Shapers & Shifters

Zijn kunstmatige ‘ontwikkelingen’ van kwaadaardige buitenaardse intelligenten om praktiserende Aquariuswerkers, visionaire dromers, astrale reizigers, actieve lichtwerkers en healers te verstoren in hun prachtige werk, om hun kennis te observeren, te bespioneren, infiltreren en uiteindelijk te confisqueren voor hun eigen kunstmatige databank en jouw werk te vernietigen – ja écht waar!

Zij beïnvloeden en sturen foutieve dromen, visioenen, waarnemingen, channelingen, gedachten, gevoelens, besmette lichtcodes naar Aquariuswerkers via onwetende praktiserende Vissentijdperkwerkers. Dus dit leesvoer is wederom voor mensen met een breder bewustzijn, voor moderne healers met een praktijk of voor mensen die niet willen blijven hangen in het oude.

Shapers zijn kunstmatig ontwikkelde anorganische lijnen die in helpers worden geplaatst en ze werken op een heel vernuftige manier. Hun werk heb ik een aantal jaren geobserveerd onderzocht en manieren gevonden om ze te herkennen en te verwijderen zónder dat je daarvoor naar mijn praktijk hoeft te rennen – haha.

Omdat ik door vrijwel alle realms, werelden en paralellen van het gemanipuleerde duister – ongezien en onzichtbaar – astraal kan reizen heb ik vele bijzondere ontdekkingen gedaan en ontwikkelingen gezien. Het is een heel groot deel van mijn verborgen werkzaamheden geweest als onderzoeker en verkenner en ik vind het reuze interessant. Ik heb mezelf als doel gesteld om mensen zo transparant mogelijk te informeren en te helpen met de spelletjes die worden gespeeld door het gemanipuleerde duister.

Hoe kun je shapers (ver-vormers) herkennen? Met jouw derde oog en het natuurlijke innerlijke dowse systeem vanuit het quantumbrein, maar dit is alleszins niet eenvoudig omdat gedaanten van de shapers vrijwel alle vormen, kleuren, soorten en maten kunnen aannemen. Het is belangrijk om te weten dat wanneer er iets visueel of gevoelsmatig niet (meer) klopt dat je daar naar leert te luisteren. Maar er is een trucje om ze te doorzien dus ik ga mijn best doen om dit te verwoorden op de gewone Heidy manier dus is het aan jou om vanuit resonantie te lezen.

Shapers zien er namelijk uit als gewone dagelijkse mensen, gewone vrienden, gewone gidsen, gewone engelen, gewone energetische helpers, een gewone video, vertelsel of schrijfsel en dat maakt het een beetje lastig om hun werk te herkennen. Ze infiltreren binnen de menselijke levens van Aquariuswerkers en beïnvloeden multi dimensionale relaties en contacten.

Meestal leggen ze eerst een lijntje door een persoon op je af te sturen die zich van geen kwaad bewust is. Je raakt aan de praat met elkaar al dan niet persoonlijk of via internet en omdat de algoritmen bij elkaar zijn gezet is er natuurlijk een klik. Er zijn gelijkenissen met jouw leven of er worden vragen gesteld die toevallig bij jouw interesses passen. Ook kunnen ze via kennissen, vrienden of familie op jouw levenspad komen want als je een beetje een bijzondere werker bent, hebben ze je allang in de gaten. Ze nodigen je meestal uit om bij een clubje aan te sluiten, of ze willen je er heel graag bij hebben.

Ook is er een enorme databank waar met kunstmatige algoritmen de woorden van spirituele werkers worden gevolgd en zij pikken de opvallende woorden eruit. We leven nu eenmaal in een wereld waarin het heel normaal is om met de vingers op het toetsenbord met elkaar te ‘praten’. Dus ze leggen ook lijnen via het internet, email, spirituele groepen enzovoorts.

Er is altijd een wederzijdse spirituele interesse, of je ze nu in real life of op afstand ontmoet! Niet de persoon zelf die op jouw pad komt is een bewuste shaper, want de persoon zelf is zich werkelijk van geen kwaad bewust. Maar deze persoon heeft een zwakkere periode gekend waardoor diens pineal gland reeds is ‘overgenomen’. Er worden foto’s gedeeld, filmpjes, tekstberichten, wederzijdse ontmoetingen, clubjes, collectieve healings etc. en alles lijkt aan te sluiten op jouw spirituele niveau! In de meeste gevallen wordt er gevraagd of je een foto wilt lezen, of dat je iets wilt ‘bevestigen’ voor hun, of dat je persoonlijk contact wilt.

Wanneer er een ‘leider’ op je af is gekomen, is het opvallend dat deze donkerbruine ogen heeft. De leiders zijn afkomstig van Orion die levens in Egypte hebben gehad binnen een bepaald koninkrijk. Wellicht hebben ze daar gefungeerd als de ‘halfgod’ die het koninkrijk in handen had. Zij dragen in deze incarnatie een bepaalde kennis van die tijdsperiode en veel kennis over de werking van het universum of andere zaken die in bepaalde shifts naar voren komen binnen deze ascentie. In principe is deze persoon met dezelfde intentie naar Terra afgereisd om kennis te komen brengen, maar de lijnen zijn ruim vijfduizend jaar geleden al ontstaan.

