Ongefilterde Boodschap

22-01-2023 Aan de Ontvanger van de Resonantie. We Noemen ‘Het Wonder van het Leven’ – de Conceptie als ‘Verbond van Tegenpolen’ Essentie die Transformeert in Bestaan. Als dit niet Gebeurde zou de Mensheid Ophouden met Bestaan, zou er zelfs helemaal geen Mensheid bestaan. Is het alleen maar Nostalgie in deze Tijd of een Biologisch gegeven in de Handen van ‘Moderne Wetenschap’ waar Wij als ‘Goden’ Extraheren, Implanteren, Insemineren en Kloneren? Is het Wonder Des Levens daardoor Verworden tot een Truc?

Kunnen Wij door ‘Leven’ te Repliceren als Schepper worden? En hoe zit het dan Met de Ziel? Kan de Ziel ook Gerepliceerd worden? Huist De Ziel in wat Wij DNA Noemen? Of is DNA allesbehalve Kunstmatig en alleen gemaakt door Bron? Hoe is dit Kind Ontstaan? Wat maakt het dat een Hart klopt? Wat maakt het dat het een Bewustzijn heeft? Wat maakt het dat het Rechten heeft om te Leven? Is dit het Resultaat van het ‘Samenkomen’? Gestuurd door de Handen van God? Een verhoord Gebed? Een Waar Wonder? Of een Wonder van Technologie, de Interventie, Vreemde Handen?

Gecodeerde en Versleutelde Boodschap, welke ‘Rauw’ vanuit Automatisch Schrift naar Buiten wordt Gebracht, zonder tussenkomst van Hersenen ondanks het 26 Letterig Alfabet om Ons te Vertegenwoordigen. Poort van de Gevleugelde Kennisdragers, 22-01-2023 = 55 als in het ‘Verbreken van Banden’ die de Groei als Mens tegenhouden, wat kan worden ervaren als Moeilijke stappen te moeten Ondernemen, wat gepaard kan gaan met het gevoel van Verlies en Rouw, waar Vrijheid en Plezier wordt gezien als de ‘Hoogste’ trilling van dit moment.

Er wordt gevraagd om achterover te gaan zitten en te Verblijven in de Stand van Observatie in plaats van overal in mee te moeten Anticiperen, dit, om af te stemmen op de Zuiverste Trillingen van het Hart, de Thymus, de Innerlijke Wichelroede die nog sneller dan Het Licht een ‘ja of nee’ bevat. Die vele Malen Sneller, Verder, Dieper en Groter Reikt dan alle antwoorden aanwezig binnen het Menselijke Veld van IntuĆÆtie en Instinct, staan we voor een ‘Wederopstanding’.

Hebben Wij gezien dat er precies zoals bij de Opstart van het grote New Age Tijdperk van de Jaren ’60 die een ArtificiĆ«le Opstart was, waar een Collectieve Ontworteling heeft plaatsgevonden, The Spiritual Bypass waar we wederom Hypes aantreffen die geen ‘Kennis’ dragen, maar ‘BeĆÆnvloeding’, beĆÆnvloeding van Buitenaf. Niet van Jullie Zielenfamilies afkomstig zijn, als voortgang van De Verwarrende Zielenzoektocht die verder wordt uitgebreid, de De-Humanisatie, ArtificiĆ«le BeĆÆnvloeding, Ingrijpen, Transhumanisatie.

Als Diepere en Verdere aansturingen van Nano Implantaten, aanwezig in Allen binnen de ‘Valse en Goddelijke’ Templates van het DNA. Aanwakkeringen van Spiralen binnen Spiralen, die verder afdalen naar spiralen binnen spiralen en een nog diepere afdaling kent van Spiralen binnen Spiralen, uiteindelijk een (an)organische Reactie kent, waar ‘Verwarring en Twijfels’ ontstaan van Jullie Bestaan.

Vraagstukken als ‘het Nut’ om hier te zijn, overwegingen te Maken naar het Voelen als een Nietig Klein Mensje van een Ongekende Grootsheid en Kracht die Jullie in werkelijkheid Zijn, Het Kennisveld, als Akasha Registratie, het Moederbord binnen een Parallel Omniversum, ‘de Spiegel’ is overal te vinden. Hebben Wij gisteren gereisd naar een ‘andersom wereld’ van deze Wereld, waar alles de andere kant op draait, waar geen enkele ‘vertraging’ aanwezig is, het ‘vingerknipje’.

