Dit is een Next Level Healing en alleen geschikt voor personen die spiritueel en multidimensionaal bewust in het leven staan en hard gewerkt hebben om oude programmeringen los te laten. De meeste personen die voor deze healing naar de praktijk komen verrichten zelf spirituele werkzaamheden al dan niet met een eigen praktijk of wordt als tweede consult bij Kompaswerk ingezet. De ervaring heeft geleerd dat veel energetische praktijken achterlopen in hun spirituele werk, door bijvoorbeeld alleen maar de zeven hoofdchakra’s aan te pakken, of het aura via oude Reiki of magnetiserende technieken te behandelen. De Driepunter Next Level Healing is van leraar tot leraar en tevens een soort ‘overdracht’ van hoog vibrerende kosmische en aardse energie. De nieuwste technieken komen in deze healing aan bod, waardoor je voor jouw eigen spirituele werkzaamheden wat interessants bijleert ook nog. 

Omdat het loslaten van oude geprogrammeerde lijnen gefaseerd gaat, komen er laag voor laag dieper liggende structuren naar de oppervlakte. Om zoveel mogelijk verlost te raken van oude gewoonten, gedragingen en verdedigings- of overlevingsmechanismen die de verdere groei van de ziel in de weg kunnen staan, is volledige commitment erg belangrijk. Meestal wil de ziel deze laatste restjes losgekoppeld hebben om volledig authentiek aan het ‘werk’ te kunnen waarvoor deze op aarde is geïncarneerd. De meest krachtige kwaliteiten en prachtige eigenschappen van onze innerlijke zelf, het ware wezen binnenin ons krijgt dan de kans om te stralen, waardoor de juiste mensen en situaties worden aangetrokken. Wanneer je zelf energetisch werkzaamheden verricht, zou het zomaar kunnen zijn dat de magische oude krachten die alle ouderen en wijzen in zich dragen, geactiveerd worden. Door te her-bronnen met het innerlijke draagpunt tussen de aarde, jezelf en de kosmos, ontstaat er een energetische zeshoekige ster in het hartcentrum en wordt de Kristallijne energie in het hogere hartcentrum verder geactiveerd.

De Kristallijnen Kroon wordt open gezet, de vrijgekomen Kristallijne Energie door het Hogere Hartchakra naar beneden getrokken en verankerd in het centrum van de Kundalini. De Kundalini wordt gefuseerd met de Kristallijnen Kroon en het Hogere Hart Chakra, waardoor er een kolk aan zeer krachtige genezende energie vrijkomt in het draagcentrum van de Kundalini. Seksuele trauma’s uit dit leven en vorige levens worden op deze manier, zowel krachtig als op zeer zachte wijze ‘aangeraakt’ en losgekopeld van de getraumatiseerde ziel. Hierdoor krijgen de ware Feminine and Masculine Powers de mogelijkheid om samen te smelten en zich met elkaar te ‘verenigen’.

Het is een bewonderenswaardige en gedurfde stap om deze Driepunter Healing te laten fuseren, maar begrijp goed dat deze behandeling éénmalig is en voor de rest van je leven van kracht zal blijven. De reden hiervan is dat de situaties die momenteel in de weg staan, langzaamaan ‘uit de weg’ worden geruimd. Er kunnen dermate oude, belemmerende situaties veranderen en aangepakt worden waar men eerder niet aan wilde, durfde of kon beginnen. Deze fusie heb ik namelijk een jaar of tien geleden bij mijzelf gedaan en mijn leven heeft een volledige andere wending gekregen. Langzaamaan ontstonden de juiste situaties, mogelijkheden en raakte ik verlost van oude geprogrammeerde lijnen, stucturen en pijnlagen. Mensen, het werk en de situaties die mij niets meer brachten verdwenen als vanzelf uit mijn leven, zonder dat het mij of anderen pijn deed. Alsof dit door een Goddelijke voorzienigheid werd geregeld ging dit alles op heel natuurlijke wijze. Voorheen voelde ik me vaak een soort van toeschouwer of slachtoffer van mijn eigen leven of van andere mensen, maar langzaamaan – ging ik er staan – precies zoals ik zelf graag in mijn eigen leven wilde staan. Dit zie ik ook gebeuren bij de personen waarmee ik tot op de dag van vandaag nog contact heb, die deze Driepunter Healing hebben gedaan.

Het ware potentieel dat we in onszelf dragen, komt krachtig maar zacht naar buiten en het voelt als een wedergeboorte van de ziel. Het Ontwakingsproces van onze diepste en oudste krachten liggen verscholen in deze Driepunter. De genezende telepathische en telekinetische gaven en talenten worden via astrale reizen, channelings en healings versterkt. Het aanspreken of aanroepen van deze krachten vraagt om enige zorgvuldigheid en kennis van dit soort werk, omdat energieën verplaatst worden. Dit alles is een niet direct zichtbaar proces, maar zal zich vormen in synchroniciteit, resonantie, uiteindelijk manifestatie! Het (her)ontdekken van de kracht in onszelf kan wonderbaarlijk mooi zijn, omdat hier het geheim van de spirituele en aardse successen in verscholen liggen. Wanneer er een wens naar een zuiveringsproces van de opgedane zielentrauma’s en pijnen uit dit leven is, om vorige levens, parallellen, alle universa en dimensies, dan is dit een wens of een roep van jouw ziel als die op deze pagina uitkomt. 

