspect die ‘relatie’ heet.

Een door de kosmos bepaalde zeer nauwkeurig uitgestippelde menselijke samenkomst van een lineair (hij) en conceptueel denker (ik) beiden hoogbegaafd, waarbij we elk onze eigen logica volgen, resulteert dit nogal eens in het elkaar niet kunnen begrijpen en dat het aardse samenwerken daarom op vele fronten bikkelen, maar een heel diepe liefde voor elkaar kent.

Waar ik eerst het grote geheel zie voordat de details zichtbaar worden en hij eerst de details ziet voordat het grotere geheel zichtbaar wordt, vinden wij op Ć©Ć©n of andere manier altijd een weg om voort te gaan met de groei en bloei van het oorspronkelijke Hart en kunnen we gek genoeg elkaar op een heel diep level verstaan die ons keer op keer een stukje vooruitgang brengen van een gezamenlijke missie.

Wij als Mensheid bevinden ons in leerlichamen op moederplaneet TaRRaH en Zij is nog altijd Ć©Ć©n van de mooiste vormvaste bewustzijnscreatie uit deze Universumtijd. Zielencommunes (volkeren) van allerlei verschillende afkomsten willen hier heel graag hun planetaire ervaringen maken in het DNA leerlichaam en dit zou een prachtige ervaring moeten zijn maar dit is het voor vele geĆÆncarneerde Zielentrillingen niet, omdat dit Moderne Lichaam aanvoelt als een gevangenis!

Er is getracht ons mensen wijs te maken dat wij vormvaste drie dimensionale lichamen zijn, dat er een tijdsklok zit op ‘het leven’ en dat ‘de ziel’ een individueel aspect draagt, wat geheel niet zo is. Dit zijn enorme leugens, want we bevinden ons altijd en voortdurend in een stroming van een samensmeltend steeds verder uitdijend continuum en we bewegen ons niet in Ć©Ć©n realm, maar in vele tijdsringen tegelijkertijd – althans zo hoort het te zijn. De tijdsringen waarin wij ons bevinden is de Zielentijdsring en deze dragen 22 brede ringen met elk 125 smallere tijdsringen die wij Rijken van Bewustzijn noemen.

Een door buitenaardsen ontwikkeld intelligent kloksysteem heeft de Zielentrillingen in een illusionaire looping van gestapelde tijd vast weten te houden sinds de ontwikkeling van ‘hun’ homo erectus mens, waardoor Jullie zijn opgedeeld in alle 22 tijdsringen en vastgezet in een soort ‘hokjes’. Zij hebben de moderne mensheid doen laten geloven dat tijd een wetenschappelijk onderzocht vast gegeven is, die slechts vooruit kan gaan, daardoor alles ouder wordt en eindig is.

TaRRaH had ooit de perfecte DNA lichamen en levensomstandigheden gecreƫerd voor de zielenincarnaties, want deze lichamen kregen zuiver water, warme zon, zuurstofrijke lucht en zuiver eten. In een ver verleden drongen kwaadwillende buitenaardsen dit prachtige paradijs binnen en zij hebben systematisch via deze moderne DNA lichamen deze prachtige moederplaneet afgebroken en kapot gemaakt.

Op uitnodiging van TaRRaH ‘om hier te komen onderzoeken’ Ć©n te komen Spelen šŸ˜ zijn Wij afgedaald naar de Kern van haar Aarde en verblijven wij als ingestapt Council binnen dit DNA lichaam vanuit de 369e Helixkoppeling. Wij kunnen dus niet menselijk incarneren omdat wij geen zielencommune, maar een planetaire commune zijn waardoor ons DNA een andere weg heeft afgelegd als die van Jullie.

We hadden slechts 68% toereiking binnen het Crone DNA toen wij in 1969 begonnen aan onze onderzoeksopdracht en aardse reizen. En op onze veertig jarige menselijke leeftijd waren wij pas klaar met deze onderzoeken en hebben we een fysieke indaling kunnen maken om ons werk te gaan vertegenwoordigen. Eindelijk konden we toen pas ervaren hoe de Zielen Incarnatieprocessen in dit Huidige moment verlopen en dat is razend interessant voor ons.

