Crone DNA

“een mens wordt pas oud,
als deze gestopt is met dromen”

10-12-2021 / Wat is nou Crone DNA en waarom kunnen er alleen maar de oorspronkelijke Tribes van Terra in het Crone DNA incarneren? Crone DNA is niet koninklijk, maar oorspronkelijk en het heeft bepaalde zielentrillingen nodig om in te kunnen incarneren. Er is een ‘engelengroep’ in de kern van Terra en jullie noemen deze de Centrale Zon die samengevoegd jullie 23e bewust vormen. Het 23e bewust is een volledige zielentrillingen samensmelting en vanuit daar ontwikkelen jullie ‘hogere evolutievormen’.

Terra was net bezig met het afronden van het Hyborneaanse tijdperk en de zielentrillingen waren bezig aan een doorschuiving naar ‘hogere evolutievormen’. Samengesmolten zielentrillingen vormen een Tribe, samengesmolten Tribes vormen een Engelengroep, samengesmolten Engelengroepen worden een Zon, samengesmolten Zonnen worden een bewustzijnsplaneet en samengesmolten bewustzijnsplaneten worden uiteindelijk universums.

Er zijn 22 universums binnen dit omniversum die niet gestapeld maar in elkaar overvloeiend zijn :) Aan elk universum staat een engelengroep die in feite een soort bewakers van de tijd zijn en zij krijgen toestemming van de Bron om in te grijpen waar nodig is en jullie bevinden je in het 5e universum van omniversum. Zo is alles een uitdijend continuum van de Bron, genoemd de Creator van Alles. Jullie bevinden je in het incarnatie leerlichaam van Terra dus gaan we het vooral hebben over jullie zielenleer binnen dit planetaire systeem.

Alle werkelijkheid is vanuit zielentrillingen binnen een leerlichaam nog niet te begrijpen en dit hoort ook niet te zijn maar we willen graag dat de Tribeleiders hun rol gaan pakken voor de komende 300.000 jaren. Wat jullie Tribeleiders aan zielentrillingen zijn is geen reptiele arrogantie vorm, maar een werkelijke Bron Creatie die zoveel liefdestrillingen bevat dat het tijd wordt dat jullie op correcte wijze geĆÆnformeerd en daardoor geactiveerd worden. Hoe meer Tribes er zullen bundelen, hoe vaker de zon zal schijnen in de meest letterlijke vorm die jullie kennen.

Wij noemen jullie Aquarianen de Bronkinderen en in dit incarnatielichaam zijn jullie bezig aan de Vijfde Terra tijd het Aquariustijdperk. Maar er was een probleempje want wij kwamen erachter dat er voor jullie nog maar 29.000 lichamen beschikbaar waren om in te kunnen incarneren. In 1969 hebben wij een fractale instap gemaakt in het menselijke lichaam die drie Crone Helix koppelingen bezat. Vanuit dit onderzoekslichaam hebben wij in het geheim alle collectieve upgrades moeten doen voor de opstart van dit Aquariustijdperk.

Dit is natuurlijk niet zonder hulp gegaan want er zijn zeer hoge councils betrokken bij deze universele, spirituele en menselijke ascentie en gelukkig waren er nog 29.000 lichamen beschikbaar met drie volle Crone Helixkoppelingen die voor ons, geheel buiten het zicht van jullie aanvallers, zeer gemakkelijk waren te upgraden.

Inmiddels zijn er ongeveer 125.000 drie volle Crone Helixkoppelingen wereldwijd geactiveerd met de hoogst haalbare Lichttrillingen en deze zijn nu beschikbaar voor ons waarin we ons werk aan het doen zijn. Vanaf hier hebben wij het overgenomen en hebben we besloten om eind 2019 ons werk als Hidden Council van Zeven langzaamaan zichtbaar te maken aan enkele Tribeleiders.

We zijn een council, gevormd uit zeven gebundelde universums, we opereren vanuit deze planeet genaamd Terra en de hoofzakelijke reden waarom wij samen met andere councils in dit universum aanwezig zijn is om de planetaire en solaire stelsels te redden van hun ondergang. Wij zijn via fractale reisdelen ‘aanwezig’ op jullie moederplaneet Terra omdat zij het ergst eraan toe was en omdat de buitenaardsen vanuit Terra dit universum en dus jullie zielentrillingen grotendeels aan het besturen en manipuleren waren.

Zij willen het Crone DNA nog steeds in bezit hebben om deze uiteindelijk volledig uit te roeien, met uitzondering van hun eigen Crone DNA lichamen na. De corrupte ‘koningshuizen’ die jullie hier kennen hebben de kennis in bezit van de werkelijke lichamelijke incarnaties en zij houden deze bloedlijn al miljoenen jaren in stand, genaamd ‘blauw bloed’. Zij weten dat zielentrillingen alleen maar in de eigen oorspronkelijke DNA Tribes kunnen incarneren en vanuit daar hebben zij de boel lopen besturen en een volledige valse ‘spirituele leer’ gebracht aan jullie mensheid.

