• Compass work works with individual appointments and small groups.
 • Heb je een klacht, neem dan direct contact op met Kompaswerk zodat we samen naar een goede oplossing kunnen streven.
 • Compass work is at all times not responsible for legally liable situations, such as loss, theft or damage to materials or yourself.
 • Kompaswerk cannot be held liable for not going to the general practitioner on time in case of social, physical, emotional or psychological complaints. 
 • If you are going through a process at a regular institution, consult first whether an energetic treatment fits within the plan of approach.
 • Never stop medication on your own, reduce it in consultation with your family doctor.
 • Een afspraak bij Kompaswerk wordt schriftelijk vastgelegd en is daardoor bindend.
 • De afspraak kan ten alle tijden verzet worden naar een andere datum indien er sprake is van onverwachte calamiteiten.
 • Een afzegging zonder vervolgafspraak dient dit minimaal 72 uur van te voren te gebeuren.
 • Bij niet tijdig afzeggen worden of een no-show wordt conform de algemene voorwaarden het volledige tarief in rekening gebracht.
 • Betalingen dienen voor of na de afspraak te worden voldaan volgens factuur of á contant na de sessie – alle bedragen zijn inclusief BTW.
 • Disclaimer: We cannot guarantee the security of the website, nor can we be held liable for damage resulting, directly or indirectly, from an interruption in the availability of the site.
 • Niets van de verkregen informatie tijdens sessies mogen doorgegeven worden aan derden, dit geldt ook voor de readers die worden verzonden. 
 • Op deze website rust een copyright, maar mag worden verveelvoudigd met bronvermelding zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende
 • Prijzen onder voorbehoud, conform belastingwet of inflatie kunnen de geldende prijzen aangepast worden.
 • Private individuals - amounts include VAT
 • Bedrijven – bedragen zijn inclusief BTW