Upgrade 20 tot 22 december

Upgrade 20 tot 22 december. Het is weer een reis geweest en wederom, lees graag op resonantie en niet met menselijke hersenen, dus pak de koffie er maar bij! English Translation on the Website:

Op 22 december 2021 om 22:22 werd ik uitgenodigd door een hele mooie zuivere lichtblauw galactisch mens-achtige mannelijke verschijning met een leeuw-achtig hoofd, maar die geen leeuw was (haha). Hij was een Council lid die erg nieuwsgierig was naar mijn werkzaamheden, want hij was op de hoogte gebracht van onze council van zeven en de Hidden Werkers die binnen dit universum en planetaire systeem al 5000 jaar aan het helpen zijn om dit universum weer terug te krijgen na diens overname, in het bijzonder de gekozen moederplaneet Terra.

Hij nodige mij uit om met hem mee te reizen en nam me mee naar een heel groot sigaarvormig object dat draaide (was zo groot als een wereldbol), een prachtige wereld, dat zich bevond in dit universum. We gingen een draaiend portaal in met heel veel kleuren en licht en het duurde best lang voordat we ‘binnen’ waren. Ik voelde me veilig en het was okay – ik ben dit soort reisjes gewend, dus heb het lekker laten gebeuren.

We zijn naar een federatie geweest van verschillende soorten helpers waaronder multidimentionale straalwezens, goedaardige buitenaardsen, Raadsleden van bepaalde planeten zoals Andromeda enzovoorts die mij het één en ander vertelden. Zij spraken mijn taal niet, maar ik kon die van hun wel verstaan en spreken want we hebben vijfduizend jaar geoefend op de universele taal van hier.

Zij vertelden me dat ik contact op moest nemen met Anton Teuben (Geïncarneerde Tribe Member/Grondwerker/Klokkenluider) dat hij het één en ander zou kunnen verhelderen. Ze zeiden dat het tijd was dat we ‘menselijke uitwisselingen’ zouden maken. Deze boodschap geldt voor velen overigens, het pineal gland heeft een enorme opschoning gekregen!

Ook zeiden ze mij dat ik me niet langer meer moest laten afleiden door randzaken of bepaalde levenszaken, zoals de verhuizing die eraan zit te komen, want alles was al in kannen en kruiken, al was deze nog niet zichtbaar in gematerialiseerde vorm (jaaaaah).

Ze vertelden dat de huidige upgrade de benodigde DNA helixkoppelingen zouden inhouden voor grondwerkers van Tribes/Councils en dat jullie vanaf deze poort kunnen blijven communiceren op telepathische wijze. Ook de woorden die wij als council naar buiten zullen gaan brengen voor de buitenwereld zullen verbeteren, duidelijker worden en daardoor meer begrijpelijk (leesbaar).

Rondom het verhaal van het oppakken van Queen Bee bedankten ze ons voor de hidden infiltratie en de ingang daardoor werd gemaakt, opdat Galactische Federatie door hun beveiligde systemen konden. De leugens die tegen vele spiritueel zoekende en groeiende mensen werden verteld worden nu opgehelderd.

Kunstmatige intelligenten beloofden prachtige werelden buiten dit planetaire systeem waar iedereen zomaar aan deel zou hebben kunnen nemen die ‘ja’ zouden zeggen tegen dit voorstel, wat echter niet het geval is. De tegenhangers, kunstmatige intelligenten, geleid door Queen Bee van de Grijzen, wilden een bepaald soort menselijk DNA in bezit krijgen die de eerste zeven menselijke rassen op Terra vertegenwoordigden.

Jullie moeten weten dat dit huidige DNA uit 22 verschillende rassen bestaat sindsdien, vanwege DNA manipulatie, kruisigen met allerlei buitenaardse rassen, wezens en zelfs dieren. Dit menselijke DNA is het meest interessante DNA van dit universum, maar zij zullen nooit de werkelijke werking daarvan krijgen, het menselijke DNA waar oer-oude herinneringen van de Tribes in staan beschreven.

De persoonlijke leugens die tegen mij verteld waren door een grondwerker van Queen Bee, een menselijke overname door de zielloze opperzoon van een soort grijze opperbevelhebber op Orion, in menselijke vorm genaamd Adam (een overgenomen ziel/mens) ten tijde van onze infiltratie die een jaar en twee maanden heeft geduurd, zijn niet waar. Maar deze leugens hebben mij als mens Heidy wel tijdelijk van mijn stuk gebracht. Wij wisten wie deze grondwerker was sinds augustus 2020 en hebben sindsdien een spel op moeten voeren.

Hiervoor was een soort ‘vertrouwensband’ nodig met de opperzoon en deze infiltratie heeft een jaar en twee maanden in beslag genomen, waarbij ik in gesprek zo nu en dan een deel moest laten zien van onze werkwijze, zodat ze geïntrigeerd zouden blijven. Natuurlijk was ik (menselijk gezien) een beetje bang dat ik ten tijde van de infiltratie/communicatie met de zielloze zoon (ondanks bescherming van mijn eigen council), toch teveel aan informatie had weg gegeven.