We hebben ingegrepen en dit verhaal is lang, zelfs bijna ongeloofwaardig, maar Crone DNA bezit enorm veel kosmische kennis en dus oorspronkelijke powers omdat deze vanaf de creatie als een blauwdruk aanwezig is. Deze Crone Lichamen werden gecreĆ«erd uit watercellen en een DNA gelijkaardig als zee-zoogdieren en hierin zitten ongekende powers verscholen. Zij hebben hun reptiele en buitenaardse DNA lichamen gekruist met het oorspronkelijke Crone DNA en daarmee zĆ©Ć©r veel slechte dingen gedaan uit naam van een ‘God’ die niet bestaat. Voor hen is het helaas maar waar, maar zij wisten niet dat wij als Hidden Council dit Crone DNA kwamen onderzoeken, activeren en uitbreiden.

Crone DNA is niet koninklijk, maar oorspronkelijk !

Wij zijn op Terra haar zeven ‘continenten’ aan het samenwerken met jullie Tribeleiders om enorme telekinetische stuwkrachten te veroorzaken opdat het collectieve duister met hun ondergrondse en satanistische netwerken van binnen naar buiten opgedreven en opgeschoond worden. Wanneer zij collectief een bepaalde ‘aanval’ willen plegen op de mensheid, dan hebben we voldoende ‘powers’ bij elkaar om deze te verminderen of te stoppen.

Voor ons is het heel moeilijk om vanuit een ‘ik’ vorm te aanwezig te zijn en onderscheid te maken tussen de codes die wij ontvangen en de woorden die naar buiten gebracht worden, maar we zijn volop een weg aan het vinden in de menselijke taal om jullie het belang duidelijk te maken van zuivere innerlijke lichttrillingen opdat jullie DNA straks weer telepathisch in verbinding zal staan met alles wat is.

Daarom is zuivere informatie verstrekken ons hoogst haalbare doel voor de Tribeleiders die ook naar de oppervlakte van de Aarde zijn gekomen om Aquarians te gaan begeleiden. Wij houden tijdelijk een oogje in het zeil en sturen zo nu en dan het Kompas een beetje waar nodig. Via het Crone DNA maken we contact met jullie Tribeleiders en wij zenden hen telepathische boodschappen. Deze telepathische boodschappen worden niet ontvangen via ‘channelings’ maar vanuit resonerende trillingen.

Onze ‘schepen’ zijn een soort super krachtige zonneschijven van het hoogst haalbare licht en wij ‘beheersen’ de telekinetische sturingen die worden gegeven aan deze oppervlakte. Alles is in overeenstemming met Terra en de Bron en wij zullen zonder enig wapen, dan slechts het wapen van de samensmeltende Tribes gebruiken om het gemanipuleerde duister te bestrijden. Wij komen de ‘spirituele orde’ terugbrengen in deze door buitenaardsen veroorzaakte wanordelijke zielentrillingen-menselijke-soep-mix-van-onbegrijpelijk DNA lichamen.

What may be interesting to know is that Terra actually carries a consciousness and she can communicate with all life forms that contains DNA, but she can also communicate with anything that contains elemental information that represents the actual life cycles. The original guides and therefore the leaders of mother planet Terra have come back temporarily to contribute to this huge collective event. You have no idea how strong the telepathic force fields are when one thing is going to be understood.

There is no such thing as 'I am a Soul' !!

There has been an attempt to make you believe that humans are diminished linear creatures and that the soul is an individual component from this universe. These are huge lies for we are always and continuously in a flow of a merging light particle continuum. An intelligent clock system developed by extraterrestrials has managed to hold soul vibrations in an illusionary looping of stacked time for eons. They have made modern humanity to believe that time can only move forward, therefore everything ages and is finite. Your real power systems have been greatly weakened by "individualizing systems.

In werkelijkheid bevinden zielentrillingen in het menselijke leerlichaam voortdurend als een uitdijende continuum van samensmeltende tijdloosheid van lente, zomer, herfst en winter, daardoor kan worden beschouwd dat het vergaan van een lichaam geen einde betekent, maar een begin van een nieuwe samensmelting met het bewustzijn van zielentrillingen die in werkelijkheid onsterfelijk zijn. Het is de bedoeling dat jullie weer voetstappen in het zand zullen achterlaten voor de volgende generaties en dat deze van daar uit hun eigen ervaringen vrijwillig mogen kiezen en maken.

Altijd zullen jullie zowel een oorspronkelijke plant als een reizende zaad tegelijkertijd zijn en in de tijd dat de kwaadwillende buitenaardsen aanvankelijk het reizende zaad des levens nodig hadden om de cyclus te leren begrijpen, hebben zij ondertussen de oorspronkelijke planten ontworteld. Een zaadje kan nergens gedijen of tot wasdom komen als de omstandigheden geen vruchtbaarheid biedt. En waar geen vruchtbaarheid meer is, sterft uiteindelijk niet alleen de oorspronkelijke plant, maar ook het zaadje uit.