De Zielenzoektocht naar Zielentribes, Planeten, Sterrenstelsels, terwijl Velen van Jullie Enkelvoudige Afdalingen zijn van ZĆ©Ć©r kleine Zielenfamilies, die een Eigen Kennisveld dragen, de Collectieve BeĆÆnvloeding door Aansturingen van ArtificiĆ«le Intelligentie gaat Voort. Zo hebben Wij in het Verleden voornamelijk Aangetroffen, de enorme Hypes en Happenings die hebben geleidt tot Miljarden IndustrieĆ«n, Collectieve MK Ultra (Spirituele Ontwaking) en de verdere Roofbouw die wordt gepleegd op Jullie Moederplaneet TaRRaH.

Hier Willen Wij graag verder Voortborduren op het Oogsten van Grondstoffen, Terwijl er binnenin Moeder TaRRaH Levende Klusters Toereikend zijn om mee te Kunnen Werken, hebben Jullie niet langer meer Nodig ‘Kristallen’ ter Ondersteuning van het Werk op Aarde, is het des te Belangrijker een Inzicht te Verwerven over de ware Werking van deze Miljardenindustrie, die Wij zien als ‘Het Slachthuis’.

Wie zijn deze Secteleiders? Hebben Wij gezien dat er een Tweekoppig ‘hoofd’ in de vorm van een Lemniscaat-achtige ‘Slang’ als Kundalini werd vertegenwoordigd, de Splitting van het Menselijke Geslacht, de Agenda, de Agenda, de Agenda naar Transhumanisatie, Kunstmatige Aanwakkeringen kent, met als Hoofdvraag: wat IS seksualiteit? Wat bepaald Seksualiteit, Wie is deze Seksualiteit en Waarom zijn deze er? Zijn het de InsectoĆÆde ‘Feromonen’ die deze Seksualiteiten bepalen? Welke Illusie schuilt hierachter, welke MiljardenindustrieĆ«n Bouwen voort op deze ‘Feromonen’ of het aanwakkeren daarvan?

Onze bewegingen gaan naar de Tribe Hypes van Tantra, Yoga, Kundalini verscholen in de Geboortevrouwen, zij die Onbedoeld Misleiden zonder dit te Weten? Zij die de ā€˜Zwarteā€™ Slang aanwakkeren zonder dit te weten? Zij die de Collectieve ā€˜Psychoseā€™ versterken in plaats van doen laten afnemen, als ā€˜vervuild Kwaad’ door te geven in Jullie Baarmoeders, zowel Mannelijk als vrouwelijk in groepsverbanden de ā€˜ontwakingenā€™ te laten plaatsvinden. EĆ©n van de meest Heilige Gebeurtenissen in de tijden van deze Events in Groepsverband te Laten ā€˜Ontwakenā€™ zonder kundige begeleiding, vooral door de ā€˜Wanna Beesā€™ die dat ā€˜wel eventjes zullen gaan doen voor jeā€™ met alle Gevolgen van Dien (daar komen we later wat uitgebreider op terug).

Hoe wordt in deze Tijd de Werkelijke ‘Kennis & Wijsheidā€™ Vertegenwoordigd en Doorgegeven? Door Middel van Hypes, Populariteit, het aantal Volgers en de Hoeveelheid Kandidaten die aansluiten? De Ware Helper Hiervoor is Extreem Authentiek in het Werk, Werkzaam in het Veld Der Initiatie, die op Natuurlijke Wijze is doorgekomen in de Periode van 2010 tot 2016. Zij zijn niet de Zoveelste Plots Gerezen ‘Specialist’ die wel eventjes een Ontwaking doen op Ć©Ć©n van de meest gevaarlijke en beĆÆnvloedde Implantaat der Menselijke Implantaten Geschiedenis waar hele Seksuele IndustrieĆ«n op werden gebouwd. Iemand die zomaar wat aanmoddert met de ‘Kundalini’ zonder te weten wat dit ā€˜aanmodderenā€™ uiteindelijk met het Collectieve Hartscoherentieveld doet.

