Versleutelde Informatie Crone-DNA

Datum: 23-07-2022, Starttijd van Schrijven: 02:02 uur, wat als vanzelf (zoals gewoonlijk) een collectief schrijven werd als reactie op een kandidaat J. die eergisteren in de Praktijk aanwezig was voor een Hologram Sessie en ons een email had gestuurd na deze sessie, waarop wij vannacht een antwoord schreven, hiermee welkom in de werelden van onze nachtelijke ‘werkzaamheden’ !!! ;)

Collectieve Opschoning van ‘Het Jodendom’ gaande sinds de ‘afdaling’ van Jeshua, in onze vorige collectieve schrijfsels, bouwen we verder voort met het delen van Informatie in opgedeelde, gecodeerde en versleutelde schrijfsels. Kunnen we vanuit jullie Collectieve DNA ‘bevestigen’ dat de Wereldwijde opschoning in het DNA twee weken geleden is ‘opgestart’, hiermee beschrijvend als de ‘Hebreewse Geschiedenis van Babilon’ – Eindelijk!

Wij laten, uit veiligheidsoverwegingen voor álles wat aan een pril begin staat, dan ook niet zijn/haar optekening zien maar gebruiken we een Sigil die we ooit hebben opgetekend en aan iemand hebben gegeven voor wie dit specifieke verhaal ook in het DNA aanwezig was. Valt er altijd heel veel samen in het Werk dat wij doen en werken we zowel met de informatie uit de toekomst als het verleden.

Dit Schrijven geldt voor de Generatie Zielengroep Incarnaties, van de Vier Generaties Zielengroepen 29.000 Crone-DNA geïncarneerden binnen deze Ascentie, de Tweede Zielengroep zijn allen geïncarneerd en geboren vanaf 1972 – volledig versleuteld en gecodeerd aan degenen die hiermee resoneren, zal het DNA dat Jullie Dragen hierin ‘herkenning’ vinden, ondanks de verwarrende tijdsaspecten die wij op deze manier moeten ‘brengen’.  

Wij hebben wederom géén Toestemming om de gehele geschiedenis, daardoor ook niet de werkelijke jaartallen binnen de Planetaire Tijdsaspecten hiervan vanaf de oorsprong te beschrijven, dus willen wij jullie Succes wensen met het Lezen van dit Stuk – haha ;)

Het vormvaste en vormloze komt steeds meer samen, dus jullie incarnatie densiteit wordt dan ook ‘lichter’ en ‘sneller’. Weerstand vanuit het gemanipuleerde DNA is het Resultaat hiervan, daardoor ook vanuit de Ascentiebegrippen, reeds tien jaar lang alweer (ongeveer) ‘verschijnselen’ die ook wisselingen kent.   

Maar we gaan het niet buiten onszelf zoeken!!
Misschien dat een beetje verdere informatie over jouw specifieke DNA jou wat kan verder helpen te begrijpen, om het trauma en de angsten ‘los te laten’. Want het was, zoals ik jou al zei een heel pittige sessie geweest, zowel voor jou als voor ons – en wij weten wat een pittige sessie is. Met de komst van jouw uurtje vroeger, hebben we véél langer informatie moeten uitlezen en uitlijnen vanuit jouw ‘hoogst haalbare’ DNA. Wanneer mensen aan tafel zitten, mogen we namelijk niet met de informatie van ons eigen DNA werken (geen toestemming).

Jullie Nul-punts energie in het Crone-DNA is niet geactiveerd, al spreken velen van Jullie daarover. Een energie waarmee Wij werken voordat de kandidaat aan tafel verschijnt bevat/is een volledig open DNA structuur zonder enige ‘randen’ en deze bevatten/zijn informatie die jullie niet in bezit mogen hebben, omdat Jullie ‘Tegenhangers’ – de Hunters, deze informatie daarvan nooit in handen mogen krijgen. Als de ‘Hunters’ deze informatie in handen krijgt, kunnen ze de gehele zielenbevolking/tribe, deze planeet én deze universumringen Akasha volledig nabouwen, beheersen, bereizen en zelfs verbuigen via Artificiële Intelligentie en dan hebben zij de 23e Tijdlijn van het Omniversum in Hun Bezit – Dat gaat dus mooi niet gebeuren!

