Herstel Epigenetische Schade

“vanzelfsprekendheid is sterker
dan dankbaarheid”

Zoals gewoonlijk Gedeeltelijk Gecodeerd ter Resonantie op 2-7-2022 – Collectief gezien zijn de cellulaire veranderingen al héél goed op Gang – PUF!!! Maar alles heeft wat tijd nodig om te integreren. Het gaat hier om collectieve Healings van de epigenetische ‘schade’ aan het DNA, voorouderlijk (generatie op generatie). De veranderingen vinden plaats op een heel diep niveau via directe waarneming en zintuigelijke ervaringen.

Van het Hoofd naar Hartsbewustzijn waarbij de epigenetische geschiedenis gewist wordt uit de Leerlichamen, daardoor de programmeringen, die zullen gaan leiden tot een eigen nieuwe vrije wereld, voor de Huidige en Toekomstige Kinderen van TaR-RaH. Er Wordt op Alle fronten gewerkt en er wordt Hard gewerkt, om de Systemen te laten vallen, maar is een (voor nu nog voor velen) een traag transformatieproces waarbij er nieuwe cellulaire informatie van de blauwdruk wordt geregistreerd in het DNA – genaamd DNA activatie.

Langzaamaan wordt de Mens uit de DNA Gevangenis gehaald waarin men denkt te verkeren en zal worden geheroriënteerd en geresitueerd, dus het is een behoorlijk proces wat zich binnenin afspeelt wat kan leiden tot vermoeidheden, klachten aan het bewegingssysteem, hoofdpijnen, desoriëntatie van de Zielenzoektochten, Onrust, Opvlamming en Stabillisering.

Momenteel zijn er vele upgrades gaande vanuit TaR-RaH haar Hartslag (Schumann Resonantie) en Zij vertoont Pieken en Dalen van Ongekende Aard, maar Dit is slechts de Opstart van wat Komen gaat want wij hebben een Flinke Booster Waargenomen gelijkend op een Cardioversie van Haar Leylijnen waardoor óók haar Hart een Opschoning heeft Gerkregen, om Alle Traumatische Ervaringen uit haar Herinneringen te Verwijderen.

TaR-RaH, Jullie Prachtige Moederplaneet heeft Ongekend veel Hulp gekregen uit Alle Hoeken van Dit Universum, waarin Mensen speciaal afreisden naar Landspunten waar de Leylijnen met Collectieve Samenwerking, zowel Astraal als Fysiek werden Opgeschoond. Velen zijn naar Bergen, Wateren, en Krachtplaatsen gegaan om een Bijdrage te leveren aan de ‘Cardioversie’ van TaR-RaH haar Hart – De Opstart van de Werkelijke Ritmische Golven – and You Succeeded!

Voelbaar in Jullie Eigen Harten, Allen die Betrokken zijn en zijn geweest – de Leylijnen Werkers binnen deze Ascentie, kunnen Wij niets anders dan Nederig Dankbaar Zijn vanuit TaR-RaH.

Niet alleen Planetaire Activiteiten vinden er Plaats, want Wij hebben ook zéér veel Kosmische en Solaire Activiteiten waargenomen die verhoogde en verlaagde (dus instabiele) trillingen binnen het DNA veroorzaken. Dit is Ons Inziens een hele Normale en Verwachte Ontwikkeling en Wij kunnen Blijmoedig Constateren dat Jullie op Dit moment een Tiental Jaren voorop Lopen, omdat dit Event pas Rond het Jaartal van 2033 zou gaan Plaatsvinden.

De welbekende ‘ascentie-verschijnselen’ gaan daarom ook even door voor Degenen die lang in deze DNA Gevangenschappen verbleven, krijgen Jullie ook een Reset van Jullie Menselijke Leylijnen – Het Hologram!

Het ‘Oude’ op Instabiele Wijze Gespiegeld zal worden, omdat de Reset binnen Jullie Cellulaire en Organische Systemen aan het Plaatsvinden is. Oude conflicten steken de kop op, maar er zijn ook vele harmonieuze momenten, Oude verslavingen komen aan de voorgrond, maar verdwijnen weer net zo snel naar de achtergrond, Oude ‘fysieke en emotionele ongemakken’ vlammen weer op, om vervolgens de volgende dag weer helemaal te verdwijnen.

