Mijn naam is Heidy

Er is geen hamer of een sikkel waarmee ik mooie dingen kan bewerkstelligen omdat ik zelf het instrument ben waarmee gewerkt wordt. Sinds 1999 werk ik als integraal & spiritueel coach en heb ik vele mensen mogen helpen bij hun spirituele groei en ontwikkeling. Velen noemen me kracht-vrouw, oer-vrouw, heks of kosmische strijder voor Vrijheid, Liefde & Licht.  Dit is niet voor niets, want dat is precies hoe mijn ware wezen van binnen naar buiten straalt op anderen. Ik voel me sterk verbonden met moeder Gaia en vader Kosmos, waarbij mijn ziel het wijze verbindingsstuk mag zijn van beiden. Mijn lichaam is het fysieke instrument waarmee gewerkt wordt. Sinds 1999 verricht ik onderzoek naar het Het Grote Wakker worden, de spirituele gang van zaken, groei & ontwikkeling, symptomen & kenmerken van de planetaire ascentie en de menselijke evolutie die gaande is. Behalve dat ik werk met elementen vanuit de oudste natuurreligie, werk ik ook met elementen vanuit het nieuwste bewustzijn. Je zou kunnen zeggen dat ik een oude heks in een moderne jas ben.

Vanaf de dag dat ik begrijpend kon lezen, zat ik met mijn neus in de boeken bij de plaatselijke bibliotheek. Alle vragen die in mijn hoofd opkwamen zocht ik op en was ik gefascineerd tot het kleinste detail van ons bestaan. Heel belangrijk kinderonderzoek verrichte ik naar de mens, de kosmos, de dood, de aarde. Waar kwamen mensen vandaan? Bestaan er buitenaardse wezens? Zijn mijn ouders wel mijn echte ouders? Wat zijn sterren? Zitten er beestjes in het bloed? Hoe ziet de aarde eruit? Eigenlijk was mijn denken veel te groot voor een tien jarig kinderbrein, maar ik kon het niet laten.

Priemende en onderzoekende kinderogen keken de volwassene zó doordringend aan, tot deze zich ongemakkelijk ging voelen. Na een lange pauze wilde ze opeens knuffelen met die persoon, omdat ze op geheel natuurlijke wijze diens ziel en pijn had gevoeld. Later, toen ik de taal onder de knie kreeg zei ik dat iemand groen en lief was. En het is precies dáár waar het in mijn leven is misgegaan, ik communiceerde op een manier die niet bekend was bij de mensen om me heen. Achteraf gezien begrijp ik dat ik via kosmische talen sprak, in symbolen en kleuren met aankijken, aanraken, voelen en weten. Misschien was mijn manier van communiceren wel veel normaler of natuurlijker dan de gesproken en denkende manier van vandaag.

Mijn hersens en manier van voelen veranderden niet en het was heel moeilijk voor mij om de communicatie binnenin mij onder woorden te brengen tegen anderen. De roep van de ziel hoorde ik al voordat het menselijke pakketje van vlees en bloed er klaar voor was. Soms schopte ik onbedoeld met een recht been door iemands situatie heen, wat niet altijd in dank werd afgenomen. Dus in plaats van te ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, werd ik een uit-elkaar-gerukte twintiger die in twee werelden leefde. Volledig aangepast, moe en opgebrand van het ‘overleven’, schreide het leven met langzame passen voort. Ondanks een prachtig gezin, familie en vrienden, voelde ik me zo ontzettend alleen, dat ik steeds vaker een gevoel van heimwee naar ‘huis’ kreeg.

Op de dag dat ik een bijna fataal auto ongeluk kreeg, werd ik op hele brute wijze ‘Wakker’ geschud. Ik moest mezelf onder ogen komen en naar de spiegels kijken die ik in mijn leven gespiegeld kreeg. Wie was ik zonder illusies, zonder al die buitenkantjes, zonder masker en zonder gepijnigd ego. Wie was Heidy werkelijk achter de schaamte en de zogenaamde onkwetsbare buitenkant? Mijn ‘wedergeboorte’ zorgde ervoor dat ik weer volop toegang kreeg tot de gaven en talenten die ik vroeger als kind al bij me droeg. Wat ik ontdekte was bijna fenomenaal en de sleutel tot ware zelfbevrijding. Ik ontdekte dat ik versneld kon genezen van vrijwel alle kapotte emotionele en mentaal opgebouwde structuren! Wanneer je me nu als mens leert kennen, zie je helemaal niet van hoe ver ik heb moeten komen.

Voor mij valt er niets te overtuigen of te bewijzen, omdat ik 100% op resonantie en mijn eigen werk en ontwikkelingen vertrouw! De 3D dualiteit heb ik ruim 20 jaar geleden al achter mij gelaten, omdat dit niet mijn eigen leven en niet mijn wereld was. Met tijd en wijlen is het voor mij nog steeds lastig om de meest prachtige licht- en liefdeszielen opgesloten te zien in hun strijdende lichamen van vlees en bloed. Daarom heb ik een praktijk opgericht en organiseer ik workshops om mensen te laten ervaren hoe het voelt om volledig her-bronnen te zijn, dat we zelf in staat zijn om oude pijn los te laten en een nieuwe start kunt maken vanuit een hoger bewustzijn.

Ik hoop je te ont-moeten in welke vorm dan ook. 

Liefs Heidy