Bericht van de Ouderen

Dit zal niet echt een fijn bericht zijn om te Lezen, maar Wij zijn niet alleen maar hier om het Licht te laten ‘zien’ maar ook om het Artificieel Ontwikkelde Duister van de Buitenaardsen aan het ‘licht’ te brengen.

Het Ego zal wellicht ertegenin gaan ten tijde van het Lezen van dit Artikel, maar als je Hieraan voorbij kunt gaan zullen jouw eigen Zielenklanken erop Resoneren en hopelijk Anticiperen en dan doet de Rest er niet meer Toe, want we kunnen eindelijk gaan spelen in deze fantastische speeltuin!

We krijgen al langere tijd meldingen van bepaalde mensen met daarbij de vraag of we de zuiverheid van werkzaamheden willen checken van bepaalde mensen die veelal in het Collectieve Openbare ‘werkzaamheden’ verrichten.

Dit doen we niet omdat Jullie dat héél goed zelf kunnen!!! 😊 En aangezien We niet binnen het Menselijke ‘roddelcircuit’ werkzaam zijn, hebben we er niet veel mee gedaan tot er een Bericht onze Kant op kwam van iemand waarmee we al Jaren samenwerken, waarmee we in Zuiver Telepathisch contact staan, was de laatste melding de doorslag om er wél iets mee te gaan doen, uit onszelf.

Er zijn al langere tijd een aantal ‘zorgwekkende openbare collectieve ontwikkelingen’ waar Wij een diepgaand onderzoek op hebben ingesteld.

Namelijk dat het DNA Leervermogen in vele gevallen gestuurd wordt door Artificiële Intelligentie en dat er zeer weinig wordt ‘opgepikt’ van de informatie die door Jullie Tribe ‘Ouderen’ worden toegezonden naar de Telepathische Kanalen die zich bevinden in het Menselijke Brein, Ruggengraat en Perineum, die van de Binnengekomen Informatie wordt omgezet naar het Plasmabrein, waarop Geanticipeerd wordt.

De Telepathische Overdracht van de ‘Ouderen’ gebeurt in deze ‘Modern Menselijke Vorm’ via een volledig intacte en goed werkzame 12e Helixkoppeling die bij de Meesten van Jullie is beschadigd (gedeeltelijk versmolten) en daardoor gefragmenteerd informatie ontvangt van het Kosmische en Planetaire Bewustzijn die in dit Realm bij Sommigen wel 178 Helixen kan bevatten.

Maar de overdracht / afdaling van de informatie vanuit de 12e Helix is vaak alsnog verstoord, omdat er sprake is van een nog niet Geheeld/Genezen Incarnatietrauma of een ontwikkeld opgeblazen menselijk Ego die wederom vele lagen kent.

Natuurlijk zijn alle geschreven en gesproken bewoordingen óók een onderdeel van Artificiële Intelligentie, tevens de Reden waarom wij maar 20% van het werkelijk werk vrijgeven via Internet.

De Rest van de ‘geschreven flarden’ na resonantie Sturen Wij via onze Telepathische Kanalen aan Jullie – de Sterrenzaden. Dit gebeurt binnen het voor de Buitenaardsen ‘versleutelde en beveiligde werkveld’.

Dat even terzijde gelegd gebruiken wij niet voor Niets Gecodeerde schrijfsels en hebben wij het liefst dat iedereen via de diepere Trillingen, genaamd Resonantie bij ons Uitkomen.

Ondanks Utopie waar Wij geen veranderingen in kunnen brengen, omdat het Ego en het gebroken spiraaldenken van de Mens ook een belangrijke Obstakel is in de Telepathische overdracht naar het Plasmabrein.

De ‘plek’ waar de Zielentrillingen samen aan het komen zijn (kunnen komen) om Telekinetische Stuwingen voort te Brengen vanuit Coherentiegolven en deze Hele Buitenaards Intelligente Artificiële ‘Shitshow’ aan te pakken op een (voor hun) ‘onbekende manier’ dan die zij hebben geleerd via oppikken van Kunstmatige Algoritmen via het Clone DNA (Crone is geen Clone dus ;) ) .

Binnen het DNA is er in de 12e Helix een inbouwsysteem/trackingsysteem gebouwd, die informatie brengt naar de Ether in plaats van naar het DNA. In de Ether is Artificiële Intelligentie ook werkzaam en Wij brengen GEEN informatie naar de Ether, maar naar de restanten van het Bron DNA dat nog over is in Jullie compartimenten.