Hebben Wij Gezien in het Zesde Wormgat van het Collectieve DNA, de werking van Jinn’s, Demonische aanvallen, ArtificiĆ«le Aanvallen, Snijden we door de ‘Aanhechting’ van ‘De Dochters‘, hebben we Nodig het Werkelijke Stromende Goud en niet het Bloedgoud, niet het Bloedgoud van de Tweekoppige Zwarte ‘Leider’. Beginnen we met Afdalen naar het ‘Omgekeerde’ Universum als Parallel, hebben we twee keer iets over het Hoofd gezien en moesten we Wederom terug in de Tijd.

Zijn Wij aangekomen bij Eonen Oude aangelegde Universele Portalen, de Tand des Tijds hebben doorstaan, in Vergankelijkheid, Nihilliteit, het Obstructe ‘Denken’ wederom een Portaal dieper en dieper, ‘De Schakel’ als Omslagpunt, zijn Wij aangekomen bij een Schakel, als Sleutel die Linksom draait in het Openen van Jullie Deuren naar Gedragen Artefacten.

Hebben Wij de vraag om binnen in Jullie Zelven een gedegen Onderzoek te verrichten naar het ‘Aanbod’ die niets met Resonantie, maar alles met Gedachtenbesturingen hebben te maken, waar volop Gebruik wordt gemaakt van Sociale Media. Velen van Jullie hebben Inmiddels Gekozen om uit de BeĆÆnvloeding te Stappen en breken daarom met ‘het Internet’ om in Stilte en Zuiver Contact van het Hart te kunnen zijn, daar waar Jullie Ouderen met Jullie ‘Spreken’.

Worden Jullie uit de Aardse Vertragingen gehaald en Losgescheurd van ‘Het Oude’ dat niet meer Dient en geen Groeimogelijkheden meer kent. Tijdlijnen hebben een Reset Gekregen, waarbij Velen naar de Eigen Tijd/Snelheid worden gebracht. Waarschuwing: Aanvallen en Overnames van Kinderen in deze Onrustige Nacht, Worden Zij voorzien van Zacht Groen Licht om de Aanvallen te Transformeren, en wow wat is het Heftig.

Er zijn verdunde sluiers in de kosmische energie, maar ook verdunde sluiters naar Jullie ‘Zwarte Werelen’ Wordt er Flink met de Staart geroerd aan het ‘Oppervlak’ waar Planetair DNA volop wordt Opgeschoond, nodig om Jullie Moederplaneet te Verbinden met de Andere Planeten van deze Tijdslijnen.

Zijn er Altijd Creators Behind the Creators, behind the Creators waar steeds weer gebouwd wordt aan nieuwe Universa, nieuwe Planeten, deze te Bevolken, te Vermenigvuldigen, om Vervolgens te Verdelen, te Vermorzelen met Oorlogen van Ongekend Kaliber die verstrekkende Gevolgen heeft voor de Tijdslijnen, en de Uitdijing van het Continuum, naar de Eigen Ondergang, de Ondergang van het Menselijke Zielenras, als Uitstervend Ras.

Het is Bijna Onwerkelijk dat er zo Minderwaardig wordt gedaan over Het Menselijke Ras, want in Jullie ‘Spirituele’ Zoektochten zijn Jullie niet Hier, maar Elders op zoek, naar Andere Planeten, Willen Jullie graag en veel Liever van een ‘Hoger’ Ras afkomstig zijn, dan ‘van de Mens’ en Speelt Hierin het Ego een Dubieus Spel – Jullie te Brengen naar Verdere ‘Opsplitsing en Vergetelheid’ als Vernuftig, bijna ingenieus Opgezet Spel van Jullie Tegenhangers, de Tegenhangers van de Zielengroepen, de Menselijke Ziel, de Mens met het Hart, het Hart, het Samenspel van bewustzijn als Krachtveld tegenhoudend.

