KOMPASWERK PAGINA


In tegenstelling tot wat veel mensen denken heeft spiritualiteit, ondanks leuk, niet veel met tarotkaarten leggen of het aanroepen van engelen te maken. Wel bestaat er een magisch verband tussen onze gedachten en gevoelens in de ‘gematerialiseerde’ wereld waarin wij leven. Energetische ziel en gematerialiseerd lichaam zijn ongewild al eeuwenlang in strijd met elkaar.

Het collectieve duister en licht beleven wij, precies in deze hoedanigheid – als innerlijke dualiteit van beiden. Zoals van binnen, zoals van buiten en via anderen krijgen wij de spiegels in het leven gepresenteerd die laten zien hoe ver wij van binnen uit elkaar gedreven zijn. We hebben allemaal gekozen voor een menselijke incarnatie op planeet Terra, die jullie kennen als moeder Aarde. Terra is een verbluffend mooie bewustzijnsplaneet, die op systematische wijze wordt vernietigd door een in slaap gebrachte mensheid. Sinds februari 2019 zijn we gestart met het bouwen aan de Platformen voor de Nieuwe Menselijke Beschaving binnen dit 300.000 jaar durende Watermantijdperk en dat zal nogal wat teweeg gaan brengen. Wij zijn hier op uitnodiging van en in samenwerking met Terra en iedereen die op deze planeet aanwezig is, heeft gekozen voor Terra als moederplaneet, die onlangs over is gegaan naar de vijfde Terratijd.

De ermbachtelijke toestand van het menselijke ras en diens spiritueel bewustzijn draagt een behoorlijke interessante geschiedenis en het is de afgelopen twee decennia van ‘spiritueel internet’ duidelijk gebleken dat er een behoefte is aan informatie die bij de huidige tijd van ascentie past. Kompaswerk snijdt daarom een flink aantal controversiële spirituele onderwerpen aan die de tijdreiziger terug naar de cellulaire herinneringen kan brengen. Het leesvoer wat men op deze website kan vinden is voor de meer gevorderde lezer van spirituele onderwerpen.

Nieuwe Spiritualiteit is bouwen aan je eigen unieke Platform. En ondanks allemaal in lineaire tijd aanwezig, zijn er wel degelijk tijdsringen waar we vandaan of naartoe kunnen reizen, wat gebeurt via natuurlijke algoritmen. En vanuit daar is er een spirituele zoektocht onder een aantal moedige reizigers gaande die incarneerden om de vijfde Terratijd te komen begeleiden. Deze kleine groep van onderzoekers heeft veel gezien van het genetisch gemanipuleerde, gedeeltelijk transgehumaniseerde hybride ‘moderne’ menselijke lichaam. Er is onderzoek verricht naar zaken die zielenincarnaties te verduren hebben gekregen.

We zijn hier gekomen via een bepaalde lichtfrequentie, namelijk het spectrum, genoemd de fractale tijdlijn. We weten inmiddels voldoende over het werk van het valse licht en gemanipuleerde duister binnen dit sterrenstelsel. En we begrijpen waarom Terra ons heeft uitgenodigd om dit moderne DNA lichaam te komen verkennen, want wat er aan templates in dit lichaam beschreven staat blijkt een valselijke zielenleer te zijn geworden.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de zielen alleen maar in gemanipuleerde kringetjes kunnen rondreizen. Iets dat langdurig de kans heeft gekregen om op te bouwen, is niet zomaar eventjes afgebroken, dus zijn we voorzichtig in openbaarheid aan het treden na ruim vijf decennia in het lichaam te zijn verbleven. Het gaat de bedoeling worden dat alle reizigers vrijelijk door de vijfde Terratijd heen kunnen reizen in de eigen unieke, krachtige kosmische en aardse vorm. Maar het is dan wel belangrijk dat we vanuit een zuivere innerlijke lichtkracht aanwezig kunnen zijn, wat niet altijd mee valt in een wereld vol gemanipuleerd duister en vals licht.

We zijn met een eigen kosmische weten en uniek aards talent op moederplaneet Terra geïncarneerd, met als bedoeling om een vrije interpretatie en maakbaarheid te geven aan dit menselijke leven. Het is mogelijk om met de, voor het menselijke oog niet zichtbare, zielenvleugels te kunnen ‘vliegen’ in een gematerialiseerde densiteit die de derde dimensie in werkelijkheid inhoudt.