Maar we durfden niet zo goed naar buiten te treden met onze bevindingen, omdat wij natuurlijk ook erachter waren gekomen hoe de zogenaamde ‘Spirituele New Age Werelden’ in elkaar staken, die volledig door de Zwarte Eliten achter ArtificiĆ«le intelligentie werden opgestart, aangestuurd en beĆÆnvloed.

We hebben daarom drie decennia lang zĆ©Ć©r veel onderzoek verricht naar de ‘goddelijke vertaalslagen’ van de zogenaamde goeroes, opgestegen meesters, engelen en andere beĆÆnvloeders die via een huiscomputer in alle huiskamers werden gebracht, terwijl Goeroes niet eens bestaan. De Zielentrillingen in het Menselijke lichaam werden gekleineerd, gemaakt tot beperkte geĆÆndividualiseerde kleine ‘wezentjes’ terwijl de Zielenvolkeren enorm krachtig zijn in volledige samenwerking.

Iets wat velen niet willen horen is dat de informatie die werd verspreid in onze huiskamers de valse Templates binnen het DNA aanwakkerden en daardoor Valse Herinneringen van Vorige levens. En het is precies dĆ”t wat onze opdracht binnen dit speelveld tot Ć©Ć©n grote ontdekkingsreis maakt, dat er slechts binnen bepaalde ‘menselijke’ denkkaders kan worden gewerkt.

Een ietwat ‘uitdaging’ daarbij is dat wij slechts 20% mogen vrijgeven van de werkelijke informatie die wij Weten, omdat de Zwarte Eliten via Kunstmatige Intelligentie Enorme Algoritmische Leercomputers hebben aangesloten op de menselijke Neo Cortex, Mammalian, en Reptillian breinen, maar ook op de Nano Implantaten binnen het DNA!

We hebben er vertrouwen in dat Resonantie vanuit het Hart de rest zal doen die rechtstreeks zal gaan naar het Innerlijke Weten van de Herinnering aan Jullie Zielencommunes die op Uitsterven stonden.

In de externe, door buitenaardsen opgestarte ‘Spirituele Ascentie’ speelden zij vooral in op de enorme spirituele ego’s die werden ‘gestuurd en begeleid’ door hun ArtificiĆ«le Intelligenties ‘Social Media’ vanuit een Fake Galactische Federatie. Ga zelf maar na, want welke werkelijke Bronwerker voor moeder Aarde en haar Kinderen verkoopt nou Populaire Merchandises en Pure Propaganda??

Vertrouw op onze woorden dat de opstart van de hele Spirituele New Age Tijdperk bedoeld was om ons om de tuin te leiden en ons zo ver mogelijk weg te houden van wat er werkelijk gaande is hier. Wederom grote MiljardenindustrieĆ«n creĆ«erden, waarbij er zeer belangrijke grondstoffen van Moederplaneet TaRRaH worden geoogst voor de verkoop daarvan, als bewust ingezet spel om Haar nog verder te vermoorden, maar vooral om Jullie weg te houden van de ‘Individuele’ Ontwaking die leiden tot Samenwerkende Kennisvelden binnen het DNA, om de ‘Samenkomst’ van Jullie Zielenklanken te Realiseren, die in Samenwerking een Zielenzang creĆ«ren van ongekende Krachtvelden!

Verdeel en Heers is hun tactiek en zij zijn banger van Jullie Samenwerkende Krachten, dan Jullie voor Hun Duistere Uiteenzettende Manipulaties zouden moeten zijn, want ze doen er alles aan om de Zielen Samenkomst tegen te houden – VOEL!

