Protect the Children

01/01/2022 Vanuit het Coherentieveld vanuit een bepaald Kosmisch Realm zal een Plasmabundel op 22/5/2022 de oppervlakte van TaR-RaH bereiken. Vele geïncarneerde helpers vanuit zéér geavanceerde beschavingen hebben vele onderzoeken verricht en enorme grootschalige healings uitgevoerd om het lichtwerkerstijdperk over te laten schuiven naar het platformerstijdperk en het is een succes gebleken, dank jullie allemaal.

Informatie over nieuwe spirealiteit vanuit de oorsprong wordt hier en daar verspreid door Aquariuswerkers en zij brengen de leraren op telepathische wijze collectief op de hoogte. Deze helpen als grondwerkers om de Aquariuskinderen te redden van hun dreigende ondergang van transhumanisatie, kindermisbruik en kinderhandel.

This is not only about protecting millions of children worldwide from the forced vaxxi nazis and poisoned food, but also about protecting hundreds of thousands of children from something that many don't even want to think about or sense that this has been the cobblestone reality in the Age of Pisces. A collective warning has been delivered (and this is not to throw you off balance) asking you to keep your eyes and ears very much open.

Al eeuwenlang is dit gaande en vele Aquariuswerkers zijn hard aan het werk om de wereld op de hoogte te brengen van afschuwelijke taferelen die zich achter de coulissen afspelen en in enorme doofpotten worden gestopt. De beelden en filmpjes die langzaamaan en voorzichtig worden vrijgegeven liegen er niet om en zijn te shoquerend voor ogen met een ziel erin.

Beelden van kinderen die opgesloten zitten in kooien, die mishandeld en zelfs op videobeeld levend opgehangen en vermoordt worden, kinderlichamen die seksueel misbruikt worden door pedofielen, kinderen die in de seksindustrie worden neergezet, zonder hun ouders op een ellendige manier gestorven zijn in containers, dumps, kamertjes, dode kinderlichamen die met tape op de mond in plastic zijn gewikkeld, kinderen waarvan de organen er levend uit worden gesneden, bloed wordt afgetapt ten tijde van enorme mishandelingen en verkrachtingen en dit is nog niet eens alles. 

Our prayers are immense and contribute to filling light in this particular most horribly engineered darkness ever. Thankful we are for all of Terra's ground workers in this sector. We know you are not having an easy time saving these children from the grasping claws of the extraterrestrial and soulless predators and satanists. It is going to take some time, because something that has been built up for centuries, the new humanity has not broken down in a few years. A lot of collateral damage has been identified and despite the fact that the light is already triumphing in very many areas, these have not yet become visible in the world.

Asked all parents and caregivers, social workers and teachers to be alert to your children! The predators and soulless incarnations are still active and physically alive. They want to continue their supply of children no matter what. They are panicking because they know that they are fighting a death struggle and have been cornered like a cat because the supply of children is decreasing day by day, thanks to the many ground workers from this sector.

Vele Aquarius ouders en grootouders hebben inmiddels zorgvuldig de verantwoordelijkheid genomen om onze Aquariuskinderen te beschermen en zijn op een goede manier de kinderen aan het leren om het leven in een leerlichaam te benutten, zij laten hun kind niet vaxxineren en stoppen hun kinderen niet vol gif.

Hun kinderen gaan naar vriendelijke onderwijssystemen waar aandacht aan persoonlijke groei wordt besteedt en niet uit het hoofd leren van valse geschiedenis en andersoortige leugenachtige indoctrinaties. De gehele ascentie worden en shifts aangekondigd die tot collectieve veranderingen leiden, maar deze is één van de meest moeilijke en meest belangrijke om elkaar te helpen met de bevrijding van de prachtige kinderen.

Spiritual Reality: De werkelijke uitwerking van de upgrades van het DNA en dus ook het elimineren van onmenselijke predators zullen ongeveer twee mensenlichamelijke generaties in beslag nemen. We zijn allen aan het werk voor de geïncarneerde Aquariuskinderen, die door vele onwetende en goedbedoelde, maar angstige ouders nog steeds volgepropt worden met vaxxi-nazi’s, mac donalds voer, vergiftigd supermarkt eten enzovoorts. Ook worden deze kinderen volgestopt met foutieve tekenfilms, computerspelletjes, leugenachtige scholing en de afschuwelijke indoctrinatie dat het heel normaal is om pedofiele acties uit te voeren met volwassenen.

Daarnaast worden er DNA experimenten uitgevoerd om transhumanisme in jonge kinderen te creëren. Het is aan JULLIE om dit te stoppen in de meest praktische en menselijke vorm binnen de spirituele groei. 

Building new platforms within the Aquarian Age requires action! Laat jullie kinderen absoluut niet alleen bij overheids – of andere instanties, houd jullie kinderen zeer goed in de gaten bij attractieparken, kermissen, speeltuinen en overal waar kinderen zijn. Er is een zorgwekkende ontwikkeling gaande waar we nog even geen grip op kunnen krijgen, ondanks dat er zeer hard wordt gewerkt.

Vaxxi-nazi’s worden opgedrongen en er is momenteel aanzienlijk minder toevoer van kinderen voor de kinderhandelaars en pedofielen, kinderen worden waar de ouders bij staan gekidnapt. En wat er nu gebeurt met de derde lockdown die eraan zit te komen kunnen de kinderen openbaar beschermen, maar pas op voor huiselijk geweld. Behalve dat uithuisplaatsingen worden opgevoerd, waar vele goede mensen werken, maar vele misdrijvers werkzaam zijn, moeten we ook letten op huiselijk geweld. 

Keep a very close eye on your children and be critical of certain indoctrinations within the newly offered learning materials that were developed for mainstream education. There are ambassadors asked to stand up and build this particular platform for fair education, adequate care for children facing domestic violence and so on. The first steps are tentatively being taken, but help is needed with the initial steps and developments to shape this whole thing - information will follow.

Stay in your power, don't give up, we're not there yet, but trust that we are gaining plenty of ground and that the collateral damage is only now being seen, from centuries of soul-searching for Piscean Age humanity.