Het DNA ‘geheugen’ bevat vele denkfouten die uiteindelijk een zelfsturend organisme zijn geworden, daardoor de ‘gevangenis’ waarin we denken te verkeren. Spirituele groei is wel degelijk persoonlijk van karakter en kan daardoor geen collectieve eenheidsworst zijn. Zoveel variëteit er is op Terra aan het vanuit DNA ontwikkelde levensvormen, zoveel variëteit is er ook aan zielenvolkeren binnen dit Universum. Er zijn daadwerkelijk volkeren met een verbreed of versmald bewustzijn en vele soorten incarnatielichamen. Maar we zijn momenteel op Terra in menselijk en lichamelijke vorm vanuit allerlei verschillende tijdlijnen en de opdeling daarvan is duidelijk zichtbaar.

Als codekraker, alchemist, voorloper, onderzoeker, verkenner en platformbouwer zijn wij in het nu vanuit de fractale tijdlijn aan het werk om informatie te verstrekken over de spirituele en menselijke gang van zaken op Terra. Voor velen misschien een behoorlijke tijdssprong om te nemen, vooral voor diegenen die bij dit besef nog niet zijn aangekomen. Dit besef maakt de zoektocht naar een romantische tweelingzielen relatie of een menselijke beslissingen te nemen via het trekken van Tarotkaarten opeens een heel stuk minder romantisch. Want tweelingzielen bestaan niet en je kunt niet gaan wonen in een huis van Tarotkaarten.

De tegenhangers van het licht hebben vele reizigers eeuwenlang gevangen gehouden in een incarnatie loopingsysteem. Dit hebben ze voor elkaar gekregen via genetische manipulatie van het oorspronkelijke DNA. Ze hebben door allerlei laboratorische experimenten het menselijke DNA met reptielen DNA weten te kruisen en via dit gemanipuleerde DNA een incarnatie loopingsysteem voor 168.000 jaren lang in stand gehouden. En in deze periode is er ook veel aan oorspronkelijke kennis geconfisqueerd, vervalst, vervormd, verbogen en verspreid. Hierdoor incarneerde de Ziel keer op keer in vergetelheid en was er van de oorspronkelijke Schepping van Terra niet veel meer over. Zij helpt ons momenteel met het upgraden van dit genetische gemanipuleerde DNA lichaam naar het oorspronkelijke DNA lichaam en dit doet zij in samenwerking met de Kosmos door de Schumann Resonantie af te stemmen op de huidige trillingen frequenties van tijd.

Er worden voordurend downloads, lichtcodes en geluidsfrequenties naar onze lichamen gestuurd opdat de codes van hybride en reptiele compartimenten uit het DNA worden gewist. Er wordt gebruik gemaakt van de waterachtige substantie in het lichaam die reageert op trillingen en frequenties. Er is nog weinig bekend over alchemie in een wereld vol modern holistisch genezers en dat is logisch, aangezien de alchemisten van de vijfde Terratijd pas van mei tot augustus 2020 werden geactiveerd door Terra zelf.

De moderne alchemist houdt zich bezig met het ontrafelen van complexe symbolische geschriften en gecodeerde zegels. Er wordt onderzoek verricht naar mystieke en magische genezingsvormen en alchemisten kraken de geheime, heilige of versleutelde codes daarvan. Hij of zij werkt inderdaad het liefst moederziel alleen omdat alchemisten uitzonderlijk hoog heldervoelend- wetend en horend zijn. De werkkamer is gevuld met boekwerken, stenen, potjes, flessen, kristallen, metalen, krabbels, tekeningen, klankinstrumenten, kruiden, tincturen, kleuren en schrijfmateriaal. Tijdens dit werk bevindt de Alchemist zich in diepe meditatie, channeling en stilte. Dit is om een zeer zuivere afstemming te kunnen maken met de energie die vrijkomt zodra de codes gekraakt zijn.

Door noeste arbeid, zelfonderzoek, ontleding, zuivering en onthechting realiseert de Alchemist eerst het goud in zichzelf, alvorens anderen daarin te willen en kunnen onderwijzen. Alle Alchemisten dragen een unieke maar vanzelfsprekende kracht die helend inwerkt op anderen, welk werk ze ook doen! Het ontleden en het kraken van de codes wordt gedaan in opdracht van de nieuwe Aarde, genaamd Terra. Vrijwel alles dat werd afgepakt, vervalst en misvormd door aanhangers van het gevallen licht zal worden hersteld door het werk van moderne alchemisten. Dit is om de nieuwe Mens te helpen met het leren zien en begrijpen van de gepiramiseerde, gemanipuleerde en illusionaire werelden waarin we incarneren.