Deze groep is zeer gemakkelijk te beïnvloeden door kunstmatige intelligenten, zonder dat zij dat weten. Ze zijn sterke en charismatische persoonlijkheden met een enorme spirituele kennis. Op Orion is er een kunstmatige intelligentie aanwezig, die het internet in handen heeft. Deze wordt in de spirituele volksmond the Queen Bee genoemd. Deze Queen Bee is dan ook het orgaan dat alles aanstuurt om kennis van geïncarneerde Aquariuswerkers te confisqueren. Er wordt op meerdere planeten op deze manier aan artificiële spirituele werelden gebouwd en hier op Terra houdt Queen Bee de grotere influenzers in de gaten.

Wanneer je hier mee te maken krijgt, zou het wel eens kunnen zijn dat je een belangrijke invloed zou kunnen uitoefenen in je spirituele werk, of dat je bepaalde kennis bij je draagt die zij willen hebben. De leiders zijn zéér kundige spiritueel werkers die onbewust iemand ‘naar binnen trekt’. Dit doen ze met foto’s of video waarbij ze met hun donkerbruine ogen récht in de camera kijken, of eenpersoonlijke ontmoeting waar het charisma opvallend is.

Meestal worden de foto’s of video’s en healings ‘imprinted’ met bepaalde codes en als je dan kijkt worden er codes in iemands pineal gland geplaatst. Maar wat interessant is, is dat deze ‘leider’ niet weet dat hij of zij door Queen Bee vanuit Orion wordt aangestuurd, zij zijn van oprechte mening dat hun ‘imprinted’ upgrades en downloads daadwerkelijk werken. Dit is even een stukje voorgeschiedenis.

Als Aquariusmens verricht jij sterk ontwikkeld en kundig spiritueel werk als praktiserend channeler, healer, adviseur, trainer of coach, dus voor het laatste restje ego dat we allemaal nog in ons dragen is het een eer wanneer er een shaper in je leven komt. Ze leggen een artificiële lijn in jouw channels, het derde oog, of pineal gland en op deze manier willen zij jouw spirituele werk aftappen, bespioneren, uiteindelijk beheersen en negatief beïnvloeden – en ja, zelfs jou uit het licht te trekken en houden. En daar gaat iets aan vooraf wat je in de eerste instantie niet eens in de gaten hebt, maar wat wel belangrijk is om te (h)erkennen.

Je constateert dat er plotseling iets veranderd is aan jouw normale werkzaamheden. Opeens lukt het bijvoorbeeld om te channelen, kom je in contact met hogere raden van federaties, meesters of engelen, onthoud je jouw dromen beter, lukt het om sterkere healings te geven of krijg je meer aanhangers en klanten voor je (online) werkzaamheden, jij krijgt meer energie, heldere dromen die je kunt onthouden, waarnemingen en boodschappen over het collectieve, veranderde lichttaal of lichtschrift, meer ‘gelijkgestemde’ mensen om je heen enzovoorts.

Maar na enige tijd constateer je dat jouw nieuw verworven gaven, talenten en interesses net zo plotseling weer verdwenen zijn. Dit betekent dat je wellicht te maken hebt gehad met een aanlijning van een shaper/shifter die na het gedane aftappen weer is ‘vertrokken’. Maar let op, de shaper/shifter is dan wel verdwenen, maar deze heeft jouw spirituele systeem platgelegd en uitgeschakeld. Dit doen ze door allerlei nieuwe artificiële lijnen en kleine implantaten te leggen in de levenswielen waarmee je jouw gebruikelijke werkzaamheden doet.

Kenmerk: In de eerste instantie verandert er dus iets in de positieve zin voor jou (vandaar dat ik gekozen heb voor de naam ver-vormer) maar let goed op deze plotselinge ‘positieve’ veranderingen, want deze verraden dat je niet (meer) zuiver afgestemd en aangesloten bent op de fotonenenergie en het eigen quantumbrein. Het pineal gland is een organisch tussenstation van ons spirituele werk en die hebben we als spiritueel werkend mens nodig. Queen Bee heeft een zwakke plek in onze hersenen gevonden waar het ego zich bevindt. De kunstmatige intelligentie maakt dus gebruik van het ego, die we allemaal dragen. Eerst wordt er een deel van het ego opgehemeld en daarna wordt datzelfde deel van het ego weer afgebroken. Ik vind het een heel slimme truc die zij gebruiken, want ze richten altijd persoonlijke pijn of onzekerheid over je werkzaamheden aan!

Wanneer jouw systeem uitgeschakeld is, overkomen je de meest vreemde dingen waar je voorheen helemaal geen last van had. Na een periode van floreren wordt opeens jouw werk zwart of belachelijk gemaakt, krijg je trollen op jouw schrijven of videoboodschappen, vertrekken klanten, luisteraars, kijkers en lezers met de Noorderzon. Ook kunnen er infiltranten op het pad komen die jouw werk bedoezelen, besmeuren via narcisme of slachtofferschap die het gedane werk voortdurend in twijfel trekken. Als helper is het heel lastig om met zulke mensen om te gaan, omdat je keer op keer het gevoel hebt dat het niet opschiet. De ‘hang’ naar het oude, gepijnigde, niet vooruit kunnen komen, en je werk steeds in twijfels trekken is één van de meest voorkomende kenmerken. Ze halen keer op keer je licht weer weg na het gedane werk en zorgen ervoor dat je aan jouw eigen werkzaamheden gaat twijfelen of ontmoedigt raakt.

