Chant of Soul Language

18-09-2022 - Often We get questions from all over the world about our writings, because a lot of Our wording does not match anything that can be found on the Internet, which of course raises questions and which is nowhere to be found on the Internet if people search for it. In addition, We put many words and short sentence contexts in quotation marks, for the simple reason that the very questionable, perhaps even debatable issues do not match up with what We really want to say.

We use words like TaR-RaH and not Gaia, DNA Incarnation System and not Matrix, Platformers and not Lightworkers, spireality instead of spirituality and so on. And also our vocabulary and 26 letter alphabet to cobble together into understandable texts develops as the years of public writing progresses. We are becoming easier and easier in being able to "humanly word" the billions of encodings flowing in instead of humanly written or spoken language.

Our Telepathic messages from the Council come right out of our hands without even having to think about it for half a minute and we have been doing this for a lifetime in this way that our narratives go through 'automatic writings'. You should see our stammering, mumbling, long ponderings and the many repetitions during a Face to Face conversation, that really goes nowhere, because once again we had to learn on it for over fifty years to make this human language our own, not to mention the fact that at the time of a conversation with someone we can instantly read the whole deep false templates, of what someone says, thinks, speaks is not always correct with what was sparked within.

Being Human has been for Us one of the hardest and most challenging choices ever and yet We enjoy it every day, despite the body, the emotion, the mind having the human struggles of overstimulation, autistic behaviors, for We understand incredibly little of this whole package, while we appear so "well-read. Enlightened Humans, Enlightened Masters, Enlightened Whatevers does not exist in Our eyes, because living on this Earth in the Human Body with all those Buttons of erroneous templates that are touched and stirred up as soon as anything 'presents itself that is not right' can sometimes be darned inconvenient.

We know that as Researcher, Forerunner, Explorer, Collective Speaker, Alchemical Healer, we do not speak for Those who are already Floating dreaming about Better Worlds that will present themselves automatically if one 'Pretends' hard enough wrong Light Codes and flaps one's hands or makes Drawings instead of Writings. That is never meant to be as Lullish as it comes Out but sometimes we seem Lullish in our word choices what we prefer to call Nodding, because emotions, valuing irrelevant words are apparently very human.

This produces unbelievable misunderstandings in everyday life, where apparently "favoritism," wanting to be liked, wanting to be seen, to be heard, certain "bullying" can also touch the deeper templates in all the presented "reflections" that our word choices bring.

We, 'newbies' have not for nothing, then, all our lives have had human communicative 'struggles' in getting out the words we want to say. And of course the word 'newbies' once again stirs up something in this Collective writing, can we better say We 'clumsy Children' who have yet to Learn the contexts behind the Human Words and are still learning to set the Steps, despite the carried knowledge and certain 'wisdom', We would rather have a hug than an 'improvement', for we learn more from Your real insides, than from your external visible survival behaviors.

Velen van Jullie zijn daadwerkelijk héél vaak Mens geweest en velen van Jullie zijn Platformbouwers, de Eerst Gezondenen – Opbouwers van de Nieuwe Tijdperken die vele keren op Aarde zijn geweest door de eeuwen heen en Vrijwel alle Realms van deze Universumtijd hebben bereisd. Jullie hebben al héél vaak met de Menselijke Tongen en Hersenen ‘samengewerkt’ en weten hoe de woorden aansluiten bij wat jullie werkelijk willen vertellen, omdat Jullie ook nog eens heel wat ervaring hebben binnen de Zielentijd.

Maar de Nieuwe ‘Sterrenzaden’ die nog nooit in Menselijke Lichamen hebben gezeten hebben daar daadwerkelijke moeite mee en geloof Ons, er komen nog heel wat van deze ‘Onbeschadigde’ Kinderen naar de Oppervlakte van TaR-RaH en het is de Bedoeling dat deze Kinderen worden gedragen, ondersteund in hun plannen, dromen en wensen, dat jullie Leren om hen zonder woorden te Begrijpen, want Allen van Ons zullen maar éénmalig hier zijn of gaan 300.000 jaren Helpen in de Overdracht van de Brontaal naar de Zielentaal te maken.

We vragen altijd om Authentiek jezelf naar Buiten te brengen terwijl Wij begrijpen dat dit zo nu en dan moeilijk moet zijn in deze Geïndoctrineerde Artificiële DNA Templates en dat het lastig is om de Blauwdruk herinneringen van de Bron te blijven Behouden, omdat deze Lichamen per direct worden getraumatiseerd door hielprikken, vaxxi-nazi’s en giftige stoffen in de borst- of flesvoeding.

Hierdoor verliezen de meesten van Jullie al vooraf het Jaar de werking van de Thymus, daar waar de Twaalfde Helix verbindt met alle ‘hogere aspecten’ of beter gezegd, de ‘kosmische informatie’ dat in het DNA beschreven staat. Vervolgens een levenlang vanuit de hersenen te gaan leven in plaats van vanuit de stilte van het Hart.