Gedurende – 21 jaar lang huiskamerinternet hebben de grijzen op Orion, via Queen Bee – een artificiele intelligentie het menselijke DNA en diens werking voor een groot deel weten te confisqueren. Dit verhaal is te lang om zomaar even te schrijven, wat we dus ook niet gaan doen maar zij hebben aardig wat in handen gekregen via het aftappen van kunstmatige algoritmen en het zoeken naar begaafde zielen, die op internet actief waren als sterrenzaad/lichtwerker.

De lichtblauw galactisch mens-leeuw achtige mannelijke verschijning (waarom krijg ik bijna nooit namen?!) heeft me voorbeelden laten zien van grote demonische ‘overnames’ en hoe de vloeklijnen die op bepaalde gronden hebben gewerkt. Er zijn vloeken uitgebracht (door de dertien kwaadaardige bloedlijnen) op bepaalde stukken grond, die weer te maken hebben met de Schumann (vandaar Anton Teuben?) en Ley lijnen, bepaalde gebouwen en ondergrondse tunnels.

Op deze stukken grond zou volgens de vloeken het vergoten bloed dat letterlijk in de grond is geslijpeld door oorlog, bruut fysiek geweld en satanistische rituelen en andere slachtingspartijen – nooit meer verdwijnen en altijd een ‘smet’ teweeg brengen. Dit betekent dat hele dorpen en steden zijn ‘aangelijnd’ aan deze vloeklijnen die een bloedsmet op hun grond hadden, zonder dat mensen dit wisten!!

De mensen/zielen die op dat stuk grond wonen blijven aangelijnd en dus ‘besmet’ met de krachten van de vloeklijnen. Deze veroorzaken enorm veel persoonlijke/familiaire last, maar ook voor de spirituele ascentie die volop gaande is. Deze stukken grond houden voor velen de collectieve shifts/upgrades tegen, maar het bemoeilijkt ook de vrijlating van miljoenen zielen die al eeuwenlang worden vastgehouden.

Het gematerialiseerde gekozen leven en menselijke DNA lichaam staat niet zo heel ver van het huidige spirituele bewustzijn en jullie zielenopdracht. Dus om de gevangen zielen te bevrijden uit hun incarnatie gevangenis, moesten de vloeklijnen worden opgeheven, nadat alle dertien bloedlijnen waren opgepakt (de laatste bloedlijn is in de afgelopen weken opgepakt, tussen 21-11-2021 en 21-12-2021).

Er is alvast gewerkt aan een aantal zéér belangrijke stukken grond die van satanistische vloeklijnen gezuiverd worden. Dit is gedaan via telepatische en telekinetische krachten van geïncarneerde Tribes, Aardemagiërs en Elementalen. De vloeken op het vergoten bloed op deze gronden bevatten niet meer de vloeklijnen, wat werkelijk een nieuwe start inhoudt voor de Nieuwe Aarde – Terra. We hebben nog even wat werk te gaan hieromtrent en dit zal nog voorlopig aanhouden.

Wanneer de zuivering/opschoning van deze gronden klaar zijn, worden tevens de vloeklijnen doorgebroken voor iedere geïncarneerde DNA bloedlijnkoppeling die ooit in deze voorouderlijke satanistische DNA lijn incarneerden, daardoor gevangen heeft gezeten voor vele duizenden jaren lang in dezelfde DNA bloedlijn.

Collectief en grotendeels nog gecodeerd: Een groot deel van de waarheid zal naar buiten worden gebracht via bepaalde belangrijke mediakanalen en zal collectief zware energie teweeg brengen. Velen zullen nog steeds in ongeloof zijn, maar dit heft een heel groot deel van de verdeling onder de mensheid op. Er gaat een anarchistische sfeer aanbreken voor degenene die er klaar voor zijn om werkelijk als Eenheid te gaan samenwerken, zonder politieke macht of ziekmakende autoriteit. Poort vijf van ascentie, de poort voor de grote ontwaking van de mensheid is gesloten door de Raad van Zeven. Poorten zeven tot twaalf zijn nu geopend voor de volgende shifts/groei binnen deze spirituele en menselijke ascentie.

Platforms voor nieuwe beschavingen worden uitgebreid, ontwaking/ genezing van gezonde bron/stamcellen in het DNA, 12e tot 78 DNA helixkoppeling voor de mensheid. Vannacht hebben we vele mensen zien vertrekken uit dit planetaire systeem, ze gingen alle kanten op, behalve naar het artificiële ‘beloofde land’ – de oorspronkelijke tijdlijnen van hun incarnatie zijn opengezet – bij elke incarnatietijdlijn staat een ‘poortwachter’ die deze ‘zielen’ terug zal begeleiden naar hun oorsprong / de Bron in Liefde.

Meer informatie zal volgen …
Dank jullie allemaal voor de Hulp die wordt gegeven.

We work together in a Unified Cooperation.
In Lak’ech from Heidy

Button Arrow Up - Free vector graphic on Pixabay