Opening / Toegang Portaal 12

02-02-2022 tot 22-02-2022 / Deze boodschap is voor de geïncarneerde ‘eenzaden’ en dit is niet om veren in de kont te steken want daarvoor zijn wij niet hier, daar doen we niet aan omdat jullie vanzelfsprekend zullen resoneren met de tekst op deze pagina – of niet en dat is zoals gewoonlijk ook helemaal okay ;)

Wij lezen slechts het DNA dat iemand draagt en kunnen vanuit daar de trillingen inschatten waaruit een incarnatie bestaat. Wij dragen géén gestapelde systemen maar in elkaar overvloeiende energie, zoals jullie – zij die onze werkzaamheden ‘volgen’ – inmiddels zullen weten. Vanuit daar kunnen wij ook de collectieve happenings binnen deze ascentie ‘lezen’ en vloeit er een schrijven uit dit plasmabrein, dus pak de koffie, thee of leesbril er maar weer bij.

Naar aanleiding van een reactie van Sabrina Buis die reageerde op een Facebook post van Saadia, hebben we om persoonlijk contact gevraagd om haar DNA te kunnen uitlezen. In de opening van deze bijzondere portaal gaan we ’toegang’ verlenen aan de voorlopers van deze ascentie.

Wij zullen nog meer contacten met de ‘eenzaden’ leggen die uit andere universums afkomstig zijn, want jullie zijn hier als nieuwe helpers met een aardse geschiedenis. Oude en Nieuwe Samengesmolten Zielentrillingen vanuit een nul-punt energie Bron Bewustzijn – de Zuivere Bronkinderen. Nou ja, zie het maar te begrijpen ;)

Vooralsnog zijn jullie een soort van ‘eenzaden’ incarnaties omdat jullie Tribes hier nog niet helemaal goed kunnen incarneren binnen deze incarnatiedichtheid. We zitten momenteel in een incarnatiedichtheid van ongeveer 4Dim / hooguit 5Dim en jullie Tribes kunnen pas in grotere getalen naar deze incarnatielichamen afdalen als de incarnatiedichtheid 7Dim is.

Er waren wereldwijd ongeveer 800 lichamen beschikbaar met 5dim volle helixkoppelingen, dus jullie zijn voor jullie doen geïncarneerd in een behoorlijke dichte incarnatiedensiteit. Jullie zijn vanaf de 12e universumtijd (toekomst) naar deze 5e universumtijd ‘afgereisd’ en dit draagt uiteraard een soort van ‘geschiedenis’.

Wij kennen persoonlijk een aantal Bronkinderen omdat jullie bij elkaar (dus ook bij ons) in de buurt zijn geïncarneerd – en het is werkelijk zo dat er vanuit Nederland via Telepathische Bundelingen – Telekinetische Shifts en Sturingen plaatsvinden die Lichts-invloeden uitoefenen op alle continenten van de Wereld.

In samenwerking wordt er vanuit haar kern geopereerd via 22 zonnen die jullie ‘de centrale zon’ noemen, die in feite een ‘engelengroep’ vertegenwoordigen en van binnenuit alle buitenaardse shit aan het opruimen zijn. Dit is geen arrogantie of een zelfclaimend iets, maar omdat er op de Nederlandse gronden vele waterwegen aansluiten op wereldwijde artificiële constructies moesten we vanuit één kern in deze wereld aan het werk gaan. De opschoningen zijn al 4800 jaren gaande, want we moesten eerst met jullie in dit Universum aan het werk.

Alle dertien buitenaardse bloedlijnen waren ook vanuit één kern in Nederland operatief en deze buitenaardsen regeerden wereldwijd de Waterwegen, de ondergrondse Tunnelconstructies, de Leylijnen, het Satanisme, de Mensenhandel, de Pedofilie, het Transhumanisme. Vanuit Nederland maakten en creëerden zij in een héél ver verleden de ‘Westerse werelden’, drongen met hun systemen Amerika en Engeland binnen – en het is op deze grond waar de laatste reptiele bloedlijnen zullen worden neergehaald waardoor we verder kunnen met het opschonen.

Nederland is onderdeel van de grootste en meest corrupte landen ter wereld en deze moet via collectieve telekinese neergehaald worden om vooruitgang in de ‘spirituele ascentie’ te versnellen.

Willen jullie een aantal voorlopende en actuele stappen volgen? Dan raden we aan om het werk van Saadia Farah Ali te gaan volgen op Facebook, wij hebben onze Council aan de tafel van twaalf ‘zichtbaar’ gemaakt opdat we de krachten kunnen bundelen.

