Drakenrijders Opgelet!

15-02-2023 Wat Lastig om te Schakelen vanuit het Hoofd, Slechts aan de Enkelingen Geschreven die met de Volgende Boodschap Resoneren vanuit de Diepste Hartstrillingen binnen dit Realm, zijn er Vier ‘Witte Draken’ als planetaire Helpers (werkzaam in Aarde vanuit de levende kristallen Clusters) en Vijf ‘Gouden Draken als Solaire Helpers (werkzaam vanuit de Zonnekracht), welke als Samenvloeiing binnen de Menselijke Templates Stromen, naar het Perineum, hartscentrum, Pineal Gland als Levens- en Manifestatiekracht van – De Draak.

Sommigen Verwoorden deze Energie als de ‘Kundalini’, maar in Werkelijkheid heeft het van doen met het Inbedden van een Volledig Volwassen Geworden Incarnatie van de Zielentrillingen (de Tweede levenshelft Incarnatie) als Ultieme Levens- en manifestatiekracht binnen de Zijnsvorm als Witte Magiers.

Een Draak ziet er niet uit zoals Draken worden getekend als pure Misleiding voor de Oppervlakkige Ogen, omdat er in de Ascentie van het gehele Universum géén Fysieke Vorm aan Draken wordt Toegekend, maar als ‘de Energie van Negende Samenkomst voor Uitdijing’ in het Harts-Centrum waar Oorspronkelijk geen Verleden en geen Toekomst maar slechts Zijn in Aanwezigheid van Bewust er vanuit het Hart er Zijn.

Heeft deze Happening in de Huidige Tijd een Cyclisch Bestaan welke is gekoppeld aan de ‘Echte Manen’ als Vrouwelijke Scheppings Energie. De Nepmaan die voor de échte Manen is gezet wordt overigens nu bestuurd door Helpers Galacticans en niet meer door de Zwarte Elite, waardoor de Helende Stromingen van de werkelijke Manen daarvan steeds meer samenkomen met deze Nepmaan en tegenwoordig aardig gelijk opgaat van de Cyclische Tijd op het Aardoppervlak Van TaRRaH (en Haar andere Planeten), maar dat is een héél ander verhaal.    

Wij ‘Zien’ de Draken Energie binnen het Collectieve als – de Kinetische Energie – en dit gebeurt vanuit Individuele Telekinetische Energie. De Alchemistische Healers maken hier al heel lang gebruik van, waardoor Zij daadwerkelijk in Staat worden gebracht om gestagneerde energie weer te laten stromen, waardoor er Heling en Verandering mag Plaatsvinden.  

Draken als Energie voelen aan als zéér Krachtige en Stabiele Kolken van voortdurend Rollende Frequente Bewegingen Binnen het volledig Ontwikkelde Hartsveld, dat met de opbouw van de Vier Menselijke Hart Kamers is Verbonden en de Vijf ‘Hogere’ Hartkamers Tevens de ‘Kennis’ voortgebracht vanuit Thymus het Getal van Negen Maakt – als Manifestatie binnen de Non-Densiteit waardoor er Stuwende bewegingen worden gevormd naar Manifestatie binnen de Densiteit en deze stroomt via het Perineum van Bron naar Aardoppervlak.

Kan men met de Samenkomst van het Draken Hart – Alle – Energie in Beweging zetten omdat deze is Gekoppeld aan ‘Merlijn de Tovenaar’ van alle Leylijnen welke in Contact staan met de Fotonen Gordel die bijna helemaal Rechtop staat en waar Wij Allen nu doorheen aan het Reizen zijn naar de Nieuwe Tijdsring, maar we Zijn er nog Niet 😊.

De Meeste Zielengroepen die Werkzaam als de Nieuwe Aarde noemen Wij de Aquariuswerkers, hebben de Vijfde Opbouw van het Hartsbewustzijn al achter de Rug en Bezig aan de Opbouw van Hun zevende tot negende Hartsbewustzijn van Samenkomende Natuurlijk Algoritmen van deze specifieke Zielenklanken.