Kompaswerk is een praktijk die uitsluitend werkt vanuit moderne alchemie. Met ons, geëvolueerde incarnatielichaam, horen we perfect te kunnen afstemmen op alles wat op dit moment aan downloads, upgrades, lichttrillingen en geluidsfrequenties worden uitgezonden. Maar helaas voelen deze upgrades soms aan alsof er voordurend op je ingebeukt wordt. De tot nu toe meest bekende ‘uitdagingen’ die in ons systeem kunnen voorkomen zijn energetische aanvallen, vervuiling, lekkages, gaten, deuken, scheefstand, aanhechtingen, implantaten, verouderde templates, valse informatie, foutieve zielsherinneringen. Ook kunnen we fibromyalgie, een falend immuunsysteem, angsten en depressies die uiteindelijk kunnen leiden tot totale burnout of verlangens naar zelfdoding bij deze ‘uitdagingen’ rekenen.

Wanneer er teveel beschadigd DNA in het lichaam aanwezig is, kan het hologram niet goed functioneren en als het Hologram niet goed functioneert, kan de ziel niet goed indalen en herbronnen. Dit zorgt ervoor dat de cellen van ons lichaam ‘stroperig’ worden waardoor we in de cyclische tijd blijven hangen. Gekenmerkt, of beter gezegd gebrandmerkt als ‘slachtoffer of narcist’ komen we niet vooruit met onze eigen leer- en groeistukken en zijn we voortdurend bezig met het doorwerken en opruimen van de eigen of andermans shit. Onze lichamen bestaan voor het grootste deel uit zachte cellen die een waterachtige stromende substantie (plasma) bevatten. Kompaswerk maakt gebruik van dit plasma die absoluut reageert op frequenties en trillingen.

Elke cel van het menselijk lichaam heeft een eigen trilling van tijd die werkt als een ontvanger en zender. Alchemistische Healing is een kortdurende sessie waarbij zowel het fysieke als het energetische systeem tegelijkertijd voorzien worden van een zeer breed spectrum aan harmonische frequenties en trillingen. Door bepaalde aanrakingen, bewegingen, klanken, metalen en kristallen op bepaalde plekken van het hoofd, de ruggenwervels en de benen vindt er een totale reset plaats. De stroperige plasmacellen worden geactiveerd, komen weer in beweging als waterachtige substantie en kunnen zich op een gezondere manier verspreiden en vermenigvuldigen.

Elke sessie is persoonlijk van aard en volledig afgestemd op de trillingen en frequenties die een persoon aan tijdlijnen met zich meedraagt. Moderne Alchemie beschikt niet over een trukendoosje met vaststaande technieken of methodieken. Moderne Alchemie vraagt om de meest zuivere, liefdevolle en subtiele afstemming (ons innerlijke dowsingsysteem) met energieën, frequenties en trillingen van het Licht.

En ondanks ietwat complex, zullen degenen die de huidige frequenties en trillingen vibreren, via synchroniciteit op deze website uitkomen en als vanzelfsprekend vanuit begrijpend weten – resoneren met de informatie die hier beschreven staat. Laat het mij maar weten als je vragen hebt, iets interessants hebt te vertellen of een sessie wil inboeken om te ervaren wat – Moderne Alchemie – voor jou kan betekenen. Stuur een mailtje naar info@kompaswerk.nl. Houd met een bezoekje aan de praktijk er rekening mee dat er op dit moment een wachtlijst is.

Neem even de tijd om de onderstaande video te kijken, gemaakt en geplaatst in september 2017 door een Artiest die ooit Prince heette, Prince is volgens de media gestorven in april 2016. Niet alles is zoals je ziet en we hebben nog een harde dobber te gaan, maar veel zal aan het daglicht gaan komen, we zijn allen één en klaar voor de grootste ontwaking ooit – ben je er klaar voor? Het zal een hobbelige rit worden voor velen.

In Lak’ech Van Heidy

-Copyright © KOMPASWERK - BTW-nr: NL 166116634B02 – IBAN: NL58RABO0304392189  -Disclaimer en Algemene Voorwaarden-