Het Kloppende Hart

Opbouw van de Achtste Cronelaag, voltooiing vandaag 12-03-2023 voor de Aquariuswerkers eindelijk even wat rust voor een kortere periode, het is heftig geweest.

Deze Passage kan een langere worden welke een deel collectief zal samenvallen, dus staan we op schrijfmodus en proberen we vanuit minder Hoofdletters aanwezig te zijn als volop lerende wezens 😁.

Engelse vertaling volgt wanneer tijd ❤ We hebben een achterstand ontwikkeld in het collectieve werk ..

Vaak wat we schrijven is voor de hersenen ietwat onconventioneel en zorgt ervoor dat de informatie die we vrijgeven bij velen gaat kraken, maar dat is niet zo erg, we zijn het inmiddels gewend en hebben geleerd om wat meer vrijuit te schrijven/spreken, wat men er ook van denken mag, zijn we er soms toch een beetje ‘verlegen’ ermee en lerend.

Het denken is gemanipuleerd / geïndoctrineerd en de Crone DNA (niet koninklijk, maar oorspronkelijk DNA) upgrades van het Collectieve inmiddels zover gevorderd dat deze voldoende van de Oorspronkelijkheid ‘weet’ om geen oordelen meer te vormen, maar te bewegen vanuit Resonantie en zoals altijd: Resoneert ons werk niet met je dan gewoon loslaten, want wij ‘spreken’ tot mensen die bepaalde DNA upgrades hebben ontvangen in het Hier en Nu en als je nog niet deze upgrades hebt ‘doorgewerkt’ dan vallen er ook geen puzzeltjes op de DNA plek.

Wij schrijven vanuit een Jullie, die als mens tevens een Wijvorm kent en soms is dat wat lastig schakelen, waarbij we nu aan het oefenen zijn om vanuit de collectieve velden te gaan spreken, waarin we allen aanwezig en aan het werk zijn, zodat we het ‘wanordelijke’ schrijven niet steeds aan hoeven te passen wat eruit moge voortvloeien. Zoals velen inmiddels weten zijn we vrijwel ‘altijd’ aan het werk om de collectieve happenings weg te brengen naar de Akashavelden, dus ook tijdens het stofzuigen, koken, slapen haha en dat is iets wat Jullie óók doen.

De Akashavelden dragen een Tijdsschaal van het Geluid want zij bevindt zich in Ethervorm. Welke is overgenomen door buitenaardsen. Het hele Akashaveld van dit Veld was ‘vervuild’ en bevatte veel foutieve informatie voor de Spirituele Groei en Ontwikkelingen.

Maar het Akashaveld is of hoort gekoppeld te zijn aan het Crone DNA dat Jullie dragen en deze Bevatten informatie van bijvoorbeeld de Kosmische Wetten, DNA registraties welke bedoeld zijn voor de Zielenwezens binnen dit sterrenstelsel.

In het Akashaveld staat álle DNA geregistreerd over het levende organisme binnen dit Sterrenstelsel, welke een Oorspronkelijke Levensvatbare en Groeiende Vorm kent. Het is een Levend Universum, Jullie zijn Lévende Licht én Duister Wezens, Jullie bestaan écht!

Na Geluid komt de tijdsschaal van het Licht wat relatief snel is, maar minder snel dan de informatie die wij steeds op moeten halen uit Omniversum. In het Omniversum is géén Akashaveld aanwezig, want daar is geen zwaartekracht en daar zijn geen Zielenwezens, maar Plasmawezens.

Wij en Velen van Jullie werden 5000 jaren geleden uitgenodigd door TaRRaH om Haar diepste Krochten te komen bereizen en laat dit nou net ons ‘speelveld’ zijn! Wij bereizen daarom ook diepste Krochten van het Oorspronkelijke Crone DNA, en herstellen de gebroken tijdslijnen met kinetische energie in plasmavorm 😊

Het Akashaveld is tevens verantwoordelijk voor Zwaartekracht en zodra deze groeit en uitdijt in Tijd, dan trekken andere sterrenstelsels naar deze Zwaartekracht toe en zo groeien de sterrenstelsels, planeten en universums, maar ook de Zielenvolkeren.