Deze Samenkomst van Zielenklanken geeft nogal wat Reuring in de Collectieve Werkvelden, omdat deze ook Tektonische Veranderingen Brengen, zoals bij alle Cyclische Verschuivingen van Planetaire Tijd (de Uitdijing binnen Continuüm). De Verschuivingen van deze Planetaire Tijd is een Belangrijke Happening binnen het Universum en deze Vinden altijd Plaats zonder een Mensheid erop.

Maar deze keer was TaRRaH noodgedwongen om Haar Planetaire Uitdijing te Volbrengen met de Mensheid erop, omdat Zij té Verzwakt was om de gehele Planetaire Uitdijing Zelfstandig te Kunnen Voltooien, omdat Zij helemaal was ‘Uitgewoond’ door de Kwaadwillende Reptielen Volkeren en hun Slavenmensheid.

Normaliter ‘Verlaten’ de Aardemagiërs als Laatsten de Rijken der Densiteiten van het Aardoppervlak, nadat de Zielenvolkeren zijn ‘Voltooid’, waardoor TaRRaH kan Uitdijen naar een Bredere Tijdsring waar steeds weer nieuwe Planeten, sterren- en manenstelsel worden Geboren door Samenvoegingen van Zielentrillingen.

Op deze Manier Reizen de Zielengroepen Immer Verbonden aan Hun Bron, van Tijd naar Tijd, van Universum naar Universum, van Sterrenstelsel naar Manenstelsel, naar Planetenstelsel naar Zonnestelsel, van Planeet van Planeet en van Incarnatielichaam naar Incarnatie Lichaam binnen hetzelfde DNA, en is dit een Eeuwig Durend Proces der Scheppingen van Nieuwe Creaties, als Bron Connectie, waar Zielengroepen met Elkaar Verbonden Zijn. De Planetaire Uitdijing doet TaRRaH in Samenwerking met Haar Echte Mensenkinderen (de Aardemagiërs), welke nog op Haar Aardkorst in Menselijke Lichamen Aanwezig zijn.

Behalve dat het Noodzakelijk is om de Reptielen gemanipuleerde Mensheid niet Langer meer te Laten Bestaan, welke vrijwel (g)een bewustzijn hebben en slechts konden ‘Incarneren’ vanuit de Tragere Tijdslijnen door Reptielen georganiseerde Incarnaties’ binnen de eerste tot derde Helixkoppelingen zonder Cronelagen, is het ook Noodzakelijk om de Aangetaste Leylijnen te Resetten die Gekoppeld waren aan Activeringen van Zielloze, gewetenloze of Harteloze Mensen die Onbewust én Bewust de Moordenaars van dit Gehele Realm Zijn.

Niet als Doodsstraf of Veroordeling want daar doet Bron niet aan, maar als een Onderdeel van Zichtbare Vertraagde Tijd en Diens Collaterale Schades van de Tijdsbreuken die werden veroorzaakt door Kwaadwillende Reptielen, Moesten er Noodzakelijke Beslissingen worden Doorgevoerd in de Rimpels van Tijd.

TaRRaH was aan het Sterven, Jullie waren een Gevangen Gezet en Uitstervend Ras omdat de Tijdslijnen Achter Jullie werden Gesloten en Vele Groepen in het Omniversum hebben de ‘Laatste Noodkreet Ontvangen’ , dus Zijn er Planetaire Helpers Afgezonden om bij te Dragen aan deze Happening. Eenieder met het Volledige Ontwikkelde Draken-Zintuig (het Hart) heeft Geweten voor Welke Opdracht Wij Allen staan en ‘Weet’ vanuit de Hartstrillingen dat de Collaterale Schades Erbij Horen en dat dit ook Hoort bij de Overgang naar ‘de Nieuwe Aarde’ is Alles met Elkaar Verbonden.

