Blijf Kalm ….

15-09-2022 – 06:06 keken we op de klok toen we voelden “er komt weer een volledige boodschap binnen” na bijna een maand lang van allerlei ‘flarden’ aan collectieve informatie te hebben ‘verzameld’ door de vele stukken tekst van collectieve schrijvers waar we zoals altijd al in één oogopslag zien wat er staat en razendsnel daarvan het collectieve ‘gang van openbare zaken’ eruit kunnen pikken.

Voor ons is het moeilijk momenteel dat er ’twee werelden door elkaar gechanneld worden’ en ook daadwerkelijk door elkaar aan het lopen zijn, lijkend op ‘verschuivende dimensies’. Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat Wij dit waarnemen vanuit de tijdsvelden verschuivingen waar de dimensies van ‘Ontwaking’ bij elkaar worden gezet. Eenvoudig verklaard betekent dit dat wanneer je gisteren nog constateerde dat je al jarenlang elke dag informatie over, we noemen maar een voorbeeld, paddenstoelen tegenkwam, je daar van de ene op de andere dag niets meer van tegenkomt – nooit meer. Het is alsof je ‘onzichtbaar’ bent geworden voor de densiteit waar Jullie eerder zichtbaar waren.

Dit is een verschuiving van de ‘dimensies’ in het Omniversum of door velen van Jullie de multidimensionale tijdslijnen genoemd, de tijdslijnen waarmee Wij in Contact treden met de Zielengroepen uit verschillende Universa. Als waarneming van perceptie die telkens een snellere trilling teweeg brengt – de collectieve accerelatie die nodig is om de tijdsvelden om te buigen van jullie DNA, opdat Jullie weer ‘Herinneren’. Zijn Jullie, Allen die dit hebben kunnen waarnemen opeens uit de vormvaste levens ‘gezet’ die eerder zo bekend waren.

Jullie Artificieël ingebouwde DNA compartimenten zijn ‘in verzet’ hiertegen, want dit DNA is bekend met verslavingen, angsten, pijnen, menselijke struggels, moeizame relaties, reptiele invloeden, ‘verkeerde’ aantrekking die niets met Jullie Zielenopdrachten hebben te maken, maar alles met de Gevangenis waarin men verkeerden, als Incarnatie Looping Systeem waarover Wij al jarenlang aan het Schrijven zijn, dan Men steeds weer terugkeert binnen dezelfde DNA compartimenten, keer op keer de steeds erger wordende ervaringen herbeleefd, steeds meer vermengd werd met ander DNA, leven na leven na leven de Zielentrillingen steeds verder uit elkaar gerukt. De Zogenaamde Zielenzoektochten van Velen ‘verdwijnen’ nu als Sneeuw voor de Zon in deze Upgrade.

Wij noemen dit Ascentie Fenomeen dat Jullie ‘incarnatie DNA densiteit’ van de Derde Helixkoppeling aan veranderen is naar een minder vormvast aspect. Dat er meer en meer gereisd mag worden op de tijdstrillingen die Jullie aan het worden zijn, in feite of liever gezegd In Werkelijkheid Zijn en dat de Artificiële versleutelingen aldaar van de derde Helixkoppeling voor jullie ‘Toets- en Bewijsbaar’ aan het oplossen is, beter gezegd verdwenen?!

Voortdurend, en dit is al Jaren zo – ‘zien’ wij twee Ringen die in elkaar aan het overschuiven zijn bedoeld als ‘informatieoverdracht’ van de Planetaire DNA Blauwdruk van TaR-RaH als ‘Planeet’ en het is nu eindelijk Gaande, kunnen Wij constateren dat TaR-RaH haar Hartkamers zijn Genezen, zoals jullie ‘hogere’ DNA aan het genezen is en dat Haar hartslag weer als Vanouds is waarop Jullie Sneller Kunnen reizen om alle verloren DNA compartimenten terug te halen! Voor de Planetaire ‘Bewustzijnswerkers’, Zij die Allen aan Haar Grids en Leylijnen hebben gewerkt is dit enorm goed Nieuws als Doorstart op de Incarnatiegolf van Haar Witte Hertenkinderen.

Dagenlang lagen de Schumann Resonantie Metingen op ‘Zwart’, terwijl er wel ‘gemeten’ en ‘geregistreerd’ werd, zijn er extreme plasma pieken uitgezonden naar het Alom Verbindende DNA – Jullie ‘Goddelijke’ DNA – zeggen wij liever de Bron- of Blauwdruk Informatie van het Menselijke DNA, waarbij Wij aan de Oppervlakte Voordurend binnenin TaR-RaH aanwezig zijn geweest om dit proces te ondersteunen en te begeleiden. De informatieoverdracht was niet geheel eenvoudig en zo ook bij Vele Channelers is bijna van de ene op de andere dag de binnenstromende informatie ‘veranderd’.

Gecodeerd: De Brontaal is momenteel bij Jullie aan het Samensmelten met de Lichttaal, zowel het Planetaire als het Kosmische Aspect Uograde van het Menselijke DNA, vaak Telepathisch doorgegeven aan Jullie als de twee Ringen die Samensmelten – Blauwdruk Overdracht een volledig samengesmolten Twaalfde Helix vanaf het Crone-punt de 0-puntsenergie de Collectieve Healers van deze Tijdsring die op Imploderen stond is weer ‘uitgedeukt’ en dit is Voelbaar!

