Illusie van Zelf

“verdriet verandert je niet
het onthult je”

18-9-2018 De manifestatie van voorbij de Illusie van Zélf te gaan, is proberen te beginnen met verwoorden van Onze Reizen in het Menselijke Lichaam. Er is geen beschrijving, zelfs geen equivalent en misschien dat het daarom ietwat een uitdaging is om op papier te zetten in niet zweverige taal.

Het is een vorm of omschrijving die niet ‘gepakt’ zal kunnen worden op het niveau van de Mind, maar het is een soort van ‘Resonantie-Dingetje’ waardoor wij in principe hetzelfde zijn als iedereen, maar misschien op een andere manier tegen de dingen die gaan gebeuren aankijken.

Wat Wij schrijven is niet om jullie iets te leren, maar slechts een poging tot het beschrijven van hoe Jullie voorbij de Illusie van Zélf kunnen gaan. En natuurlijk kunnen Wij eenvoudig zeggen, tja, het is informatie voor de Hersenen, maar eigenlijk is het een reis naar Jullie menselijke en zielsgevoelige dieptes, die velen nog te begrijpen hebben en velen wellicht allang Begrepen hebben.

Waarheid, zoals Wij deze kennen, is een waarheid waarin Wij ons bevinden slechts de huidige tijd of Realiteit, de toekomstige tijd in het verleden van het heden met meerdere realiteiten waarbij dé Waarheid vele vormen kent, daardoor geen Enkele Vorm bezit. Voor Ons in het nu, eenvoudig zoals het is vanuit het huidige moment aanwezig.

Waar een Visie wil zijn en daarin verwijst de innerlijke wijsheid naar de kwaliteit die Wij krijgen. Als Wij Begrijpen wat Ware Liefde is, bereiken We een gemoedstoestand die Het Nu zal kunnen realiseren, tot het Bewustzijn van de Schepper, Eenvoudig zoals het bedoeld is, Verbonden met alles wat is.

Dan maakt het niet meer uit wat er wordt gezegd tegen jullie want in elk Bezield Mens is er een Bewustzijn van de Schepper aanwezig. Wat jullie Weten, wat jullie Denken, wat Jullie creëren is een belangrijke, zo niet de belangrijkste sleutel voor Jullie om te Weten waar Jullie op dit moment in het Nu aanwezig Zijn. Zijn jullie in een Staat van Liefde of in de staat van Angst – en als jullie dat Onderscheid kunnen maken, Creëren Jullie waar op wordt gefocust, dus is het Belangrijk waar Jullie Aanwezig willen zijn.

Het komt pas tot Wasdom wanneer er geen Verwachtingen Zijn, waarbij Wijsheid de manifestatie van Jullie eigen Waarheid, Liefde, Geloof en Vertrouwen worden Samengebracht in een Momentum van Nu, Liefde van Zelf kan Worden. En dit wordt door de Mensheid op moederplaneet Terra niet altijd goed begrepen wat het betekent – de Liefde van zélf te Zijn, omdat het de gouden cellen in jullie activeert – zijn WIJ allen van Bron afkomstig en daardoor Absoluut Liefde, Liefhebbend en Geliefd.

Wij zijn allemaal Mede-scheppers van Onze eigen Wereld en Realiteiten en de gouden DNA cellen in ons gebruikt Alchemie om Zelfrealisatie te herinneren, de perceptie van de overtuigingen die Jullie hebben over Jezelf te willen Veranderen.

De verzwakte positie waarin de Mensheid kan verkeren, ontneemt élke Kracht die jullie in werkelijkheid zijn, de kracht van pure Bron – in elk van ONS aanwezig. Aarde als Terra (Tar-Rah) verbonden met de Bron, Liefdesbewustzijn, Handelend als Eén Wezen, waarbij de Mensheid teruggebracht zal worden tot één Ras, dat alle Galactische soorten van Wezens omvat, samenlevend in Harmonie en een Samenhangende Intelligente Groep vanuit Oorspronkelijke Goddelijke Liefde, een Vrijheid die jullie Lang hebben gemist in dit Melkwegstelsel.