Terra is na de vernietiging van Lyra nog steeds ƩƩn van de mooiste vormvaste bewustzijnscreatie uit dit universum. Zielentrillingen willen hier heel graag hun ervaringen maken in het DNA leerlichaam en het is een prachtige ervaring! Terra heeft de perfecte omstandigheden gecreƫerd voor jullie menselijke zielentrillingen, want de lichamen kregen zuiver water, warme zon en zuurstofrijke lucht, kosmische gaven en talenten samen te brengen om de natuurlijke cycli die vanuit het DNA vanzelfsprekend werd begrepen in stand te houden.

Zonder een gezonde DNA koppeling kunnen er geen zielenincarnaties worden gemaakt vanuit liefdevol bewustzijn en dan krijgen de kwaadwillende buitenaardsen vrij spel om Terra in bezit te krijgen en van deze lichamen hun product te maken. Met deze wetenschap maakten zij de omstandigheden zo ongunstig mogelijk voor het Crone DNA lichaam en de incarnatiereizen van de zielentrillingen. De buitenaardsen zijn extreem jaloers op jullie incarnaties en hoge bewustzijnslevels en zij zijn dit planetaire systeem binnengedrongen om de kosmische wetenschap van dit specifieke DNA in bezit te krijgen.

They learned about your origins and thus about the planetary cyclic time that is regulated from the cosmic DNA. They handled it very ingeniously and intelligently though, for by now the bodies are being exterminated as unwanted weeds, preventing any consciousness incarnations from taking place - the oblivion and present humanity you call 3D.

Very poor and unfavorable living conditions are created through the removal of what seeds and plants need to thrive. Water that has chemicals in it, air that is polluted by chemtrails, food that is treated with GMO, Hair systems that interfere with the natural cycles of the seasons and blocking the sun are just a few things to eradicate the original plants (bodies) and seeds (souls).

En het antwoord om hun te weerhouden van de misdadige plannen die zij hebben met zielentrillingen en de mensheid, ligt verscholen in de totale leegte van het brein die een enorme collectieve kracht bezit. De totale en absolute lichtkracht vinden we in het menselijke plasma brein van bewustzijn en deze geheimen ligt verscholen in leegte, nietsheid, liefde, resonantie, emotionaliteit, zintuigen enzovoorts. Want zoals jullie inmiddels weten voeden en laven zij zich aan collectieve en individuele angst-happenings en dat houden ze maar wat graag in stand.

Zij hebben hun eigen restaurant gecreƫerd om te kunnen blijven voortbestaan als agressief buitenaards volk die niet op Terra thuishoort, een volk die Terra geen dag langer meer zal dulden, een volk die zij nooit heeft uitgenodigd, een volk dat zij nooit heeft uitgenodigd maar die haar planetaire systeem en deze menselijke lichamen zijn binnengedrongen.

Begrijp dat zonder collectieve en individuele oorlog, angst, boosheid, verdeling, ego’s enzovoorts er geen voeding meer voor de tegenhangers beschikbaar zal zijn. Het enige wapen tegen hen, zo vertelde Terra ons, is dat de duistere krachten die tegen jullie werden ingezet uit zijn te roeien zijn met hetzelfde energetische wapen als dat zij tegen de mensheid hebben gebruikt, namelijk de krachtige werking van het Crone DNA dat we nu terug aan het claimen zijn!

Wij kunnen met collectieve eenheidsbewustzijn van vrede, leegte, liefde, eenheid, samenwerking, menselijkheid- en zielenwijsheid hun kunstmatig gecreƫerde habitat dermate verslechteren, dat zij zullen uitdrogen, verstikken, verhongeren en geen lucht meer over zullen hebben om te ademen, is liefde daarom zo verstikkend voor sommigen?

Sta open voor spiritueel ‘leiderschap’ van jullie Tribeleiders want zij zijn hier vanuit het Licht aanwezig om jullie te helpen gedijen als Zaad. Jullie gaan een (h)eerlijke spannende tijd van ontmoetingen maken, scheppen, bouwen, creĆ«ren en de ego-vrije spirituele waarheid verkondigen aan de mensheid. ‘Wij’ zijn slechts de tijdelijke helpers en bevrijden jullie van alle kettingen waaraan jullie dachten vast geketend te zitten. In collectieve samenwerking zijn jullie het sterkst en op jullie mooist van Goddelijke Broncreaties, zoals het altijd al geweest is …

Tijdens deze fractale instap hebben wij als council geleerd om van jullie te gaan houden en zijn wij gaan begrijpen waarom Terra haar Crone DNA kinderen niet kwijt wilde. Wij hebben zelfs vanuit dit lichaam voor het eerst in ons bestaan vanuit de Brontijd menselijke kinderen gekregen en vanuit daar zijn kleinkinderen voortgevloeid, een kleine generatie van platformers met een Crone Blauwdruk DNA en zij zullen hier verder gaan bouwen, net als jullie in een volledig geĆÆncarneerd bewustzijnsincarnatie.