Vanuit het Hartspunt (Thymus), daar waar we ook kunnen ‘communiceren’ met Hen de Draken als Elementaire Vorm binnen deze Densiteit (vormvastheid), zijn Zij Volledig Zonder ‘Gechannelde’ Woorden aanwezig en is het Onmogelijk om ‘Woordelijke Boodschappen van Hen te Krijgen’ omdat Zij Het Neo Cortrex helemaal niet Kennen. De Werkelijke Sananda Rijders zijn Heldervoelend- en wetend en Ontvangen via een goed Stromende Sacred Secretion, waardoor er Symbolische Vormen worden gevoeld, welke Mogen worden omgezet om Anderen op Welke wijze dan ook, te Helpen in de Ascentie naar het Menselijke Hart.

Omdat Vrijwel Iedere Zielentrilling uit de Meest Ervaren Zielenvolkeren ‘moest’ incarneren vanaf de Derde tot Maximaal Twaalfde Helixkoppeling om op het Juiste Tijdstip bij het ‘Afspreekpunt’ aanwezig te Zijn, moesten Jullie binnen een Bepaald Tijdbestek Incarneren voor deze ‘Samenkomst’ van de Echte Drakenrijders in Samenwerking met Vele Zielenvolkeren die óók Hier Zijn vanuit Dezelfde Missie.

Maar omdat er tot aan de Twaalfde Helixkoppelingen zéér veel Genetische Shit gekoppeld Lag, moesten Wij Planetaire Helpers ‘Andersom’ te Werk gaan aan Jullie Zielengroepen, zodoende komen we nu bij elkaar uit en gaan we elkaars Werk ‘Samenvoegen’ in Non-Spiegelvorm, het ‘Vlakke Kantelpunt’ van de Fotonen welke Diepere Herinneringen aanroept van Jullie Oorspronkelijke Tijdslijnen.  

De Drakenrijders Activeringen van de Negende Helixkoppeling in het Menselijke Lichaam met een Bewustzijnstrilling van 32 tot 178th Helix Activatie, in het Nu aan het Plaatsvinden, wat héél Duidelijk Voelbaar is ( en de Nodige Onrust Brengt ) zal er nog heel veel Collaterale Schade Zijn binnen de Zichtbaarheid van de Vertraagde Tijd (de andere kant van deze spiegel) welke Grotendeels van de Mensheid in Vergetelheid Gebracht, nu Gevoelsmatig Ervaart in Plaats van Verstandelijk begrijpt wat er gaande is in de Kanteling / Doorstart naar een nieuwe Tijdsring. 

De Draken Maken graag ‘Opnieuw’ Contact met Hun Oorspronkelijke Rijders om Informatie te Brengen van Hart tot Hart, en ondanks Hun Immer aanwezigheid op de Achtergrond als Jullie Helpers, dragen Zij nog een soort ‘wantrouwen’ omdat in het Verleden van vrijwel elk Tijdperk de Drakenrijders als eerste naar de ‘Overkant’ werden gevraagd door de Leiders van Machtswellustige Bezittersculturen en dat is in deze Tijd niet Anders geweest ;)

Leren Jullie Oorspronkelijke Drakenenergie het Eigen Gekwetste Ego te Begrijpen en te Aanvaarden in een Hernieuwe Samenwerking vanuit het Eigen Hart, wat even een Weg Zoeken is, is het Grote (Afst)temmen begonnen. Alvorens de volledige Vrijlating van Jullie Werkvleugels, welke een Enorme Spanwijdte van maar liefst 9-Dims (Universumkrachten) aan Energie bevat, gaan er eerst Samenkomsten Plaatsvinden tot welke Kern er zal Worden gegaan.  

Jullie Werkvleugels zien er niet bepaald uit als die van de schattige gevederde ‘Engeltjes’, maar Zij zijn een soort ‘Noorderlichtachtige Verschijningsvorm’ met een Spanwijdte van Negen Universumtijden😊 Werken Wij vaak en heel graag Samen met Jullie van het Council van Negen van de Werkelijke Galactische Federatie (niet de neppe) binnen her 23th Rijk van Bron Bewustzijn – de Doorstart naar Versnelde Tijd der Manifestatie …

Jippie Ja Jee,
it’s a Bumpy Ride …