Algemene Voorwaarden

 • Op deze pagina vind je de wettelijk bindende & bepalende algemene voorwaarden van Kompaswerk en in deze voorwaarden werden voor zowel de klant als voor Kompaswerk opgenomen:
 • Een overeengekomen afspraak wordt gezien als een beiderzijds commitment en wordt voor beide partijen wettelijk bindend zodra wij een officiële Schriftelijke Bevestiging met aanvullende informatie of een Factuur naar jouw emailadres hebben gestuurd.
 • Wanneer je geen officiële Schriftelijke Bevestiging met aanvullende informatie of een Factuur hebt ontvangen van ons, dan staat er geen afspraak en kunnen zowel wij als jij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de nevengevolgen die daaruit voortvloeien.
 • Bij een agendatechnische fout van onze kant zoals een dubbele boeking of vergissing van dag en tijdstip is onze eigen verantwoordelijkheid. Wij proberen de sessie indien mogelijk op dezelfde dag of op een zo kort mogelijke termijn te realiseren, maar mocht dit niet lukken wordt er een financiele compensatie of passend voorstel gedaan naar beider tevredenheid.
 • Bij een agendatechnische fout die wordt gemaakt vanuit jezelf is dit niet onze verantwoordelijkheid en dan vindt er geen voorstel of financiële compensatie plaats. Hooguit kunnen wij wanneer je van ver bent komen afreizen, kijken of je nog op dezelfde dag terecht kunt. In het ergste geval zal je naar huis moeten indien er geen plekje vrij is in de agenda. Wanneer jouw vergissing leidt tot een No-Show zijn wij genoodzaakt om het gehele bedrag van de sessie, inclusief Factuurkosten in rekening te brengen.
 • Wanneer je een half uur te laat op de afspraak verschijnt, wordt de extra tijd die wij hiervoor erbij moeten nemen gefactureerd, de deuren gaan pas open wanneer het bijna tijd voor de afspraak is.
 • Let op! Kompaswerk handhaaft het minimale termijn van zeven dagen om een Praktijkafspraak kosteloos te annuleren en deze voorwaarden zijn wettelijk verplicht om aan te voldoen.
 • Een ingeboekte afspraak in de Praktijk kan bij onverwachte calamiteiten op de dag van de afspraak volledig kosteloos worden verzet naar een andere dag. Indien er vanwege diezelfde calamiteit geen vervolgafspraak komt, wordt dit gezien als een te late definitieve afmelding of No Show met een excuus.
 • Definitieve afmelding voor de Praktijk vindt plaats minimaal zeven dagen voor de ingeboekte afspraak, dan is deze kosteloos.
 • Definitieve afmelding één tot zes dagen voor de ingeboekte afspraak: factuurkosten van € 9,00 en wordt de helft van de sessiekosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de Herberg Arrangementen.
 • No Show in de praktijk: naast de factuurkosten van € 9,00 worden de ingeboekte sessiekosten volledig in rekening gebracht.
 • Voor de Couple Retreat Sessies, welke voor twee personen bestemd zijn, wordt een offerte opgemaakt voor een totaal arrangement met overnachting inclusief ontbijt, lunch en diner. Indien sprake van een afmelding die definitief is, betaal je altijd 10% van het totaalbedrag van de offerte.
 • Heb je een terechte klacht, dan kan je het beste direct contact met Kompaswerk opnemen, wij zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen.
 • Wij van Kompaswerk zijn te allen tijde niet verantwoordelijk voor wettelijk aansprakelijke situaties, zoals bijvoorbeeld verlies, diefstal of schade aan materialen en personen en kunnen daarom onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig naar de huisarts te gaan bij maatschappelijke, fysieke, emotionele of psychische klachten, dit is je eigen verantwoordelijkheid. 
 • Contra Indicaties: Recente MRNA Vaccinaties en Boosters, Radiografische Onderzoeken, Professionele instanties overleg: indien een sessie niet past binnen het plan van de reguliere aanpak, dan kan de afspraak eenvoudig worden geanuleerd binnen het gestelde termijn van zeven dagen.
 • Je mag nooit of te nimmer zelfstandig met medicatieprogramma’s stoppen wanneer na de sessie blijkt dat het beter met je gaat. Kompaswerk zal altijd adviseren alles in overleg met de huisarts of behandelaar te overleggen.
 • Betalingen dienen voor of na de afspraak te worden voldaan volgens factuur of á contant na de sessie. Uitlooptijden worden per half uur achteraf gefactureerd, houd met cashbetalingen hier alvast rekening mee, dat bespaart factuurkosten van € 9,00.
 • Sigils en persoonlijke tekeningen worden altijd aangetekend verzonden, waarbij wij niet financieel aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen worden gesteld en ook geen geld terug garantie bieden indien er onverhoopt iets met het Sigil of de persoonlijke tekening onderweg gebeurt.
 • Disclaimer: Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
 • Niets van onze schrijfsels, verkregen informatie, opnames en bestanden van sessies mogen doorgegeven worden aan derden of worden gedupliceerd zonder toestemming, dit geldt ook voor ons, dat alles vertrouwelijk wordt behandeld conform wet Privacy.
 • Indien de verkeerde informatie onbedoeld bij je terecht komt in de mailbox, wees dan zo respectvol om deze niet te lezen, meteen te verwijderen en graag een melding hiervan te geven.
 • Geen Opnames (recordings) tijdens sessies in de praktijk en ook niet stiekem, er is geen enkele device in de praktijk toegestaan.
 • Op deze website rust een absolute copyright, de informatie is eigen geschreven werk en mag alleen worden gedeeld met Toestemming, Bronvermelding of Linkverwijzing.
 • Wil je ons werk delen? Géén eigen aanvullingen of schrijfsels toevoegen of zelf iets erbij verzinnen, wij gebruiken onze eigen unieke woorden, wees zelf origineel!
 • Zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende wordt er een instantie ingeschakeld of kan er een rechtzaak volgen bij het niet naleven van de voorwaarden.
 • Prijzen en Werkwijze zijn altijd onder voorbehoud en kunnen te allen tijde worden aangepast conform belastingwet of inflatie welke in de voorwaarden van Kompaswerk zijn opgenomen.
 • Particulieren – alle bedragen zijn inclusief BTW
 • Bedrijven – alle bedragen zijn exclusief BTW