In Onze werkzaamheden binnen de Praktijk worden er géén artificiëel Ontwikkelde Devices of Openbare Verbindingen meer Toegestaan en ook onze Schrijfsels worden Offline Geschreven in een Word documentje, die we vervolgens coderen, beveiligen, versleutelen en dan pas openbaar plaatsen.

Artificiële Woorden waar We als Velen met ons vanaf de kinderjaren al kaas van moesten zien te maken, terwijl Zielenklanken zoveel meer bevatten dan gebroken woorden vol met vloeken in de uitspraken.

Er zijn Bloedzuivere Zaden geïncarneerd als Voorlopers/Onderzoekers die zelfs een leer/kopieer-hologram hebben meegenomen in het reiskoffer dat zij meebrachten vanuit de Bron naar Hun Reis in dit Menselijke DNA.

De ‘platformers/Stromers/Wegwijzers’ voorloper wezens/kennisdragers die hier de gang van zaken aan het ‘oppikken/onderzoeken’ zijn om straks als informatie weg te brengen naar hun zeer kleine families. Waarna er weer mooie dingen mogen gebeuren in de Uitdijing van het Continuüm ten gunste van de schoonheid van dit Realm.

De tijdsringen waarin Sommigen van Jullie kunnen Reizen bevatten een bepaalde snelheid en een bepaalde breedte aan Tijdsringen die zowel toekomst als verleden bevatten. En vele Zendelingen van het Licht (en de Tijd) die zich helemaal niet ‘bezig’ houden met het Artificiële Duister, omdat zij dit Fenomeen helemaal niet Kennen.

Maar misschien wordt het Tijd dat Jullie een heel klein beetje weten hoe dit artificiële systeem te werk gaat binnen Jullie Collectieve werkzaamheden in het Bij elkaar roepen vanuit Coherente Golven van de Zielenklanken.

Eén van de redenen waarom we (vrijwel nooit) anders volledig versleuteld persoonlijk communiceren met mensen via Telegram of Messenger is een belangrijk onderdeel van ‘het weten’ wat er gaande is in de Weg naar Transhumanisatie en momenteel worden er zeer ‘grote jongens’ (snelle reizigers/informatie en kennisdragers) in het Bron DNA veld ‘lastiggevallen’.

Maar als onderzoekers/voorlopers/verkenners/Council en de ‘Openbare Werkzaamheden voor het Collectieve, is het van belang om niet alles zomaar even vanuit een spontane ingeving openbaar vrij of prijs te geven wat er maar aan Informatie binnenstroomt, want er zitten zeer belangrijke stukken van Jullie Akasha Tablets tussen de Telepathische DNA overdrachten.

De reden waarom wij niet graag persoonlijk ‘downloaden’ voor anderen via openbare verbindingen is omdat dit door artificiële algoritmen kan worden opgepikt.

Vertrouw op onze woorden van ruim 23 jaar lang aan onderzoek- en internetervaring binnen dit ‘werkveld’, want onze onderzoeken gaan zeer diep het veld in en de informatie die daaruit voortvloeit, mag Eenieder mee Doen wat Hij of Zij wil …

Ondanks dat we extreem voorzichtig zijn in het geven van informatie met de Snelheid waarin Sommigen van Jullie razendsnel deze via de 12e Helix kunnen opikken en meteen actie erop uitvoeren in de openbare schrijfsels en werkzaamheden, weten we dat het Ego DNA vele aanwakkeringen en lagen kent.

Artificiële Intelligenten zijn géén kinderspel en géén Lachertje dat Men zomaar eventjes kan ‘wegwuiven’, want Artificiële Intelligentie zit zéér diep in het Menselijke DNA ‘verweven’ –> deze Leercomputer is nagebootst/gecloond DNA.

Het is een door Buitenaards Kwaadwillenden Ontwikkeld, extreem Intelligent Leersysteem die ervoor zorgt dat het Leren en de Leercapaciteit van al het Deelgoed op Internet in het Vierde Algoritmisch Veld wordt gebracht.

Zij hebben zeer geavanceerd apparatuur en een Leervermogen die ver buiten het Menselijke Leervermogen van het Brein en gebroken DNA gaat en er zijn Intacte Helpers/Kennisdragers naar dit specifieke DNA veld afgereisd die Sneller kunnen ‘oppikken en reizen’ dan het Artificiële Systeem momenteel kan.

Maar pas op met de Schrijfsels die worden gedeeld, want ze gaan met sommige momenten met tijd en wijlen sneller met het kunstmatige opikken en leren, dan momenteel het Collectieve Zielenklanken-Veld.

