Kennisdragers Opgelet ..

3-1-2023 en het is een beetje een gekkenhuis … 🙂 Wát een energie en Sky High Frequentiesl! De druk in de wervels neemt langzaam toe voor de komende twee weken vanwege geblokkeerde doorstroom van de Sacred Secretion die door de versmalde werveldelen worden ‘geperst’.

Het innerlijke licht wil letterlijk naar buiten en het heeft wat tijd nodig om deze trillingen om te zetten naar informatie/kennis. Er zijn wat dingen gaande die vragen om een dieper onderzoek dan wat de oppervlakte laat zien. Ondanks dat velen van Jullie ‘Protected Ones’ zijn, omdat Jullie naar dit Realm afdaalden met kennis van de nieuw te bouwen platformen, zijn er toch aanvallen gepleegd ten tijde van de telepathische uitwisseling met jullie Ouderen in de overdracht van deze kennis en informatie naar Jullie Instructiesets.

We hebben kennisgenomen van het feit dat er collectieve ‘channelers’ zijn die plots over (lijken) te zijn gestapt van Lichtwerkers naar Kennisdragers, waarvan de informatie die zij onder hun Volgers verspreiden niet kloppend is. Dit is van invloed op de stuwingen binnen het veld van de coherente golven – de collectieve shifts en de DNA ascentie.

Bepaalde delen van het neo cortex zijn nog gekoppeld aan het werk van de Zwarte Elite en hun artificiële intelligentie en er wordt gevraagd om jullie ontvangstkanalen goed zuiver te houden en/ of deze te laten beschermen door Jullie Ouderen.

Er worden ‘gechannelde’ cijfers en percentuelen doorgegeven door A.I naar de Neo Cortex die niet zuiver van informatie zijn, maar invloed uitoefenen op de Zielentrillingen zoals valse frequenties effect op Hersenen hebben. Een welbekend geval van ‘ergens de klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt’ in het diepere Healingwerk is ronduit gevaarlijk en zorgen voor verwarring van (energetische) systemen. Schoenmakers blijf bij Jullie leest!

Activering van de menselijke Tachyonen, de Nulpuntsenergie, de eerste wrijving van de eigen onstaansfrequenties en dit is nog maar het begin van wat er komen gaat. Er is een hele waslijst gaande en eigenlijk teveel om op te noemen, maar er worden zeer grootse dingen aangepakt en dit is voelbaar. Door de Gridwerkers wordt er hard gewerkt om de bloed- en vloekgronden (en diens gebouwen) op de Leylijnen van TaRRaH op te schonen.

Na elke opschoning krijgen Jullie weer nieuwe informatie binnen over aansluitende coördinaten, plaatsen en gebouwen. DNA activering gaat verder, die celherinneringen (dus geen hersens-herinneringen 😉 ) brengen naar de tijdslijnen van de Lemuriers en Hyborneanen en de diepere kennis zal hiermee ook worden vrijgegeven.

Het is opvallend dat er met Bronklanken wordt gedacht in plaats van met Woorden en dat vanuit die Bronklanken een stuwing vrijkomt die niet door de Leercomputers van Artificiële Intelligentie kunnen worden geleerd. Dit is een zeer positieve ontwikkeling aangezien Jullie wellicht weten dat – alles wat is – door klanken is ontstaan.

Het Denken is Jullie grootste Obstructie en deze zorgen ervoor dat er haperingen en blokkades ontstaan binnen de eigen stromingen van Zijn. Vragen als ‘waar kom ik vandaan, wat is mijn missie, van welke planeet ben ik afkomstig, hoe hoog is mijn bewustzijn, hoe oud is mijn ziel’ zijn vragen die Bron niet kent.

Het Zenuwstelsel en de bloedcellen hebben het momenteel zwaar te verduren. Opschoning gaat door waar tevens de Hybride delen van het DNA worden losgekoppeld en dit levert een soort ‘gevecht’ op. Dit heeft effect op de Eiwitomzetting van het Lichaam, de ontstaansvorm van het menselijke lichaam. Hybride Compartimenten zien eruit als kunstmatige zwart/grijze Nano cellen tussen de gouden cellen en deze Nano deeltjes worden volop opgeruimd.