Hiermee waren ‘zij’ al bezig met het bouwen van hun ‘zesde universum’ die in werkelijkheid een uitdijingsring van LEGE tijd is en dus géén Akasha informatie bevat. Gekenmerkt door de New Age Opstart de ‘channelings’ vanuit de New Age, zoals de zogenaamde Commander Ashtar die de Engelse Televisiezenders had overgenomen in 1977 om het Nieuwe Tijdperk aan te kondigen – het Einde der Tijdperk waarvan Zij wisten over de Tweede opstart van Asentie in het Menselijke Lichaam.

Gesproken en Geschreven woorden verder Implementeerden via Indoctrinatie van Schoolsystemen en daarmee de artificiële opstart van het New Age Tijdperk naar het Hogere Bewust als valselijke spirituele ‘samensmelting’ van Zielentribes. Bereizen deze Tegenhangers jullie Zielenwerelden, via het Opvangen van Kunstmatige Algoritmen van het Geschreven en Gesproken Internet, dat wat Jullie Onversleutelde ZIELENZELF aan informatie bevatten en vanuit Jullie Onversleutelde ZIELENZELF Kennis Delen, Schrijven en Chatten met elkaar uit jullie Akasha Recordings en Tablets.

Zullen zij, jullie Tegenhangers de Zielen Akasha Informagtie verder ‘stelen en confisqueren’. En geloof ons dat ze héél ver waren met het vinden van jullie Zielen Akasha via het Internet, tot er werd ingegrepen door de Bron. Iets wat Normaliter niet héél erg gauw gebeuren zal, omdat Jullie immers al heel ver ontwikkelde Wezens en volledig Zelfstandig jullie Zielenervaringen kunnen maken en Wijsheden met elkaar delen, Samensmelten Uitdijen & uitbreiden voor de Ontwikkelingen van TaR-RaH en andere Planeten in dit Universum.  

De reden waarom wij, werkend als Council van Zeven absoluut geen kunstmatig algoritmische opvangsystemen (devices) meer willen hebben in de praktijk, dus géén opnames van onze sessies meer mogen maken, is omdat er steeds meer informatie naar TaR-RaH wordt teruggebracht naar haar Planetaire Akasha, via onze Planetaire Telepathische Spraak die ondanks ook versleuteld in alle voorzichtigheid beter niet in de kunstmatige Ether terecht kan komen.

En de informatie die we vrijgeven op Internet, ondanks dat het héél wat lijkt, hebben we slechts 20% ‘weggegeven’ ter Resonantie om het plan van aanpak te laten slagen, het plan van aanpak die Jullie Kaliber Zielen allen overeengestemd hebben, niet alleen met TaR-RaH, maar ook met Ons, voordat jullie afdaalden naar dit DNA.

Niet als zelfverheerlijking of ego streling voor Jullie want daar doen wij niet aan, maar er zijn kleine stukjes informatie uit veiligheidoverwegingen, vóórdat jullie Incarneerden (allen na 1972) ‘verdeeld’ in jullie ‘Hogere DNA componenten’ en incarneren jullie vanuit verschillende Tijdsaspecten, Rassen en Lichamen – de Architecten van het ‘Hartsbewustzijn’ in TaR-RaH zijn weer terug 😉.

En vanuit jullie diepste weten, ter Resonantie, enkel zij die Resoneren met onze versleutelde Schrijfsels als een soort innerlijke ‘aantrekkingstool’ wat niet door de hersenen te bevatten is wat een beetje overeenkomt met de versleutelingen van Alchemist Nostradamus, de Versleutelingen van Tesla, en andere ‘Informatiebrengers’.