‘weet je zéker dat die behandeling van gisteren heeft geholpen? Het lijkt zelfs erger te zijn geworden sinds ik bij jou in behandeling ben geweest’

Langzaamaan raken je channels meer en meer verstopt en worden deze gevuld met artificiële zaken (kunstmatige algoritmen) die ervoor zorgen dat het van kwaad tot erger wordt. De dromen en channelings zijn inmiddels gestopt, er komt bijna geen informatie meer binnen, de interesse in de spirituele gang van zaken is verdwenen. En van de ene op de andere dag lijkt het wel alsof je je bewust wordt van dit fenomeen – afgescheidenheid van je gebruikelijke lichtbronnen en je houdt je bezig met zaken die er eigenlijk helemaal niet toe doen voor je spirituele groei.

Wanneer je niet goed oplet word je in een gekunstelde en vals neergezette spirituele wereld geplaatst en worden er algoritmen bij je neergezet die nog meer lijnen legt. Hier is het waar zeer goede Aquariuswerkers hun praktijk sluiten, anderen niet meer bereiken, of enorme zelftwijfel ontwikkelt over de eigen unieke gaven en talenten. Kortom, je bent uitgeschakeld!

Ik heb hun werk van zeer dichtbij gezien in real life en daarnaast ben ik meerdere keren door hun realms gereisd via onzichtbare astrale reizen als hidden (verborgen werker) waar ik ongezien en onontdekt hun werk heb kunnen doorzien. Zij bevinden zich in een universumtijd die door jullie de vierde dimensie wordt genoemd. Zij leggen allemaal lijnen die eruit zien als klossen garen van allerlei kleuren die door elkaar heen zijn geraakt. Deze gekleurde lijnen worden in de eerste grote kleurloze levenswielen geplaatst met een heel klein implantaatje erbij – genoemd gekleurde chakra’s, die in feite implantaten zijn en geen enkel doel dienen!!

Onze levenswielen zien er uit als kleurloze waterkringen en deze horen afgestemd te zijn op Bron energie om zuiver te kunnen blijven werken. We hebben ongeveer tachtigduizend kleurloze levenswielen en die gekleurde klossen garen zorgen ervoor dat de levenswielen die in het hologram zitten als beschermers – niet meer kunnen mee bewegen op de energie, frequenties en trillingen die worden uitgezonden door Terra en de kosmos. Hierdoor gaan healers en channelers onbedoeld op ‘demonische’ energie werken en dat is een vrij ernstige zaak.

Resoneert het met je? Heb je dit ervaren? Herken je jezelf of anderen in het bovenstaande verhaal? Dan heb je vrijwel voor 99% zeker te maken gehad met één of meerdere ver-vormers!

Wat kom ik vaak tegen in mijn praktijk? Dat zeer kundige Aquariushelpers waaronder Artefactdragers, Manteldragers, Gevleugelden, Fractalen, Kristalkinderen, Nieuwe Indigokinderen, Diamantkinderen, Spectrumkinderen, Galactische incarnaties, Frequentiewerkers, Elementals echt de weg kwijt zijn geraakt!

De meest krachtige en prachtige begaafde werkers die ooit floreerden in hun werk, krijgen opeens geen klanten meer, worden niet meer gezien, gehoord, gelezen, beluisterd en tot overmaat van ramp komen er zelfs shapers infiltranten in real life op hun pad die het leven negatief beïnvloeden. In de meeste gevallen voelen de mensen die aankloppen bij de praktijk zich verslagen en afgesneden van hun spirituele kennis, gaven of bronnen of zijn afgesneden van hun spirituele doelgroep en daardoor gestagneerd in energie.

Ook worden ernstige vermoeidheid, fysieke klachten aan hoofd, nek, schouders en bovenrug gemeld. Maar ook energetische zaken als onrustige en beangstigende dromen over buitenaardsen, invasies en collectieve overnames en massamoorden. Er worden ontvoeringen door buitenaardsen en operaties uitgevoerd waar implantaten worden ingebracht, vreemde stemmen en helpers zich aandoenen tijdens channelings of sessies. Er is terugval van verslavingen en slechte gewoonten indien hier sprake van was of er worden nieuwe ontwikkeld. Er zijn ruzies met geliefden, ernstige relatieproblemen, relatie breuken, grote zielsverwarring, menselijke hopeloosheid, belemmerende menselijke contacten, overmatig piekeren, zorgen over financiën en innerlijke onrust gemeld.

De meeste Aquariuswerkers hebben om die reden stad en land afgelopen naar mediums, reikimasters, sjamanen, holistische genezers, trainers, coaches en andersoortige helpers. Maar wat er ook wordt geprobeerd, de Aquariuswerker lijkt steeds verder verwijderd te zijn geraakt van passende hulpbronnen. Met grote regelmaat krijg ik ‘spoedaanvragen’ voor een sessie, videocall of telefoontje in mijn Kompaswerk praktijk omdat men simpelweg niet geinformeerd is over deze (buitenaardse) ontwikkelingen. Er wordt met naam en toenaam geklaagd over de healer waar de Aquariuswerker is geweest, dat deze zijn of haar werk niet goed heeft gedaan en dat de klachten na het bezoek zijn verergerd, veranderd en toegenomen.