Zielenvolkeren werken op deze manier al Eonen lang samen om Leven te creëren binnen de Levende Universums en dus noemen wij Jullie, zij die vanaf de Steen in het Water – door wetenschappers genaamd de Oerknal reeds aanwezig zijn – de Creators.

De weinig overgebleven informatie van alle Creatie werden 5000 jaren geleden verdeeld over het Menselijke Crone DNA en wij hadden in de opstart van de DNA ascentie wereldwijd maar 29.000 menselijke Lichamen ter beschikking om de Blauwdruk Upgrades van Binnenuit te laten plaatsvinden. Zij werden (en zijn) de Hiddens Helpers in het Veld, maar we kwamen erachter dat er geen enkel Lichaam daarvan alle Zeven Crone Lagen bevatte.

De 29.000 Lichamen hadden één tot maximaal drie Cronelagen intact en dus werden de ‘Reparateurs’ afgezonden naar het DNA om het Crone DNA voor een klein deel van de Mensheid te Upgraden. Dat deel van de Mensheid zijn Zielenvolkeren van zeer grote klasse, want onder Hen bevinden de eerste opbouwlagen als de ‘Creators’ van dit gehele Realm.

Vandaar dat er Eenzaden binnen de opgedeelde Cronelichamen bestaan welke een volledig nieuwe Incarnatie zijn uit de Paralelle Werkvelden, deelincarnaties, instappers, Licht- én Duisterwezens, Deelwezens, maar zij zijn wel de (Bege)leiders van deze Ascentie, en zij Ontvangen Direct informatie uit Source om een achtste Crone laag te ontwikkelen, ter bescherming van álle geïncarneerde wezens en wordt het wantrouwen naar elkaar hersteld.

Maar in deze wereld wordt het onmogelijk geacht dat het de reislagen én ervaring zijn welke de hiërarchie bepalen van deze Ascentie. En dénken jullie – als Crone afgedaalden – dat jullie van geen enkele betekenis zijn terwijl jullie kei hard aan het Werk zijn in deze Menselijke Levensvorm.

De Hiërarchie als samenwerkingsvorm van de te bereizen tijdslijnen, versleuteld en gecodeerd vrijgegeven naar samensmeltende vorm, krijgen Jullie stap voor stap de Oorspronkelijke Zijnsvorm weer terug via de herinneringen aan de eigen tijdslijnen.

Hiërarchie kent daarom geen enkele gestapelde piramidevorm, maar kent de vorm van een Oog welke informatief stromend en Kennis samensmeltend als eigen unieke vorm tot uiting komt welke lijkt op een Kolk van energie en in werkelijkheid is dit ook zo, maar deze draagt als mens, de trillingsvorm van hartskennis en deze is nu volop aan het samenkomen en herinneren sommigen van jullie weer om vanuit deze oorspronkelijkheid eenvoudig aanwezig te zijn …

De opbouw van binnenuit is het resultaat momenteel duidelijk Zichtbaar, welke nu worden samengebracht binnen de DNA Upgrades en vinden we grote en kleine tribes, Zielentrillingen, plasmatrillingen in onze onderzoeken. En in deze inmiddels vijfduizend jaar lange samenwerking hebben we inmiddels meer dan 155.000 Crone DNA Lichamen beschikbaar dankzij al het enorme harde werk van Allen!

Binnen de Akashavelden wordt alle vrijgekomen Crone DNA informatie opgeslagen en deze worden via de fijnstoffelijke energieën weer opnieuw in onze menselijke systemen gebracht. Op deze manier wordt er steeds weer nieuw leven gecreëerd welke nu volop bezig is, als Aquariustijdperk en het is een uitdagende klus om dit voor elkaar te krijgen, omdat vrijwel iedere Zielentrilling is geïncarneerd in vergetelheid.

Een heel klein deel van onze/mijn aardse werkzaamheden is om de Tachyon weer opnieuw aan te slingeren en het DNA in zijnsvorm terug te brengen van het weten (licht) en niet weten (duister) en bevinden wij ons als council in de andersom tijd van de ontstaansvorm en dat is even wennen geweest.

Allen, niemand uitgezonderd, óók wij niet, bevinden Ons in een zéér interessante én leerzame ontmoetingsfase en leren we vooral ‘spelenderwijs’ het eigen modern gemanipuleerde DNA lichaam te kennen en ermee te werken.