Er was en er is absoluut geen sprake van een werkelijke Bron Orde binnen de Gemanipuleerde orde van het gestapelde ego-bewustzijn. Het is ons alleszins in volledige openheid en eerlijkheid toegegeven niet meegevallen om ons werk als Council volledig te belichamen in ‘Pietluttig’ mens Heidy en wij geloven dat dit aspect voor vele Zielentrillingen geldt die in een menselijk pakket zoekend zijn naar hun kosmische achtergrond, gaven, talenten, aardse en galactische kennis.

De indaling naar het Bronbewustzijn en belichaming van het menselijke lichaam is Ć©Ć©n grote zoektocht geweest en soms liep dat uit op een drama van menselijke vergissingen en verwarringen. Hiervoor hebben we door vele ervaringen heen moeten worstelen wat niet zonder slag of stoot is gegaan. Wij zijn werkelijk naar de totale afbraak van geĆÆndividualiseerde zelf gegaan en hebben ons vanaf het lege nulpunt weer opgebouwd met zo min mogelijk invulling of identificatie van zelf.

Kunnen we stellen dat wij hier zijn als ‘het onbevangen kind’ die van niets weet, daardoor lerend vanuit onderzoekende ogen en een open geest. Maar hierin ontdekten wij de kracht van kindse onbevangenheid die Velen van Jullie zijn Verloren. Daarbij laten wij ons niet langer meer tegenhouden door vaak pijnlijke en veelal gemanipuleerde menselijke ervaringen. Deze wereld en de daarbij horende ervaringen aanschouwen als leercomponent is nou niet bepaald een straf voor ons en dat zou het voor Jullie ook niet moeten zijn eigenlijk.

Terwijl we als mens door ervaringen en situaties gaan, internaliseren wij deze voortdurend wat er wordt onthuld en hoe dit ook onze werkzaamheden op Aarde kan beĆÆnvloeden in groei of stagnatie. Pas nadat de impact is gesynthetiseerd, worden onze eigen resultaten met de wereld (of met de nabije omgeving) gedeeld en eerder niet. Vandaar dat we zeggen in Lak’ech, omdat we werkelijk in jou de andere mij zien (en visa versa) is ook een belangrijk onderdeel in de werking van alchemie dat er een van Hart tot Hart overdracht plaatsvindt – als Herkenning!

Veel mensen zien hun achterliggende ervaringen, onderzoekstochten of experimenten als mislukkingen zoals ik dat ook voelde, maar het Ervaringleren is inmiddels een pure rijkdom van momenten waar we uiteindelijk sterker van worden. Daardoor een inspiratie te kunnen zijn voor anderen om meer optimistisch in het leven te staan bij wat er ook gebeuren mag. Het is een kracht en het voelt machtig mooi om als ’toeschouwer’ je eigen ervaringen te observeren, alvorens je ervoor kiest er iets mee te willen doen. Waar alleen maar dĆ© Ervaring telt die als informatie wordt opgeslagen in het DNA, de leerschool als uitdijing en niet als een stigmatisering die op een levens- of zielenkerfstok erbij komt.

Laten we het er maar op houden dat we inmiddels zijn ‘klaargestoomd’ om naar buiten treden met onze bevindingen uit de onderzoeken die wij hebben verricht in de afgelopen vijf decennia. Alles wat wij naar buiten brengen is Puur vanaf het Bronbewustzijn afkomstig, daar waar er nog geen samenkomende wrijvingen van Frequenties zijn en waar nog niets bestaat.

Jullie begrijpen dat wij nog lerende zijn in het zoeken naar de menselijke ‘ego-loze’ woorden hiervan, maar dit is zo moeilijk omdat Jullie hebben geleerd dat we als pietluttig klein mens niets voorstellen in deze ‘enorme’ kosmos die in onze ogen niet groot, maar lang en breed is. Voor ons is het nog steeds elke dag opnieuw een leerproces om de duizenden coderingen die we tegelijkertijd ontvangen, op een ongestapelde manier naar buiten te brengen vanuit een alfabet die maar 26 letters kent.