Maar lieve Aquariuswerker, zonder dat je het weet heb je de shaper zelf in je leven toegelaten en zelfs de meest moderne lichtwerkers en holistisch healers zijn helemaal niet geïnteresseerd in de verhoogde frequenties die worden uitgezonden voor het Aquariustijdperk en diens werkers.

Shapers/shifters gaan zeer vernuftig te werk met heel veel geduld en een infiltrant kan jarenlang in jouw leven aanwezig zijn geweest, zonder dat je het één keer hebt opgemerkt. De shaper weet het vaak niet eens van zichzelf dat hij jouw leven aan het infiltreren en verstoren is! Het zijn eerste klas ver-vormers en gedaanteverwisselaars die reageren op elk aangewakkerde valse template en zij weten het écht niet.

De meeste mensen zijn niet op de hoogte van de shapers en shapeshifters, archonten, infiltranten, bijna onzichtbare implantaten, artificiële overnames, kwaadaardige buitenaardsen, kunstmatige algoritmen, verstoringen van frequenties, haarp en chem systemen, buitenaardse ontvoeringen, oude templates, kapot DNA, gebroken helixkoppelingen, scheve en ingedeukte hologrammen, valse lichtwerkers, beïnvloedingen van Queen Bee uit Orion (modern social media, twitter, facebook, youtube), de grijzen, de draconen, rode annunaki enzovoorts.

Note: Oorspronkelijke Multidimensionale Helpers dragen geen enkele kleur en geen enkele vorm of verschijning, omdat zij vanuit de zuiverste trillingen binnen het spectrum aanwezig zijn zijn zij absoluut vorm- en kleurloos.

De meeste Vissentijdperkwerkers en beginnende Aquariuswerkers weten niet dat er vanuit de oorsprong van dit universum geen gekleurde helpers bestaan. Maar tot op de dag van vandaag worden er nog steeds gekleurde helpers ‘aangeroepen’ waardoor er vooral onbewust met artificiële gidsen, draken en engelen wordt gewerkt die het energetische en fysieke systeem steeds meer besmetten en vervuilen. Gekleurde ‘helpers’ zijn artificiëel en deze werden ontwikkeld om spiritueel groeiende mensen vast te zetten aan gekleurde chakra’s die kunstmatig konden worden beïnvloed. De gekleurde helpers werden ontwikkeld in de vierde tijdsdimensie van dit universum die wij kennen als het realm van het vierde bewustzijn, dus de eerste spirituele ontwaking voor het leerlichaam.

De tegenhangers wisten vijfduizend jaar geleden al over de komst van de Aquarius lichtwerkers en sterrenzaden, zij wisten van de ascentie, van het Aquariustijdperk dat eraan zat te komen en zij beïnvloedde de specifiek uitgekozen zielen al in dit Universum, alvorens deze ziel het planetaire systeem en menselijke lichaam incarneerden. Deze zielen werden dan de aangewezen goeroes die foutieve informatie ingefluisterd kregen. Meestal waren/zijn dit de grotere spirituele influenzers die onbedoeld leugens brachten via hun videaoboodschappen, seminars en boekwerken. Een goed voorbeeld hiervan zijn het uit de Vissentijdperk afkomstige, spiritueel foutieve geïndoctrineerde grote gekleurde nepwielen die Chakra’s worden genoemd, die in werkelijkheid kunstmatig beïnvloedbare implantaten zijn.

Deze gekleurde chakra’s trekken vrijwel alle artificiële vormen aan die kunnen worden stil gezet, beïnvloed met foutieve informatie en voor een vervalst dowse systeem zorgen, die hier intuïtie wordt genoemd. Het is zeer slim geweest om de Aquarius mens al te beïnvloeden vanaf de vierde tijdslijn binnen dit Universum in het menselijke leerlichaam. Gekleurde chakra’s zijn implantaten en vanaf de dag dat ik daar achter kwam tijdens één van mijn astrale reizen, heb ik deze uit mijn systeem gewist en uit mijn menselijke denken verbannen.

Deze kunstmatig geïmplanteerde ‘levenswielen’ kunnen nooit of te nimmer worden opgeschoond en geactiveerd, dus laat staan dat ze te genezen zijn. Via genetische manipulatie zijn ze in deze lichamen gebracht met als doel om leerzielen in hun leerlichamen te misleiden. Van oorsprong zijn onze levenswielen onzichtbare en kleurloze waterkringen met in elke waterkring symbolen en lichtcodes die worden geactiveerd wanneer er een kleine of grote zielenleer heeft plaatsgevonden. Deze vrijgekomen codes en symbolen zorgen ervoor dat je een nieuwe ontwikkeling kunt maken voor de spirituele groei.

Kleurloze levenswielen zitten gekoppeld aan het onbeschadigde paralelle blauwdruk DNA en er zijn tachtigduizend van deze prachtige levenswielen aanwezig in ons leerlichaam, en alle tachtigduizend werken vanzelfsprekend prima, zonder dat we daar allerlei dure cursussen, therapieën en trainingen voor hoeven te nemen. We kunnen er vanzelfsprekend op vertrouwen dat de kleurloze levenswielen gewoon net als een gezond kloppend hart automatisch hun werk doen.