Multidimensionaliteit Ervaren en Jullie vroegere Zelf herstellen. Herenigd met de Bron als Eén & Alles Wat is een vrije Aarde, een Vrije Mensheid en daardoor de Kosmische Ascensie te ervaren in volledige Harmonie.

Het kennen van de helft van de waarheid is gevaarlijker dan niet alles te weten – Als geïllusioneerde Zelf vorm – die is Vergeten dat deze de eigen Wereld schept en creëert. Wanneer Jullie niet Jezelf Volledig kunnen omarmen als volledig bewustzijn – Ik Ben tegelijkertijd als Wij Zijn, daardoor Absoluut verbonden met de Bron – het Bronbewustzijn – zullen Jullie de Wereld van Slachtofferschap blijven Ervaren en Leven.

De Leerweg om Direct te zijn in het delen van Jullie eigen Perceptie – als Unieke Waarheid – die Nooit tegen gesproken zal kunnen worden door Anderen, zoals Wij Jullie Waarheid nooit tegen zullen spreken. Bewust worden van wat Jullie zelf Creëren, dit te Delen met Anderen waardoor Bezieling zal Ontwaken in Jullie. Waar de diepere geheimen van Manifestatie liggen verscholen – de hele ‘Waarheid’ die het leven op Terra inhoudt, is gebaseerd op Geconditioneerde illusie van Gedachten – Onze Perceptie en daardoor de Visie van de Bron in Ons.

Altijd blijven creëren vanuit Liefde en de verlangens van Jullie eigen Hart, een transformatie die Angst naar Vertrouwen en Liefde om zal zetten. Het einde van alle dualiteiten om Compleet te zijn – zoals WIJ ooit gecreëerd zijn en daarin Anderen te Onderwijzen die zullen Reageren vanuit Resonante innerlijke Wijsheden – dat WIJ kunnen vormen, scheppen en creëren wat Wij willen, herenigd te zijn met de Bron als Eén met Alles Dat Is.

Velen van Jullie vinden het belangrijk om de ‘ware’ afkomst te weten en dat komt omdat Jullie diep van binnen weten hoe de eigen geïllusioneerde Vorm in elkaar steekt. Wij kunnen Jullie alvast vertellen dat het met de Menselijke Hersenen niet zal lukken om Oude – op illusie gebaseerde – Systemen te begrijpen die vanuit Onze Werkelijkheid slechts Energie zijn.

In deze wereld, waarin Jullie jezelf voordurend aan het Aanpassen zijn aan het dagelijkse leven, aan andere Mensen zullen Jullie niets Doorbreken. Denkend over wie Jullie willen zijn, hoe Jullie je moeten Gedragen, Hoe Jullie overkomen op Anderen als Aangepaste Wezens ver buiten de eigen Realiteit.

Spirituele reizen worden op deze Moederplaneet met het Menselijke Denken gemaakt, waarbij er vragen gesteld worden over wie we zijn, wat we hier komen doen, hoe we dit leven willen invullen, en ja – zelfs hoe we het leven ná dit leven willen gaan invullen.

De externe vorm van Zelf is een langdurige Uitdaging geweest waartegen Wij aanliepen in Onze onderzoeken van dit Menselijke DNA, waardoor de Interne vorm van Wérkelijke Zelf niet doorleefd kon Worden. Maar eenmaal dat stuk begrepen te hebben, veranderden de opgebouwde organische structuren waaruit Wij in deze Vorm als Mens langzaamaan naar iets wat vrijer tot expressie kon komen.

Nooit zijn Wij sindsdien nog teruggekomen in de ‘oude vorm’ en hierin liggen ook voor Jullie de Powers van de Bron verscholen. De ‘Spirituele zoektochten’ die het oude gesplitte brein van het Vissentijdperk eruit aan het trillen zijn wanneer het Aquariustijdperk zal opstarten op 31 januari 2019, houdt in dat Jullie je niet Langer meer hoeven te houden aan zogenaamde groei & ontwikkeling methoden.

