Algemene Voorwaarden

 • Op deze pagina vind je de wettelijk bindende & bepalende algemene voorwaarden van Kompaswerk en in deze voorwaarden werden voor zowel de klant (jij) als Kompaswerk (wij) opgenomen:
 • Een overeengekomen afspraak wordt gezien als een beiderzijds commitment en wordt voor beide partijen wettelijk bindend zodra wij via onze Outlook Agenda een officiële Schriftelijke Bevestiging met aanvullende informatie naar jouw emailadres hebben gestuurd.
 • De officiële Schriftelijke Bevestiging met aanvullende informatie van de overeengekomen afspraak met ons, hoeft niet door jou bevestigd te worden, aangezien niet iedereen een Outlookagenda heeft met een bevestigingsknop.
 • Wanneer je geen officiële Schriftelijke Bevestiging met aanvullende informatie hebt ontvangen van ons, dan staat er geen afspraak en kunnen zowel wij als jij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de nevengevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.
 • Bij een agendatechnische fout vanuit onszelf die tot onnodig opdagen van jou in onze praktijk leidt, zoals een dubbele inboeking of vergissing van dag en tijdstip is onze eigen verantwoordelijkheid. Wij proberen dan de sessie indien mogelijk op dezelfde dag te realiseren, maar mocht dit niet lukken wordt er een financiele compensatie of passend voorstel gedaan.
 • Bij een agendatechnische fout die wordt gemaakt vanuit jezelf wat tot onnodig opdagen in de praktijk leidt, is niet onze verantwoordelijkheid en dan vindt er geen voorstel of financiële compensatie plaats. Hooguit kunnen wij wanneer je van ver bent komen afreizen, gekeken worden of je op dezelfde dag terecht kunt. In het ergste geval zal je naar huis moeten indien er geen plekje vrij is in de agenda.
 • Wanneer je een half uur te vroeg of laat op de afspraak verschijnt, wordt de extra tijd die wij hiervoor erbij moeten nemen gefactureerd.
 • Let op! Kompaswerk handhaaft het minimale termijn van drie dagen om een afspraak kosteloos te annuleren.
 • Een ingeboekte afspraak kan bij onverwachte calamiteiten op de dag van de afspraak volledig kosteloos worden verzet naar een andere dag. Indien er vanwege diezelfde calamiteiten geen vervolgafspraak komt, wordt dit gezien als een No Show met een excuus. Dit betekent dat er naast de administratiekosten van € 37,00 ook de ingeboekte sessie volledig in rekening zal worden gebracht.
 • Definitieve afmelding drie dagen voor de ingeboekte afspraak zijn kosteloos.
 • Definitieve afmelding één tot twee dagen voor de ingeboekte afspraak: administratiekosten van € 37.00
 • No Show in de praktijk: naast de administratiekosten van € 37,00 wordt ook de ingeboekte sessie volledig in rekening gebracht.
 • Heb je een terechte klacht, dan kan je het beste direct contact met Kompaswerk opnemen, wij zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen.
 • Wij van Kompaswerk zijn te allen tijde niet verantwoordelijk voor wettelijk aansprakelijke situaties, zoals bijvoorbeeld verlies, diefstal of schade aan materialen en personen en kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig naar de huisarts te gaan bij maatschappelijke, fysieke, emotionele of psychische klachten, dit is je eigen verantwoordelijkheid. 
 • Contra Indicaties: Recente Vaccinaties en Boosters, Radiografische Onderzoeken, Professionele instanties overleg: indien een sessie niet past binnen het plan van de reguliere aanpak, dan kan de afspraak eenvoudig worden geanuleerd binnen het gestelde termijn van drie dagen.
 • Je mag nooit of te nimmer zelfstandig met medicatieprogramma’s stoppen wanneer na de sessie blijkt dat het beter met je gaat. Kompaswerk zal altijd adviseren alles in overleg met de huisarts of behandelaar te overleggen en te beslissen.
 • Betalingen dienen voor of na de afspraak te worden voldaan volgens factuur of á contant na de sessie. Uitlooptijden worden per half uur achteraf gefactureerd, houd met cashbetalingen hier alvast rekening mee.
 • Sigils worden altijd verzekerd en aangetekend verzonden en wij kunnen niet Financieel aansprakelijk worden gesteld en ook geen geld terug garantie bieden indien er onverhoopt iets met het Sigil onderweg gebeurt.
 • Disclaimer: Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
 • Niets van de verkregen informatie, opnames en bestanden van sessies mogen doorgegeven worden aan derden, dit geldt ook voor ons, dat alles vertrouwelijk wordt behandeld conform wet Privacy.
 •  Indien de verkeerde informatie onbedoeld bij je terecht komt in de mailbox, wees dan zo respectvol om deze meteen te verwijderen en even een melding aan ons te doen.
 • Geen Recordings tijdens sessies in de praktijk er is geen enkele Device toegestaan.
 • Op deze website rust een absolute copyright, de informatie is eigen geschreven werk en mag alleen worden gedeeld via een link of Bronvermelding.
 • Wil je ons werk delen? Géén eigen aanvullingen of schrijfsels toevoegen of zelf iets erbij verzinnen, wij gebruiken onze eigen unieke woorden, wees zelf origineel!
 • Zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende kan er een rechtzaak volgen.
 • Prijzen onder voorbehoud, conform belastingwet of inflatie kunnen de geldende prijzen aangepast worden die in de voorwaarden van Kompaswerk zijn opgenomen.
 • Particulieren – bedragen zijn inclusief BTW
 • Bedrijven – bedragen zijn exclusief BTW