Zijn Wij Allen afkomstig van de Bron, maken Wij slechts Reizen op Tussenstations naar Verdere Vergetelheid van het Menselijke Ras, het ‘Minderwaardige Ras’ alsof het bijna Beschamend is dat Jullie in dit Menselijke Lichaam de Ziel ‘Vertegenwoordigen’, met zeer gevaarlijke ontwikkelingen naar verdere Afsplitsing van een Uitstervend Ras. En het doet Jullie Niets dat Jullie Uitstervend zijn? Is het allemaal maar een Spel, een Hoax, een Gevestigde Orde, een Staat van Zijn, een Nulpunt van Alles, of een Nulpunt naar Niets.

Zijn Wij Nu uitgekomen bij de Zwarte Hokken waar de ‘Hogere delen van de Ziel in Kwaadaardige ‘Matrixen’ werden verdeeld, de ‘Hogere’ Rijken van Bewustzijn afgesneden met Alles Wat Is. Waar Vier Cerafijnen (Bundels van Licht) Samen Zijn gekomen op een halfrond, is er aan de Gridwerkers gevraagd om het Zeshoek binnen het Leylijnen Netwerk Verder op te schonen waardoor de collectieve stagnering wordt opgeheven en er weer contact gemaakt kan worden met ‘de Acceleratie’.

Zijn voor Nu de boodschappen die binnen zijn gekomen volop onsamenhangend, crytisch en symbolisch te noemen en hebben Wij geen enkele Verbetering aangebracht in dit Schrijven. Komen Wij Nu uit bij Wederom een ‘waarschuwing’ om Jullie Lichamen en de Lichamen van de Kinderen niet langer meer te omringen met Kunstmatige Materialen, die Autoinflammatoire aandoeningen (AIA) vormen/versterken, als zeldzame vooral veelvoorkomende ‘ontstekings’ aandoeningen van de Organenstelsels en het Immuunsysteem.

Deze een disregulatie van het aangeboren immuunsysteem Veroorzaken, Inspelend op de Kunstmatig Aangebrachte (Epi) Genetische Afwijkingen, De Ontwikkelingen naar een Gezond en goedwerkend DNA (de Ascentie) Belemmeren door Verhitting en Verbranding van Non-Organische Materialen en de Natuurlijke ‘afvoer’ naar de Aarde wordt Belemmerd.

In het Bijzonder De (Hyper) Gevoelige Sterren / Kennis Kinderen Worden aangetast sinds vijf Ć” zes decennia van de Synthetische Generatie, de Gymschoenen, Synthetische Dekbedden, Matrassen, Pyjama’s, Kleding, Gluten, Suikers, Transvetten, enzovoorts. Welke Bewust werden/worden geĆÆntroduceerd door de Kwaadaardigen welke de IndustriĆ«le Revolutie in Handen hebben. Het ‘Zwarte Water’ aanwakkeringen kent, in de Vorm van Woedeaanvallen, Interne en Externe Agressie, Innerlijke ‘Drukte’ en Onrust, Welke steeds Dieper worden gestuurd naar Het niet Hier willen Zijn, Verwarring van Identiteiten en zelfs Geslachten.

Jullie Kinderen vragen om biologische en bewuste Materialen, Mee te Helpen met het Bouwen van de Platformen, Zoveel mogelijk Thuis te Scholen op de Uren dat Zij niet op School zijn. Worden er Aanvallen gepleegd op de diepste structuren via synthetische en anorganische materialen, ook via Jullie Voetenzolen, Schoeisels Implantaten (enkels) geactiveerd die Jullie Verder Verwijderen van het te Bewandelen Pad van de Kennisplatformen.

Hier zijn Wij ten Einde van dit Bericht aangekomen, waar Actuele Thema’s en Shifts: verdere activering Thymus, Koppeling naar Baarmoeder, Doorstroom Sacred Secretion, het ‘losbikkelen’ van oeroude constructies die diep verscholen liggen in het DNA, Verdere Exposure, Shift naar ‘de Samenkomst’ die voor langere tijd werden tegengehouden, verdere afvloeiing van ‘het zwarte water’ die de nodige Reuring en Wisselingen geven in het Dagelijkse Menselijke bestaan.