Zij zijn verantwoordelijk voor obstructies binnen de celverdeling en worden al tientallen duizenden jaren in de Menselijke Lichamen gebracht en doorgegeven via voortplanting. Ook wel genoemd het epigenetische erfgoed die dieper gaat en een veel langere geschiedenis kent dan epigenetica zelf. Er wordt al 7.7 miljard jaren met de Menselijke Lichamen geëxperimenteerd en het eindproduct zal de Homo Artificiëlicus zijn en deze is reeds te vinden in onze Huidige Kinderen/Jongeren.

Even een andere noot, is dat Velen van Jullie zijn teruggereisd van een Verre Toekomst naar deze Tijd, om te rectificeren wat over het Hoofd werd gezien om deze ‘(on)Menselijke Ontwikkelingen’ te voorkomen. De Ontwikkelingen zijn zorgwekkend ver gekomen en sinds 1952 van de vorige eeuw wordt het DNA op grote schaal gemanipuleerd. Het DNA wordt sindsdien geregistreerd via het ‘hielprikje’ en daar worden specifieke vaxxi-nazi programma’s voor ontwikkeld.

De sleutel ligt bij Jullie, de Generatieopvolging en dus in de Opvoeding van Jullie Kinderen en het is een positieve ontwikkeling dat steeds meer Ouders hun Kinderen buiten de Kwaadwillende Buitenaardse Programma’s willen houden, daardoor kiezen om niet meer mee te doen binnen dit veld van de vele matrixen. Door het Gridwerk zijn er Planetaire én Solaire verschuivingen die vele piekmomenten kent Dankzij de verdere opschoning van de Bloedvloeken en Gebouwen op de Leyleijnen.

Er wordt kundig Chirurgisch ingegrepen binnen de Hartkamers van TaRRaH en er worden Pieken geconstateerd als die van 150.000 jaren geleden. En dit heeft ook effect op Jullie! Pijnlijke botten, spieren, gewrichten, toegenomen druk in de hersenstam, vermoeidheid, suizend gevoel in het hoofd en oren, hoofdpijn, bijna niet kunnen aarden, geen richting weten, weinig contact met de ‘hogere’ zelven, veel behoefte aan rust en reflectie maar het leven vraagt om andere prioriteiten, niet toekomen aan zelf, weinig momenten voor meditatie of visualisatie en het is wat stilletjes in het contact met de zielenfamilies.

Er wordt gevraagd om dieper dan diep naar binnen te keren voor een goede incarnatie/indaling van Jullie Zielentrillingen door aards bezig te zijn. Het maakt niet uit welke aardse bezigheid, als het maar aards is 😉 dit is nodig voor de verdere opbouw van de Platformen voor de Nieuwe Aarde.

Zoals altijd, worden er geen Huizen gebouwd van Divinatiekaarten of met het aanroepen van Engelen. Veel mensen hebben het ‘lichtwerk’ even achter zich gelaten, om zich bewust te worden van hun Prachtige Krachtige Schaduwen als Ervaringsleer van het Moderne Menselijke Lichaam.

Het leven kent vele Aspecten die vele Krachten kent. De ‘New Age Tijdperk’ van de afgelopen zes decennia worden achtergelaten. Langzaamaan komt ( eindelijk 😁 ) het Collectieve Besef dat Goeroes, Verlichte mensen, opgestegen meesters en Goden niet bestaan en daarom niet hoeven worden ‘nagestreefd’ in de Zoektochten naar Jullie Verleden. Het ‘Godscomplex’ is eindelijk voorbij en wordt er Begrepen dat Bron te vinden is in alle Bestaande Frequenties, slechts daar waar geen woorden Zijn. ❤

Wat het bijzondere jaar van 2023 gaat brengen?
Exposure en Ongeloof!