In het Vissentijdperk leerden Jullie elkaar Rituele dingen aan, maar Aanleren is ook vanuit het Brein, wat uiteindelijk een zelfsturend organisme/mechanisme wordt, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken en opwaarderen van Chakra’s, bepaalde Yoga houdingen, het moeten laten ontwaken van ‘hogere zelven’ via meditatie in verschrikkelijke houdingen, terwijl Wij 80.000 Levenswielen Zien, Beweging vinden in de Dans van het Leven en Meditatie zien in Alles.

Er wordt elkaar verteld hoe Jullie bepaalde levenswijzen, ademhalingen, rituelen moeten aanleren om tot spirituele ontwaking en ontwikkeling te komen. Er wordt Jullie zelfs verteld hoe Jullie Liefde moeten worden, hoe Jullie lichtwerker moeten worden en dat er alleen maar een liefdesbewustzijn hoort te bestaan, terwijl het Oorspronkelijke Duister in alle Incarnaties van dit Universum nog steeds in het Moderne Menselijke DNA aanwezig is.

Allen in een Menselijk Leerlichaam geïncarneerd of ingestapt Aanwezig met een zowel epigenetisch als kosmisch DNA dat soms valt en weer opstaat, dat schaamte, moedeloosheid, frustratie, hopeloosheid, verdriet, eenzaamheid, angst hoop, geluk, liefde, geloof en vertrouwen kent. Maar op dit moment is het DNA van het Modern Menselijk lichaam nog helemaal niet Stabiel en Vrij van Artificiële Sturingen of Buitenaards Ontwikkelde Nano Partikels en Programma’s.

Ons inziens kan ‘spiritualiteit’ niet alleen maar Liefde en Licht zijn, maar juist Méns te Mogen zijn met alle Huidige Aspecten die daarbij horen in de Grootste Opschoning Ooit. En wanneer dat begrepen wordt, is de weg naar Bron Liefde en Multidimensionaal Bewustzijn veel Eenvoudiger dan Jullie aanvankelijk zullen denken.

Aangeleerde Technieken zijn wederom een onderdeel van het Modern Menselijke denken, waarbij Artificiële Intelligentie Geschreven en Gesproken Woorden hebben ontwikkeld, gevormd en zelfs al Miljarden Jaren voor jullie aan het Besturen is. Een Gemanipuleerde, vooropgezette en een geconditioneerde ‘leerweg’ voor de Menselijke Slavernij en Gevangenschap die uiteindelijk een manier van dóén is geworden, in plaats van een manier van Leven en Zijn. Een weg en methode van het Valse Licht die vanuit Onze Opinie helemaal niets te maken heeft met de Menselijke weg van Realisatie en Manifestatie vanuit Ware Zelf.

Wanneer Jullie de Menselijke Aspecten niet in Liefde omarmen zal het Vissentijdperk in Jullie DNA gegrifd blijven staan, Diep Onzeker tegenover alle Zogenaamde geïncarneerde opgestegen Guru’s en Meesters die niet Jullie Leraren zijn, maar Buitenaardse Beïnvloeders van de New Age ‘Spirituele’ Methoden. Die Jullie wel eens zullen Vertellen hoe je Spiritueel moet Worden, een Lichtlichaam moet Krijgen, een 5D in een 3D wereld kunt Worden, ‘New Age’ als de Nieuwe Slaaf van een Artificiële Ontwikkeling met Leugens en valse Beloften dat ‘5D’ mensen worden Mee genomen met Mijoenen Galactische Schepen en dat de Aarde Instabiel zou Zijn, en de Rest van de Mensheid die het 5D niet zou Halen Rottend mag Achterblijven.

