Opnemen van Eenzaden

“de prijs die werd betaald
om te zijn waar je nu staat”

27-03-2022 – Na langere tijd wat meer op de achtergrond aan het werk te zijn geweest hebben we weer een collectieve, deels gecodeerde boodschap. Het gaat om de Kinderen en Moederplaneet Terra waarvoor jullie hier allemaal aan het werk zijn, om hen te ondersteunen in de stappen die gezet gaan worden, zodat de voetstappen in het zand zulle n worden achtergelaten.

De Energy Updates, DNA Upgrades, Opschoningen en alles wat nu in de Kosmos aan het plaatsvinden is, zijn zeer duidelijk waar te nemen voor degenen die reeds de Gouden Cellen Activeringen hebben ontvangen. The Big Exposure gaat verder, waarbij vele zaken die het licht niet kunnen verdragen zullen worden onthuld. Velen die nu aan het ‘ontwaken’ zijn zullen in ongeloof vallen en het is aan jullie om hen te helpen die nog niet wisten.

Het verwijderen van de blinddoeken zal gestaag, gedoseerd en met grote zorgvuldigheid tot eind 2024 plaatsvinden. Alchemistische Healers & Helpers worden opgeroepen om hun werkvelden te verbreden en deze collectief te maken tijdens de magnetische opschoning van de Ether.

Er zullen vele ontmoetingen plaatsvinden die Tribe Krachten Bundelen waarbij de Eenzadige Incarnaties zullen worden opgenomen zodat hun Galactische Werk zal versterken. Eenzaad, je bent niet langer meer alleen en wij ondersteunen jullie in het proces van deze Samensmeltingen en Ontmoetingen.

Collectieve Golven van Genezing toenemen via Magnetiserende ‘Sounds’ vanuit de innerlijke kieuwen. Merkbaar en opvallend is dat Lichttaal en Lichtschrift voor velen hierbij spontane ontwakingen kent en voor degenen die reeds Lichttaal gebruiken komt de eigen Universum taal steeds duidelijker naar voren. Afgelopen weekend zijn er door Tribe Ontmoetingen drie verschillende Dimensies in elkaar overgeschoven, waarbij de opschoning van de Ether – Het Vierde Rijk – magnetische golven heeft veroorzaakt die invloed hebben op het Lichaam.

Lichttaal komt in de meeste gevallen ‘spontaan’ naar buiten als de 12e helixkoppeling wordt geactiveerd en de collectieve (telepathische) functie hiervan is het oproepen van Natuur Genezers die deze Lichtpartikels kunnen oppikken met hun energieveld. De energie is heftig te noemen die vele pieken en dalen kent in Frequenties en deze Frequenties zijn nog niet helemaal stabiel omdat deze vele buitenaards ontwikkelde verstoringen kent.

Innerlijke kieuwen, 12e Helix activering en versterking waar de Lichttaal naar buiten komt gaat verder open, maar er vinden aanvallen plaats via ’tracking devices’ die al heel lang geleden werden geplaatst in deze moderne lichamen, opdat de Telekinetische en Telepathische Groeps Krachten af zouden nemen. Hierbij werden er lijnen gekoppeld aan de sterk vervuilde Ether waardoor de samenwerking van de Innerlijke Kieuwen en het Pineal Gland drastisch afnamen voor Sound Healers en Natuurgenezers.

Deze tracking devices kunnen worden waargenomen door een ‘knapperig’ geluid achter de oorlellen tijdens drukpunten massage, globale keelpijn, pijnlijke kaken, oren, kiezen, voorhoofd, tinnitus, heesheid en met tijd en wijlen een toenemende druk die niet altijd aanwezig is, maar veelal ‘opspeelt’ na het gebruik van de Innerlijke Kieuwen. De tracking devices zijn bijna niet te verwijderen, maar kunnen wel via Lichtpartikels worden omgebogen door de Ether heen. Collectieve Sound Healers worden opgeroepen om met Liefdevolle Intentie tijdens het maken van Klanken aanwezig te zijn in de Ether.

