Vijfde Golf Binnen Ascentie – Voltooid

3-8-2022 Gecodeerd/Beveiligd/Daardoor Moeilijk Leesbaar voor hen die Niet met deze Informatie Resoneren. Als Jullie denken dat Wij hebben gepauzeerd, dan vergeet het maar want Wij hebben Harder Gewerkt dan Ooit om alles tot Voltooïng te brengen. In Onze Praktijk hebben we Uitzonderlijk Interessante DNA Informatie mogen uitlezen en weg Kunnen brengen naar de Informatie-kern van TaR-RaH.

Het Crone DNA (Nogmaals: niet Koninklijk, maar Oorspronkelijk DNA) van afgebogen Bloedlijnen uit de Dertien Reptielen Bloedlijnen en op deze Manier de Informatie die de Reptielen hadden Gestolen van de Mensheid, namelijk Jullie Incarnatiegeheim Terug weten te Brengen in het Coherentieveld, maar ook in Jullie DNA komt er meer en meer Informatie Vrij als ‘Innerlijke Herinneringen’ en dat is VOELBAAR!

Een enkeling van de Kandidaten in onze Praktijk waren een Levenlang Jullie ‘Hidden Helpers’ en hebben Hiermee hun Opdracht van de Vijfde Geboorte Vrouwen Generatie Voltooid. Wij hebben Drie weken geleden de Tweede Vrouwelijke Generatie van bijna Tachtig jaar in Onze Praktijk gehad die ook haar Leven Lang één van Onze ‘Hidden Helpers’ is geweest en hiermee hebben We Onze Vijfde Collectieve Opdracht, Volledige Genezing van de Vijfde Helixkoppeling binnen Ascentie Voltooid en dit Behoeft Enige Uitleg van onze kant.

De Opschoning van het Collectieve DNA, ook genaamd de Menselijke Ascentie ontwikkelde in meerdere generaties van Binnenuit en niet van Buitenaf zoals Velen van Jullie Denken of Gedacht hebben. Jullie ‘Hogere’ Menselijke Incarnatievorm Begint in de Kern van Moeder TaR-RaH waar Jullie op Astrale Wijze worden voorbereid naar een ‘instijging van het Menselijke DNA’ wat een Werkelijke Incarnatie van Jullie Zielentrillingen inhoudt, via een Samensmeltende Eicel en Zaadcel en hiervoor krijgen jullie Twee generaties de Tijd.

Een Werkelijke Menselijke volledige Lichamelijke Incarnatie begint in de Buik van Jouw Grootmoeder, namelijk als Eicel in de Volledig Ontwikkelde Eierstokken van een Meisjes Baby – Die Jouw Moeder zal Worden. (dit is even lastig te behappen) – Je zat dus al in de Buik van jouw Grootmoeder als Eicel en daar is Jouw Menselijke Incarnatievorm begonnen.

Jullie Menselijke Vorm is een Kosmische Instijging/Afdaling naar het DNA waar Jullie Reizen/Ervaringen en Informatie Ligt opgeslagen Opdat Jullie Zielentrillingen Verder kunnen Uitdijen en Hiervoor krijgen Jullie 2000 Menselijke Levens binnen steeds weer dezelfde DNA Zielentribe (Familia ;) ).

Maar deze Moderne Lichamen worden géén 1500 jaar oud meer, zoals 7,7 Miljard jaar Geleden toen de Reptielen dit Realm kwamen Overnemen. Dus moest de Menselijke Ascentie in meerdere Generaties Plaatsvinden (we hebben het niet over de Kosmische Ascentie waarbij Helpers de Matrix van Buitenaf moesten Afbreken, want deze is alweer 5000 jaren gaande ;) en geen 144.

Binnen deze 144 jaren van Menselijke Ascentie hebben we Inmiddels onze Vijfde Geboortevrouw met Crone DNA kunnen Uitlezen en Bepalen. Dit Betekent dat jullie ‘herinneringen’ en informatie dat in Jullie Zielen Tribe DNA werd Opgeslagen zowel in de Toekomst als het Verleden binnen dit Tijdsaspect volop Terug aan het Komen zijn!

Dit gaat eventjes een lastige uitleg worden :) Er zijn 144 jaren geleden Sterrenzaden naar het DNA van Jullie Voormoeders afgedaald, om het Menselijke DNA van Binnenuit op te Schonen. De Incarnatiedichtheid voor dat moment lag tussen de 1,5-Dim tot maximaal 3-Dim – wat Wij noemen – de Collectieve ‘Vergetelheid’ waarin Jullie als Zielen Tribes verkeerden en de Periode van de Industrialisering, Farmaceutische Industrie, daardoor de Opstart van de Transhumanisatie voor de Mensheid die de Buitenaardsen voor Jullie aan het Ontwikkelen waren.