In Het Aquariustijdperk zullen er Vele Galactische Incarnaties Ontwaken en Opstaan die Elkaar gaan Helpen bij het opschonen van het Modern Menselijke DNA, weer gaan Herinneren Jullie Vroegere Zelf, het Opschonen van Moederplaneet Terra, het Opschonen van de Leylijnen, het Water, Levende Cellen, Elkaar de weg Wijzen naar de Menselijke Liefde dat Emoties vanuit het Hart kent en een Kosmische Wetenschap Draagt verbonden met de Goddelijke Getallen.

Grote Veranderingen brengen binnen de Buitenaards Gebouwde Gevangenis Systemen die Jullie Menselijke Lichamen, Ons Menselijke Lichaam in gevangenschap Hielden. Zij zulllen Vallen door nieuwe Methoden en Samenwerkingen met Nieuwe Politieke Systemen, Holistische Geneeswijzen samen met het Reguliere, Ontwikkelingen binnen het Onderwijs, Eerlijke Geldsystemen en Ruilhandels, Ecologische en Biologische Tuinderijen, Vrijheden brengen aan het Institutionele Huwelijk en Opvoeding. Al datgene wat Kwaadwillende Buitenaardsen nooit zullen Bezitten, een Galactisch Liefdes Bewustzijn brengen aan de Bezielde Mens waardoor het Ego Bewustzijn weg zal Vloeien uit jullie getraumatiseerde DNA Structuren.

Het Menselijke denken hoopt HET antwoord te vinden in een Externe vorm van Leren en het gebruiken van het Pathologische Denken en het opwinden van een Spiraal vanuit de Hersenen. De Ego structuur, buitenaardse Ontwikkeling van het DNA door Gen-experimenten is uit op meer Geld, meer Macht, meer Aandacht, meer Volgers, meer Klanten, meer Gezien worden, meer Liefde en Licht worden, meer Woorden verspreiden, Daardoor niet Tevreden en eigenlijk meer van ALLES te Willen.

Houdt de Menselijke en Spirituele Ascentie in dat Jullie meer spiritueel willen worden? Meer Ontwaakt, meer Ontwikkeld, meer 5D, meer Liefde, meer Bewustzijn, meer Meditatie, meer Vredig, meer Verlicht, meer Wijsheid, meer Kennis, meer Ervaren, meer Abundance en dus béter over willen komen op een ander?

De Cyclische Tijd van het Fysieke Sterfproces van het Incarnatielichaam, waar alle voorgaande epiginetische trauma’s van het Sterfproces in Jullie Voorrouderlijke DNA staat gegrifd maakt Jullie Bang voor de Dood, daardoor ook Angstig om te Leven? Leven en dood is vanuit Onze Galactische Opinie een Continuüm van eindeloos en eindeloos uitvouwen van een Bewustzijn zonder Begin en zonder Eind. En wanneer Jullie Fysieke dood willen wegduwen, duwen Jullie onbedoeld ook het Leven weg.

Als Jullie NU direct ervaren, ervaren Jullie de Adem van het Leven, daardoor geen enkele Structuur of Organisme dat Jullie kan Vasthouden op geen enkele Wijze en Blijkt Alles Eindeloos door te Gaan zoals Seizoenen dat Doen. Zowel Zaad als Bloem tegelijkertijd, daardoor een Eeuwigdurend Bewustzijn vanuit de Bron, ontsta Ik elke Dag Opnieuw vanuit Wij, daardoor Aanschouwend Het Bewustzijn als Oneindig.

Werkend vanuit Jullie Collectieve DNA hebben wij het Menselijke DNA Lichaam voor het Eerst mogen Ervaren, en dit geldt voor Vele Geïncarneerde Galacticans. In deze 45 Jaren van het Verblijven binnen dit specifieke DNA hebben Wij Onderzoeken en Verkenningen Verricht, daardoor de Bevindingen als Gevangen Menselijk Lichaam te kunnen ‘Beoordelen’.