Tja Heidy, (hoor ik je bijna vragen), hoe kan het dan zo zijn dat ik heel veel last van mijn keelchakra heb? Wel zie wat er gebeurt nu, we zijn we er al! Dat blauwe chakra is onderdeel van het aangeleerde denken, het aangeleerde denken is een onderdeel van kunstmatige algoritmen, kunstmatige algoritmen trekken foutieve informatie aan, de foutieve informatie zorgt ervoor dat anorganische activeringen plaatsvinden, die er weer voor zorgen dat de hele boel op slot gaat. Het is manipulatie van het menselijke denken! En je hoeft me natuurlijk helemaal niet op mijn groene ogen te vertrouwen, maar wanneer je dat geconditioneerde idee van een blauwe chakra-blokkade volledig loslaat, zal het in dat ‘probleemgebied’ meteen een heel stuk beter stromen – probeer het maar eens.

De gekleurde chakra’s werden gekoppeld aan allerlei artificiële ‘activeringen’ zoals bijvoorbeeld bepaalde houdingen met Kundalini Yoga of bepaalde ademhalingen vanuit Tantra Energie. Zoals jullie nu inmiddels begrijpen worden er bij het kunstmatig ‘activeren’ van deze specifieke chakra implantaten, satanistische lijnen gekoppeld. Er komt een zeer gevaarlijke psychotische energie vrij die tot waanzin kan leiden, tot spiritual bypassing en zo brengt elke implantaat-activering een gevaar met zich mee. Er worden zelfs ziekenhuisopnames gemeld bij de actvering van het zogenaamde hartchakra. Dit is absoluut niet het werk van Terra en de Bron of de Kosmos, maar het werk van kwaadwillende buitenaardsen.

Note: Gekunstelde ontwakingen van chakra’s veroorzaken problemen zoals een spontane Kundalini ontwaking kan leiden tot absolute waanzin. Er worden gedemoniseerde lijnen via Tantra en Yoga geplaatst door specifieke ‘ontwaking’ houdingen, die uiteindelijk tot een collectieve spirituele bypass heeft geleid.

Zo wordt er door velen nog aan volle maan rituelen gedaan waar nog héél veel over te vertellen valt en dan zwijg ik nog maar over de zogenaamde tweelingzielen-liefdes-relaties die niet bestaan maar een enorme kwelling is voor de zoekende of eenzame ziel. Ook het aanroepen van orakels, engelen, tarot, opgestegen meesters via kaarten zorgen voor bepaalde portalen die niet zo zuiver zijn, als de geïmplanteerde chakra’s nog in het systeem aanwezig zijn.

Ja okay, klinkt enigszins plausibel, maar hoe zit het dan met kleurentherapie? Werkt kleurentherapie dan wel? Jazeker werkt kleurentherapie activerend voor onze kleurloze levenswielen! Want kleuren hebben een positieve invloed op het energetische draagsysteem het leerlichaam, zodra je begrijpt dat dit een onderdeel is van (moderne) alchemie. We werken namelijk, en dat kan iedereen dus jij ook, met de trillingen en frequenties die binnen het spectrum aanwezig zijn. Onze levenswielen bestaan uit een waterachtige substantie die in direct contact staan met onze watergedragen cellen. En onze watergedragen cellen absorberen via de kleurloze levenswielen trillingen, frequenties, golven, downloads, upgrades enzovoorts die worden ontvangen en verwerkt om het DNA te upgraden en te verbeteren.

Wij bestaan niet uit aparte onderdelen, maar bestaan uit een stromend, vloeiend en samenwerkend geheel! Het onderscheid wordt gemaakt door denkende en geïndoctrineerde hersenen!

Ook de kegeltjes in onze ogen bestaan uit een waterachtige substantie die kleurtrillingen absorberen voor het quantumbrein en vanuit daar ontstaan er genezende frequenties die handig zijn voor het leerlichaam. De meeste kleurentherapeuten werken vaak nog met gekleurde richtlijnen die afgestemd zijn op het activeren van chakra’s. Maar vanuit de diepste resonantie weten we dat de aangewezen kleuren in feite niet perse zo hoeven te zijn. Ons is vanaf de geboorte al ingeprent dat een tomaat rood is en dat gras groen is, maar zijn ze dat in werkelijkheid?

Op deze manier hebben chakra healers en kleurentherapeuten via studies aangeleerd gekregen dat een rode chakra een rode onderbroek moet aantrekken en dat een gezond seksleven een oranje sweater nodig heeft. Wanneer men zich niet goed kan uitspreken slaan we een blauwe sjaal om onze nek en als het hart gesloten is eten we groene appels. Maar dat is zo misleidend als de pest! Levenswielen zijn kleurloos en werken volledig met de cellen van het menselijke lichaam samen. Deze absorberen de kleuren die op dat moment nodig worden geacht, dus als je luistert naar het zachte gefluister van je levenswielen, vertellen deze perfect dat het nu tijd is voor een rode tomaat of een helende wandeling in het groene bos.