En dan doet het er feitelijk niet toe van welk sterrenstelsel, planeet of universum jullie of wij vandaan komen, want de informatie hiervan bevat geen woorden, dat is een herinneringsvoelen of een diep resonerend weten.

Het is daarom extra belangrijk dat de samensmeltende vorm goed verloopt, want we bevinden ons momenteel in twee Bron Ogen van huidige en parallelle tijd, welke aan het samensmelten zijn.

Er zijn Reizigers uitgezet die deze tijdslijnen bewaken, als (gevleugelde) poortwachters van het Licht (zichtbaarheid), maar ook als poortwachters van het Duister (onzichtbaarheid) en zijn er Twaalf Zwart-Wit gevleugelden op Aarde Uitgezet die deze Transitie Waarborgen omdat zij de informatie van Beiden terugbrengen.

Zo zijn er Zielenvolkeren die planeten creëren, of Zielenvolkeren die universums creëren, zonnenstelsels, manenstelsels, sterrenstelsels en dus ook álle incarnatie lichamen met een kloppend Hart hebben gecreëerd ❤️ zijn wij tezamen verantwoordelijk voor de genezing van TaRRaH.

Krijgen de innerlijke krachten van het Crone DNA eindelijk weer wat meer ruimte om te mogen bewegen, waar de uitingsvorm daarvan alle eigen Bron en Lichttaal bevat die vrijkomt in de Ether, als grootste opschoning ooit van de Akashavelden, draagt eenieder bij die vanuit het Hart aanwezig kan zijn.

Het is de fijnstoffelijke vorm, welke Tachyonenwrijvingen veroorzaken, dus alles van steen tot lichaam is gecreëerd en verplaatst met geluid van samenkomende Zielentrillingen!

Dit betekent dat er een leeg veld (schildersdoek) in het Crone DNA is vrijgekomen en daar mag best wel verantwoordelijk mee om gegaan worden met deze achtste cronelaag. Dus is het lege schilderszoek aangeboden voor de ervaren mede-creators van het achtste werkveld, als de galactische non-gemanipuleerde hartsmens.

Het is pure Creatie in Evolutionaire vorm en hoe groter de zwaartekracht (dus hoe meer fijnstoffelijke samensmeltingen), hoe vaster de densiteitsvorm, hoe trager de tijdaspecten binnen de Cycli, hoe MOOIER de Creatievormen zijn!

Wanneer de Steenplaneet Vervolledigd is wordt er bepaald welk soort Leven gecreëerd wordt voor de Leerzielen om in te Kunnen Incarneren en dus draagt hier alles van mens, dier, plant en steen – een vorm van be-wust-zijn en hebben we kunnen vaststellen dat al het leven, cellulair gezien – levensvatbare Informatie draagt over nieuwe ontstaansvormen – en dat is heel interessant, want dit is de weg naar het Galactisch Menselijke Hart en zijn we bezig aan een opbouw van een achtste Cronelaag!

Tevens de Reden waarom er Kristallen Clusters zijn welke nog Levende Informatie draagt binnenin TaRRaH en op deze manier daadwerkelijk álles kunnen genezen en repareren wat DNA bevat. Levende Clusters als deze mogen absoluut niet worden geoogst!!! En jullie ‘wantrouwen’ naar de werkers van het Duister om deze clusters te beschermen daarom groot, omdat zij in een slecht daglicht werden geplaatst.

Er zijn vanaf het ontstaan van deze levende steenplaneet (TaRRaH is een kristallen levensvorm, zoals velen van jullie Zielengroepen gekoppeld zijn aan haar oorspronkelijke informatie clusters) Zijn er beschermers aan de oppervlakte afgedaald bij de meest belangrijke levende kristalklusters, welke een voor de Lichtzielen onbekende bovennatuurlijke krachten bezitten, genaamd Witte Magie die uiteindelijk werd overgenomen, vervormd en misbruikt tot Zwarte Magie.

De Informatie over de Ware Witte Magie, waar Witte Sjamanen worden aangestuurd door de Sasquasch die beiden afkomstig van een heel bijzonder sterrenvolk – de Zeven Gezusters – in de tussenlagen zijn ❤️ en hun oorspronkelijke werkwijze nergens zijn geregistreerd, omdat zij de allereerste zeven Crone Blauwdrukken van het ontstaan van Menselijk Leven bevatten en dus beveiligd zijn.

