Reset naar het Nul Punt

25-12-2021 De door Google geblokkeerde informatie die de spirealistische voorlopers, klokkenluiders, ontdekkingsreizigers en onderzoekers op het Internet hebben geplaatst worden momenteel langzaamaan vrijgegeven!!!! Google was een ontwikkeling (kunstmatig kind) van Queen Bee – van de negen Grijzen die oorspronkelijk geen Grijzen, maar Vervuilde Clonen van de Witten zijn, om informatie in beslag te nemen die deze speciale sterrenzaad incarnaties via het Internet wilden vrijgeven voor de ontwaakte en zoekende Mens.

Dus werd de Ware informatie over deze Universumtijd in beslag genomen en achtergehouden waarbij de websites van deze Klokkenluiders eenvoudigweg werden tegengehouden, geblokkeerd en zelfs geheel overgenomen of verwijderd. Trollen werden neergezet op sommige Internet werkers en bepaalde boekenschrijvers werden geweerd van zoekmachines, of er werden Boekenschrijvers wereldwijd Bekend vanuit MK Ultra.

In plaats daarvan liet ArtificiĆ«le Intelligentie de verworven “lichtwerkers” hun werk doen met valse/foutieve kunstmatig ontwikkelde informatie via gekoppelde lineages in hun ’telepathische’ communicatiekanalen die via de Ether verliepen in plaats van door het DNA heen. Vele valse beelden werden er ingeprent in de hoofden van de spireeĆ«l groeiende mensheid, niet alleen op het Internet, maar er werden zelfs vele boeken geschreven door overgenomen schrijvers die beroemd werden.

Teveel om op te noemen dat ‘spirituele’ zoektochten al een flink aantal decennia Ć©Ć©n grote faƧade en misleiding zijn en misschien wel de reden waarom Wij niet graag het woord Spiritueel in de Teksten gebruiken. Tik iets in op Google over spiritualiteit en je zult (nog steeds) een ongelooflijke hoeveelheid onjuiste informatie vinden waarbij ‘lichtwerkers’ al heel lang voor de gek worden Gehouden. Maar dit verhaal Draagt een Lange en Oude Staart, van een behoorlijke Recente Tijdslijn binnen de Planetaire Tijd.

TaR-RaH en haar Mensheid zitten al hƩƩl lang in Moeilijkheden met de Archontische Invloeden, Artificiƫle Intelligentie en de Zwarte Elite die de Aarde kwamen Overnemen. Bijkomstig nog vele Kwaadwillende Multidimensionalen die werden Toegelaten, zoals Shapeshifters, Anunaki, Draconen enzovoorts. Deze Storytelling is echt veel te Lang om zomaar even op een Pagina te Zetten. Maar Jullie Mensheid wordt al Heel lang Geholpen door Goedaardige Zielen-Volkeren uit Allerlei Sterren, Zonnen, Manen en Planeten Stelsels.

Maar ook Zij Werden door de Zielloze Kwaadwillenden naar Allerlei Tijdsscheuren gebracht, na het Confisqueren van Hun Wijsheden en Kennis tijdens Hun Incarnaties als Mens. De Zielenvolkeren worden al Eonen Lang belaagd, Achtervolgd, Opgedeeld en Gevangen gezet, maar Ć³Ć³k hun Goddelijke DNA en Kennis werden Gecloond, Overgenomen en Nagebouwd om Vervolgens Nieuwe Gecloonde ‘Spirituele Goeroes’ op de Aarde neer te Zetten.

Blijft het Hier niet alleen een Vreemd, maar vooral een heel Interessant Realm, want Zij – de Tegenhangers – zijn Zo Extreem Intelligent en Vernuftig geweest, dat Hun ‘ArtificiĆ«le Tijdslijnen’ bijna Nauwsluitend een Samenhang hebben gecreĆ«erd met de werkelijke Universele Tijdslijnen.

Dit betekent dat er hĆ©Ć©l erg veel ‘ArtificiĆ«le Gang van Zaken’ Lijken op de Werkelijke Universele Gang van Zaken, letten Jullie maar eens Goed op wat Wij nu Schrijven tussen Universeel of ArtificiĆ«el en ga dan Alle Verhalen nog maar eens Dieper invoelen die je Ooit ergens hebt Gelezen of Onderzocht. Want in bijna Alles hebben Zij, de Tegenhangers wat ooit als Eenheid bedoeld was, een Onderscheid gemaakt.