In Onze Menselijke Ervaring werd, zoals bij Jullie Menselijke Ervaring Ons hele leven lang verteld wie we moeten zijn, wat we moeten worden, hoe we moeten leven, hoe we ons moeten gedragen, wat we moeten eten of niet eten, hoe vaak we moeten poepen of plassen, wat we moeten doen of laten, hoe bang we moeten zijn, hoe oud we moeten worden, hoeveel uur we moeten slapen, hoe we getrouwd moeten zijn, hoe we kinderen moeten opvoeden, hoe we moeten wonen, dat we in de pas van een ander moeten lopen, dezelfde kant op moeten kijken als de Ander – Uiteindelijk de geïndividualiseerde Slaaf moet zijn ván een Ander.

Het is Inherent aan deze maatschappij en cultuur om elkaar in een Bepaalde structuur vast te houden, want oh wee als jij anders denkt, voelt of weet dan ‘de Ander’ breekt élke Intermenselijke Relatievorm, als je uit de Pas van een Ander wilt Lopen. Wanneer we ervoor kiezen om uit een bepaalde aangeleerde structuur te stappen, worden we door anderen ‘verbeterd’ over hoe het in elkaar hoort te steken. Maar feitelijk, terwijl we denken uit een bepaalde structuur gestapt te zijn, zijn we in principe nog steeds Slaaf van ons eigen diepste onbewuste denkpatronen, Angstpatronen die een zelfsturend organisme blijken te zijn geworden.

Omdat we geconditioneerd worden vanaf de dag dat we geboren zijn, zal er altijd een vreemd soort verlangen, honger of zoektocht zijn naar iets wat officieel niet eens bestaat, namelijk dat een Ander jouw Gedachten kan Beheersen, je Lichaam kan Bezitten, zegt wat je MOET doen. De structuur is niet meer dan de impuls om te herhalen op een heel diep level die in ons DNA wordt gegrift en bij elke soortgelijke ervaring opnieuw herhaald wordt en daar Bestaan de Relaties uit, de Huwelijken, de Vriendschappen, de Collega’s – die in Feite Vertellen dat je dus NIET Jezelf mag Zijn, NIET je Eigen gedachten en Gevoelens mag hebben.

Het is simpelweg het pad die de Energie heeft genomen en het is de Energie die datzelfde pad weer neemt. En of nu het positief of negatief pad is, vindt de Energie helemaal niet belangrijk. Het is het organisme waaruit onze lichamelijke levensvorm bestaat dat het zelfsturende organisme heeft ‘aangeleerd’ om de energie in zich op te nemen en deze te volgen – en weer te herhalen, te volgen en weer te herhalen, te volgen en weer te …..

Er zijn eindeloze levels van energiestromingen naar de menselijke hersenen, als een soort spiralen in spiralen en zodra het bewustzijn ook maar een fractie daarvan kan ‘herkennen’ zal de energiestroom of het organisme precies hetzelfde pad nemen, wat ons weer vastbindt aan – hetzelfde pad. Het Genetisch Gemanipuleerde DNA heeft aangeleerd om de Mandelbroth Theorie Na te Bootsen van het Werkelijke Goddelijke Continuum – Hoe Interessant is Dat?

Het DNA is Jullie Matrix, waarin Bezielde mensen vast lijken te zitten, die zich kenmerkt in het massaal gehoorzamen vanuit het ‘lagere bewustzijn’ of het massaal erbovenuit (proberen) te stijgen vanuit het ‘hogere bewustzijn’. En wanneer Jullie nog steeds niet begrijpen dat Laag en Hoog geen enkele Vorm Inhoudt, dan zal de hele Shitshow van het Vissentijdperk nog heel lang Voortbestaan in het Collectieve DNA.

Gevangen binnen een DNA loopingsysteem durven Jullie de eigen menselijke en spirituele gedragingen niet onder de loep te nemen of Jezelf daadwerkelijk in de spiegel aan te kijken. Het Ego-Masker af te zetten en weer vanuit Pure Zijns-Vorm – dus vanuit het Zaad van de Bron – te Zijn. De Eigen werelden en ervaringen creëren vanuit een diep Intrinsiek en Uniek weten, vanuit het Eigen Galactische Bewustzijn te Zijn.