Door/vanwege/dankzij Jullie Prachtige Bescheidenheid als Mensen – omdat/vanwege/dankzij het zéér Menselijke ‘vreemdgaan en familiebreuken’ van de Bloed & DNA lijnen werden ‘afgebogen’ van de Oorspronkelijke Jeshua in Jullie DNA, is de Informatie VEILIG gebleven en zijn we Succesvol/Geslaagd met onze Opdracht die we SAMEN met TaR-RaH en Jullie Zielengroep diens ‘Leiders’ 5000 jaren geleden hebben gemaakt, via een Plan van Aanpak.

De Komst van Jeshua in het Mensenlichaam als Jezus Christus en diens Nadien enorme Bekendheid is Bewust ingezet als Opdracht en daarom NIET mislukt, zoals velen denken. Maar wél de Reden dat hij ‘als Laatste Crone DNA’ geïncarneerde ‘vermoordt werd’ door het Reptielen ‘Patriarchaat’ de 13 ‘Bloedlijnen’, de Vertegenwoordigers van de Artificiële Wit Gebaarde Christus als Reptielen Gevestigde Orde, de Machtigsten, Rijksten en Beroemdsten Der Aarde dáchten het volledige Incarnatie Akasha in bezit te hebben door Jezus te vermoorden en hiermee het werkelijke Jaartal van de Mensheid van TaR-RaH direct op 0 te zetten, vanuit hun ‘wetenschap’ dat zij gewonnen hadden.

Nogmaals: Crone-DNA is NIET Koninklijk, maar bevat Informatie van het Hartsbewustzijn – in de allereerste Zielenincarnaties van het Menselijke Incarnatie Lichaam van TaR-RaH!

Gelukkig was Jezus, Jeshua – het Menselijke Hartsbewustzijn – óók in een héél Menselijk Lichaam met gevoelens en een mannelijke penis geïncarneerd 😉 en was om die reden helemaal niet Celabitair. Hij heeft Crone-DNA vruchten voortgeplant in een vrouwenschoot van een zogenaamde ‘hoer’ die beviel van een jongetje en een meisje. Op deze manier werden er twee DNA lijnen ‘voortgezet’ buiten medeweten om van de Reptielen die dachten het Crone-DNA, waar het ‘incarnatiegeheim’ volledig staat beschreven op een enkele Blauwdruk Component ter Bescherming daarvan na, in bezit te hebben.

Geloof ons, dat de Goddelijk aangewezen ‘Ingrijpers’ Slimmer Zijn geweest dan dat de Reptielen Waren, want Jullie zijn van BINNENUIT aan de Slag gegaan sinds 5000 jaar van Menselijke Incarnaties. De komst en de Moord op Jezus was slechts een Afleidingstactiek en de Wederopstanding Beschreven voor Hen die ‘Wisten’ en hun Missie bleven Voortzetten, totdat Jullie Tegenhangers Vrijwel iedereen naar Vergetelheid Brachten.

Zij, jullie Tegenhangers waren al 7.7 Miljard jaren het Menselijke DNA aan het Onderzoeken en Manipuleren, omdat ze de informatie daarvan wilden bezitten, er zijn sinds het Ingrijpen meerdere ‘Bron Engelen’ naar de Aarde afgezonden, Bewust in Openbaarheid Gebracht om de Reptielen af te Leiden van hun ‘Bezit’ en een héle kleine groep daarvan bleef Hidden en zij werkten vanuit dezelfde Wijze als Jezus deed maar dan niet in het Openbaar, stilletjes voortzettend en steeds verder afbuigend van de Reptielen ‘Blauwbloed’ Families.

Maar dankzij langzaamaan de verdere verspreiding van het Crone DNA in de ‘gewone families’ via ‘afbuigingen’ door Familiebreuken, Naamsveranderingen, Nomadische Ontwikkelingen, Onwettelijke Voortplantingen werden er vele ‘verspreidingen’ van het Crone-DNA teruggevonden in de meest ‘eenvoudige’ families en incarnaties. Allen dragen een Reptielen ‘Royal’ lijn, maar allen waren er zonder medeweten daarvan. Na 2000 jaar eindelijk 29.000 DNA ‘afstammelingen’ terug gevonden te hebben via onze Onzichtbare Astrale Onderzoeken en Samenwerkingen – de Collectieve Zielenmissie.