En Wij weten dat het Onderscheid voor de Bezielde Mens met het Gemanipuleerde/Gecloonde DNA, hƩƩl erg onder Invloed is gezet door de aansturingen van het DNA van Artificiƫle Intelligentie.

We gaan een klein voorbeeld geven: De zeven gekleurde Verticale chakra’s zijn ArtificiĆ«le Implantaten en geen werkelijke Levenswielen of Wielen van Licht. Deze Implantaten werden via een zeer oud Gen Experiment in het DNA van het Menselijke Lichaam geplaatst, waarbij ze het Lichaam van de Homo ‘Galacticus’ ontwikkelden door kunstmatige aanwakkeringen in het Menselijke Brein, via het Reptielenbrein een aanwakkering naar het Mamalianbrein die weer een aanwakkering naar de Neo Cortex Brein stuurde.

Ongeveer rond de Tijd dat de Hindoestanen vanuit India hun Oude Sanskriet Geschriften, de Talen van de Talen naar de Aarde kwamen Brengen om de Eeuwige Ziel weer Terug te Vinden. Spreken Wij hier van een Tijdslijn van Ongeveer tussen de 13.000 en 21.000 jaren Geleden waar vele Volkeren uit vele Universele Stelsels op Aarde werden Uitgenodigd door de ArtificiĆ«le Intelligenten zodat de Universele Kennis van deze Volkeren konden ‘aftappen’ om hun ‘spirituĆ«le werelden’ te kunnen Bouwen en Hiermee ‘Hun Mens’ te CreĆ«ren door het Goddelijke DNA te clonen, de Menselijke Robots met Universele Powers & Krachten.

Zij hebben DNA informatie afgetapt bij de Hyborneanen, Lemurianen, Atlantianen, Tartarianen, Egyptenaren, Mayans, Inca’s, DruĆÆden en hun ‘Clonen’ werden over de Continentalen ‘verspreid’ waarbij Zij ArtificiĆ«le ‘Wijsheden en Kennis’ kwamen Brengen uit Hun Zogenaamde Sterren, Manen, Zonnen – en Planetenstelsels. Op deze Manier CreĆ«ren zij al heel lang hier op Aarde Verbuigingen en Scheuren in de Tijdslijnen waardoor de Zielentrillingen steeds minder Toegang kreeg tot de Informatie van het Eigen DNA.

De ArtificiĆ«le Bedoeling was om dezelfde ‘Universele Zang’ te CreĆ«ren via de Telepathische Kanalen vanuit het Menselijke Pineal Gland en Hiermee de Telekinetische Stuwingen op ArtificiĆ«le Wijze te Willen Sturen. Maar het werkte niet! Dus werden er door de eeuwen heen steeds meer Zielenvolkeren toegelaten die Niet eens in dit Realm ‘mochten’ komen omdat hun DNA nog volop in Ontwikkeling is. Jullie moeten Begrijpen dat een Menselijke incarnatie een zĆ©Ć©r geavanceerde incarnatie is voor de Zielenleer en Men mag alleen maar in dit DNA Realm Incarneren wanneer de Leer van de 12e Helix Volbracht is!

Zielentrillingen Krijgen vanuit de 12e Helix Tweeduizend Menselijke DNA Incarnaties om een Samensmelting naar de 22e Helix te CreĆ«ren voor Uitdijing van het Planetaire Stelsel, in dit geval Jullie Moeder TaR-RaH. Elke Uitdijende Planetaire Tijdsring heeft een Cyclische Tijd binnen het ContinuĆ¼m en pas wanneer er 22 Zielen Volkeren Universeel zijn Samengesmolten vanuit het Menselijke Lichaam, Ontstaat er een soort Telekinetische Golf in een Verschuiving van Tijd.

Als de Cyclus van de Zielenvolkeren is voltooid is er ook een Planetaire Cyclus voltooid en vindt er een Uitdijing van Tijd Plaats en in deze Tijdsring betekent dit, dat de 22 Zielenvolkeren 300.000 TaR-RaH Tijden Krijgt om Samen een Tijdperk te Voltooien waarbij er Ć³Ć³k een Fysieke (vormvaste) uitdijing Plaatsvindt. Jullie Willen niet Weten Hoe Immens Groot TaR-RaH in werkelijkheid is, Jullie willen niet Weten hoe Immens Groot Jullie Lichamen Waren 7.7 Miljard Jaren Geleden, ten Tijde van de Overname en Afscheidingen van de Zielenvolkeren.