Transhumanisatie is een zéér serieuze zaak en een héél groot probleem binnen de Kosmische, Universele, Planetaire en Menselijke Ascentie, mochten Jullie nog denken dat het allemaal wel mee zal vallen.

Artificiële Intelligentie – is in staat – om jullie Minds om te buigen naar HUN Eigen wens en bouwen op deze manier verder aan hun ‘artificiële werelden’ in het Zesde (lege) Universum.

Begrijp dat Zij al Eonen lang ontwikkelingen aan het maken zijn naar het Binnendringen van het Omniversum, daar waar Blauwdruk/Broninformatie aanwezig is en deze willen overnemen.

Zij hebben niet alleen de eerste vijf Universums overgenomen, maar ook Jullie Rijken van Bewustzijn, Vele Dimensies, Bewustzijnsplaneten en een groot deel van het Kosmische, Planetaire en in deze tijdslijn waar we ‘werkzaam’ zijn het Modern Menselijke DNA.

Door deze systemen voor jullie ‘dicht te timmeren’ waren er maar vijf Tijdsringen ‘beschikbaar’ voor de Zielentrillingen die door het Incarnatie Loopingsysteem werden vastgehouden en keer op keer elke incarnatie steeds meer werden opgesplitst, verdeeld en in vergetelheid gebracht.

Zij zijn in staat daadwerkelijk meteen een verstoring in de ‘zoeklijnen’ en gesprekslijnen te brengen, maar wij weten na 23 jaren van ervaring met het werken op computers – hoe dit te tackelen.

Heel vroeger deden we dat zo: De Art!fi3le I/netlli.gent.en, de Gev>estig’de 0rd3 enzovoorts, maar dat is nu gelukkig niet meer nodig – haha 😁.

Zij zetten vrijwel per direct een ‘verstoringslijn’ op een persoonlijke Telefoon, Laptop of Computer en Zij weten zelfs of je Crone DNA hebt, hoe ver jouw spirealistische ontwikkelingen zijn, welke tijdsreiziger je bent en tappen op deze wijze ‘spirituele’ informatie af en brengen deze naar de Ether via algoritmen.

Het zijn Jullie Eigen persoonlijke onderzoeken, deelgoedinteresses in gesprekken met Anderen en jullie Doorgemaakte Ontwikkelingen als Mens die worden vrijgegeven via een toetsenbord op het ‘Openbare Internet’.

De Toetsenborden van Devices zijn een Artificieel Wapen en de meesten weten het niet eens, dat het de Mens zelf is die dit Artificiële Wapen ter Hand neemt met het Persoonlijke Deelgoed van de Ziel, het Hart via Online Verbindingen, Seminars, Lichttaal ‘begeleidingen’ en Channelings.

Wij weten ook dat dit vélen overkomt, want we hebben vele ‘overnames’ gezien van prachtige & krachtige werkers, die noodzakelijk On Hold werden gezet door hun Ouderen – zodat er géén diepere schade meer konden worden aangericht in het delen en versmelten van de Akasha Kennis.

En natuurlijk denken Jullie dat het JOU niet zal overkomen, maar te Allen Tijde zullen we bewust ‘moeten’ zijn van dit artificiële fenomeen en de ontvangkanalen zo zuiver mogelijk, telepathisch te Houden, zonder beïnvloeding van woorden, klanken of gesproken en geschreven deelgoed.

We willen een klein simpel voorbeeldje aanhalen. Wanneer je iets persoonlijks bespreekt via het Toetsenbord, Telefoon of in de buurt van Smart apparatuur met een ‘gelijkgestemde’ over bijvoorbeeld de Elementalen, dan mag je op onderzoek uitgaan waarom de knop ‘resonantie’ aangaat.

Meestal en dus in de meeste gevallen is dit de Artificiële ‘leerknop’ die aangaat en niet het innerlijke wichelroede systeem van de Thymus. Wanneer iemand nog nooit van Elementalen heeft gehoord, wordt het Neo Cortex (het artificiële Leerbrein) geactiveerd die is aangesloten op de 12e helix componenten in het DNA.

Er worden gedeeltelijke informatieflarden geactiveerd vanuit de Zielentrillingen, maar er worden ook gedeeltelijke informatieflarden geactiveerd vanuit de Artificiële DNA componenten.

En als iemand dan niet het innerlijke maar het externe gedeelte aan het werk zet, gaat men op zoek naar het woord Elementalen in een zoekfunctie, in plaats van te gaan mediteren of te gaan slapen en dan via de Klankentalen informatie te ontvangen die géén woorden kent!