Zij ‘dalen’ vanuit hun Sterrenstelsel in het Planetaire DNA en wij noemen hen de eerste Incarnatiegroep die aan de Oppervlakte komt en de laatste Incarnatiegroep die verantwoordelijk is voor de Planetaire Cycli wanneer de Eindfase van de Samensmelting is voltooid. Deze gevleugelde Helpersgroep welke aanwezig zijn in het Natuurlijke Duister én Licht bevinden zich op de tijdslijnen waar de Leerzielenwezens niet mogen komen.

Het is een voor Leerzielenwezens onbekend terrein (of realm) welke niet zijn te bereizen omdat Leerzielenwezens de densiteitsvormen instijgen welke worden aangestuurd door Spirits. Gevleugelde Helpersgroep werkt enkel en alleen vanuit plasma, licht – en geluidsvorm en dus dragen zij een Non-Densiteit wat de reden is waarom vele geïncarneerde Spirit Beings van de (bege)leidersgroepen zich zo ongemakkelijk voelen in Lichamelijke Densiteitsvorm en willen velen van jullie ‘terug naar huis’.

Onder Jullie Cronelichamen bevinden zich onder meer de Trillingen van de Witte Elohim wezens welke worden aangeduid als Engelen die in Samenwerking staan met de Witte Draken welke worden aangeduid als de Sasquasch die in volledige densiteit- en non densiteitssvorm beiden werelden vertegenwoordigen en beheersen, daardoor de vierde tijdslaag van de natuurgenezers begeleiden.

Elohimenergie zorgt voor de zichtbare aspecten van het begin van het Leven zoals de zon vertegenwoordigt bijvoorbeeld en de Drakenenergie voor de onzichtbare aspecten zoals de aarde – het zand vertegenwoordigt.

Sasquasch zijn de enige Hogere Helpersgroep die blijft Incarneren, gedurende alle menselijke cycli en zij worden aangestuurd door zowel Elohim als Drakenenergie. Deze Sasquasch natuurwezens vertegenwoordigen álle basiselementen en vormen de Oeroude Bergwezens die de Kristallen Clusters beschermen van Moeder Aarde en dragen ongekende krachten, om alle volgende Creaties voortkomend uit de aarde (zoals onze bomen, dieren en lichamen) te beschermen.

Kristallen Clusters bevatten informatie over de levensvormen, in dit geval van TaRRaH. Van de onbekende krachten zoals bijvoorbeeld – de Lichamen van Sasquasch binnen het Hiërachische Systeem als Bergwezens zijn zij één van de allerhoogste geincarneerde levensvormen van het Aardse Realm met een kloppend Hart.

De Aardse Levensvorm wordt gecreëerd in het DUISTER en komt tot Leven in samenwerking met het LICHT. Aarde en Zon, zoals Maya’s het bedoelden dat de elementaire krachten te vinden zijn in de Gele Mens (lichtwezens) en de Rode Mens (duisterwezens), de Blauwe Mens (hartswezens) en de Witte Mens (magiewezens).

Wij werken heel graag en vaak met de Beschermers, Natuurwezens, de Bergwezens en Aardemagiërs omdat zij het natuurlijke duister beheersen. Er zijn nog maar weinig daadwerkelijke Sasquasch lichamen over, welke duizenden jaren oud worden en Zij dragen de eerste Zeven Crone DNA lagen met informatie over het Natuurlijke Duister (het donker onbekende) én het Natuurlijke Licht (het zichtbare bekende) en zij liepen groot gevaar door uitroeiing van het Wezen.

De Sasquasch kunnen álle vormen van het levende DNA aannemen welke zich zowel in het Duister als in het Licht aanwezig zijn en zijn enorme machtige wezens waar zelfs de buitenaardsen bang voor zijn.

Een weinigen van de Sasquasch konden de vorm aannemen van het Menselijke Lichaam om bij te dragen aan het Oppervlak en mee te helpen met het herstellen van de Leylijnen, maar dit moest in het geniep gebeuren en de buitenaardsen hebben géén weet ervan gehad, dat alle Natuurwezens in hun Volle Potentieel worden gebracht, álle Natuurwezens waaronder ook waterwezens, mensenwezens, dierenwezens enzovoorts.