Wij schrijven dus enkel en alleen voor degenen die vanzelfsprekend resoneren zonder daar een valse identiteit of gestapelde interpretatie-vorm aan te geven. Vergeef ons als het schrijven onsamenhangend, verwarrend of zelfs volledig onbedoeld ‘hoogmoedig’ kan overkomen, omdat de Ego componenten vrijwel direct in gevecht gaan, omdat jullie aangeleerd zijn om jezelf ‘kleiner’ te denken dan de werkelijkheid van Jullie Zijn is.

Maar wij zullen te allen tijden gelijkwaardig zijn aan aan iedereen wat we hier te brengen hebben in deze menselijke leerlichamen, daardoor gelijkwaardig als bezield mƩns met een Hart.

We zijn elkaars leraren en leerlingen tegelijkertijd en daarom allemaal kinderen van deze tijd die hier iets te brengen hebben in een eigen unieke vorm, kennis en wetenschap of ontdekking. We gaan daarom een (h)eerlijke spannende tijd van ontmoetingen maken met Jullie geĆÆncarneerde Aquariaanse Sterrenzaden die de Eerste Beschavingen van moeder Aarde komen neerzetten in deze Opbouw. Allen zijn wij op dit moment aanwezig als onderdeel van de Bron (blauwdruk) en wij zijn in samenwerking het sterkst!

Welkom in onze wereld van de menselijke ‘ik’ waarin jullie wellicht herkenning zullen vinden! Ondanks vaker niet dan wel realiseerbaar in de huidige levenstijd voel ik als Mens Heidy mij het meest gelukkig met de eenvoud, leegte en stilte van het bestaan. Vanaf de dag dat ik kon lezen was ik bijna dagelijks met mijn neus in de boeken te vinden, eenvoudig alleen met mijn eigen lege geest.

Heel belangrijk kinderonderzoek verrichte ik naar het menselijke ras, de dood, planeet aarde, de maan en sterren, ufo’s, buitenaardsen, theologische aspecten, lichamen, religies, beestjes in het bloed waaraan je dood kon gaan, waar deze lichamen vandaan kwamen en of mijn ouders wel mijn echte ouders waren enzovoorts.

Where the teacher in the classroom had to beat the table with the stick more than regularly, because "Heidy thinks that the fly walking on the window is much more interesting than the lesson material" veranderde mijn hersenen en voelen niet naarmate ik een ouder lichaam kreeg. Dromerig met gesloten ogen zachtjes over de kleine blaadjes van de heg strijkend met de toppen van mijn vingers, voelde ik de tijdloosheid van het bestaan zelf.

Gebleken is dat mijn handen en vingertoppen mijn Werkvleugels zijn waarmee ik op deze Prachtige Aarde mijn werk mag verrichten voor anderen. Mijn vingers en handen volgen al schrijvend automatisch de stromingen die uiteindelijk tot een boek leiden, maar zij leiden ook de hologram en DNA sessies als er iemand op de behandeltafel ligt.

Als creatieve rommelkont met een huishouden van Jan Steen, heb ik het tot nu toe allemaal aardig weten te redden, want ik ben er nog steeds in de bloei van deze levenscycli. De menselijke ervaring raakte me enorm in een wereld die aanvoelde als een beklemmend stoffelijk corset. Achteraf gezien begrijp ik dat alles met elkaar samen hangt – het nooit in vergetelheid binnen dit fysieke Realm gestapt te zijn, het onderzoek naar het DNA en mijn taak op de Aarde – maar ik voelde me een pietluttig klein zaadje in een enorme gestapelde wereld van het menselijke denken.

As a kind of an oddball opposite "the rest," I saw that the most wonderful light vibrations (souls) were attached to strings with their bodies, like marionettes. Puppets with a freedom-restricting linear mind that did not extend beyond the materialized life forms. Souls who incarnated time and again in the same place, in the same DNA, from the same roots, eventually awaiting death only to return in oblivion in a baby body.

