All humans are carrying an energy body that is not visible to the naked eye, but is present.

Het energielichaam ziet eruit als een soort hologram met allemaal getallen, lichtcodes, symbolen, lijnen en structuren. Deze is direct verbonden met de ruggenwervels en bij elk mens zo uniek als een vingerafdruk. Het hologram is verweven met het fysieke lichaam en functioneert als schakelsysteem tussen het stoffelijke en onstoffelijke.

The hologram is about ten centimeters, the aura several meters, and the cosmic field is infinite. This means that there are three important energy fields connected to our vertebrae. These energy fields are connected to the vibrations and frequencies that the cosmos and earth emit.

In most cases the hologram is crooked, deformed and polluted so that the transmitted frequencies cannot flow in properly. This causes the cells in our body to harden and our wheels of life, the chakras, to turn more slowly or even block completely.

Our 33 physical vertebrae are receiving the frequencies of the earth and the 33 energetic vertebrae are receiving the frequencies of the cosmos. All 66 vertebrae are supposed to be connected to the frequencies of Mother Earth. Schumann Resonance forms an earthly and cosmic union of energy currents that rejuvenate, revitalize and can even heal old and fixed structures.

But when the hologram is crooked, blocked or contaminated, it can disrupt the natural interaction of the energy flows in the spinal system. This can cause the hologram to emit incorrect vibrations creating "attachments" that will further disrupt and obstruct the system.

Those attachments can cause attracting the wrong people and situations, activating pain bodies, attracting certain entities, curses, conflicts, chaos, disruptions which in turn can cause energetic pollution in homes and so on. Some people have dozens of attachments that can eventually cause physical and energetic complaints or considerable disorder in life.

When the hologram is working correctly and is clean of attachments, the hologram vibrates so high that nothing can stick to it. We have to know our own energy body so well that we can know within a minute when a new attachment has formed. Our own high vibrations diminish in a very subtle way when a new attachment is formed, but this small difference of vibration should be felt.

Schumann Resonance helps to keep the hologram vibrating high enough so that nothing can 'stick'. If nothing can stick, nothing can get in - which doesn't belong there. This improves everything in your system, benefiting your body, mind and even the environment as well. To keep your own hologram and 66 spines clean, daily morning meditation is almost a must.

If you first tried to visualize a clean system yourself, for example through chakra exercises, but the feeling arises that it does not work the way you would like it to, it could be possible that you do not know how your own hologram is supposed to vibrate. Compasswork offers the possibility to let you feel your own natural vibrations during a Resonance Healing.

This Resonance Healing ensures that vibrations from the hologram can re-energize with the body. Because of this, the actual relaxed state of the body and mind can be felt immediately. This is something to 'remember' and to work with afterwards.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kompaswerk-implantaten.jpg

The Resonance Healing in the Practice of Compasswork is a journey of the own soul into the hologram, through which many puzzles will fall into place

As you can see on the picture, some nice red spots in the neck at the level of the 33rd vertebra. Here I have not yet touched the spot in the neck. The red spots are energetic implants that spontaneously reveal themselves during the session.

The implants have the ability to make other / new attachments, which will 'nest' in the energetic spine of the hologram. These "nestings" are a kind of lines with hooks that connects with the old DNA templates to running again. False memories are placed in the old DNA templates that cause the soul to be distracted - from the soulmission.

Our physical bodies are mostly composed of soft cells that contain a water-like substance (plasma). This plasma definitely responds to frequencies and vibrations (resonance), and Compasswork uses these plasma cells.

Plasma cells have a very important function during the raising of vibrations of the energy body.

Voorafgaand aan een consult, verricht ik een aantal handelingen in de praktijk om me te kunnen ‘afstemmen’ op de persoon die onderweg is. De gehele ruimte wordt energetisch gereinigd en er wordt een warme, veilige bedding gecreëerd. Ik maak mijn eigen hologram volledig schoon en zorg ervoor dat deze op diep niveau vibreert. Gedurende de gehele sessie zal er van het begin tot het eind helende energiestromingen voelbaar zijn.

This creates a certain frequency in the practice room, which causes the implants to " reveal themselves" and can no longer be hidden. The implants will be removed at first, before I start the treatment of the hologram and the vertebrae.

Om het hologram te kunnen ‘aflezen’ moet ik in contact treden met de oude alchemist in mij. Hierbij ga ik soms een (licht) taal spreken die tijdens de sessies hoorbaar kunnen zijn als dit nodig is. Ondanks voor deze wereld ongebruikelijk, is het voor mij een heel normale manier om kracht bij te zetten aan mijn werk. Deze oude taal zorgt ervoor dat ik in contact kan treden met de zielenfamilie van de persoon die op dat moment in de praktijk is.

The entire physical and energetic body is brought into a deeply relaxed state that for many feels like a personal soul journey. Through the placement of hands, touching the vertebrae with self-made oil, resonant sounds and vibrations, the entire system will be reset. I also use gold, silver and copper metals, stones, lemuric laser scepters and seed crystals.

Because there are no established tricks or textbook knowledge, each treatment in the practice is unique.

During the session, the (forgotten) inner child may resurface, sometimes releasing old emotions. Through seventeen years of experience as a professional counselor, these released emotions can be safely expressed and discharged under capable guidance.

When the hologram is severely damaged, it may take a while to integrate the entire session. This is because the soul needs some time to get used to the renewed cooperation with the hologram and the physical body. This can mean that the first weeks after the treatment, codes are released that can cause energetic and physical sensations. If you have questions about this, you may always contact me.

Gun jezelf de tijd die nodig is en heb er vertrouwen in dat het uitwerken van alles wat je niet meer nodig hebt, de ware weg van transformatie is. Onverwerkte lagen en pijnen zullen gedoseerd naar de oppervlakte komen en zal precies volgens het benodigde tijdsschema gaan.

Dit is de reden waarom Kompaswerk geen vervolgafspraken maakt na de eerste behandeling. Wanneer het tijd is voor een next level healing of een tussentijdse opschoning, klop je vanzelf weer een keertje aan. Ervaringen van anderen lezen kan hier – recensies.

Sommige mensen moeten behoorlijk ver reizen om naar de praktijk van Kompaswerk te kunnen komen. Optioneel kiezen zij vaak voor een langer consult waarbij er voorafgaand aan de behandeling een persoonlijke tekening van de ziel wordt gemaakt. Wil je lezen hoe dit in zijn werk gaat, neem dan read een kijkje.

Kosten van een Resonantie Healing sessie: (± 70 minuten) – € 89,00 
Extra optie persoonlijke tekening: (± 40 minuten) – € 59,00 

Wanneer er vragen zijn of je bent geïnteresseerd in een sessie bij Kompaswerk, neem dan contact op met Heidy via Email.

Houd er graag rekening mee dat er soms een langere wachttijd kan zijn. De afspraak kan ten alle tijden kosteloos worden verzet naar een andere dag of datum bij onverwachte calamiteiten.

Betalingen graag via de bankrekening en deze dienen vooraf aan het consult voldaan te zijn. Wanneer er gekozen wordt voor een contate betaling, dan graag gepast na de behandeling. Een ingeboekte afspraak wordt bevestigd en deze is bindend.

De afspraak dient binnen 72 uur te worden afgezegd. Bij een no show of afmelding ná de afspraak, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.