De Kwaadwillende Buitenaardsen hebben de informatie van de vele levende clusters van Moeder Aarde gestolen via de ‘Lagere Zielenvolkeren’, welke werden binnengelaten binnen dit Realm en uitgezet als slaaf en deze slaven zijn in grote getallen aanwezig. Zij ontginnen zeer belangrijke grondstoffen welke functioneren voor de sterrenstelsels als ‘zwaartekracht’ – nou ja, de rest kun je wel raden, want als de zwaartekracht verdwijnt, verdwijnt de Akascha informatie en als de Akascha informatie verdwijnt, verdwijnt dit uitzonderlijk unieke levende Universumstelsel.

Helemaal in den beginnen van de ontginning vielen er daarom ook vele fysieke doden, omdat zij werden omringt door de witte magie van de Sasquasch welke een bepaalde trillingsvorm loslieten die het slaven DNA niet aankonden. Het was en is bedoelt om te waarschuwen dat deze slaven hun bergketens hiervoor niet mochten betreden. Het werk van het Duister wordt daarom door velen niet begrepen en men werd er angstig voor gemaakt.

Steeds weer werden er nieuwe groepen van slaven uitgezet in de beschermde bergketens, en weer uitgezet en weer uitgezet tot de informatiebron was uitgeput en de Sasquasch niet kon overleven. Op deze manier hebben de tegenhangers de Hartkamers van Moeder Aarde én haar Leylijnen vrijwel helemaal overgenomen en de mensheid gevormd zoals wij deze nu kennen.

Het Crone DNA is kosmisch DNA en bestaat uit zeven opbouwlagen en de allereerste Laag bestaat uit tachyon LICHT én tachyon DUISTER van waaruit Leven gecreëerd wordt voor de Zielenvolkeren en zij doen dit door samenwerking en samensmelting van geluidstrillingen en dus frequentiewrijvingen.

Zoals Jullie inmiddels misschien al weten zijn wij als council in het Crone DNA gestapt met Zeven volledig herstelde Crone lagen. Dit is niet zomaar zo gegaan, want het Witte Hert (Sterrenwezen) die in dit DNA heeft gezeten heeft eerst álle zeven lagen opgeschoond en gerepareerd, zoveel mogelijk informatie teruggebracht en heeft daar twee menselijke generaties over gedaan.

De volgorde van deze opschoningsvorm wordt doorgezet via Crone DNA generaties, waarbij het Witte Hert Leidend is voor de kinderen die erin afdalen. En de eerste keer was extreem precisiewerk, want deze omwisseling van uittreden en intreden moest binnen TIEN AARDSE seconden gebeuren! Op de kosmische tijdsschaal kun je geen voorstelling hiervan maken welke snelheden wij als council moesten aannemen, want een kosmische seconde is ongeveer 434 aardse jaren en de volledige levensduur van de mens hooguit 0,25 seconden 😉.

Maar omdat er steeds meer Crone DNA wordt opgeschoond, gerepareerd en voorbereid op deze manier, zijn jullie voorbij het stadium van het ‘oefenen’ om via de zevende cronelaag af te dalen en worden er 288.000 witte kinderen voorbereid om vanuit beide componenten met kennis over zowel het Licht als het Duister af te dalen naar de zevende Crone;aag en deze kinderen zijn zoals Jullie afkomstig van andere levende universums en betrokken bij het begin van een nieuwe ontstaansvorm, welke als achtste Cronelaag (galactische kennis) nu volop in ontwikkeling is.

Om het Natuurlijke Duister te kunnen betreden en ermee te kunnen communiceren, is het noodzakelijk om vanuit Plasmavorm te zijn zodat alle artificiële en gemanipuleerde componenten worden opgeschoond uit het DNA van de Aquariusmens.

Allen, geboren vanaf 1952 die met een volledig intacte Zevende Cronelaag ter wereld zijn gekomen, bevatten álle trillingsvormen van het Ontstaan van Leven tot het uiteindelijke Kloppende Menselijke Hart en zijn daarom zoals wij als council, ervaren en onervaren tegelijkertijd, omdat er vele breuken in tijdslijnen worden gerepareerd waar jullie en wij dus ook, nog nooit eerder waren.