Onze levenswielen staan in direct contact met de natuurlijke algoritmen van het bestaan zelf, deze vertellen ons alles wat nodig is om te weten. Natuurlijke algoritmen brengen ons daar waar we horen te zijn en we hebben afgeleerd daar naar te luisteren. Kunstmatige algoritmen leiden ons af van het natuurlijke algoritmen, dus misschien is ook voor jou de tijd aangebroken om te leren luisteren naar de behoeften die spontaan in je opkomen. Hiermee is het tijdperk van gedwongen aantrekken van een rode onderbroek en een blauwe sjaal om je nek om geblokkeerde gekleurde implantaten te activeren over en gaat in het Aquariustijdperk een hele andere tendens krijgen nietwaar?

Dit is misschien misschien niet zo’n geschikt leesvoer voor een achtergebleven Vissentijdperker die zichzelf toevallig nét heeft aangemeld voor een veel te dure cursus over de werking van de dertien gekleurde chakra’s. Hoogstwaarschijnlijk voelt deze zich bij het lezen van dit artikel beledigd door mijn woorden of genaaid door de onwetende goeroe die de dure chakra cursus verkoopt. En dit is precies hoe shapers/shifters te werk gaan, ze pakken de emotionele triggerpoints en werken via het (gepijnigde) ego, interessant hé? En dit is waarom oude spiritualiteit uit het Vissentijdperk nog steeds afgunstig is, elkaar nog steeds het licht niet in de ogen gunt, elkaar kan afkraken, afmaken, overbluffen en overtroeven. Aan klantjesbinding en zieltjes winnen voor onzuivere doeleinden doet, in plaats van elkaar op te tillen uit liefde voor elkaars leraar zijn.

Nee dank je wel, ik ben er in mijn dertiger jaren al eens vaker dan één keer ingetuind in de artificiële werking van aangelijnde formaties en deze ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen. Een Aquariustijdperker heeft geleerd om niet meer vanuit ego te handelen, niet meer vanuit het denkende of verklarende verstand, want deze wéét vanuit de diepte wat werken met resonantie en synchroniciteit inhoudelijk betekent. Op deze manier krijgen shapeshifters en zelfs infiltranten helemaal geen grip op je en kunnen zij geen kunstmatige algoritmen op je pad sturen. Nee, ze gaan vanzelf wel weg, wat heel bevrijdend en eenvoudig werkt als je het begrijpt hoe het spel van het ego in elkaar steekt.

Mijn schrijven is niet bedoeld om het mooie werk wat anderen doen af te kraken want zo steek ik als mens Heidy absoluut niet in elkaar. Maar mijn schrijven is wel bedoeld voor degenen die willen begrijpen dat er een onderlinge samenwerking bestaat van Aquariuswerkers die de werking van geprogrammeerde leugens, geïmplanteerde denkfouten, zelfsturende entiteiten en op zichzelf werkende organismen allang doorzien hebben.

We spreken hier over het brengen van foutief en vals licht die absoluut uit onze menselijke hersenen geëlimineerd kunnen worden. Er is géén aanval op persoonlijke werkzaamheden, menselijkheid of kennis en ervaring, maar we zijn hier om elkaar te helpen begrijpen dat dit ‘valse licht’ op ieder moment van de dag in allen van ons geactiveerd kan worden.

En het is ook belangrijk dat we elkaar erop attenderen wanneer we het zien gebeuren bij anderen, omdat wij als Aquariuswerkers met open ogen en een wakkere mind zijn geboren. Dit is een prachtige en gratis beschikbare helpende gave die voor iedereen vrijelijk toegankelijk zou moeten zijn, arm of rijk, jong of oud.

Mens worden gaat gepaard met kleine en korte herkenbare aanvallen van narcisme, slachtofferschap, schaamte over het eigen vallen en opstaan van het ego, een pijnlichaam dat eigenlijk helemaal niet zo leuk is om te hebben. En het is bijna niet waar te nemen voor jezelf of er een op zichzelf staande entiteit, shaper, organisme of emotioneel pijnlichaam aan het werk is. Het verschil is zo ontzettend flinterdun dat hier echt om een ontwikkeling en training van verhoogde waarnemingen en hooggevoeligheid wordt gevraagd. Informatie met elkaar delen is niet alleen fijn, maar ook belangrijk zodat iedereen simpelweg er zelf iets mee kan doen, zonder daarvoor naar allerlei dure instanties te moeten rennen. We kunnen veel meer dan we denken met onze gemanipuleerde breinen, dus jij ook!

De meeste mensen geloven en werken nog met de verouderde technieken van het Vissentijdperk en dat is absoluut geen probleem voor de 3Dens, 4Dens en 5Dens incarnaties. Maar als jij op deze pagina bent belandt en het resoneert met je, dan werken de verouderde technieken niet meer voor je en loop je zelfs het risico dat je energietrillingen juist vertraagd en verlaagd worden, waardoor je weer ‘zichtbaarder’ bent geworden voor aanvallen. We kunnen alleen maar onzichtbaar voor ze blijven wanneer de vibraties dermate trillen dat deze geen grond hebben om te kunnen hechten of vastzetten.

