Dit is een Next Level Healing en zeer geschikt voor personen die spiritueel en multidimensionaal bewust in het leven staan.

De meeste personen die voor deze next level healing naar de praktijk komen, verrichten zelf spirituele werkzaamheden of willen dat graag voor de toekomst. Zij hebben reeds hard gewerkt om de eigen oude programmeringen los te laten.

De ervaring heeft geleerd dat veel ‘spirituele’ praktijken verouderde technieken gebruiken in het energetische werk. Een next level healing ervaring is een overdracht van leraar tot leraar. Hierin zullen de nieuwste alchemistische healing technieken plaatsvinden. Een ‘activatie’ naar de hoogst mogelijk vibrerende energie in een menselijk lichaam. Door te ervaren en direct te belichamen leer je interessante dingen over de werking en effecten van alchemie.

Of je werkzaam of niet werkzaam bent in het energetische werk maakt niet zo veel uit. Het is een feit dat vrijwel iedereen de laatste pijnresten, templates, aanhechtingen en lijnen losgekoppeld wil hebben.

Maak een prachtige persoonlijke reis naar jouw eigen ziel in de praktijk van Kompaswerk

Het ware potentieel voelen is de eigen inner powers aan te spreken, een wedergeboorte voor de ziel. Het aanspreken of aanroepen van deze inner powers vraagt om enige zorgvuldigheid en kennis van dit soort werk. Dat er energieën verplaatst worden, is een niet direct zichtbaar of voelbaar proces.

Het (her)ontdekken van de kracht in onszelf kan wonderbaarlijk mooi zijn, wat voortkomt uit een diepe wens van de zielspersoon. Het geheim van de spirituele en aardse successen liggen in resonantie en synchroniciteit verscholen.

Een goed werkend energetisch systeem zorgt voor een stabiel fundament en een verankering van de ziel in het lichaam. Optimale verbondenheid staat gecentreerd in het leven en maakt gebruik van de ware Yin Yang.

We hoeven niet terecht te komen in allerlei zorgelijke situaties waarin we niet willen verkeren. Denk hierbij aan geldzorgen, onderbetaalde of ondergewaardeerde baantjes. Ruziënde mensen, ongevallen, ongemak, energetische en fysieke aanvallen. We zijn niet geïncarneerd om een leven lang puin te ruimen.

Zelfs met fysieke beperkingen of chronische pijnen, horen we te genieten van ons bestaan. Verbonden met het leven op aarde zélf in onze prachtige lichamen. We willen ons volmaakt, verbonden en heel voelen met een eenheidsvorm die alles omhelst. Hierin is liefde, plezier, vrijheid, voldoende geld en non-dualisme te vinden.

Voorafgaand aan een consult, verricht ik een aantal handelingen in de praktijk om me te kunnen ‘afstemmen’ op de persoon die onderweg is. De gehele ruimte wordt energetisch gereinigd en er wordt een warme, veilige bedding gecreëerd. Ik maak mijn eigen hologram volledig schoon en zorg ervoor dat deze op zeer hoog niveau vibreert. Gedurende de gehele sessie zal er een helende energiestroming voelbaar zijn.

Tijdens de reis die ik samen met je ga maken, moet ik in contact treden met de oude alchemist in mij. Hierbij ga ik soms een (licht) taal spreken die tijdens de sessies hoorbaar kunnen zijn. Ondanks voor deze wereld ongebruikelijk, is het voor mij een heel normale manier van communiceren met mijn zielenfamilie die mij helpen om kracht bij te zetten aan de healings.  

Na dit consult kun je zowel fysieke als energetische reacties verwachten die tijdelijk van aard zijn.  

– Women who, for whatever reason, have not been menstruating for a long time usually receive spontaneous intermediate bleeding. 
– Painful sensation in the middle and lower back. 
– Intensive lucide dreams, channelings or meditations 
– Spontane activering van lichttaal – schrift of symbolen. 
– Spiegels eerder zichtbaar en duidelijk.
– Oude conflicten kunnen plotseling weer de kop opsteken.
– Geliefden binnen de directe omgeving gaan reageren op het voor hun nog onbekende energieveld.

Sommige mensen moeten ver reizen om naar Kompaswerk te komen, dan bestaat er de mogelijkheid om een dubbel consult in te boeken. Dit houdt in dat de sessie: Reis met tekening naar de Ziel als extra optie erbij genomen kan worden.

Next level healing sessie: (± 70 minuten) – € 89,00 
Reis met tekening naar de Ziel: (± 40 minuten) – € 69,00 

Wanneer er vragen zijn of je bent geïnteresseerd in één van de sessies, neem dan contact op met Heidy,  info@kompaswerk.nl

De afspraak kan ten alle tijden kosteloos worden verzet naar een andere dag of datum bij onverwachte calamiteiten. Betalingen graag via de bankrekening en deze dienen vooraf aan het consult voldaan te zijn. wanneer er een afspraak is ingeboekt, krijg je een email met de gegevens, de afspraak is bindend.

Wanneer de afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd, een no show of afmelding ná de afspraak, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.