Mijn naam is Heidy

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Heidy-van-Melis.jpg

Er is geen hamer of een sikkel waarmee ik mooie dingen kan bewerkstelligen omdat ik zelf het instrument ben waarmee gewerkt wordt. Sinds 1999 werk ik als integraal & spiritueel coach en heb ik vele mensen mogen helpen bij hun spirituele groei en ontwikkeling. Velen noemen me kracht-vrouw, oer-vrouw, heks of kosmische strijder voor Vrijheid, Liefde & Licht.  Dit is niet voor niets, want dat is precies hoe mijn ware wezen van binnen naar buiten straalt op anderen. Ik voel me sterk verbonden met moeder Gaia en vader Kosmos, waarbij mijn ziel het wijze verbindingsstuk mag zijn van beiden. Mijn lichaam is het fysieke instrument waarmee gewerkt wordt. Sinds 1999 verricht ik onderzoek naar het Het Grote Wakker worden. De spirituele gang van zaken, de groei & ontwikkelingen, stagnering, symptomen en kenmerken van de planetaire ascentie en de menselijke evolutie die gaande is. Behalve dat ik werk met de elementen vanuit de oudste natuurreligie, werk ik ook met de elementen van het nieuwste bewustzijn. Je zou kunnen zeggen dat ik een oude heks in een modern jasje ben. De mannelijke en vrouwelijke energieën zijn twee aspecten van het Ene, wat betekent dat ze niet tegenovergesteld of duaal zijn aan elkaar. Zij zijn één, dus de twee gezichten van één energie.

Vanaf de dag dat ik begrijpend kon lezen, zat ik met mijn neus in de boeken bij de plaatselijke bibliotheek. Alle vragen die in mijn hoofd opkwamen zocht ik op en was ik gefascineerd tot het kleinste detail van ons bestaan. Heel belangrijk kinderonderzoek naar de mens, de kosmos, de dood, de aarde. Waar kwamen mensen vandaan? Bestaan er buitenaardse wezens? Zijn mijn ouders wel mijn echte ouders? Wat zijn sterren? Zitten er beestjes in het bloed? Hoe ziet de aarde eruit? Eigenlijk was mijn denken veel te groot voor een tien jarig kinderbrein, maar ik kon het niet laten, steeds als er een vraag in mij opkwam, kwamen er steeds nieuwe vragen bij waarbij het innerlijk voelende weten soms kei hard botste tegen de realistische en harde waarheid. Mijn zoektocht was lang, maar nuttig!

Priemende en onderzoekende kinderogen keken de volwassene zó doordringend aan, tot deze zich ongemakkelijk ging voelen. Na een lange pauze wilde ze opeens knuffelen met die persoon, omdat ze op geheel natuurlijke wijze de ziel had gelezen en de kleuren had gezien en diens pijn had gevoeld. En later, toen ik de taal onder de knie kreeg zei ik dat iemand groen en lief was. En het is precies dáár waar het in mijn leven is misgegaan, ik communiceerde op een manier die niet bekend was bij de mensen om me heen. Achteraf gezien begrijp ik dat ik via kosmische talen sprak, in symbolen en kleuren met aankijken, aanraken, voelen en weten. Misschien was mijn manier van communiceren wel veel normaler of natuurlijker dan de gesproken en denkende manier van vandaag. Mijn hersens en manier van voelen veranderden niet en het was heel moeilijk voor mij om de communicatie binnenin mij onder woorden te brengen tegen anderen. De roep van de ziel hoorde ik al voordat het menselijke pakketje eromheen er klaar voor was. Soms schopte ik onbedoeld met een recht been door iemands situatie heen, wat niet altijd in dank werd afgenomen. Dus in plaats van te ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, werd ik een uit-elkaar-gerukte twintiger die in twee werelden leefde. Volledig aangepast, moe en opgebrand van het ‘overleven’, schreide het leven met langzame passen voort. Ondanks een prachtig gezin, familie en vrienden, voelde ik me zo ontzettend alleen staan, dat ik steeds vaker een gevoel van heimwee naar ‘huis’ kreeg.

Op de dag dat ik een bijna fataal auto ongeluk kreeg, werd ik op hele brute wijze ‘Wakker’ geschud. Ik moest mezelf onder ogen komen en naar de spiegels kijken die ik in mijn leven gespiegeld kreeg. Wie was ik zonder illusies, zonder al die buitenkantjes, zonder masker en zonder gepijnigd ego. Wie was Heidy werkelijk achter de schaamte en de zogenaamde onkwetsbare buitenkant? Mijn zogenaamde ‘wedergeboorte’ zorgde ervoor dat ik weer volop toegang kreeg tot de bronnen die ik vroeger als kind ook had. Wat ik ontdekte was bijna fenomenaal! Het was de sleutel tot ware zelfbevrijding en genezing van vrijwel alle kapotte emotionele en mentaal opgebouwde structuren! Wanneer je me nu als mens leert kennen, zie je helemaal niet van hoe ver ik heb moeten komen. Met mijn vijftig jaar zie ik er nog hetzelfde uit als tien jaar geleden en het lijkt wel alsof ik vertraagd ouder word. Ik heb de weg gevonden om tot op het diepste cel-niveau vitaal, flexibel en (stress) vrij te zijn in de meest moeilijke situaties en begeleid anderen nu op dit pad om hen te vertellen dat zij dit ook kunnen!

Door de meest donkere schaduwen heb ik moeten gaan om opnieuw geboren of her-bronnen te worden en nog veel van mijn werkzaamheden verricht ik ‘achter de coulissen’. Voor mij valt er niets te overtuigen of te bewijzen, omdat ik 100% op resonantie en mijn eigen werk vertrouw!

De 3D dualiteit heb ik 20 jaar geleden achter mij gelaten, omdat dit niet mijn eigen leven en wereld was. Met tijd en wijlen is het voor mij nog steeds lastig om de meest prachtige licht- en liefdeszielen opgesloten te zien in hun strijdende lichamen van vlees en bloed in een 3D wereld. Daarom heb ik een praktijk opgericht en geef ik workshops, om mensen te laten ervaren hoe het is om zich her-bronnen te voelen met hun ziel & lichaam en zelf-genezende vermogens. Om hen te onderwijzen dat we met ons holografische lichaam contact met moeder aarde en vader kosmos kunnen leggen en dat het belangrijk is om te begrijpen wat er allemaal wordt achtergehouden. “Het is een grote wens van mij dat wij mensen-zielen tijdens het Grote Wakker Worden onze ziel laten spreken” Ik houd van de gelaagdheid in mensen en werk graag op élk niveau samen! Vanuit mijn opleiding kan en mag ik integrale werkzaamheden verrichten, maar ik wil van mens tot mens en van ziel tot ziel kunnen werken in authenticiteit, gelijkwaardigheid en verbondenheid.

Alle mensen die mij hebben gespiegeld op mijn levenspad zijn prachtige leraren geweest en ik leer tot op de dag van vandaag nog steeds volop. Vanuit het diepst van mijn hart dank ik hen dat ik sneller manifesteer dan ooit. Zij hebben geleid tot mijn grootste, moeilijkste maar meest zinvolle transformatie. Langzaamaan ontvouw ik mijn eigen autonomie en kan ik keer op keer terug gaan naar de dimensie waar ik thuishoor.

Ik hoop je te ont-moeten in welke vorm dan ook. 

Liefs Heidy