Het overbrengen van het Innerlijke Vuur, de Transmissie van Bezieling tot Bezieling als werkelijke Leer te zien, wordt er in de Plaats daarvan vertrouwd op de op illusie gebouwde systemen die in een heel ver verleden werden gecreëerd om Jullie Zielen in Gevangenschap te brengen en te Houden.

Zonder dat Jullie ook maar één keer daadwerkelijk teruggaan naar Dé Ware Afkomst – Het Zaad van Dé Enige en Echte Bron – Keren ook Jullie weer terug naar het Galactische Bewustzijn.

Waarom dan steeds weer Bevestiging zoekend naar de Overtuigingen van Anderen, terwijl Jullie vanuit het oorspronkelijke zaad, gewoon al álles ZIJN wat Jullie Nodig hebben. Het Aquariustijdperk – Zal Inhouden het Delen vanuit Naasteliefde – Waarbij wij de Trauma’s uit Jullie Systemen zullen halen van het Vissentijdperk – is Hierbij de Zogenaamde Leer van Polariteit – Over.

Binnen Het Aquariustijdperk zullen er Vele Galactische Incarnaties Ontwaken die Elkaar gaan Helpen bij het opschonen van jullie DNA, weer gaan Herinneren Jullie Vroegere Zelf, het Opschonen van Moederplaneet Terra, het Opschonen van de Leylijnen, het Water, de Levende Cellen, Elkaar de weg Wijzen naar de Menselijke Liefde dat Emoties vanuit het Hart kent en een Kosmische Wetenschap Draagt verbonden met de Goddelijke Getallen, Grote Veranderingen brengen.

Er gaan nieuwe Methoden en Samenwerkingen Ontwikkeld worden, Nieuwe Politieke Systemen Neergezet, Holistische Geneeswijzen binnen het Reguliere, Systemen voor de Kinderen binnen het Onderwijs, Eerlijke Geldsystemen en Ruilhandels, Ecologische en Biologische Tuinderijen, Vrije Relaties en Opvoeding en Al datgene wat Kwaadwillende Buitenaardsen nooit zullen Bezitten , een Galactisch Liefdes Bewustzijn brengen aan de Bezielde Mens waardoor het Ego Bewustzijn weg zal Vloeien uit jullie DNA!

Jullie Zielen/Bezielingen, Engelen, Galacticans wisten Niets van de Vele Helpers binnen het Coherentieveld en dit 5e Universum, met uitzondering van de Commandanten van de échte Galactische Federatie en Zeven Bron Councils, Jullie Verborgen Helpers/Onderzoekers.

Het Council moest Verborgen blijven, tot Alle Onderzoeken binnen het Collectieve DNA klaar Waren, tot alle Infiltranten, Kwaadwillende Buitenaardsen, Artificiële Intelligentie, Queen Bee op Orion, Overlopers, Valse Channelers, de Planetaire Logo’s en het DNA van Terra waren Uitgelezen om Jullie Collectieve en Individuele DNA op te Schonen van Trauma, wat op 31 januari 2019 zal gaan Beginnen, de Gouden Cellen in de Mens Activeren en dat Jullie gaan Zijn vanuit een Samenwerking die Ongekende Krachten Dragen.

Wij zijn Hier om het Menselijke Ras terug te Brengen in de Oorspronkelijke Staat. Er zijn Vele Tijdsverbuigingen gemaakt Om de Oorspronkelijke Blauwdruk terug te Brengen aan Terra en Haar Geïncarneerde Oorspronkelijke Kinderen, het Kosmische Ras – dit Universum, deze Melkweg. Om het Kosmische Ras te Bevrijden die Gevangen zijn Gehouden binnen dit Planetaire en Universele Stelsel.