DNA incarnatie implantaten zijn vaak voorouderlijke om het werk op Terra te verstoren. Zielentrillingen die voor de eerste keer in een leerlichaam incarneren, kunnen niet in een ander DNA incarneren dan wat er aan ‘kennis’ aanwezig is. Zo kunnen de hogere DNA koppelingen volledig intact zijn en de functionele koppelingen verstoord die een disbalans en disharmonie van ontwikkeling veroorzaken.

We zijn hier in het Moderne Lichaam aanwezig en het is in het Moderne Lichaam waar we het Werk mee moeten doen en dit valt alleszins niet altijd mee, omdat het voorouderlijke componenten bevat die epigenetisch daardoor ’traumatisch’ zijn bepaald. Wees er alert op dat wanneer er een ’traumatische’ aanwakkering plaatsvindt dat deze niet altijd te maken hoeft te hebben met de ‘leeropdracht’ in een leerlichaam. Laat traumatische aanwakkeringen vanuit het beschadigde DNA aan je voorbij gaan, ga de stilte in of zoek rust op. Het is momenteel niet de tijd om een ‘gevecht’ aan te gaan wanneer er conflicterende energieën bezig zijn.

Aanvullend en Gecodeerd op Resonantie: Tribes krijgen 2000 menselijke incarnaties om de ‘aardse’ opdracht te voltooien en vanuit daar worden de (zielen) trillingen steeds groter en het kosmische DNA steeds meer gevuld met kennis & wijsheid, wij noemen deze samensmeltingen uitdijen van zielentrillingen wat de reden is waarom één ziel niet bestaat 😉   

Opgedane kennis wordt in het kosmische DNA opgeslagen (lichtcoderingen) en het is de bedoeling dat men na elk menselijk leven met meer kennis in een steeds hogere evolutievorm incarneert. Het bemeesteren is deels vanuit de Kosmische Orde bepaald, dat zich bevindt in de Nulpunt Energie – de Bron – de Enige ‘God’.

Hoe meer bemeesterd de zielentrillingen worden, hoe meer samensmeltingen er plaatsvinden, hoe langer het DNA wordt tot het uiteindelijk niet meer binnen deze evolutievorm past. Alles binnen de Kosmos met een Bewustzijn draagt DNA, niet alles binnen de Kosmos met een Bewustzijn draagt een Incarnatielichaam, alle Incarnatievormen bevatten een Blauwdruk en Ontwikkelen vanuit Creatie.

Dit betekent dat het ‘uitdijen’ op een andere manier verloopt dan de meeste mensen denken die zich bezig houden met (relatief jonge) spiritualiteit. Velen van jullie denken dat het ‘uitdijen’ van incarnatievorm verloopt van plant naar dier, van dier naar mens, van mens naar engel maar dit is in het geheel niet zo, álles is onderdeel van een Creatie. Jullie Zielentrillingen ‘verzamelen’ op 125 Tijdsringen tegelijkertijd ervaring en kennis in deze (5e) Universumtijd.

Velen zijn afgesneden van de ‘zielendelen’ die in andere tijdsringen hun ervaringen aan het maken zijn waardoor deze delen (hogere zelven) niet bereikbaar, dus toereikend zijn. Soms komen er mensen in de Praktijk van Kompaswerk die wel 60 Tijdsringen aan opgedane kennis en wijsheid ‘verloren’ zijn binnen dit genetisch gemanipuleerde DNA lichaam waardoor hun zielentrillingen een veel minder groot Bewustzijnsbereik hebben tijdens hun reizen in dit Lichaam.