Een goed werkende Driepunter zorgt voor een stabiel fundament, of een zogeheten verankering van de ziel in het lichaam. Wanneer de Kundalini energie optimaal verbonden is, staan we gecentreerd in het leven en maken we gebruik van de ware Yin Yang van moeder Aarde. Het is niet de bedoeling van onze incarnatie dat we van het eigen zielenpad afwijken als we de anderen vooruit helpen. Het is de bedoeling dat we het zielenpad bewandelen met zelfvertrouwen, plezier en potentieel. We hoeven niet overmatig bezorgd zijn over onze familieleden, vrienden en kinderen of partners. We hoeven niet terecht te komen in allerlei zorgelijke situaties waarin we niet willen verkeren, zoals geldzorgen, onderbetaalde of ondergewaardeerde baantjes, ruziënde mensen om ons heen, ongevallen, ongemak, energetische aanvallen of zelfs fysieke aanvallen, we zijn niet geïncarneerd om een leven lang de puinhoop op te ruimen van onze onbewuste voorouders! Maar we zijn op aarde geïncarneerd om te genieten van ons bestaan, verbonden met het leven op aarde zélf in onze prachtige lichamen. We willen ons volmaakt, verbonden en heel voelen met een eenheidsvorm die alles omhelst, zoals liefde, plezier, vrijheid, voldoende geld, non-dualisme in onze meest vrije vorm.

Sinds 1999 werk ik onophoudelijk aan energetische healing technieken, waarvan gezegd wordt dat dit pionierswerk is. Denk hierbij aan Resonantie Massage, Anahata, Merkaba en Shambhala Healings, Muddra en Mantra Meditation, Lightcoded Healings, Soul Trauma Release, Sacred Womb Connection, Soul & Body Bounding, Three Pointer Healing etc. 

Voorafgaand aan het consult, verricht ik een aantal handelingen in de praktijk om me te kunnen ‘afstemmen’ op de persoon die onderweg is. De gehele ruimte wordt energetisch gereinigd en er wordt een warme, veilige bedding gecreëerd. Tijdens deze energetische massage healing moet ik in contact treden met de oude alchemist in mij, omdat ik het hologram eerst even moet ‘aflezen’ en reinigen voordat de Driepunter Healing kan plaatsvinden. Hierbij ga ik soms een (licht) taal spreken die tijdens de sessies hoorbaar kunnen zijn. Ondanks voor deze wereld ongebruikelijk, is het voor mij een heel normale manier van communiceren met mijn zielenfamilie die mij helpen om kracht bij te zetten aan de healings.  

Na dit consult kun je zowel fysieke als energetische reacties verwachten die tijdelijk van aard zijn, dus wees voorbereid! 

– Vrouwen die om welke reden dan ook al langere tijd niet meer menstrueren, krijgen meestal een spontane tussentijdse bloeding. 
– Pijnlijk gevoel in de midden- en lage rug. 
– Intensievere lucide dromen, channelings of meditaties. 
– Geluiden van bewegende objecten (telekinetisch kanaal is geactiveerd). 
– Spontane activering van Lichttaal – schrift of bewegingen en symbolen. 
– Spiegels eerder zichtbaar en duidelijk, oude conflicten kunnen plotseling weer de kop opsteken, nieuwe spiegels worden versneld uitgewerkt.
– Geliefden binnen de directe omgeving gaan reageren op het voor hun nog onbekende energieveld, deze moeten worden afgetast, wat tijdelijke (heftige) conflicten teweeg kan brengen.   

Optioneel aan deze behandeling is het maken van een persoonlijke tekening van de ziel. Bij aanvang van het consult, voorafgaand aan de healing massage zal deze tekening worden gemaakt en neemt ongeveer 40 minuten extra tijd in beslag. Bij het tekenen van de ziel worden er ter plekke lichtcodes en symbolen geplaatst via lichtschrift. Het is ook mogelijk om een persoonlijke tekening van de ziel op afstand te laten maken zonder behandeling in de massagepraktijk. Deze wordt dan naar het huisadres toegestuurd en is inclusief een videohealing op afstand. Klik Hier …  

Kosten Next Level Healing- De Driepunter Fusie: (± 70 minuten) – € 89,00 
Persoonlijke Tekening van de Ziel in de praktijk: (± 40 minuten) – € 45,00

Wanneer er vragen zijn of je bent geïnteresseerd in één van de consulten, neem dan contact op met Heidy,  info@kompaswerk.nl of stuur een Whatsapp naar mobiele nummer +316 24158514. 

De betalingen graag á contant en het liefst gepast na de behandeling te voldoen, deze bedragen zijn inclusief BTW. Wanneer de afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd, een no show of afmelding ná de afspraak, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. De afspraak kan ten alle tijden kosteloos worden verzet naar een andere dag of datum bij onverwachte calamiteiten. Wil je liever via bankgegevens overmaken vraag dan om een factuur. Deze betalingen dienen vooraf aan de behandeling voldaan te worden.