Als zeer onervaren binnen dit realm liep ik voornamelijk tegen afwijzing en onbegrip aan, als ik met een penetrante blik vragen stelde die dwars door de buitenkant heen het hart penetreerde. Why are you smiling? You're sad, aren't you?" Maar ook ik heb me tijdelijk aangepast aan het gewenste normatieve en dat was de enige manier voor mij om te kunnen ‘overleven’ binnen een soort van ‘levensloze’ mensheid die ik nog niet begreep en nog steeds niet begrijp.

Het tijdelijke zoals dat de dood als iets absoluuts werd gezien, in plaats van levend zaad voortbrengen heb ik altijd gevoeld, geweten en begrepen maar wat kon ik ermee in dit kapotte DNA lichaam? Het menselijke coping-mechanisme is daarom een houvast geweest om van tactiek veranderen of om terug te vallen op het bekende en vertrouwde.

Daarbij komend wat voor vele sterrenzaden zal gelden, is dat bepaalde vormen van (extreme) hooggevoeligheid bijna nooit of veel te laat ontdekt wordt, omdat hooggevoelige kinderen zich vaak geweldig goed kunnen aanpassen aan de gestapelde piramidesystemen waarin zij opgroeien in een foutieve hierarchie, ja zelfs tussen de ouders en de kinderen. Dat deze kinderen nu Nieuwetijdskinderen worden genoemd, vind ik een meer vriendelijke en passende benaming dan de ‘probleemkinderen’ zoals wij deze nu kennen.

Once in an adult human body, maar met de lege geest als die van een onervaren kind zonder enig besef van het feit hoe extreem diep conditionering doorwerkt op de mens, came a day when the bottom had been touched and the low point was reached. The term HSP (High Sensitive Person) or New Age Child had obviously never been heard of back then. A personality and intelligence test followed after I got stuck with myself and the world around me.

Ik kreeg voor die tijd een heel modern etiketje opgeplakt van adhd met ‘autistische’ kenmerken en conceptuele hoogbegaafdheid die mij vele errors heeft bezorgd in het menselijke denken. Alle gestapelde tijdlijnen leken door elkaar heen te schuiven en het menselijke leven was Ć©Ć©n grote chaos geworden. Hierbij probeerde ik soms twintig ballen tegelijk omhoog te houden zodat ze niet op de grond zouden vallen. Vraag me niet hoe, maar ik heb het vol gehouden tot de dag dat ik een bijna fataal auto ongeluk kreeg.

Het eerste wat mij te doen stond was mijn leven onderĀ de loep te nemen en naar de spiegels te kijken die ik via andere wegen gepresenteerd kreeg. Wie was ik eigenlijk zonder illusies, buitenkantjes, maskers, gepijnigd ego, aanpassingsgedrag of coping mechanisme en wie was ik in werkelijkheid zonder die zogenaamde buitenkant?

Om dit hele diepe onderzoek met mijzelf aan te gaan, moest ik eerst de donkere schaduwen van mijzelf onder ogen zien te komen om daar de zwakke straaltjes van licht in te leren zien, wat overigens geen eenvoudige klus is geweest. Maar ik ontdekte wel een zelfbevrijdende sleutel die de deur opende naar de vele kettingen waaraan ik dacht vastgeketend te zitten.

Een gepijnigd ego bleek mijn eigen vicieuze cirkel te zijn in het ondermijnen van mijn absolute innerlijke kracht. En ondanks dat ik mezelfnog steeds van dag tot dag lichamelijk moet aanpassen vanwege het ongeval, wil ik vertellen dat ik mijzelf zoveel mogelijk heb genezen van kapotte emotionele en mentaal opgebouwde epigenetische structuren. De weg daarnaartoe is natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan, want ik heb me door boosheid, schaamte en walging heen geworsteld.

Hierbij heb ik vele verbitterde tranen eruit gehuild vanwege de ermbachtelijke toestand waarin wij Mensheid verkeren en waarin ik als mens Heidy zelfs verkeerde. Dit noemen ze met een mooi woord ‘transformation-process' and quite frankly, the dying process of narcissistic and victimizing characteristics that the pained ego actually implies felt at times like a half-character assassination.