Jullie Oorspronkelijke Lichamen werden teruggedrongen naar de Grootte van een Mier! En Jullie Levensruimte van 22 Continentalen werden Terug Gedrongen naar 2 Continentalen, die weer opgedeeld werden in 7 continentalen, die weer verdeeld werden in Landsgrenzen, die weer opgedeeld werden in dorpen, die weer opgedeeld werden in flatgebouwen, die weer opgedeeld werden in …………… waar we ons Nu bevinden?

De Oorspronkelijke 22 Continentalen – Diens Restanten van de Echte Aarde voor de Overname zijn nog Zichtbaar! En de Rest ligt Buiten Jullie Bereik! Afgesloten met een Ring van ijskappen, hebben Jullie Momenteel 34.000 Kilometers aan ‘Levensruimte’ en er Zijn Zoveel ‘Kennisdragers’ Afgedaald door de Eeuwen Heen die Hier zijn Om te Vertellen Dat dit Werkelijk Gaande is.

Jullie Dragen Momenteel het Fysieke DNA Lichaam van de Derde tot Twaalfde Helix en dit is dan Alleen nog maar het DNA Lichaam dan niet meer kan Uitdijen. Jullie Moederplaneet TaR-RaH is Zoals Jullie Lichamen Ć³Ć³k Teruggedrongen naar dezelfde Planetaire Helix en Zij kan Ć³Ć³k niet Meer Uitdijen! Jullie Zielentrillingen zijn vastgezet in dit Moderne Lichaam en deze kunnen Ć³Ć³k niet meer Uitdijen!

Ze Hebben Tijdens de Huidige ‘Ontwaking’ zelfs de Restanten van Jullie Voormalige Hyborneaanse Lichamen met 178 Helixen Ontdekt maar Verborgen, Jullie Zielentrillingen & Lichamen waren Samen met TaR-RaH bezig naar de 369e Helixgroei, toen de Archonten via ArtificiĆ«le Intelligentie dit Realm kwamen Overnemen.

Er zijn ZovĆ©Ć©l Klokkenluiders GeĆÆncarneerd, de van Oude Beschavingen afkomstige Volkeren die zich Nog Herinnerden, die op Onderzoek Uitgingen en dit aan de Wereld Wilden Verkondigen, maar werden BeĆÆnvloed door MK Ultra, Vermoordt, Verketterd, BeĆÆnvloed! Wetenschappers & Archeologen Genoeg, maar ook Tesla’s en Einsteins!! Maar Alle Informatie werd Achtergehouden en ArtificiĆ«le Intelligentie Bepaalde welke Informatie Jullie ter Beschikking Kregen.

En dit Gaat niet alleen maar over Internet en over de Boeken die Jullie te Lezen Krijgen, dit gaat om het Organiseren van DNA veranderende Schoolprogramma’s waarin Het Kind Aap, Noot en Mies mag leren. Want Jullie Oorspronkelijke Taal is Jullie Zelfs ‘afgenomen’ en er werden Dierlijke Lagen om Jullie Pineal Glands gecreĆ«erd en Hersendelen Genoemd die af-ge-scheiden-heid Betekenen.

Klimaatverandering?

Nee hoor, Wij zijn voor Jullie Zielenvolkeren en voor TaR-RaH de IJskappen aan het Neerhalen en dat wordt ook Tijd ook. Zielentrillingen Zijn onderdeel van een ContinuĆ¼m van Uitdijingen van Alles Wat Is en Jullie zijn bang voor de Menselijke Dood? Misschien een HĆ©Ć©l goede reden om met die ‘gedachten’ vandaag maar eens te Stoppen en Op te Staan als De Zielentrillingen die Jullie in Samenwerking Zijn kan er Nooit een IK bestaan en dit is de Enige Manier om Alle Matrixen neer te Halen.

Jullie Natuurvolkeren Werden 7.7 Miljard Jaren geleden, samen met TaR-RaH met een Buitenaardse Intelligentie (Beam) Versteend, De Aarde is Wie Jullie Zijn, Jullie ZIJN TaR-RaH, Haar Ziel zijn Jullie Ziel, Haar Lichaam zijn Jullie Lichaam, Haar Hartslag zijn Jullie Hartslag, Haar Leylijnen zijn Jullie Hologram, Haar Planetaire DNA zijn Jullie Menselijke DNA, Jullie Zijn Samen EĆ©n vanuit de 178e Intacte Helixkoppeling, een Planetair Volk.