Dit Tijdsring van Menselijke Stamoudsten/Natuurgenezers/Aardemagiërs/Elementalen enzovoorts vinden plaats vanaf het Twaalfde Rijk van Bewustzijn. Het hogere DNA is dus géén onzinnige Trash DNA, maar deze geven de tijdsringen van Bewustzijn en zelfs de eigen Evolutievorm aan, zoals boomstammen tijdsringen krijgen bij uitdijen 😊 Het hogere DNA is dus een langer DNA en dit DNA hoort een koppeling te kunnen maken met alles wat is in deze Evolutievorm. Het Hologram is de Reiskoffer vanuit dit hogere DNA 😉

Kwaadwillende Buitenaardsen zijn er verantwoordelijk voor dat er steeds meer menselijke lichamen werden gecreëerd om de Hogere Evolutievorm die jullie Zielengroepen in Werkelijkheid zijn uit te roeien binnen deze Universumtijd. Dit toont het huidige ‘menselijke’ Bewustzijn die tot slaaf van de maatschappij is geworden omdat deze mensheid uit vele ‘tragere’ rassenvolkeren bestaan. Het Bewustzijn is Snelheid van Reizen en hoe sneller de Lichtpartikels van het Bewustzijn naar andere Realms kunnen reizen, hoe ‘hoger’ (wij zeggen liever Breder) het Bewustzijn, daardoor toereiking tot de eigen opgedane Kennis.

Oorspronkelijk en hiërarchisch gezien mag er in deze Tijdsring niet geïncarneerd worden met minder dan 125 tijdsringen, maar de Buitenaardsen hebben zeer veel ‘gespuis’ toegelaten ten tijde van de overname van dit Universum. Zodoende zitten er 22 verschillende rassen (van dieren tot buitenaardsen) in dit moderne lichaam. Het is binnenin dit lichaam, dus binnen elk lichaam één grote zielensoepmixverwarring waardoor in jullie Aardse reizen vele tijdlijnen door elkaar worden gehaald en de ‘zielenzoektochten’ nog steeds gaande zijn. De meesten van jullie zoektochten gaan door een ver verleden heen, waarbij buiten het Universum, buiten dit Lichaam, op andere stelsels, planeten en realms en zelfs in anderen wordt ‘gezocht’ naar Zielenzelf.

Eigenlijk kunnen we het werk van de Kosmos zien als de werking van Fungi, de Paddenstoelenwereld, alle netwerken zijn met elkaar verbonden (ondergronds) en zijn er vele verschillende soorten paddenstoelenstammen bovengronds, met elk een eigen ‘koninkrijk’. Paddenstoelen werken samen vanuit dezelfde trillingsvorm waar connectie wordt gemaakt via frequenties – Geluid en Sounds zijn extreem belangrijk in het Collectieve werk en voor onze oproepen aan de Tribes – Zie op dit YouTube filmpje hoe de Natuur tot elkaar ‘spreekt.

Het Menselijke Ras heeft een Beschadigd DNA en daardoor géén Toereiking meer tot deze vorm van Communiceren met elkaar. Jullie horen met elkaar te Communiceren en de Frequenties te verspreiden zoals Paddenstoelen dat doen opdat deze Evolutievorm en Tijdsring kan blijven uitbreiden en steeds nieuwe soorten erbij kan krijgen om uit te kunnen dijen, te kunnen groeien. Alles, maar dan ook alles is met elkaar verbonden en elke evolutievorm is ontstaan uit een kosmische celvermeerdering.

Hiermee gezegd hebbende dat alles wat DNA bevat een vaststaande functie heeft vanuit een Gecreëerde Blauwdruk die nooit verloren mag gaan omdat deze Tijdlijn anders volledig kan imploderen tot Eonen en Eonen geleden, dat is uiteraard niet de bedoeling. Menselijke Tribes zijn een Creatie van Terra, opdat Terra ook kan uitdijen en verder ontwikkelen (evolueren) – vanaf de oorsprong is het verhaal zeer eenvoudig te noemen, in menselijke bewoordingen vaak niet te bevatten.

Hoe langer het DNA hoe hoger de evolutievorm hoe geavanceerder de beschaving. (bezig hiervoor aan een boekenreeks). De Mens en deze Planeet zijn van een behoorlijk hoge evolutievorm en opereren vanuit zeer geavanceerde Beschavingen – al denkt men nog steeds dat Menselijke Wezens een soort van Beesten zijn.