Vrijwel alle Templates in dit Menselijke Lichaam zitten gevuld met ‘foutieve’ informatie en toen wij op 22 mei 1969 om 22:22 uur in dit Lichaam stapte (geen walk in !) hadden wij vrijwel meteen maar 68% herinneringen en hebben we een leven lang erover gedaan om de opbouw van informatie van het eigen DNA weer terug te halen. Kun je nagaan aan Allen die maar een percentage hebben van 3 tot 20% aan Eigen DNA Herinneringen.

Hieromtrent onstaan er ook wel eens leuke gesprekken en/ of discussies waarbij er bij Ons een enorme ‘Download’ plaatsvindt die het helemaal waard is om er een collectief Schrijfsel aan te Wijden, omdat Wij weten dat jullie Hierin als Mens/Sterrenzaad herkenning vinden. De herkenning zit niet in de Hersenen, maar in de Diepte van de aanrakingen van de Bron, Allen die van daar Afkomstig zijn, zij Wij allen van daar Afkomstig – as so it is.

Zowel het eindpunt als het startpunt zijn beiden één waar we bevinden in een continuüm, de ‘gestapelde’ tijden zijn aan het overvloeien, waarbij er geen sprake kan zijn van ‘ergens vandaan komen’ maar slechts zijn in het NU aanwezig zonder enige ruchtbaarheid daaraan te geven ben je in principe overal geweest en nergens tegelijkertijd. Zal de belangrijkheid van het willen weten waar Jullie Zielengroepen vandaan komen vervagen. Het is het denken die dit wil weten en het is in de totale leegte waarin Jullie Jezelf ‘vinden’ ❤

Wij dragen overigens Planetaire Trillingen in het ‘hogere’ DNA dat we Dragen en geen Zielentrillingen, dus zijn Wij hier om van elkaar te Leren. En ondanks dat dit gepaard gaat met emotionele ‘woorden oorlogjes’ in de vorm van menselijke gesprekken en/ of discussies, vele ‘verstandelijke vragen en kwesties’ en de ‘belangrijkheid’ van het oppervlakkige wat voor Ons niets inhoudt en van geen enkele betekenis is gaat verloren, omdat Wij direct naar de Binnenkant gaan van iemand en dwars door het externe pakketje heenprikken, blijken woorden hier van enorme betekenis te hebben, terwijl Ieder de Antwoorden binnenin Zichzelf heeft zitten.

Ja, er zijn Wezenlijke verschillen in Jullie Incarnatiegroepen betreft de Informatie in het DNA en Allen die ‘prevelen’ dat we Gelijk Zijn, zijn Wij Gelijkwaardig aan elkaar en niet Gelijkaardig. Er zit Waardevolle en Ongelooflijke Kennis en Wijsheid in Jullie DNA gegrifd, maar alle informatie die staat Geregistreerd is Uniek! Bij elkaar Gekomen in het Akashaveld (Coherentieveld) wordt het een Vorm van Kosmische uitdijing, Planetaire uitdijing en Zielengroepen Uitdijing zoals de Oorsprong (of de Bron) ook Immer Uitdijing zal Inhouden.

Universums zijn niet Gestapeld, er zijn géén 22 op elkaar gestapelde universums zoals Flatgebouwen eruit zien. Dus wanneer de Ene van de 22e Ring komt afgereisd, komt hij of zij niet van een ‘hogere’ tijdsring maar simpelweg vanuit een Andere Ervaring. En wanneer er een Andere ervaring bij een andere Ervaring komt (als Zielentrillingen) kan er een samensmelting (informatie overdracht) plaatsvinden, zullen Wij altijd Verblijven als Leerling en Leraar tegelijkertijd.

Zo hebben de Buitenaardsen een soort van Tijdsslot op jullie Oorspronkelijke 22 Reisringen gezet, waardoor er (laten we het binen het Omniversum maar op deze 22 universa, de Aarde en Mensenlichamen houden) er geen sprake meer Was van een ‘Natuurlijke informatie Overdracht en Samensmelting’ van Informatie – het DNA. En Hierbij Kunnen wij Beamen dat een Menselijke Incarnatie van Zielentrillingen een Enorm breed ‘reisaspect’ kent en dat het een hele hoge Evolutievorm en/ of incarnatievorm is.

Jullie zijn niet gewend om je Eigen Enorme Trillingen en Vloeiende Tijdsringen te Ervaren binnen dit Menselijke Lichaam dat een bepaalde Densiteitsvorm kent die de Densiteit niet is. Ja, dat lezen Jullie goed! Die een bepaalde Densiteitsvorm kent die de Densiteit niet is! Jullie Trillingen en Tijdringen stoppen niet bij het kunnen aanraken van het einde van Jullie Lichamen, de Huid bijvoorbeeld. De huid bevat wel Miljarden en Miljarden Minuscule Cellulaire Verbindingen met Alles wat is per Vierkante Centimeter!