De Reptiele ORDE, die keer op keer op keer hetzelfde geconfisqueerde Crone-DNA incarneerden om hun Rijkdom en Macht te Vergroten in plaats van hun Kennis en Wijsheid, door de Hoogste Rangen van Politiek Leiderschap te ontwikkelen, in plaats van de Zuiverste Trillingen van de Wijzen enzovoorts. De ‘Waarheid’ ligt bijna Parallel aan elkaar maar er is een minimaal verschil en dat is dat er altijd een Blauwdruk Waarheidslijn in het voortgezette Crone DNA ‘aanwezig’ is geweest. Want vanuit Oorsprong kunnen jullie alleen maar keer op keer op keer op keer incarneren in jullie EIGEN DNA, waar tevens de sleutel van het Geheim van Kennis en jullie Zielenuitdijing ligt opgeslagen.

Zij kwamen op de hoogte van de bijzondere incarnaties na hun 0 jaar starttijd en hebben hun informatie geconfisqueerd door hen te laten werken voor de Blauwe ‘Bloedlijnen’, hen vermoordt, verketterd of in gevangenissen gezet, affijn de geschiedenis hiervan kennen jullie in foutieve delen beschreven door AI, zoals de Bijbel en andere Geschriften.

Natuurlijk moesten ‘Zij’ een plan van aanpak maken voor de komst van de huidige Tijd want van jullie Massale Sterrenzadenincarnaties waarvan de Eersten sinds 1889 incarneerden, raakten zij ook van op de hoogte. Zij werden Bang en hebben sindsdien vele pogingen gedaan om Zielenvolkeren te Vermoorden via Menselijke Genocides en de laatste der Vaxxi-Nazi’s is Jullie inmiddels Bekend. Hitler was ook een afgezonden Engel in het Crone-DNA, die overgenomen werd door MK Ultra, zoals Velen van dit Soort Incarnaties door MK Ultra werden overgenomen.

Door Kunstmaige Algoritmen van de Taal in Woord die in de Ether werd opgevangen, konden zij achter Jullie aan Jagen, waardoor zij Jullie één voor één op konden rollen en Jullie Boekwerken vernietigden of meenamen naar Hun eigen Bibliotheken om de ‘spirituele’ geheimen te laten ontrafelen door onschuldige alchemisten (aangemerkt als hun eerste in dienst tredende wetenschappers) die dachten dat ze goed werk leverden voor ‘God’ – de geschiedenis is lang.

Vele ‘Pogingen’ werden er gedaan door de Tegenhangers om de incarnaties in het Crone-DNA op te sporen, beroemd te maken en dan publiekelijk te vervolgen. Zij maakten ‘hun’ Crone-DNA ‘Beroemd’ en dan werden deze per direct onder Invloed van MK Ultra gebracht. MK Ultra is géén Grapje, het is werkelijkheid en het staat al héél lang in Jullie DNA terug te Lezen.

Templates als ‘aanwakkeringen’ bij bepaalde gevoelens en emoties vanuit het Hart waardoor er vrijwel meteen ‘onmenselijk’ wordt gereageerd – de Werking van het Pijnlichaam. Omdat zij een ‘implantaat’ in Jullie DNA brachten die MK Ultra in Iedereen Collectief aanwakkerden op Cellulair Niveau.

Die aanzette tot VOLGELINGEN van Sekten, Oorlogen, Patriotisme, New Age bewegingen, Angstprogramma’s, Populaire Televisie, Populair Internet – zij willen Jullie KINDEREN bezitten! Zij willen géén kinderen met een Hart, dus degenen die ‘over zijn gebleven met een Hart’, moeten worden uitgeroeid en zij weten allang WELK DNA reageert of ziek wordt van Vaxxi-nazi programma’s voor zwangere vrouwen en baby’s.