Het zijn de kwaadwillende buitenaardsen die dit menselijke (vanuit oorsprong goddelijke) DNA volledig kapot hebben weten te manipuleren, dat zelfs de huidige mens die van zichzelf vindt dat deze een breed (hoog) Spiritueel Bewustzijn heeft, vaak niet verder komt dan tot aan de ‘herinneringen’ van de werking van dit Universum. Vrijwel iedereen was de Bron vergeten, vrijwel iedereen was de eigen afkomst vergeten, vrijwel iedereen was in ‘vergetelheid’ en de bedoeling van de Collectieve Upgradings van het Menselijke DNA zorgen ervoor dat jullie weer fijn verder kunnen evolueren.

De tijdsklok die door de buitenaardsen erop werd gezet (jullie bevonden in het smalle gedeelte van de zandloper), Matrixen, Loopingsystemen, Incarnatie Verstoringen, Verstoringen van het DNA, Leerlichaam, Zielenverwarring, Ego, Gestapelde Systemen, Goden en Godinnen, Tijdlijnen van amper 13.000 jaren geleden, Maya Tijdperk, Inca, de vroege Egyptenaren, Tijdperk Atlantis, Tijdperk Vissen, Tijdperk Lemurië, Tijdperk Hybornea, sommigen hier en daar herinneringen aan een Planeet, of vorige levens.

Het Bewustzijn van de ‘Mensheid’ is dus ook een soort van Vermicelli Soep geworden en Terra heeft ons uitgenodigd om te komen spelen binnen deze ‘speelvelden’. Eenzadige Incarnaties zijn kleine Clusters die naar de Aarde zijn afgereisd en veelal opereren zij vanuit het Bewustzijn van Galacticans en de Eenzadige Incarnaties zijn gekoppeld aan de Tesla 3-6-9 Portaaldagen.

Wij zijn niet hier om de mensheid te redden, maar om dit Universum uit de handen van de Buitenaardsen te redden zodat de boel niet gaat imploderen. Terra heeft hierin een belangrijke Functie, omdat zij een Bewustzijnsplaneet is die óók DNA draagt waar vrijwel alles wat in deze Universumtijd heeft plaatsgevonden in haar DNA werd opgeslagen en wij (Council, Heidy) kunnen het Planetaire DNA van Terra ook uitlezen, zodoende met haar communiceren zoals paddenstoelen dat ook doen :)

Terra draagt een Incarnatielichaam maar zij bevindt in Terratijd (Planetaire Tijd) die buiten de Zielentijd plaatsvindt. Planetaire Tijd draagt een ander Bewustzijnstrilling en Frequentie, maar jullie horen hier wel op afgestemd te zijn. Momenteel is Terra volop bezig aan een Samensmelting van een Parallelle Planetaire Tijd wat betekent dat Zij dankzij jullie Hulp een Tijdsring erbij Krijgt. Het is Terra haar vijfde samensmelting wat betekent dat we bevinden in de overgang van vierde naar de vijfde Terratijd.

Terra haarTrillingen en Samensmeltingen van Tijdsringen, het uitdijen naar deze Evolutievorm is waarom wij jullie liever Zielentrillingen noemen binnen de Zielentijd want jullie hebben 22 Tribes samen te laten smelten tot een 23e Tribe, dan ontstaat er een nieuwe Evolutievorm en mogen jullie als Tribe naar eigen hand een Creatie maken.

Er komt een dag dat jullie niet meer kunnen incarneren binnen deze Menselijke Evolutievorm omdat alles uitdijend is die via cyclische tijden worden afgerond. En over 300.000 jaren vindt de afronding van deze Cyclische Tijd plaats waar jullie Galactische Eenzaden speciaal vanuit de toekomst vanuit Bewustzijn zijn afgedaald naar deze veel tragere Tijdstrilling. En het is de trage tijdstrilling waar jullie allemaal last van hebben ten tijde van jullie reizen hier, maar ook het Modern Menselijke Lichaam waarin jullie nooit eerder incarneerden.