Stel je eens voor dat dit geen einde en begin kent? Stel je eens voor dat Jullie zouden kunnen Reizen binnen de Tijdslijnen en Opgebouwde Kennis en Ervaringen van Jullie eigen 100% die in principe in het Continuüm van Tijd bevindt? Het is niet aan te Duiden wie Zielentrillingen en de Oorspronkelijke Mens in Werkelijkheid aan Tijd met zich meedraagt. En Jullie denken dat Jullie Eindig zijn? Klein? Nietig? Een Miertje in een enorme Mierenhoop? Onzichtbaar?

Dit is wat de Buitenaardsen hebben gewild, dat Jullie in Kracht en Enormiteit zouden Afnemen en Begrijpen Jullie dan ook dat dit door Inzicht kan veranderen? Voel het eens? Voel eens de Gevangenis waarin Je denkt te Verkeren? Want dat is Niet zo, er is géén gevangenis, het is Jullie Dénken, Piekeren, Prakkizeren, de Spiralen van Spiralen, binnen Spiralen van Spiralen die nog veel meer lagen van Spiralen kent, die Jullie Meenemen naar het Zelfsturende Organismen van – Automatisme!

Wederom ‘even’ een poging om terug te gaan naar de oorspronkelijke bedoeling van dit Schrijven: is de Zang van oorspronkelijke ‘Zielentaal’ ook uit elkaar gerukt zoals jullie DNA overal en nergens te ‘vinden’ in Jullie ‘zoektochten van de Ziel’, zijn er 22 ‘Zielentalen’ samen te smelten in het Coherentieveld met de ‘Brontaal’ om de stuwingen vorm te geven als zijnde naar de vormvastheid – die verbonden met elkaar de nodige Telekinetische stuwingen teweegbrengen in het Vormvaste Veld waar ook de Menselijke Lichamen verblijven.

Maar met alle artificieel ontwikkelde ‘gevulde menselijke templates’ waar diepe fluctuerende emoties en gedachten nog in aanwezig zijn, is dit voor nu nog ‘gevaarlijk’ om deze Velden in elkaar over te laten Vloeien, dus zijn deze Talen los van elkaar versleuteld in 22 Zielengroepen Compartimenten en beveiligd in het Collectieve DNA, en slechts Zij die reeds aanwezige of geleerde ‘volledig in leegte te zijn’ krijgen de informatie van de Brontaal.

Dus eenieder die met de handjes loopt te flapperen en een aangeleerde of nageaapte ‘lichttaal’ eruit flapt zal geen effecten opwekken omdat er werkelijk gevraagd Wordt om JOUW informatie te Verspreiden die uiteindelijk Alchemie zal inhouden. Daarom is het belangrijk dat de samensmelting gefaseerd gaat, zodat het allemaal niet te hard gaat 😉 de Mens zou de densiteit, de ‘informatie en ‘lichtheid’ daarvan nog niet kunnen verdragen als dat plotseling zou gebeuren.

Zo rond het jaartal van 2046 ‘verwachten’ Wij dat deze Talen Samensmelting zal gaan plaatsvinden omdat Jullie DNA dan Voldoende Informatie van de Oorsprong zal Herinneren en dat alle benodigde Platformen er zullen Staan waarbij We niet Langer meer Zullen Spreken van een Opbouw, maar van Realistische Nederzettingen voor de Nieuwe Mensheid van TaR-RaH. Zo zal het Zijn en Zo is het Altijd al Gegaan, dat er Helpers Afreizen die zowel Toekomst als Verleden Tegelijkertijd zijn in de Opbouw/Uitdijing van de Universele en Planetaire Ontwikkelingen.

Zij Wij niet Alleen en Zullen we Nooit Alleen Zijn, dragen we Allen een klein Steentje bij in een Geheel waarbij het Belangrijker en Belangrijker wordt om ‘Jezelf’ los te laten en er Slechts in Leegte te Zijn, zoals Kinderen dat Doen, vanuit diezelfde Leegte Vonken over te brengen aan Anderen.

Collective Messages 

Alle boodschappen die we schrijven zijn Telepathisch en niet te verwarren met Channelings door derden. Onze boodschappen zijn direct afkomstig van een Council vanwaar wij met zonnenschepen verblijven binnen jullie Moederplaneet TaR-RaH.

Leesvoer voor de gevorderde lezer 

Alle leesvoer die we schrijven zijn stukken die we vanuit het DNA, de organistische aansturingen van programmeringen en slachtofferlijk narcistische aanwakkeringen van de eigen templates als mens. Wees welkom in de stukken die we nog steeds van lood in goud aan het veranderen … READ ON HERE ...