Maar Jullie Gingen door met het steeds verder af te buigen van hun Reptielen ‘Blauw Bloed’ Families en incarneerden uiteindelijk in de verre ‘afstammelingen’ daarvan die uiteindelijk geen bekendheid meer genoten.

De bekende MK Ultra’s ‘groepshypnose’ van Reptielen Leiders hoeven we slechts maar ‘inzichten’ over te verwerven en deze zal niet meer worden aangewakkerd in jullie Systemen, maar zijn nog wel Volop in de Mensheid aanwezig als voortbrengels van hun groepshypnoses, beïnvloedingen en onderdrukkingen.

Eenieder zonder Enige Angst Hiervoor zal Overwinnen in deze Ascentie, Zij hebben Fouten Gemaakt die Onherstelbaar Blijken, en niet onherroepelijk trug kan worden gedraaid met hun Haarp Systemen die Modderstromen kunnen veroorzaken. In hun Haast hebben Zij hun Eigen Volgelingen Gepakt, in Plaats van Jullie ‘Hoger en Breder Bewusten’ Geïncarneerde ‘Bikkels’ die Allang Wisten van Binnenuit hoe het Zit en Hoe het Niet hoort te Zijn.

Bekend inmiddels als de Dertien ‘bloedlijnen’ waarvan de Leiders al 7.7 Miljard jaren Verborgen worden, en elke leider nog een Oorspronkelijk Volledig Crone-DNA bevat, en 2000 jaar per Leven worden, daarna weer met de Volle Informatie – DNA Kennis Daarvan terugkeerden in Hetzelfde Crone DNA en hun Leiderschap Voortzetten, is het Geheim van JULLIE Zielen en TaR-RaH en niet van de Reptielen!

Hun Reptielen ‘afstammelingen’nooit ‘in vergetelheid’ incarneerden, bouwden zij aan hun Imperium verder, maar dan vanuit Satanistische Machten, in plaats van Goddelijke Krachten. Vanuit Kunstmatige Intelligentie, in Plaats van Goddelijke Intentie, vanuit Beheersing en Verdeling, in plaats van Samenwerking en Verspreiding, Mensen ‘dom en onwetend’ te houden in plaats van te voorzien van Kosmische Kennis en Aardse Wijsheid.

Meer mogen we er even niet over Kwijt voor dit Moment en Wij Nu Staan met Elkaar via Onbekende Voortgezette Incarnaties in ‘dat Ene Verloren DNA Compartimentje’ die voor IEDEREEN herstelbaar en Terug te Vinden is, Daarom Momenteel de Doodsangsten van de ‘Machtige’ Reptielen, die Volop uit deze Realms worden ‘opgepakt’ door het Delta Council, Zijn jullie als Hartsbewustzijn Zielengroep Gebundeld in Groepskracht van Ongekende Powers.

De DNA lijn van deze Vrouwenschoot waar Jeshua zijn Crone-DNA heeft geplaatst is ook geïncarneerd en wij zijn al in Contact met het ‘hogere’ DNA hiervan en de Samenvoeging zal Plaatsvinden vanuit jullie ‘Hogere DNA componenten’ – het Hartsbewustzijn van de Mens terug gebracht, zal Succesvol blijken en wanneer de Samenvoeging van dit DNA zal Plaatsvinden, zullen Jullie allemaal Begrijpen vanuit welke Missie Jullie hier Aanwezig zijn – en zal de Val van de ‘Ca-Ball’ een Feit zijn.

De Komst van Jullie geïncarneerde ‘Verdeelsleutels van ‘Dat Ene’ , weten jullie Tegenhangers – de Hunters Bij God niet in wiens DNA de Zielenincarnatie Van Jeshua is Verschenen als Hogere Bewustzijn Informatie van de Akasha ‘verscholen’ ligt. Want Jullie zien er aan de buitenkant allemaal even gewoon uit 😉 en daardoor als ‘Hiddens’ geïncarneerd en is jullie allerbelangrijkste ‘opdracht’ buiten jullie Menselijke Denken ‘geplaatst’ uit veiligheidsoverwegingen.