De afstemming met het quantumbrein is voor jou in volle gang, dus heb je energie, trillingen en frequenties nodig die passen bij de lichtcompartimenten die de fotonengordel uitstoot. En dit kan al lezend iets in jou activeren, al lezend begrijp jij de versleutelde codes die de buitenaardsen niet kunnen lezen. We zijn terug aan het gaan naar de Bron, de oorsprong, de eenvoud, de cel en daar ligt jouw kracht, zodra je uit jouw menselijke denkbrein durft te stappen en het quantumbrein activeert.

Een shaper kan he-le-maal niets met jouw kleurloze en vormloze quantumbrein die een zelfbepalend oganisme is. Maar een shaper kan vanalles uitvreten met het gekleurde menselijke denkbrein die een op zichzelfstaand entiteitachtig organisme is geworden door de eeuwen heen. We vinden ver-vormers zelfs in jou en in mij, in de geliefden, kinderen, naasten, buren, coaches, sjamanen, healers, lichtwerkers, helpers en vele vele anderen om ons heen. En het is zaak dat je het werk van de vervorming of gedaanteverwisseling herkent en doorziet met je andere ogen en je andere brein – het brein dat buiten de schedel.

HOE raak jij van deze lastige krengen af!????
Dan zeg ik heel eerlijk dat het schip dat verantwoordelijk was voor de shapers pas halverwege dit jaar (2021) is vertrokken uit dit planetaire stelsel, dus moest ik een nieuwe aanvulling maken op deze pagina. De lijnen en klossen garen hebben ze bij hun vertrek losgesneden en achtergelaten dus de Aquariusmensen kunnen nog steeds aangelijnd, beïnvloed, overgenomen, geïnfiltreerd en besmet worden door Vissentijdperkmensen die deze lijnen onbedoeld en onbewust blijven overdragen in hun verouderde spirituele werk (dit is geen aanval op hun werk, maar een waarschuwing dat het ook jou kan overkomen).

Het achterliggende tijdperk is daadwerkelijk over, het licht heeft gewonnen en de tegenhangers van het Licht zijn hun laatste doodsstrijd aan het voeren, wat soms heel zwaar aanvoelt. Dit is merkbaar aan het feit dat alles op alles wordt gezet om ons zoveel mogelijk als mens uit de lichtfrequenties te houden, ons aan te vallen met vaccinatieprogramma’s, onze ziel te doden, onze kinderen tot zombies te maken, onze naasten om te vormen. We moeten écht sterk en alert zijn, al zijn we soms moe, willen we het soms opgeven en hebben we soms he-le-maal geen zin meer in al dat gedoe.

We staan met het ene been in de lineaire tijd van tijdloosheid en met het andere been in paralelle tijd van haast en dus voor een ontzettende interessante uitdaging. Ik moet eerlijk en transparant zijn – zo is mij ooit verteld – waarbij ik mag vertellen dat dit alles nog twee generaties in beslag zal nemen voordat het menselijke brein een daadwerkelijk quantumbrein is geworden, maar er zijn altijd voorlopers, onderzoekers en verkenners aan het werk die jullie hierover kunnen informeren. Er zullen ook steeds meer alchemisten geactiveerd gaan worden die begrijpen hoe bepaalde systemen werken en niet werken.

Het is een DNA dingetje op cellulair en organisch niveau en dat kunnen we alleen maar tackelen door inzicht te verwerven via resonantie en het eigen geprogrameerde denken te leren doorzien, zelfs als Aquariusincarnatie die het liefst vandaag nog uit de polariteit zou willen stappen en naastenliefde wil gaan brengen aan de wereld. Dit is spirituele realiteit dat we zover nog niet zijn, omdat onze fysiologische lichamen zover nog niet zijn.

Wat we tegenkomen zijn de overblijfselen en de restanten van aangerichte schade en het achtergebleven werk van de shifters en shapers. Er wordt door Galactische Federaties volop gewerkt aan het elimineren van de klossen garen die afkomstig zijn van de shapers, maar er gebeurt helemaal niets als je zelf geen stappen onderneemt om de lijnen versneld uit je eigen systeem te verwijderen. Hiervoor moet je wel wat tijd in jezelf en anderen investeren, want helaas kan er geen Quick Fix worden aangeboden, hoe goed iemand ook in zijn of haar werk is.

We zullen écht op een andere manier gaan werken dan wat we in het verleden gewend waren, we worden afgestemd op andere frequenties die je nog nooit eerder hebt ervaren in dit menselijke lichaam. Het DNA krijgt voortdurend upgrades om al het oude uit het Vissentijdperk te elimineren, maar we bevinden ons tegelijkertijd in twee realms van tijd. We bevinden ons in lineaire en paralelle tijd en het enige wat wij hebben te begrijpen is dat wij slechts het ene been bij het andere been hoeven te voegen, om sterker in onze levensschoenen te staan – letterlijk!

Afgelopen maand (oktober 2021) zijn er door galactische federaties energetische chirurgische ingrepen uitgevoerd om bepaalde lijnen te verwijderen opdat de Aquariuswerkers eindelijk kunnen gaan bouwen aan hun platformen. Dit betekent dat er nu héél erg goed ‘geluisterd’ moet worden naar de signalen die binnenkomen omdat er een verfijnde afstemming plaatsvindt. Kijk naar de mensen om je heen, lees je in, verwerf inzichten en maak de keuzes die bij je passen en durf uniek en authentiek te zijn in jouw beslissingen.