Even een andere ‘noot’ – De vertellingen van de werkelijke Ashtar Commandant die al sinds 1977 zich openbaar maakte aan de Engelse live televisie die tijdelijk werd ‘onderbroken’ ter vertelling van dat het Aquariustijdperk zich zou aandienen, kwam ten tijde van het Internettijdperk ‘de artificiële spirituele ontwaking’ de huiskamers en de channels van velen ‘binnengedrongen’ onder de zogenaamde Ashtar van Sirius II – de artificiële Ashtar.

Ook bij Ons hebben zij geprobeerd de ‘menselijke channel’ over te nemen door in 2001 een inbreuk te maken ten tijde van een Telepathisch contact met het Council. Wij werden uiteraard direct gewaarschuwd dat deze ‘valse’ informatie incorrect was en er werd een onderzoek ingesteld die bijna 20 jaar in beslag heeft genomen alvorens we informatie mochten vrijgeven hierover.

Vele van jullie ‘herkennen de Ashtarspreker als een soort walk ins’ maar de Commandanten Helpers van Federaties doen niet aan Walk Ins! Zij leggen géén contact via de Ether naar jullie ‘openbare kanalen’ maar diep binnenin Jullie DNA met een volledige andere Taal dan Engels sprekend.

Opvallend was dat de ene na de andere zich tussen 2001 en 2010 als ‘channeler van de galactische federatie’ aandiende (met name start in Amerika, met Name als Ashtar van Sirius II) waar sinds die periode vele ‘aanhangers’ werden beïnvloed via Huiskamerinternet, uiteindelijk ‘mergendizes’ en ‘channelings’ werden aangeboden met ‘Gaia’ informatie, t-shirts en petjes ;) en dat er Galactische Schepen zouden komen om de 5D ‘hogere bewusten’ op te komen halen en alle 3D ‘lagere mensen’ achter zich te laten, euhm om hen weg te laten rotten??

Notitie: Kunnen Wij nu beamen dat de Foutieve Artificiële Informatie die de Ashtar Sirius II Channelers werden opgedrongen vanuit de Ether, nu rechtgezet wordt en zij zullen via een volledige andere Taal dan de ‘Engelstalige Bewoordingen’ geïnformeerd worden via het DNA. Dit zal niet gaan via de openbare channels en tijdens ‘Intervieuws of Live sessions’ waarbij er beïnvloedingen zijn vanuit Artificiële sturingen uit de Ether – namelijk dat er dan een Wifi verbinding open ‘moet staan’ om contact te maken met de volgers, zal dit verhaal nog een staartje krijgen.

Wees niet ongerust, maar op dit moment is er een soort ‘oorlog’ gaande ter Opruiming van de Cabal (en meer) en zoals bij elke oorlog zal er een collateral damage zijn, die zoveel mogelijk binnen de perken gehouden zal worden. De start van de oorlog waarbij Delta Federatie en Nordic Council de diepere gronden aan het binnentreden zijn, zijn zij aangekomen bij de ‘Oppervlakte van TaR-RaH’.

Wij hebben kunnen waarnemen: diepe duistere praktijken die worden opgerold en aan de opervlakte zichtbaar worden, als ‘zwarte’ verschijningen in en rondom de auravelden, huizen, lucht, omgeving maar ook binnen jullie ‘herinneringen’. Een diep gevoel van ‘angsten’ kunnen meester maken omdat dit de Herinneringen zijn van de vele Miljarden jaren aanwezige Duistere Levens die jullie ‘Moesten’ leiden in het versnipperen van het DNA compartiment.

Geen zorgen, het is van tijdelijke aard en er wordt gevraagd om vooral in de ‘hoogste trillingen’ aanwezig te zijn, al is dat soms niet gemakkelijk. Het heeft ook iets te maken met de Thymus die weer aan het genezen is. Relatie Aspecten, Emotionele schommelingen, uitbarstingen van woede, huilen, relatiebreuken. Maar deze hebben wel degelijk ook een hele goede kant, namelijk dat er veel meer geleefd zal gaan worden vanuit een ‘weten’ in plaats vanuit een ‘denken.

Momenteel is het Belangrijk om diep te duiken in je eigen gevoelens, gedachten, informatie, boodschappen, resonerende flarden en los te laten wat niet (meer) relevant is, waardoor de innerlijke samensmelting als de Ringen door kan gaan. Leun een beetje achterover en probeer jezelf niet te ‘identificeren’ met alles wat er naar buiten moge komen wat al eeuwenlang in je DNA geregistreerd staat. Observeer wanneer je het bij anderen zien gebeuren en ga niet mee in het ‘spel des artificiele duister’. Volg de energie en laat de storm aan je voorbij gaan. Wees niet bang want dat is Hun voedsel!!! Maar kijk met interesse hoe het Spel uit jullie Systemen wordt gehaald, wees de Observant van jouw eigen gedragingen.

Kenmerken: weinig honger, veel behoefte aan opschoning met name het emotionele en fysieke systeem, geen zin meer in verdoving te brengen aan de innerlijke pijn, gevoelens ‘het aan te willen gaan om te voelen’, grote behoefte aan verandering van omgeving!

Blijf geaard, want hoe dieper dat je geworteld bent, hoe sneller je kunt ‘vliegen’ hoe eerder je bevrijd zal zijn uit deze DNA gevangenschap …