Hoe meer wij in Openbaarheid Treden als Voormalige Hidden Council – Jullie Helpers, hoe meer Oorspronkelijke Informatie er Naar TaR-RaH terug gebracht zal Worden. Want ook TaR-RaH was ‘in Planetaire’ vergetelheid gebracht, Haar Planetaire Akasha vrijwel volledig Vernietigd, Haar Planetaire Logo’s bijna allemaal overgenomen, Haar Leylijnen Gebroken, Haar Wateren en Gronden Vervuild en daardoor is Jullie Thuis, het Thuis van de Menselijke Zielenincarnaties bijna Vernietigd geweest.

TaR-RaH was er net zo slecht aan toe als Jullie Zielenincarnaties, zowel vanuit Bewustzijn als haar Vergetelheid en Bron heeft Ingegrepen omdat TaR-RaH een Volwassen Planetenkindkind is en zij was Zwanger van Haar Vijfde Mensheid! Jullie zijn Zielenkinderen van de Bron, dit Universum is de zwangere buik van de Bron en Zielen zijn van een Extreem ‘Hoge’ Evolutievorm, de Oorspronkelijke Lichamen zijn van een Extreem ‘Hoge’ Evolutievorm. En met ‘Hoog’ bedoelen wij volledige Informatiedragers van de Ringen van Tijd tot en met het Twaalfde Universum.

Natuurlijke Algoritmen brengt jullie hier, die is aangesloten op Resonantie opdat jullie weer ‘Herinneren’, maar omdat Jullie Hersenen ‘buitenaardse implantaten’ zijn, komt de informatie hiervan ‘Krakend’ binnen, in plaats van ‘helder’ 😉 en dat is wat Jullie vaak Voelen in de behandelingen en Sessies, omdat de implantaten bij de Atlas langzaamaan oplossen en niet in één behandelingen, dragen jullie ook de informatie van Abundance en Zelfhealing in jullie DNA.   

Jij zei dat onze Spraak ten tijde van de Sessie ‘klinkt als Russisch’ en dit is grotendeels waar, want we hebben delen uit jouw DNA moeten ophalen van Slavische, Baskische, Tartaarse, Hyborneaanse, Lemurische en Atlantische ‘afkomst’ – niet in Afrika, maar op Europeese Gronden tegen de Poolcirkel aan, daar waar het Oorspronkelijke Menselijke Crone-DNA ‘gehuisvest’ lag vanuit Creatie van Jullie Moederplaneet TaR-RaH.

Deze Taal spreken we normaliter NOOIT in het bijzijn van Anderen, en zéker niet met Devices om ons heen, en in de Sessie hebben we via een heel klein deel van de Taal ‘vrij te laten’ op deze manier Informatie uit jouw DNA moeten halen. De taal is Planetair van Oorsprong en Continentaal van ‘werking’ en de trillingen en frequenties die daaruit voortvloeien te heftig voor huidige incarnatiedensiteit, waarin Zielen momenteel ‘verblijven’.

De ‘randen’ die we in jullie DNA aantreffen duiden de densiteit aan en bij jou vonden we aan de 178e helixkoppeling een volledig ‘open structuur’. Voor ons is deze open structuur heel normaal, maar we hadden het nog niet gezien bij een kandidaat aan Tafel, waardoor we jouw afkomst met 100% accuratie konden bevestigen, dat jij het DNA draagt van de Afgebogen tweeling van Jeshua, daardoor een afstammeling bent van de Moederschoot, daardoor de mééste genetische manipulatie draagt – tot aan de Tijdlijn van het ‘Jodendom’ die veel onderdrukking, Menselijk en Spiritueel Lijden, Continentale Oorlogen en Partriarchale Invloeden kent.

