Onderzoek collectieve DNA / Protectie

“het gaat niet om een mooi gezicht
als je de uitstraling hebt”

Deels Gecodeerd: We hebben een aantal teams bij jullie neergezet voor onderzoek en protectie en dit heeft als reden dat er vele berichten onze kant opkomen dat er energetische aanvallen worden gepleegd en er entiteit-lijkende happenings plaatsvinden. De Teams zullen altijd met jullie staan waarbij jullie zelf het angst-component kunnen verwijderen uit jullie DNA systemen. Hierop kwamen we uit bij een wat ouder gecodeerd schrijven van ons waar het Zwarte Obelisk en de Kunstmatige Boom die eronder zat naar voren kwam.

Voor degenen die willen en ermee resoneren kan het informatief zijn:
English: https://www.kompaswerk.nl/en/black-obelisk-message/
Nederlands: https://www.kompaswerk.nl/black-obelisk-message/

Er zijn sinds jullie collectieve ‘openbaringen’ vanuit het ‘hogere’ DNA vormen van Licht-geschrift, Frequentie, Taal en Spraak vrijgekomen, die inhoudelijk een heel klein deel uit het Akasha bevatten, waar een collectieve bundeling telepathisch met elkaar in verbinding staat waar jullie codes voor ontvangen.

Bij velen van jullie zijn er een soort Kunstmatig Intelligente ‘spionnen’ geplaatst binnen jullie computers, telefoons en andere devices waarbij er via artificiële algoritmen ‘getoetst’ wordt hoe het ervoor staat met de Ascentie, wordt er geprobeerd zoveel mogelijk Data op te slaan en op deze manier de groepen artificieel aan te sturen of te voorkomen dat de Tribes bij elkaar uit komen via Natuurlijke Algoritmen. En kan het zijn dat jullie berichten niet door de juiste Doelgroep/Tribe ontvangen worden, omdat deze worden verborgen of omgeleid door Kunstmatige Algoritmen.

Vanochtend tijdens het schrijven viel de laptop op zwart en alles wat we geschreven hadden was verdwenen. Maar we laten ons niet uit het veld slaan … 😁

Ook worden jullie channel systemen ‘gevolgd’ en dit heeft iets te maken met de werking van het epigenetische DNA. Het werk dat wij allemaal vanuit het DNA aan het doen zijn is niet kinderlijk eenvoudig te noemen, omdat de bundeling met intentionele Krachten en Hoge innerlijke vibraties ‘zal moeten worden uitgevoerd’.

We hebben geconstateerd dat velen van jullie in wankelheid zijn gebracht, omdat er geen goede worteling/incarnatie heeft plaatsgevonden ten tijde van jullie afdaling naar het Modern Menselijke Leerlichaam. Velen van jullie zijn werkzaam als Helpers waardoor er grote groepen kunnen worden geholpen met het afvoeren van energetische vervuilingen. Maar je kunt slechts zo hoog vliegen als diepte van jouw wortels zijn, dus probeer vooral geaard en aanwezig te zijn in je lichaam en niet daarbuiten.

De vervuilingen bevinden binnen het epigenetische DNA waar genetisch gemanipuleerde koppelingen zijn ingebracht, geavanceerde Nano Devices en deze worden aangewakkerd door o.a synthetisch middelen gebruik, aangelijnde Tarot, Ouija, pendels, rites, pornografische handelingen, jaloezie, hebzucht, foutieve verbindingen, onnatuurlijke hechting en negatieve gevoelens. De aangewakkerde lijnen, zijn zéér oude besmettingen die momenteel aan kracht aan het verliezen zijn, daardoor ook terrein binnen het collectieve.

Van 2010 tot 2016 hebben we met dezelfde soort energieën te maken gehad maar deze hadden een vastere vorm destijds. Wat we nu hebben kunnen onderzoeken en waarnemen is dat de Nano Devices aan het versnipperen zijn in jullie DNA en worden opgeruimd uit de systemen. En wanneer jouw vibraties onaantastbaar zijn, gaan ze de aanvallen proberen te sturen via jullie omgeving – trap er niet in – wees zoveel mogelijk Observant in plaats van Participant.

De energie is verdeeld, niet meer zo massief en daardoor verzwakt – interessant !!! Wij hebben destijds een ‘protectieschild’ gemaakt en deze gaan we weer gebruiken ten tijde van dit collectieve schrijven. Wij treffen de lijnen voornamelijk aan bij het Perineum, de geslachtszones, de Baarmoeder, Yoni, Penis, Scrotum, de onderste 8 ruggenwervels en deze worden nog steeds epigenetisch doorgegeven aan de kinderen.

Om deze definitief uit je systeem ‘weg te poetsen’ kost wat tijd en inzet, maar het zal de moeite waard zijn omdat daar gehuisvest ligt – de manifestatiekracht! In deze periode van ascentie en DNA upgrades zijn nog zéér weinig incarnaties tegen alle artificiële duistere invloeden ‘opgewassen’ maar het is niet onmogelijk, want jullie kunnen zoveel zelf vanuit Intensie en de Kracht van Visualisatie (onderschat nooit het Effect hiervan) – kun je een veilige setting creëren, zowel meditatief als vanuit gedachtenkracht en intentionele bedoelingen, kunnen de aangewakkerde lijnen worden losgekoppeld o.a door Yoni en Lingham Healing of nog dieper gelegen de moederlijn – waardoor het DNA een zuivering, upgrade en healing kan ontvangen.

Belangrijk is te weten dat de entiteit-achtige aanvallen in vele gevallen niet van buitenaf plaatsvinden, maar dat deze worden gestuurd vanuit het beschadigde DNA. Wanneer de Lijnen worden losgekoppeld zullen jullie merken dat de aanvallen, zelfs bij jullie kinderen naar de achtergrond verdwijnen omdat de innerlijke vibraties versterken, daardoor steeds minder activiteiten in- en rondom het huis kunnen plaatsvinden.

Onthoud dat ‘angst’ altijd de grootste activator is! Velen van jullie weten nog niet de werking van onbewuste telekinese en wat er aan bewegende individuele energie wordt ‘aangewakkerd’ door angst, pijn, trauma, verdriet, onzekerheid. Wij raden altijd aan om je vibraties zo hoog mogelijk te houden, zodat ook externe aanvallen veel minder grip zullen krijgen.

De aanwakkering van externe entiteiten en aanvallen van duistere krachten zijn ook vollop gaande vanwege de collectieve ‘verhoging’ van de Energie, Trillingen, Frequenties, die ook gezien kunnen worden als een opschoning van jullie auravelden, waardoor de collectieve energie aan het verbeteren is.

Het is een lange ‘doodsstrijd’ die gaande is, waarbij er zo nu en dan flink met de staart gezwaaid wordt, waar gevraagd wordt om te allen tijde, wat er ook gebeuren mag, jezelf ‘zo min mogelijk uit het (coherente) veld te laten slaan’ en niet mee te gaan met gemanipuleerde Excesses of aanvallen van buitenaf.

Er is een waarschuwing afgegeven en deze is vannacht gezonden aan de telepathische ontvangers, de Collectieve Protectors en Transformators van Energieën – heb vertrouwen en blijf vooral in je lichaam aanwezig, geworteld en gegrond. Verblijven wij in samenwerking Dé Collectieve Kracht, dat je niet alleen bent in je processen.