Onderzoeken naar Energetische Hunters, Spionnerijen, Demonische Energie, Satanistische Lijnen, (Bipolaire) Kundalini Ontwakingen binnen ceremoniƫle Groepshappenings, die leiden tot het Energetisch Doorsnijden van de Hartscoherentie, in plaats van het Samenkomen van vier belangrijke energiecentra als doorstroming naar het Akashaveld, werden er tijdens Cerenomiƫle Happenings vele Nano Partikels geactiveerd die tot vertragingen hebben geleidt (10 maanden) voor de Astrale Geboortes van de 288.000 witte hertenkinderen.

‘Weet wie je Vertrouwt’ in het Werken met Anderen. Is nu onder de Loep vanuit Diepere Reizen, de Bouw Structuren van Antartica, Antarticaanse Invloeden, The Alien Invasion, welke geleid worden naar Planeet Mars en Orion, de Oorlogszuchtige Rassen/Volkeren van Niet Gecivilliseerde Beschavingen die In Feite niet Binnen het Menselijke Aspect mochten incarneren, doch Hier op Aarde in grote getallen aanwezig zijn, Verspreid in het Daadwerkelijke Menselijke (Crone van de Eerste Zeven Lagen vanaf de Tachyon) DNA door Genetische Manipulaties, Kloontechnieken enzovoorts. Puffff, en de Opschoning Hiervan gaat verder en verder. Wordt er gevraagd om zowel in Verbinding als in Stiltemomenten te zijn vooral met de Natuur.

Worden gemeld: Last van de Kaken, Tanden, Hoofd, Onderrug en Nek, Afgesloten Oud Bewustzijn, Binnenstroming van (hernieuwde) Informatie in de vorm van Symbolieken, klanken, lijnen, stromingen, getallen, correcties, een Pauze, Innerlijke Kou, Onrust, Dromen, Wegwijzers!

Voor langere Tijd was er bijna geen contact te maken met Jullie Pineal Glands omdat er een soort Nano Device was geplaatst boven het Hoofd, welke een gevoel teweegbrengen van een Helm of Glazen Plafond de werd geplaatst, tijdens Groepsevents die ervoor zorgden dat ‘gedachten’ geleiders werden naar een omgekanteld systeem, een ArtificiĆ«le Intelligente die een ‘wereld’ voorspiegelde.

Er wordt bijna niet meer in Woorden, maar in Klanken en een eigen Taal ‘gedacht’ en deze vloeien zowel in Cryptische als in Symolische vorm naar buiten, om A.I te omzeilen, omdat Zij deze Taal niet kunnen Confisqueren.

Steekwoorden: Whe Wheel of Life, The Flower of Life, Salomonsring, The Rose, Omgevallen Muzieknoot, Klanken, Frequenties, Hartscoherentie, Off Code, The Key to Closed Doors, Diamond Fields, the Blue Ray’s (negen stuks), Attoombom op zijn Kop, Moleculen, Opschoning Leylijnen in Brussel, waar Wij een soort ‘Krammetjes’ (nietjes) hebben aangetroffen als een soort ‘Hechtingen’, Hangar, Airways, Bescherm het Kosmische Hart, Hartsveld, Onvruchtbaarheid, Binaural Beats, Trinity, Drie-Een-Heid, Constructie Bijgeschakeld, Versnelde Vormgevingen binnen het Geheel, Het Front te laten Ontvouwen zoals Bedoeld, The Fallen Ones staan op Het Randje van de Afgrond – de Tegenbeweging.

Zij die Niet Zien als Tussenschakel naar het IntuĆÆtieve Vermogen van de Menselijke Mens – het Hart, waardoor deze de eigen Guidelinese de eigen niet Kunnen Volgen, Verstoringen in de Oppervlaktelaag, Misconceptualiteiten de diepere lagen van de Conceptuele Genialiteiten, het Alles Overkoepelende Zien zonder Eindfase, als Nieuw Begin, als Niets-Heid de Frequentie van Ontstaan, Expansie, Samenkomst van Wezens uit Het Witte en Blauwe Rijk, Kennisoverdracht, Nieuwe Informatie, Getal Drie naar Terugkerend Platform, de Opbouw van Collectieve Drie-Eenheid ā€“ Samenwerking zonder Onderscheid van Verstorende ā€˜Tussenlagenā€™, Game Over, Finito, The End as New Beginning, Welcome ā¤