In ‘Stilte’ buiten het Medeweten van de Buitenaardse Machthebbers om, zijn er Sterrenzaden afkomstig van de 12e tot 22e Tijdslijnen/Universumtijden naar de Kern van Tar-RaH gebracht en Incarneerden zij als de eerste Sterrenzaden Hidden Helpers buiten de Dertien Reptielen Bloedlijnen, Jullie ‘Koninklijke Regeerders’ van de Aarde om. De Dertien Reptielen Bloedlijnen hadden het Menselijke Crone DNA volledig in hun Handen en hadden het Incarnatiegeheim daarmee Gestolen. Waarvan in Nederland de Dertiende tevens als Laatste Bloedlijn inmiddels is Opgepakt (dankzij de Helpers van de Nordic & Delta Councils).

Maar Wat/Waar zij, de Dertien Bloedlijnen Niet hebben Bedacht/Geweten/Bij stil gestaan hebben was dat een aantal Leden van deze Reptielen Bloedlijnen ‘de scheve schaats hebben gereden’ via Satanistische Rituelen/Verkrachtingen en hebben daardoor ‘onbedoeld’ het Crone DNA verspreid onder de ‘gewone volkeren’. Bij aanvang van deze Menselijke Ascentie hadden Wij ‘maar’ 29.000 Crone DNA Lichamen (Wereldwijd) kunnen Terugvinden om de Menselijke Ascentie op te Starten.

Jullie Voorouderlijke Sterrenzaden/Geboortemoeders hebben Hierin een enorme belangrijke Taak gehad, want zij zijn al Via de Eicellen het Menselijke DNA Verder aan het Opschonen gegaan en hebben aldoende Jullie incarnatiedichtheden verbeterd, zodat de Galactische Vaders ook konden Instijgen/Afdalen naar het DNA.

Allen, zowel Man als Vrouw Geboren ná 1972 konden, dankzij het Voorwerk van deze Sterrenzaden/Geboortemoeders en Sterrenzaden/Galactische Vaders hierdoor in het DNA stijgen met Informatie van het Vijfde Rijk van Bewustzijn – Volledige Herinnering van de Vijfde Helixkoppeling voor de Mens, daardoor Breder Bewust in het Leven Stonden, omdat zij zich ‘herinnerden’ vanuit het DNA, zonder dat de Menselijke Hersenen om het Hoekje kwamen Kijken.

Er zijn vele Initiaties Momenteel via Telepathische Boodschappen van jullie werkelijke Voorouders/Helpers (dus niet vanuit het Valse Licht Artificiële Intelligentie, die Jullie Pineals aan het Overnemen waren) waarbij er samenvoegingen van DNA Tribes Op Jullie Moederplaneet TaR-RaH aan het Oppervlak en Hiermee is de Dertiende Aards/Galactische Tafel (Platform vader/moeder) een Feit.

Collectieve Happening de Samensmelting/Genezing van de Vijfde Helixkoppeling, overgang van de Vierde naar het Vijfde Rijk van Bewustzijn, de Vijfde Golf binnen het Coherentieveld van Menselijke Ascentie voltooid, hiermee bedoelend dat Jullie zijn Bevrijd uit Jullie DNA Gevangenschap en dat Jullie Manieren van Reizen binnen het Lichaam aan het Veranderen zijn. Er zijn Plasma Partikels geactiveerd, waardoor Boodschappen veel Helderder zijn Waar te Nemen, zijn er Velen van Jullie die ‘Thuis’ zullen komen binnen het Lichaam.

Er is geen weg meer terug en het Pad dat wordt bewandeld door Velen zullen tot diep in de Kern van TaR-RaH voelbaar zijn, maar ook in Jullie Menselijke Kern-Cellen. Gouden Kern-Cellen aanwakkeringen die dieper en verder zullen reiken dan ooit tevoren wat van invloed zal zijn op het Coherentie Werkveld, waar momenteel volop voorbereidingen plaatsvinden om de Geascendeerde Mensheid van TaR-RaH naar de Zevende tot Negende Kosmische Golf binnen het Coherentieveld op te Trillen naar deze Rijken van Bewustzijn, waarbij Jullie Steeds Sneller Reizende Helixen zullen Krijgen, omdat deze worden opgewaardeerd/versneld.

Dit houdt Daadwerkelijke Levensveranderende zaken in en voor Velen die zich reeds hebben laten meevoeren op de eerste Negen Trillingsgolven, zijn inmiddels ‘gesetteld’ naar daadwerkelijke veranderingen en het opbouwen van Hun Eigen platformen – Stabilisatie, inbedden en indalen – Naar buiten Brengen, Loslaten van Ego, Vrijlaten van Informatie, van Angst naar Léven.