Door langzaamaan vanuit mijn eigen kernwaarden te gaan leven vond ik uiteindelijk het bestaansrecht om er eenvoudigweg te mogen zijn, precies in de hoedanigheid die ik ben in het hier en nu. Hier vind ik zoveel meer eenheid, rust en vrede dan waar ik ooit van durfde te dromen. De ballast van mijn schouders afglijdend naar niets, kan ik eindelijk zeggen dat ik lief en licht genoeg ben voor mijzelf en de geliefden om mij heen.

En Hoera!! De eerste kinderstappen zijn gezet, ondanks dat ik, Heidy nog wankel op mijn benen sta in het naar buiten brengen van Ons als Council, Collectieve Boodschappers, middels de schrijfsels vanuit Kompaswerk.

Steeds vaker is in mij weer die prettige ‘leegte’ van tijdloosheid die mij vanzelfsprekend naar de Bron Oorsprong, het Ontstaan en de Bloemblaadjes leidt als toen ik een kind was. En vrijwel alle Nieuwetijdskinderen hebben hun eigen unieke ( zeg maar gerust vreemde šŸ˜ ) manier ontwikkeld om te begrijpen hoe deze wereld in elkaar steekt. Maar uiteindelijk verdienen wij allemaal een eerlijke kans om in deze levenscyclus een moederplant met verspreidende zaad te worden. Dus helpt TaRRaH ons van binnenuit het DNA naar het werkelijke Ontwaken van een slapende collectieve en individuele Mens(heid).

Hoe dicht het werkelijke Mensenhart op het randje van uitroeien heeft gestaan dankzij het dubieuze en bijna geniaal bedachte werk van kwaadwillende buitenaardsen die misbruik maakt van Artificiƫle Intelligentie, is iets waar we ons maar al te goed bewust van zijn.

Pas wanneer we ons eigen lood hebben begrepen kan er goud voor in de plaats komen en eerder niet. Wat ik zelf nog niet onder de knie heb gekregen kan ik anderen niet in onderwijzen en dit ga ik ook niet doen of pretenderen. Datgene wat ik wƩl onder de knie heb gekregen, deel ik graag met anderen vanuit een bijna kinderlijk menselijke puurheid, want ondanks een bepaalde diepere kennis die gedeeld mag worden, voel me als een kind in een ballenbak hier.

Wat Kompaswerk betreft en de modern alchemistisch genezer die ik vandaag de dag mag zijn, valt er niet heel veel te overtuigen of te bewijzen in de werkzaamheden die wij verrichten, omdat we 100% op de werking van Bron, Kosmos, de Kern en Onszelf vertrouwen.

Er worden geen ambities gekoesterd om een spiritueel verlicht mens, goeroe of een opgestegen meester te worden in een beschadigd DNA lichaam, maar we proberen om de hoogst haalbare trillingen samen te bundelen vanuit een menselijk aspect en dat is al mooi genoeg voor nu. Bovendien ben ik niet zweverig genoeg daarvoor omdat ik simpelweg een ‘spirituele’ realist ben en ja die bestaan!!

Voor ons betekent Alchemie dat we vanuit de pure Bron Hartsliefde & Gelijkwaardigheid zijn, vanuit Manifestatiekracht en het Collectieve ‘Bewustzijn’ als een diepere wijsheid in een menselijk lichaam en brein en we ervaren een prachtig menselijk leven op deze Aarde met alle ups en downs die erbij horen.

We Allen zijn hier om gezonde wilde zaden te verspreiden en voort te laten bestaan, niet om als gemanipuleerde plant te verdorren in uitgedroogde potgrond. Laat ons vrijelijk blijven groeien als wilde planten en als het onze tijd is om uit deze tijdlijn te vertrekken, zal alles blijven voortleven voor TaRRaH en HƔƔr Galactische Mensenkinderen, het werkelijke Transformatieproces is de weg te vinden naar Nieuwe Beschavingen, de opbouw van het Aquariustijdperk.