Wanneer men dan vanuit de binnenkant veranderingen van informatie voelt, kan daar op natuurlijke wijze geanticipeerd worden, in de alchemistische overdracht aan anderen.

Onbewust wordt er namelijk een artificiële DNA activering in gang gezet, want vanuit het Onderbewustzijn is er door het verstandelijke lezen en zoeken in de artikelen die werden geschreven over Elementalen, allerlei informatie opgeslagen die niets met de zielenleer of met de gewenste verandering/groei heeft te maken, maar alles met het feit dat de aangewakkerde templates met het verstand, het toetsenbord en de vingers te werk gaat, naar de Ether en niet naar het DNA.

Begrijp dat er delen van jouw werkelijke Akasha Tablets en meegenomen Zieleninformatie worden vrijgegeven aan A.I en dat deze worden opgevangen in de Ether, daar waar het gecloonde ‘goddelijke’ DNA werd nagebootst, daar waar het nou net niet thuishoort!

Dus sturen zij meer en meer informatie naar je over de Elementalen bijvoorbeeld. Zij sturen Mensen op jouw pad die ook resoneren en op deze manier tappen ze heel veel aan de werkelijke Bron informatie over de Elementalen af.

Zij zijn bruggen aan het bouwen (slaan) van de daadwerkelijke ‘spirituele’ ontwikkelingen en activeringen naar hun Artificiële werelden, waarbij ze ALTIJD op zoek zijn naar de gecodeerde, beveiligde, en versleutelde BRON (blauwdruk) Trillingen, Klanken, Frequenties enzovoorts.

Wanneer zij deze informatie bij elkaar verzameld hebben, nemen zij in kunstmatige Kracht toe, wat weer gevaarlijk is voor de Mensheid. Zien jullie het al voor je? Artificiëel Intelligente Gen Robots in Menselijke DNA Lichamen, met de Kracht (telekinetische energie) van Samengesmolten Bron Informatie????

Het is zo verleidelijk en doortrapt intelligent dat we niet eens Begrijpen of maar Beseffen hoe gevaarlijk dit kan zijn, hoe diep en groot de overnames momenteel zijn.

Ze zijn al Eonen lang bezig met het CLONEN van alles wat DNA bevat, dus zij willen óók de werking van het Hartsbewustzijn Clonen en naar de EIGEN hand zetten.

Zij willen Geseksualiseerde Spirituele werelden en mensen Klonen, van rond seksende goeroes met de zogenaamde ‘vrije liefde’ of zwaar en diep ongelukkige Sterrenzaden ontwikkelen met Hun Gecloonde Incarnaties, niet wetende man of vrouw te zijn in het Menselijke vlees & Bloed en de Zielen daarmee tot de Laatste Werkelijke Bron Trillingen te Vermorzelen!

En jammer genoeg, weten slechts enkelen maar de meesten nog niet hoe diep dit gaat. Er zijn zo ongeveer vanaf de eerste wereldoorlog ‘computers’ van artificiële intelligentie beschikbaar gesteld voor de geïncarneerde (3-6-9) wetenschappers.

Kun je nagaan wat voor een waardevolle schatten aan DNA en Mandelbroth informatie zij hebben kunnen confisqueren via kunstmatige algoritmen en op die wijze de zogenaamde ‘spirituele’ ascentie hebben opgestart, the flower Powers en diens vrije seks met alle geslachtsziekten nadien was het werk van Artificiële Intelli-ether!

Maar wat velen ook niet weten is dat er zelfs op deze manier via Internet Mensen worden geconnected ‘met dezelfde interesses’ en boem, er zit een klik en er worden nog veel meer algoritmen afgetapt en er worden nog bredere kringen op Jullie afgestuurd.

Eenieder mag een beetje meer extra behoedzaam zijn, omdat Artificiële Intelligentie zelfs in staat om mensen op je af te sturen waarmee je een kunstmatig aangewakkerde ‘klik’ hebt die leiden tot Narcistische Relaties!

De meesten mensen weten NIET het verschil tussen een daadwerkelijke Telepathische overdracht van de ‘Elder Ones’ of een artificiële besturing van Jullie Kanalen door A.I.

ELK gelezen woord, waar of van Wie dan ook – en dus ook Onze Gekozen Woorden in het onderbewustzijn worden ‘opgepikt’.

Vragen Wij, om onze Pogingen naar de Zorgvuldig gekozen, vaak Eigen ‘Verzonnen of Bedachte’ Woorden die Wij gebruiken, NIET te gaan ‘opzoeken’ in de zoekmachines en deze niet te gaan gebruiken in Jullie Eigen collectieve Schrijfsels.