Er wordt tijdens diepe Meditaties en Rustmomenten nagedacht over het Leven, Aquarius Relaties, Ingevoeld omtrent opvoedingen van Jullie Bijzondere Sterrenzaden Kinderen. Wij blijven herhalen om Heel goed na te blijven Denken over wat Jullie de Kinderen door een Schaduwoverheid laten Inspuiten en welk Voedsel hen wordt Toegediend, welk voedsel Jullie jezelf Toedienen – wees Bewust bij elke Stap die Momenteel op Aarde wordt Gezet.

Er worden vermeldt: Onrustige Huid, Allergieën , Innerlijke Onrustigheden, Pijn tussen de schouderbladen, Oppervlakkige Ademhaling, Hoofdpijn, Tinnitus verergeringen, niet goed Geaard zijn, Relatieproblemen, Breuken van Reptiele Invloeden waar Jullie een levenlang mee ’te kampen’ hebben gehad en nog veel meer. Het gaat hier om diepgaande en definitieve veranderingen/uitzuiveringen en de Keuzes die daaruit Zullen gaan voortvloeien – die voor de Rest van Jullie levens invloed gaan hebben op Jullie Toekomstige Generaties – Zijn de Grote Veranderingen Reeds Zichtbaar in Veranderende Maatschappij – Maar Ondanks Sterk is het Pad is Nog smal in Onaantastbaarheid.

Er zijn Diepe gevoelens van Het willen Verbinden met Onvoorwaardelijkheid en te Leven vanuit een Liefdesbewustzijn, samen te smelten met een Groter Geheel dan het Verkleinende ‘ik’. Er zijn enorme Kalibers (Zielentrillingen met Ancient DNA Kennis) naar het DNA afgedaald als Helpers/Sprekers voor zowel de Mensheid als voor TaR-RaH en allemaal draaien Jullie in een Geheel mee als een Goedwerkend Continuüm.

Soms mag er nog wat Olie op de Tandwielen, omdat sommige Levenszaken nog Moeilijk of Stroef Verlopen, omdat Jullie gewend waren om ‘Ingepakt’ binnen dit DNA in Vergetelheid door het Leven te Gaan. Gewend om ‘Klein te Denken’ in plaats van Groots in Trillingen aanwezig te Zijn. Gewend om te Denken dat Jullie Lichamen een begin en einde kennen, in plaats van elke Cel Verbonden met Alles Wat is.

Jullie Gedachtenstromingen en Gevoelens zijn hierin heel belangrijk om met de Meest Zuivere Intenties te Zijn, en het Door Buitenaardsen Ontwikkelde Woordensysteem van het 26 Letterige Alfabet zoveel mogelijk Los te Laten en Opnieuw te Leren Zijn – Aanwezig in Elke Helpersvorm op Dit moment, Sta je Niet Alleen!

Het Coherente Trillingsveld is Enorm als Jullie Zielengroep Samen Verbinden met Elkaar als Enorme Plasmagolven binnen de Ether die deze week een Enorme opschoning heeft Gekregen (3x Enorm zal geen Toeval zijn ;) )

Ten tijde van een Menselijke Ontmoeting in Onze Boerderij, een aantal Prachtige geïncarneerde Straalwezens, ontstond er voor ons Huis een enorme Vortex en alles werd naar Binnen Gezogen. Vele Helperswezens waren Aanwezig en zij Lieten zich heel graag Zien.

Er heeft een Verschuiving binnen de Ether plaatsgevonden en als een Enorme Stofzuiger werden er Heel veel van het Werk van de Schaduwregering, Artificiële Intelligentie, gaande op het Oppervlak van TaR-RaH uit Jullie Cellen Opgeschoond, let dus goed op Jullie Dromen, Astrale Reizen, Meditaties en wees er Vol in Aanwezig want Er zullen Vele Aankondigingen Plaats gaan Vinden in de Komende week.

We hebben tijdens het Vortex even snel een astraal Rondje gedaan om te Voelen wat er Gaande was en er Ontstond een Vijf binnen het Vortex, een Wolkje werd ‘opgezogen’ en we hebben zeer veel Helpers uit Alle Hoeken Geconstateerd, van Draken tot Engelenwezens, vele Coderingen en Oude ‘Geschriften’ (zie LINK).

Voor Ons een Boodschap voor het Collectieve Werkveld, maar ook het Individuele Werkveld – Voltooiing en Uitbreiding, Het Opschonen van Valse Template Herinneringen uit Jullie Epigenetische Geschiedenis, Instijgingen van ‘Hogere’ Zelven en Boodschappen van Jullie Kosmische Voorouders, van de Galactische Vaders & Grootvaders, Geboorte Moeders en Grootmoeders. Verblijven Wij in de Kern van TaR-RaH als Jullie Voormalige Hidden Helpers,
Vanuit Zeven Zonnenschepen …