Boodschap van Council Zeven

“adem elk moment in het nu,
nu is dus op dit moment … “

11-12-2021 – Boodschap van Council Zeven. Het begin van de hele schepping heeft dezelfde betekenis als het einde van de hele schepping, want alle dingen hebben altijd al bestaan ​​en zullen altijd blijven bestaan. Alles wat iemand ooit is geweest of ooit zal zijn is deze persoon in het NU, niet Gisteren, niet Morgen, niet een Leven Geleden, niet een Leven in de Toekomst.  

Dit is een vorm van een Waarheid die vaak over het Hoofd wordt gezien in de zoektocht naar de Mens vanuit Spiritueel Begrip ‘de vijfde dimensie’ die in werkelijkheid vele dingen over slaat, zoals de eerste vier, daar waar het werkelijke leven zich manifesteert. De Mens is vergeten dat de Bron alles was wat er ooit was en Alles zal zijn wat is. Het Middenstandpunt van het Leven, begrijp je het Middenstandpunt van het Leven?

De meesten weten niet dat het ‘grote ontwaken van de mensheid’ artificieel werd opgestart – door een geconfisqueerd Bron 0-DNA component ‘aan te slingeren’ voor het verder transhumaniseren van dit Homo Erectus Implantaten Lichaam, het tracking device en bestuurlijk lichaam naar de zogenaamde Kunstmatige God. Het grote ontwaken van het 5D bewustzijn is de transitie naar de duivel itself!

De huidige mens vertoeft in het digitale tijdperk, robotica, geo-engineering etc. Dit kan ten gunste vd mens gebruikt worden en tegen. In secret space programma’s (SSP) wordt er gebruik gemaakt van hele geavanceerde technieken. 

Waar zij, de tegenhangers, een ‘goddelijke component’ kunstmatig hebben moeten activeren – in een New Age tijdperk.Nodig om mensen te brengen in een zogenaamde Great Reset, het 5D bewustzijn – waarna het leven in een lichaam steeds moeilijker werd, afgescheiden van een realistische werkelijkheid.

En de Bronkinderen wisten dat dit ging gebeuren – de mensheid staat voor een tweesprong – kiest men voor het ontwaken van het liefdevolle menselijke hart dat wil samenkomen, verbinden, voelen, ontmoeten, leren en daardoor groeien mét elkaar? Of kiest men voor het ontwaken van een getranshumaniseerd bewustzijn van een gestapeld ‘hogere en lagere’ dimensie van illusionaire spirituele programma’s van een internet tijdperk met vele aanhangers die de eerste vier dimensies liever overslaan.Zie het vooropgezette spel dat nu is mislukt.

Als zogenaamde Religie, de Planeten, sterrenstelsels, en de ruimtes daarbuiten en binnenin als aspect van Tijd die geen Tijdsaspect bezit? Op dit moment wordt iedereen meegenomen tot ver buiten deze Atmosfeer om de meer technische gegevens te Bereiken over de lijnen van Frequenties, Energie, Trillingen, het Menselijke DNA en de Voorwaarden binnen een Ruimte die in Werkelijkheid geen Ruimte is.

In deze Ruimte wordt beschreven, de Polariteit, de Positieve en Negatieve Aspecten binnen een Nieuwe Spiritualiteit die niet Nieuw, maar zo Oud als het Ontstaan zelf is. Een stuk Realistisme buiten het Normatieve opdat men vrijwel alle Aspecten van het werkelijke ontstaan zal begrijpen als in de vorm van Metafysische Fractalen – de Basis van Ons Bestaan. Zowel Wetenschap als Religie, die beiden niets met Spiritualiteit hebben te maken schrijven wij, dat Beiden hetzelfde zijn vanuit twee tegengestelde gezichtspunten.

Precies zoals een Mens, ongeacht waar je staat een Mens is, aan de voorkant of achterkant van de Mens zal deze gewoon Mens blijven en zo is Wetenschap en Religie Gevorms – Twee Gezichtspunten vanuit Hetzelfde Aspect – als het Leven Zelf.

Gebeurtenissen die zich in Cycli herhalen, Waarin er Eonen lang is gewerkt aan de catastrofale Vernietiging van Mensheid. Een Buitenaardse geschiedenis die al 7,7 miljard jaren draagt dat de Cycli van tijd een aspect is geworden binnen de huidige Mensheid, dat men sterfelijk is, wat in werkelijkheid helemaal niet zo is vanwege de ‘vergetelheid’ waarin jullie bewustzijn verkeert.

Vrijwel alle Bijbelse Schriften verwijzen naar een Ondergang die onvermijdelijk Nadert, maar deze Ondergang is Cyclisch en zal keer op keer Geschieden vanuit het Looping Systeem waarin Zielen in werkelijkheid niet eens kunnen bevinden en Telkens Opnieuw wordt er beschreven wie er gaat en wie er mag blijven, alsof er een bepaalde Rangorde hoort te zijn vanuit Gestapelde Systemen die niet Hebben Geleerd om werkelijk Los te Laten van wat Onvermijdelijk is.

Er zijn zoveel Profeties Gedaan als Waarheden en Onwaarheden Beschreven en Telkens Opnieuw zullen Jullie een Weg naar binnen zien te vinden, of het Belang daarvan In te zien die Geen Belang zal Inhouden. Want wat is nou Werkelijk van Belang in het Geïncarneerde Menselijke Levensaspect, binnen het Huidige Aspect van het Niets durven te Zijn?