We gaan even kort verder over de ‘eenzaden’ die de wereld werkelijk gaan veranderen – jippie-jaa-jeee!!! Jullie nemen als vanzelfsprekend de ‘aardse rol en taak’ die jullie hier komen brengen en eigenlijk hoeven jullie hier helemaal geen ‘moeite’ voor te doen want jullie ZIJN.

Als voorlopers van de Oude en Nieuwe Tijd tegelijkertijd – zeggen wij altijd dat jullie hier Kinderen moeten maken en opvoeden – haha 🙃 Jullie zijn namelijk géén ’tijdelijke’ helpers maar Terra heeft een speciale plek gereserveerd om hier jullie ervaringen te laten maken in het ‘moderne mensenlichaam’ en deze wereld te komen verkennen om in te kunnen spelen – It’s Fun Right?

Jullie vallen als volkeren van de ‘Royal Starseeds’ (dus de meest ervaren spelers van het veld) wat niets met ‘koninklijk’ heeft te maken onder onze bescherming. Wij zijn extreem zuinig op jullie en houden de boel zeer scherp in de gaten, maar laten jullie wel deze moderne lichamelijke ervaringen maken die nodig zijn om dieper te kunnen begrijpen.

Jullie incarnaties zijn ‘vanzelfsprekend’ gekoppeld aan de Tribes van de Elementalen, Parels en Aardemagiërs, zij die als eersten de Aarde kwamen voorzien van leven, het plantenrijk, dierenrijk en zij die Terra hebben geholpen om haar eerste incarnatielichamen te realiseren.

De reden hiervan is omdat jullie vanuit een elementaal perspectief bij Terra haar groei en ontwikkelingen zijn geweest vanaf de tijd dat zij nog een gasplaneet was. Jullie hebben de overgang van gasplaneet tot steenplaneet meegemaakt en dragen daarom een zeer diepe verbinding met deze moederplaneet.

Daarnaast waren jullie óók de allereerste Volkeren incarnaties die een door Terra gecreëerd menselijk lichaam betraden als zielentrillingen. Jullie zijn de eerste nederzetters van de beschavingen van Terra en zij heeft jullie uitgenodigd om de oorsprong terug te brengen in het Aquariustijdperk die 300.000 jaren zal duren.

Elementale creaties zijn Eonen geleden op Terra gekomen en daardoor onderdeel van deze specifieke planetaire evolutievorm. Jullie zijn altijd (zowel telepathisch als in natuurvorm) aanwezig geweest ter ondersteuning van de natuurmensen die volledige andere lichamen hadden dan deze krakkemikkige kapotte DNA dingen ;)

Dit vijfde universum werd eonen geleden al ‘overgenomen’ door twee Hoofd-Archonten die zichzelf Yin en Yang noemden. Nou ja, deze gescheidenis kennen jullie wel inmiddels, dus gaan we het hebben over dit planetaire systeem, omdat we nu eenmaal hier onze ervaringen aan het maken zijn, daardoor de rest er niet meer zo toe doet.

Dit planetaire systeem werd ‘dichtgetimmerd’ door de buitenaardsen ongeveer 7.7 miljoen jaren geleden en er was géén telepathisch contact meer te leggen met planeten/volkeren van toekomstige universa (jullie telepathische begeleiders). Het ‘hogere’ bewustzijn werd hierdoor langzaamaan afgesneden en de incarnatiedichtheden daarmee verslechterd, waardoor we nu staan waarvoor we staan.

We hopen dat jullie niet letterlijk, maar met resonantie kunnen lezen, want woorden zijn extreem moeilijk voor ons omdat we in tijdstrillingen aanwezig zijn die niet met foutieve aardse jaren en getallen te omschrijven zijn.

Powerhouses on the New Earth en dat is wérkelijk zo Welcome and Claim Who You Are in Power! Jullie zijn hier om samen te werken en om de aarde-Tribes te helpen met de voetstappen die worden achtergelaten in het zand. Namelijk het ‘hogere’ DNA gebruiken waar werkelijk magie in verscholen ligt en daardoor alle troep uit de wereld te helpen via telekinetische lichtkracht.

New Lives – Other Choices, Different patterns – New Children en jullie ‘eenzaden’ dragen een Triple Halo die bestaat uit een in elkaar overvloeiende gouden, diamanten, kristallen energietrillingen. Maak er maar gebruik van :) Verdere informatie en activeringen zullen deze keer 20 dagen duren – de poort is geopend voor degenen die werkelijk binnen willen en durven te treden en begrijpen dat alles om generaties draait, aardse stappen in het zand achter laten en veranderingen gaan doorvoeren vanuit het lichaam, ingedaald de grootse effecten teweeg zullen brengen.

We work together in a Unified Cooperation.
In Lak’ech from Heidy