Hierdoor zijn wij allen opnieuw leerling geworden en dat is een beetje moeilijk voor het ‘spirituele ego’ van de Galactische Kennisdragers die aan het leren zijn over het Menselijke Hart waar de Zielenvolkeren weer vanalles over weten, komen beiden ervaringen samen in de opbouw van TaRRaH haar nieuwe achtste Cronelaag!

Velen van jullie Crone DNA lichamen dragen een eigen herinneringsvorm welke geen woorden bevatten en daarom wordt er informatie vrijgegeven om het volledig herstel van de zeven Crone DNA lagen te waarborgen op collectief level. Om vervolgens vanuit dit principe over anderhalve generatie de Achtste Crone Mens aan de oppervlakte te Brengen, zoals het altijd hier al is gegaan in de opbouw van de mens.

De Tegenhangers zijn allang op de Hoogte van Jullie Komst en sinds de eerste wereldoorlog zijn zij versneld aan het pogen om Jullie uit te roeien en dit doen zij via DNA manipulatie door vaxxi-nazi programma’s, die ervoor zorgen dat Jullie al in de baarmoeder worden ‘aangevallen’.

Velen van Jullie zijn niet ongezien gebleven in de oefenfase, waardoor de meeste Crone DNA al op voorhand werd uitgeroeid door abortussen, vroeggeboorten, agressieve ouders, enzovoorts. Maar Eenieder die in deze tijd nu aanwezig is, heeft de ‘aanvallen’ overleefd dankzij de Crone Powers die in jullie lichaam aanwezig is.

Het is tijd om Jezelf te zien als niet gekaderde vrije ontstaansvorm waarin jij de regie hebt hoe je wil manifesteren in het Leven. Om van Ontstaansvorm tot het Kloppend Hart die je in werkelijkheid als totaliteit bent, is het heel belangrijk dat je leeft in het Hier en Nu.

Te luisteren naar het zachte gefluister van jouw wetende Hart, want deze zal altijd al kloppend het innerlijke Kompas zijn van het Begin en Einde van élke Levensvorm waaruit je bestaat. Het is daarom niet belangrijk om de hersenen te voeden met vragen over je afkomst, want je bént toekomst en verleden tegelijkertijd als stromende Bron energie.

Er wordt gevraagd lief voor jezelf en anderen te zijn, goed voor jezelf en je nakomelingen te zorgen, te werken vanuit het Hart en als mens gelijkwaardig te zijn aan alles wat is, daarvan mogen we best een beetje genieten in dit prachtige speelveld dat Leven heet …

Upgrade twaalfde helixkoppeling is in volle gang gebracht voor de met het Hart aanwezige Mensheid, waar we de afgelopen weken zeer veel van ‘dezelfde’ stromingen zien in creatieve vorm. Als er spontaan iets gedaan ‘moet’ worden zoals een dansje maken, iets tekenen, iets uitspreken, iets lezen of doen sta dit dan liefdevol glimlachend toe, want dat betekent dat je informatie naar de Akaschavelden aan het brengen bent.

Wij als Mens bestaan nu eenmaal uit heerlijke foutjes, ervaringen, misstappen, vallen en weer opstaan, uit slachtofferlijke en narcistische componenten, uit ware harts emoties en aangewakkerde reptielen templates en daarin helpen we elkaar van mens tot mens, van hart tot hart elkaar te herinneren – zijn we mens!

Het krachtveld wordt steeds meer vergroot door samenkomsten van een ongekend groot Collectief Hartskaliber, waarbij de ene bijdraagt met het maken van Plasmawater en de andere een rolstoeler de drukke straat over helpt, misschien beiden tegelijkertijd is er geen onderscheid te maken in dezelfde leervorm van het modern menselijke lichaam.

Heb een beetje plezier in wat je doet en houd een beetje van je eigen ego die in staat is om jou te beschermen, houd elke dag een beetje dieper van jezelf, vergeef anderen dat ze niet zijn zoals je het graag had gewild, zie het onwetende in de mens en help deze mens voort met je liefdestrillingen. Zo worden wij allen ondersteund in de weg van het duister en licht van het weten en niet weten …

Worden we steeds meer verliefderig op het leven, de prachtige natuur, onze lichamen en het werk hier … 🥰

In Lak’ech from Heidy ❤