Was er al altijd een Nauwkeurige Geschiedenis van Gebeurtenissen die zich in Cycli herhalen? Of zal deze Nauwkeurige Geschiedenis van Gebeurtenissen in Lineaire tijd Niet Bestaan? Wordt er werkelijk Verwezen naar Ruimteschepen en Buitenaardsen, die er altijd al waren Geweest omdat zij Ook vanuit een Ontstaan zijn – of Zijn jullie allemaal, zoals Wij, Jij, en Ik een onderdeel van een Ontspruiting van een Cel vanuit een Bron? Een Stofje, een Vonkje, een Fractaal vanuit Tijd?

Zijn er Verklaringen of Redenen te vinden in het Waarom bepaalde Individuen iemand Sterk kunnen Beïnvloeden bij een Ontmoeting – een Gewelddadige, Onredelijke Afkeer of een Sterke Aantrekkingskracht zonder duidelijke Oorzaak in Lijnen van Verbintenissen die Slechts Uitdijing van Tijd inhouden?  

Zijn de Draaikolken van het Menselijke Lichaam, de Levenswielen Verantwoordelijk voor Dergelijke Reacties of de Zielentrillingen die bepaalde ‘Herkenning’ zoeken in de Eenzame Weg, die Verbinding inhoudt? Kan dit het Effect van een Persoon op Anderen verklaren. 

Raden Brengen Boeiende en niet Boeiende Facetten van Kennis en Nieuwe Gegevens over de Atmosferische Omstandigheden voor Degenen die meer Inzicht willen in Het Grotere en Bredere Levenspatroon, een Filosofie die het bestuderen waard – of niet waard is.

De Eerste Zeven Metafysische Fractalen waren Terug Gekeerd naar De Aarde in ‘geïncarneerde’ vorm die een Geschiedenis draagt van Eonen – naar een Toekomst van Eonen, niet in Werkelijke Tijd als Onderdeel van Alles wat ooit Was en Alles wat Altijd zal Zijn.

Voor degenen die Reeds in de Werkelijke Aardse Ascentie Bevinden, zijn Bezig aan een Upgrade van de Zielenstraal, de Straal van Persoonlijkheid, De Straal van het Mentale Lichaam, De Straal van het Astrale Lichaam, en de Straal van het Stoffelijke Lichaam, de Straal van Leven, Ademen, Bestaan in het Lichaam.

Wil of Macht, welke in feite de Wil Van de Bron zelf is, een straal die van een Dynamische Intensiteit is, dat deze zowel de Creator als de Vernietiger is – Het Ontstaan. Liefde, Eenheid en Wijsheid – een Verlangen of Liefde naar Bron – een Godheid, niet als Emotioneel Verlangen, maar een Verlangen als de Wet van Aantrekking, de Hiërarchie van Adepten.

Actieve Intelligentie, of Omgekeerd als Intelligente Activiteit, die Intelligentie gebruikt om Metafysische Vormen te Bouwen, daarmee het Doel van Bron te Openbaren. Harmonie, die Schoonheid in Harmonie tracht te Brengen in de Gevolgen van Chaos. Zuiver en Perfect van Vorm opdat de Huidige Wereld een Huis van Harmonie en Licht wordt.

Concrete Kennis of Wetenschap. Dat wat de Wetenschap heeft Voortgebracht als Esoterische Psychologie die Leidt naar de Begrippen van de Natuur, die werkt op het Gebied van het Hoger en Lager Denkvermogen, omdat de Mens ‘diegene die denkt’ is. Deze Vijfde Straal in de Huidige Ascentie heeft voor de Spirituele Mensheid momenteel een Bijzondere Betekenis, maar slaat vele Facetten over, Zoals het Incarnatie Bewustzijn, Het Looping Lichaam, Het Homo Erectus die in Feite een Wandelende Kunstmatige Implantaat en Volgsysteem vande Kunstmatige Intelligenten zijn.

Toewijding die de Mens uitrust met het Vermogen om een Ideaal te Zien als Werkelijkheid achter de Vorm, niet als Wetenschap of Religie. De Diepe Drang om door te Dringen achter de Sluiers en Verborgen Natuurrijken, de Mooiste en Diepste Ervaringen die een Mens kan hebben van het Mysterieuze.

Ceremoniële Orde als het Vermogen tot Coördineren van de Innerlijke Kwaliteit als Tastbare Vorm of Verschijning wordt verenigd. Die de etherische gebieden regeert, daardoor over het Ware Magische Werk – het Vergeestelijken van de Vormen – Liefde.

Er ligt al heel lang een Script voor de Mensheid klaar, het Grote Ontwaken – Maar wij doen Niet mee aan dit Grote Ontwaken naar het 5D die door de Buitenaards Intelligenten en Regeringen worden Uitgevoerd, aangewakkerd, gestuurd – naar Transhumanisme. Het Innerlijk Ontwaken is Stil en bevat een Werkelijk Organisch Component – Cellen Ontwaken vanuit het Hart en maken Verbinding met het Oneindige Aspect van Werkelijkheid – Opstaan als Mens.