Laatste doodsstrijd

“een rijk leven is als
een verzameling mooie momenten”

16-11-2021 Voel je het? De staart van het ‘beest’ roert zo nu en dan nog door alles heen, in het voeren van diens laatste doodsstrijd. Het wakkert de in slaap gebrachte templates van het DNA aan. Vrijwel iedereen die over aan het gaan is naar het Aquariustijdperk is bezig met samenvoegen van de afgescheiden en verdeelde helften in de hersenen, opdat zij éénheid moge worden. Begrijpen jullie de ware betekenis van Eénheid?

De templates in het DNA die geen polariteit kennen en nooit in deze werelden zijn geweest worden geactiveerd en het is collectief merkbaar. Zachte, stromende, transparante, vloeiende energie, afgestemd op het zuivere hart en niet langer meer op het ‘conflict’, het zwarte en witte, het duister en licht dat al eeuwenlang voor gesplitte innerlijke delen zorgt. Grote ommezwaai gaande, metaforisch gezien, nog met het ene been in de polariteit en met het andere been in de nieuwe leegte staan, wijdbeens, die zo nu en dan innerlijke conflicterende energieën teweeg brengen.

Niet alleen collectief wordt er een doodsstrijd gevoerd door de tegenhangers van het licht, maar ook de gemanipuleerde templates in het DNA zijn een doodstrijd aan het voeren. Het innerlijke beest in vrijwel iedereen aanwezig, die voortdurend ‘aangewakkerd’ wordt, al zij het met korte en kleine momenten, die geen enkele nut meer dienen worden eruit geveegd.

Er is de mensheid zowel een lege als een beschilderde canvas aangeboden, aan eenieder van jullie, niemand uitgezonderd en het is opvallend om te zien hoeveel verwarring dat schept. Het voelt als een tweesprong met het ene been in het beschilderde canvas en het andere been in het lege canvas, een tweesprong van twee uiterste werelden – die nog het Vissentijdperk kenmerkt.

Er is een samenvoeging gaande van de afgescheiden, getraumatiseerde hersenhelften die uiteindelijk als één kwantumbrein zal gaan fungeren. Het Duister en Licht – de leer van de polariteit waar Terra in het Vissentijdperk voor heeft gekozen bestaat niet meer, maar de restanten zijn nog in de menselijke DNA lichamen aanwezig.

Moederplaneet Terra heeft gekozen voor een leeg canvas die haar werd aangeboden en is volop door het lege canvas aan het reizen, ontdekken, onderzoeken en we voelen dat ze steeds transparanter aan het worden is. Gekozen voor vrijheid van zijn, vrijheid van invulling, vrijheid van vorm, schepping en creatie en op dit punt staat de spirituele mensheid momenteel ook. Zoekende naar houvast want alles voelt zo anders aan en ik kan me nog herinneren dat toen twee jaar geleden, de zwart witte polariteit uit haar systemen werden gewist, ik het gevoel had dat ze was ‘verdwenen’. Haar energie en trillingen en communicatie veranderden en ik dacht werkelijk dat ik haar ‘kwijt was’.

Zij is een goede vriendin, een helper en mijn leven lang een houvast geweest en opeens veranderde alles. Misschien geldt dat voor jullie ook, dat je helpers en gidsen anders aanvoelen, de mensen om je heen waarmee jullie voorheen een spirituele connectie hadden anders gingen voelen.

Het Aquariustijdperk is volop in opstart, waarbij er een samensmelting plaatsvindt van het Liefdesbewustzijn van de Bron zelf, die geen woordelijke communicatie bevatten/nodig hebben. Van 10-8-2020 tot 20-8-2020 vond er een happening plaats waarbij er negentig multidimensionale poorten werden geopend die de weg naar het Liefdesbewustzijn zouden wijzen aan de mensheid.  

Vrijwel dagelijks wordt er een multidimensionale poort geactiveerd die gecodeerde particles van licht, zuivere trillingen en frequenties naar Terra en de mensheid zenden. Het collectieve trauma van een gesplitte mensheid, gecreëerd door de tegenhangers van het licht, wordt genezen en het is voelbaar. Het is zo mooi om te zien hoe het valse licht worden gewist uit jullie systemen.

Datgene wat velen van jullie nu innerlijk ervaren zijn restanten die naar boven komen, als zichtbare nevenschade van de machtsstructuren waar illusionaire angsten en conflicten werden gecreëerd. Er wordt om een collectieve bundeling van samenwerkende krachten gevraagd, hoewel de toenaderingen naar elkaar nog voorzichtig zijn vanwege een diep wantrouwen, omdat ieder van jullie ‘waarheidszoekers’ en daardoor meer authentieke sprekers zullen worden om anderen te inspireren mee te vloeien in de eenvoud van het spirituele mens op Terra te zijn.

Het lichtende voorbeeld voor de toekomstige kinderen die vanzelfsprekend dat lege canvas zijn, onbeschilderd, puur authentiek, stralend als sterren hun vonk zonder enige ego overbrengen – wat zou dat een fantastische wereld zijn om de kinderen het leven te leren, in plaats van te indoctrineren naar de eigen hand. Het gezonde heldere drinkwater te zijn en niet de modder waar troebel water uit geëxtraheerd moet worden.

De komende periode zal er veel aan het ‘licht’ gebracht worden, die ervoor zorgen dat de gepiramiseerde, daardoor gestapelde illusionaire werelden en systemen worden afgebroken, steen voor steen. Maar we zijn er nog niet

Ga jullie menselijke levens leiden in plaats van lijden, sta op en strijk de kleren glad en ga verder zonder één keer achterom te kijken. Jullie zijn geen slachtoffers van geïndoctrineerde systemen maar de bouwers van nieuwe beschavingen. Het ‘beest’ van de polariteit is stervend, dag beest, het ga je goed en tot nooit meer.