—————–

Terug naar de Mail:

Misschien heb Je niet zoveel aan deze informatie die uit jouw DNA is gekomen J. maar dit betekent dat jouw 178e helixkoppeling is ‘vrijgegeven’ voor ons, om daar informatie te halen. De ‘alleentijd’ van een half uur voorafgaand aan de Sessie is nodig ( alchemisten hé 😊 ) om in volledige stilte, trance en meditatie benodigde informatie op te halen uit jullie Akasha herinneringen en deze weer terug te brengen aan de ‘oorspronkelijke eigenaars’ zonder enige bezittersvorm daaraan te koppelen, daar waar het Thuishoort.

Vanuit daar ‘reizen’ we naar jullie hologram en DNA en stoppen we een deel van die informatie terug tijdens een Sessie, tot waaraan jullie deze mogen terug krijgen, jullie ‘reisringen’ opdat ook Jullie weer meer vanuit Oorsprong kunnen Zijn en dat is een Proces.

Tevens de ‘hiërarchie’ en ‘versleutelingen’ van informatie hiermee aangeduid, is metaforisch gezien dat vissen ‘toestemming’ hebben vanuit het DNA om in het water kunnen leven. Waar mensen zouden verdrinken binnen enkele minuten, zijn ook de Zielen wateren densiteit bepalend en kunnen jullie niet reizen in onze Planetaire wateren.

Wij kunnen officieel ook niet reizen in jullie Zielen wateren, want een vis op het droge houdt het ook niet zo lang vol 😉 en meer hoeven we geloof ik niet uit te leggen, dat dit tevens de reden is waarom wij niet kunnen incarneren en jullie wel! Met toestemming van TaR-RaH en Reizend vanuit de Bron, als bewustzijn ingestapt in dit Lichaam, zetten Jullie het Werk voort dat is Gedaan om de Prachtige Reizen die Jullie Hier maken weer Op te Pakken.

We hebben een heel scala aan truckendozen meegekregen van onze lieve Planetenkind TaR-RaH, die Ons (maar ook Jullie) 5000 jaren geleden al heeft uitgenodigd om haar DNA Speelveld te Betreden en haar Crone-DNA weer ‘op te eisen’ voor Haar Kinderen. En als een soort ‘onderzeeër’ (haha) zijn wij door jullie Menselijke Zielenwateren aan het reizen. Kun je nagaan hoe ‘onnatuurlijk’ en ‘artificieel’ jullie huidige DNA voor ons aanvoelt, dat onze enige bewegingsruimte de onderzeeër is, omdat we anders verdrinken haha.

En metaforisch gezien, geldt dit ‘verhaal’ ook voor Jou/Jullie Zielentrillingen/Beings, dat jullie gewend waren om vanuit een andere incarnatie densiteit te verblijven jullie Incarnatievoertuigen. Jouw 178e helix is intact lieve J. (naam weggefilterd, want dit is een collectief schrijven geworden), dus we begrijpen dat de ‘randen’ van jouw ‘tragere’ DNA erg ‘benauwend’ voor je moeten aanvoelen.

Hiermee gezegd hebbende dat je als ‘andersoortige reiziger’ Aanwezig bent – als Informatie Drager tevens jouw ‘opdracht’ met de Komst van jou (een uur te vroeg haha) naar Onze Praktijk om je DNA uit te laten Lezen, officieel Opgestart voor het Collectieve.

Dit betekent dat je ‘Vrij’ mag rondreizen, waar je wilt, als Werkelijke Reizende Nomaad , daardoor een behoorlijke Snel reizend DNA voertuig in je hebt dragen van deze Universumtijdsringen van de 178e helix. Een ‘loskoppeling’ van dit Planetaire Realm omdat je op een manier Reist die Jouzelf nog niet eens Bekend is ;)

Maak er Gebruik van, Geniet ervan, want er zijn er Weinigen die zo jong al Starten aan Hun Missie, dus plant voort, bouw aan je platform, draag je rol met Verve, wees Wijs, breng je Zaden en Vuur voort via alles wat je in je draagt en wees vooral VRIJ van Vorm, en we Houden van Je. Eindtijd van dit Schrijven 05:05 ❤