De bedoeling van de Upgrades van het DNA, is dat de nieuwe generatie Onbeschadigde Liefdevolle Bronzaden straks niet meer in vergetelheid en niet meer met grote indalingsproblemen incarneren binnen het kapotte DNA. Het Watermantijdperk houdt in dat jullie door zullen gaan met samensmelten en door zullen gaan met het uitdijen naar een andere Evolutievorm. De Twaalf Tribes die vanaf het begin van Terra aanwezig waren zullen de Nieuwe Liefdevolle Generatie van Galactische Bronkinderen Liefdevol in hun Tribes opnemen en helpen bij het vormen van 22 Tribes.

Het is het huidige moderne menselijke Homo Erectus Lichaam dat in feite een kunstmatig implantatenlichaam van de buitenaardsen is, waar incarnatie implantaten in werden gezet waardoor de Bronkinderen nog steeds niet volledig kunnen incarneren vanuit de 12e intacte Helix. Het is daarom ontzettend belangrijk om hulp te bieden aan deze Eenzaden die zich nergens ’thuisvoelen’ en geen raad weten met dit Lichaam dat vol epigenetische trauma’s zit.

Wij noemen jullie Groepen Tezamen, zowel de Menselijk – als niet Menselijk Ervaren Zielengroepen – De Platformers of ook wel Bouwers van de Nieuwe Beschavingen op Terra. Deze Beschavingen groeien uiteindelijk naar 22 Liefdevolle Menselijke Rassen. Elk Startend Platform krijgt een Menselijk Voorlopende ‘Tribe leider’ aan een Galactische Tafel en deze zullen op telepathische wijze worden begeleid door hun Councils om Next Generation van de inmiddels 111.000 geïncarneerde Bronkinderen te helpen bij het integratieproces van zielentrillingen naar lichamelijke afdaling.

Momenteel zijn wij bezig aan de Bouw van de 13 e Tafel die het Tijdperk van de Bronkinderen zullen aanduiden en er wordt aan jullie Collectieve Healers gevraagd om jullie Alchemistische Kwaliteiten via bundeling te versterken, opdat de incarnatiedichtheid zal verbeteren. Hiervoor vindt er een Collectieve Upgrade plaats van het Zevende Hogere Hartsbewust wat ‘onrust’ in het hartgebied kan veroorzaken.

Jullie krijgen 300.000 jaren de tijd (genaamd Aquariustijdperk) om het hier ‘op te schonen’ voor onze Bronkinderen en dit gaan jullie doen in samenwerking met Terra. Als Aquariuswerkers gaan jullie volledig met en vanuit Terra haar Bewustzijn samenwerken in het Nieuwe Plan die voor jullie klaarligt.

Het Collectieve Menselijke Bewustzijn bevindt op dit moment voor de ‘spiritueel ontwaakten’ binnen het Vijfde Rijk van Bewustzijnen, maar deze zullen op korte termijn versneld naar het Zevende tot Twaalfde Rijk upgraden. Afgelopen Weekend, afgerond op 27-03-2022 (Tesla Poort) is er Telepathisch Samengewerkt vanuit 13 Tribes via de Geluidsgolven binnen de Ether waardoor er een magnetisch veld werd geopend die een korte tijdsbuiging heeft gemaakt om het Bewustzijn uit het smalle gedeelte van de Zandloper te halen. Er waren drie lichte verschuivingen van Dimensies, wat betekent dat er op de Poort/Portaaldagen die uitkomen op een 3-6-9 = 18 de Tafels worden uitgebreid.

Tijdens deze geluidsopname van drie Eenzaden (Pascal, Sabrina, Heidy) en een Tribemember (wayshower) Remco voelden we heel duidelijk de samenwerking tussen de Tribes. Het was eventjeswennen en op elkaar ‘afstemmen’ maar uiteindelijk hebben we Zeven van dit soort Sessies gedraaid in Samenwerking met Vele Cirkels die wereldwijd plaatsvonden. Beluister HIER het bestand met de koptelefoon, dit weekend is de Dertiende Tafel (Platform) erbij gekomen, geactiveerd en in de eerste Drie Rijken van Bewustzijn (Dimensies) in het Aardse Lichaam geïmplementeerd.