Ont-GIFT-ing van Alle Opgedane Trauma’s als een Kadootje te Mogen ontvangen helpt al héél veel om door de vele moeilijke en Menselijke processen heen te gaan. Stap voor stap wordt er steeds dieper ingewerkt op de Oude Voormalige Mens waar in het DNA stond geregistreerd, de Narcistische en Slachtofferlijke Rollen, Verheerlijkte Ego’s, Gematerialiseerde Bewustzijnen die Uiteindelijk tot ver-NIETIG-ing leidde, terwijl Jullie GROOTS zijn!

In feite is alles wat naar Voren komt en weer net zo snel Verdwijnt een heel goede Graadmeter voor de groei en ontwikkelingen (groeipijnen) die ‘moesten’ worden doorgemaakt om te komen waar Wij Allen momenteel Collectief staan – de Weg van de Stabilisatie.

Ten tijde van het afdalen van de Zielentrillingen naar het Moderne Leerlichaam zal worden opgemerkt dat de Spiegels des Levens steeds sneller opgelost lijken te zijn om vervolgens vrijwel ‘uitgewist’ naar de achtergrond verdwijnen en nooit Meer Terug te Komen.

De vele Getraumatiseerde incarnaties die Jullie doormaakten, zijn zeer zeker niet gemakkelijk geweest voor de Zielenprocessen waarbij de Zoektochten naar Jullie Zielenzelven ongekend moeilijk waren. Vrijwel Alle verloren Compartimenten van het ‘hogere DNA’, waarin Beschreven staan, Jullie ‘Hogere’ Zelven als Akasha Registraties, Vrijkomen en Deze Gaan Reizen waar de Informatie Nodig zal Zijn.

Langzaamaan zullen Jullie erachter komen dat het er in feite niet eens meer toe doet hoe – Het door de Buitenaardsen Uit elkaar Gerukte Opgesplitste, Illusionaire en Gemanipuleerde Zielenverleden – is Geweest, want eenmaal VRIJ als Zielentrillingen Hangt er Niets meer aan Jullie Vast.

Géén Zielencontracten, Géén Karma, Géén Angsten, Géén Onzekerheden, Géén Twijfels omdat Jullie – de Mensheid van Niemand Anders zijn, dan van Jullie Zélf, waardoor Jullie Eigen Ervaring, Kennis, Wijsheden Zijn. Elkaar Helpen met deze Ervaring, Kennis en Wijsheden te Delen, om de Soevereiniteit Terug te Pakken en Hiermee de Artificiële Buitenaardse Interventies Ver Achter Jullie Laten.

Door de Grootste Buitenaardse Inval ooit die Zelfs Jullie ‘Spirituele Levens’ Beheersten, die Jullie DNA tot ‘gevangenissen’ maakten, waarin keer op keer opnieuw werd geïncarneerd, en als een Spiraal steeds dieper en dieper in deze Densiteit werden Vastgezogen, Wordt de Oude Geprogrammeerde Mensheid momenteel Vervangen naar een Nieuwe Soevereine Mensheid.

Het Besef van het Werkelijk Soevereine Menselijke Bewustzijn zal in Jullie DNA terugkomen als Herinnering en Het zal worden Begrepen om Hiermee een Collectieve Opstart te Maken, dat Jullie géén enkele verplichte maatschappelijk ROL of STATUS is toebedeeld, dan Slechts te ZIJN binnen dit Tijdsaspect.

En Hiervoor zullen zéér Moeilijke maar Belangrijke en Gedurfde Stappen moeten worden Genomen, namelijk UIT de Buitenaardse Systemen te Stappen en Jullie Eigen Systemen te Ontwikkelen vanuit Collectieve Doelstellingen vanuit de Achtste Golf binnen het Coherentieveld.

Er Werden zowel Aardse als Galactische Kalibers van Ongekende Kennis en Krachten Uitgenodigd door TaR-RaH om naar deze Artificiële Leer Lichamen af te Dalen en Bij te Dragen aan Haar Reset, waardoor het Opnieuw Herinneren van de Bronkennis jullie Ten Deel zal Vallen.

Het is Tijd om Samen te Voegen en Samen te Werken om de Leylijnen van TaR-RaH te Herstellen, Jullie Eigen Leylijnen (Hologram) te Herstellen en Op te Staan Met Elkaar in Samenbundeling van Ongekende Krachten om Zoveel Mogelijk In Eigen Hand te Nemen. Zijn Wij vanuit de Bron, ondanks het Smalle Pad nog steeds aan de Winnende Hand en is de Buitenaardse Doodsstrijd volop Gaande!