Tips waarmee je mag doen wat je wilt:

 • Laat je niet beïnvloeden door angst, want angst is een op zichzelf staande entiteit van menselijke zwakte en aangeleerd gedrag die ervoor zorgt dat er nog meer klossen garen in je systeem worden gelegd.
 • Ga niet mee in de agressie of aanvallen van andere mensen, zelfs niet met die van je kinderen, partner of andere geliefden. Wees toeschouwer in plaats van participant, je bent sterker dan het schouwspel dat zij jou presenteren.
 • Wees niet wanhopig maar kijk zorgvuldig en kritisch met wie je jezelf inlaat, neem niet zomaar elk advies aan en ga niet van healer naar healer, verricht onderzoek, bevraag mensen, maak een eigen inschatting, je kunt veel meer zelf dan je denkt, wanhoop kan te maken hebben met minderwaardigheidsgevoelens over het eigen kunnen – kortom – je kunt het!!!
 • Wees zo geaard mogelijk, ga leuke dingen doen, lach, zing en dans, doe gek en laat je niet meeslepen in de ellende van anderen, je bent van jezelf en niet van niemand anders.
 • Stap uit élke situatie die niet goed voelt! Of dit nu om relaties, kinderfeestjes, vriendschappen, behandelingen, groepen mensen, videos, vertelsels, schrijfsels of deelneming aan workshops en trainingen en sessies gaat, je bent de regisseur van je eigen leven, je kunt opstappen, wegklikken, eruit stappen wanneer jij dit wilt, wees trots op deze actie en geef de anderen maar het nakijken, dat boeit niet.
 • Mediteer elke dag trouw!
 • Stem jouw energie dagelijks af op de frequenties van Schumann Resonantie, de fotonengordel, het quantumbrein, upgrades, downloads.
 • Schoon jouw energetische systeem dagelijks op met visualisatie, maak je energieveld oneindig, maak tijd oneindig, en voel je eigen oneindigheid, maak je hersenen oneindig en tril zo hoog dat er geen aanhechtingen kunnen vastgrijpen.
 • Voordat je aan het werk gaat met anderen, eerst je praktijk volledig ontstoren, opschonen, voorzien van bescherming en onderzoek de gidsen die zich aandienen heel erg goed. Een valse gids verraad zich door een subtiele verandering aan te brengen in de klant, je innerlijk, je werkzaamheden. Weet je eigen werk, blijf bij je eigen werk, doe waar je goed in bent, dit is geen tijd om te experimenteren en te onderzoeken want dit kan nadelig uitpakken voor de sessie.
 • Informeer iemand vooraf wanneer een behandeling in experimentele fase bevindt. Nog liever werk je samen met een andere healer en experimenteer en onderzoek je samen, oefening draagt bij aan kennis en het ontdekken van nieuwe eigen alchemistische methodieken.
 • Voor en na élke sessie die je geeft graag een opschoning nemen van de ruggenwervel en maak wervel voor wervel even schoon, voorzie deze van trillingen en zet al visualiserend bij elke wervel een lampje aan, dit zorgt ervoor dat het hologram optimaal afgestemd en schoon blijft en dat je geen energie van anderen met je mee gaat dragen.
 • Neem geen klanten aan die ervoor zorgen dat je te ver onder jouw werkniveau moet presteren, wanneer je moe wordt van een sessie of klant ben je door het modder aan het zwemmen, in plaats van door water.
 • Vooraf kun je altijd een screening doen en eventueel doorverwijzen indien het niet goed voelt, of wanneer je inschat de een ander beter kan helpen dan dat jij dat kunt, we moeten eerlijk naar onszelf blijven, maar ook naar anderen.
 • we doen niet aan klantenbinding, zieltjes winnen, goeroe of sectanische praktijken,
 • Zoek gelijkwaardige mensen om je heen, dit is heel belangrijk omdat we in het helpen van anderen vaak onbewust door de tijdlijnen van de ander aan het reizen zijn en dat kost heel veel energie.
 • Aquariushelpers houden zich aan de natuurlijke incarnatie hiërarchie er is geen gepiramiseerd en gestapeld systeem maar een brede multidimensionale stroming van leraren voor elkaar.
 • Incarnatie Hiërarchie is eenvoudig: 5dims helpen de 3dims en 4 dims en leren van de 6 en 7 dims. De 6dims en 7 dims helpen de 4 dims en 5 dims en leren van de 8dims en 9dims enzovoorts. De 12dims helpen geen 3dims en 4 dims, deze worden doorverwezen naar de 5dims.
 • De 3dims en 4 dims snappen niet veel van het werk van de 12dims en de 12dims hoeven zich niet bezig houden met het werk van de 22dims. Dit is een zielenleer die bedoeld is voor de 12dims ziel in een leerlichaam, dus als dit resoneert wil ik je vertellen dat ik bezig ben aan het pagina met uitleg. Laat me weten als je geïnteresseerd bent, dan geef ik een melding zodra de pagina klaar is.

We work together in a Unified Cooperation.
In Lak’ech from Heidy

Button Arrow Up - Free vector graphic on Pixabay