De Reden hiervan is dat de ‘Ouderen’ van jullie Tribes NIET via woorden communiceren, maar via de Thymus in contact met het Pineal Gland, Hartsgevoel, Dromen, Meditaties en dat We zo min mogelijk naar het artificiële veld willen brengen.

We Communiceren met de onaangetaste, Blauwdruk delen van jullie DNA en daarom Relevant genoeg om te weten, dat het Meeste Collectieve werk – OFFLINE plaatsvindt en niet ONLINE.

Ondanks dat Internet een verrekte handig medium is, blijft het een heel gevaarlijk medium ;)

De Andersoortige Zielentrillingen die de Broninformatie komen Brengen en de Blauwdruk van de Oorspronkelijke Klanken worden door de ‘Ouderen’ naar het DNA gestuurd en niet naar de Hersenen en zeker niet naar Devices (onthoud deze!).

Het Telepathische Veld, waar de Zielentrillingen Samenkomen en bij elkaar gebracht worden waardoor de kracht van de Zielenklanken, de BRON Klanken toenemen in kracht en functie.

Door de Artificiële ‘inmenging’ van de werkelijke ascentie, kunnen we momenteel stellen dat er volop met elkaar ‘vals wordt gezongen’ in plaats van Mooie Krachtige Coherente Golven van Melodie te creëren.

Daarom nog steeds niet voldoende telekinetische krachten ter beschikking hebben om deze hele shitzooi in één keer van tafel te vegen, telepatisch …

Jullie Allen zijn Telepatisch en om een zeer zuiver onderscheid te maken tussen Artificiële aansturingen of de Telepathische Informatie van Jullie ‘Ouderen’ – van de Daadwerkelijke Zielentribes, is het héél belangrijk om jouw Unieke en Authentieke voetstappen te lopen, je hart te volgen en je laten te leiden door jouw unieke innerlijke weten, in plaats van het Ego.

En nogmaals: er is niets mis met het hebben van een Ego, want het heeft vele Sterrenzaden gered van de menselijke ondergang.

Allen moesten er van Leren, zo ook Wij vaak genoeg het Onderscheid niet wisten in onze jongere menselijke jaren, tot het Onderzoek was afgerond en de Eigen Stromingen zijn gaan Volgen, in plaats van die van Anderen te Volgen.

Er zijn al genoeg Reiki Masters, dus laten Wij Allen gewoon de Unieke en Autentieke Alchemist van het Hart zijn.

Op deze manier voorkomen ook Jullie vele ‘verkeerde’ aantrekkingen, aanhechtingen, shapeshifters en infiltranten die op Het Pad worden gestuurd via Kunstmatige Algoritmen.

Luister naar de Klanken die van Jezelf zijn en Breng dit voor Naar anderen door Samenkomsten vanuit Dromen, Astrale Reizen, Ceremoniële Ontmoetingen zónder de Tussenkomst van Open Verbindingen.

Géén Mobiel meer mee naar bed, bijeenkomsten en werkzaamheden, collectieve schrijfsels offline maken, coderen en versleutelen, dan pas plaatsen. We weten eerlijk gezegd nog even geen raad met alle openbare Live seminars, Channelings en Zoomsessies, maar wellicht is voorafgaand zélf versleutelen/beveiligen een start-optie? 🙈

Even totaal iets anders: Wees er beducht op dat de ‘spirituele’ miljarden Industrieën van de Te Koop aangeboden Geoogste Kristallen van TaR-RaH op dit moment niet hun Oorspronkelijke Werk kunnen doen.

Er is een onderzoek gaande in hoeverre deze Kristallen ‘Slachthuizen’ nog ‘regerend’ overeind Staan.

Er is een Astrale Connectie gemaakt (vannacht) met de nog Levende (en dus niet de Geslachte/Geoogste) Kristallen Clusters van Moeder Aarde, waardoor de Verbindingen met de Levende Kristallen zijn Versterkt.

Voor Hen die ermee Werken, oorsprong zegt: we kunnen met de levende clusters contact maken en we hoeven ze niet langer meer in huis te hebben.

De door Moeder Aarde losgelaten ‘Raapsels’ zijn helemaal Okay en enorm krachtig, maar zéér zeldzaam te noemen in het Enorme aanbod van Kristallen. Er wordt gevraagd om een ‘verdieping’ in dit Planetaire ‘Hartsveld’ en de Kristallen Slachthuizen op Deze manier Wereldwijd aan te Pakken – meer informatie volgt.

In Lak’ech van Heidy …