Zang van de Zielentaal

18-09-2022 – Vaak krijgen We vragen uit alle werelddelen over onze schrijfsels, omdat er veel van Onze bewoordingen niet aansluiten bij alles wat er te lezen valt op het Internet, wat uiteraard vragen oproept en wat nergens te vinden staat op het Internet als men er naar zoekt. Daarnaast zetten we vele woorden en korte zinscontexten tussen aanhalingstekens, om de eenvoudige reden dat de zeer twijfelachtige, misschien zelfs wel discutabele kwesties niet aansluiten bij wat we werkelijk willen zeggen.

Wij gebruiken woorden als TaR-RaH en geen Gaia, DNA Incarnatieloopingsysteem en geen Matrix, Platformers en geen Lichtwerkers, spirealiteit in plaats van spiritualiteit enzovoorts. En ook onze vocabulaire en 26 letterige alfabet in elkaar te frutselen tot begrijpbare teksten ontwikkelt naarmate de jaren van openbaar schrijven vorderen. Wij worden steeds gemakkelijker in het ‘menselijk kunnen bewoorden’ van de miljarden codereringen die binnenstromen in plaats van menselijk geschreven of gesproken taal.

Onze Telepathische boodschappen van het Council komen direct uit de handen gerold zonder er ook maar een halve minuut over na te moeten denken en dit doen Wij al een levenlang op deze manier dat onze vertelsels via ‘automatische geschriften’ gaan. Je moet ons gestamel, geprevel, lange nadenksels en de vele herhalingen tijdens een Face to Face gesprek eens zien, dat gaat werkelijk nergens over, want nogmaals hebben we er ruim vijftig jaar op moeten leren om deze menselijke taal eigen te maken en dan nog niet gesproken over het feit dat we ten tijde van een gesprek met iemand direct de hele diepe valse templates kunnen lezen, van wat iemand zegt, denkt, spreekt niet altijd kloppend is met wat er werd aangewakkerd van binnen.

Mens zijn is voor Ons één van de moeilijkste en meest uitdagende keuzes ooit geweest en toch genieten we er elke dag van, ondanks dat het lichaam, de emotie, de geest de menselijke struggels kent van overprikkelingen, autistische gedragingen, want we begrijpen ontzettend weinig van dit hele pakketje, terwijl we zo ‘belezen’ overkomen. Verlichte Mensen, Verlichte Meesters, Verlichte Whatevers bestaat in Onze ogen niet, want het leven op deze Aarde in het Menselijke Lichaam met al die Knopjes van foutieve templates die worden aangeraakt en aangewakkerd zodra er ook maar iets ‘aandient wat niet klopt’ kan soms verrekte lastig zijn.

Wij weten dat we als Onderzoeker, Voorloper, Verkenner, Collectief Spreker, Alchemistische Healer niet spreken voor Hen die al Zwevend dromen over Betere Werelden die zich vanzelf wel aan zullen dienen als men maar Hard genoeg foutieve Lichtcoderingen ‘Prevelt’ en met de Handjes wappert of Tekeningen maakt in plaats van Geschriften. Dat is nooit zo Lullig bedoeld als dat het Eruit komt maar soms lijken we lullig in onze woordkeuzes wat we liever knullig noemen, omdat emoties, waarde hechten aan niet relevante woorden blijkbaar heel menselijk zijn.

Dit levert ongelooflijk veel misverstanden op in het dagelijkse leven, waar blijkbaar ‘vriendjespolitieken’, het aardig gevonden willen worden, het gezien willen worden, gehoord willen worden, bepaalde ‘pesterijen’ ook nog eens de diepere templates kan aanraken bij alle gepresenteerde ‘spiegelingen’ die onze woordkeuzes brengen.

Wij, ‘nieuwelingen’ hebben dan ook niet voor niets ons hele leven al menselijke communicatieve ‘struggelingen’ in het eruit brengen van de woorden die we willen vertellen. En natuurlijk wakkert het woord ‘nieuwelingen’ wederom iets aan in dit Collectieve schrijven, kunnen we beter zeggen Wij ‘onhandige Kinderen’ die de contexten achter de Menselijke Woorden nog moeten Leren en de Pasjes nog aan het leren zetten zijn, ondanks de gedragen kennis en bepaalde ‘wijsheid’, hebben Wij liever een knuffeltje dan een ‘verbetering’, want we leren meer van Jullie werkelijke binnenkanten, dan van jullie externe zichtbare overlevingsgedragingen.

Velen van Jullie zijn daadwerkelijk héél vaak Mens geweest en velen van Jullie zijn Platformbouwers, de Eerst Gezondenen – Opbouwers van de Nieuwe Tijdperken die vele keren op Aarde zijn geweest door de eeuwen heen en Vrijwel alle Realms van deze Universumtijd hebben bereisd. Jullie hebben al héél vaak met de Menselijke Tongen en Hersenen ‘samengewerkt’ en weten hoe de woorden aansluiten bij wat jullie werkelijk willen vertellen, omdat Jullie ook nog eens heel wat ervaring hebben binnen de Zielentijd.

Maar de Nieuwe ‘Sterrenzaden’ die nog nooit in Menselijke Lichamen hebben gezeten hebben daar daadwerkelijke moeite mee en geloof Ons, er komen nog heel wat van deze ‘Onbeschadigde’ Kinderen naar de Oppervlakte van TaR-RaH en het is de Bedoeling dat deze Kinderen worden gedragen, ondersteund in hun plannen, dromen en wensen, dat jullie Leren om hen zonder woorden te Begrijpen, want Allen van Ons zullen maar éénmalig hier zijn of gaan 300.000 jaren Helpen in de Overdracht van de Brontaal naar de Zielentaal te maken.

We vragen altijd om Authentiek jezelf naar Buiten te brengen terwijl Wij begrijpen dat dit zo nu en dan moeilijk moet zijn in deze Geïndoctrineerde Artificiële DNA Templates en dat het lastig is om de Blauwdruk herinneringen van de Bron te blijven Behouden, omdat deze Lichamen per direct worden getraumatiseerd door hielprikken, vaxxi-nazi’s en giftige stoffen in de borst- of flesvoeding.

Hierdoor verliezen de meesten van Jullie al vooraf het Jaar de werking van de Thymus, daar waar de Twaalfde Helix verbindt met alle ‘hogere aspecten’ of beter gezegd, de ‘kosmische informatie’ dat in het DNA beschreven staat. Vervolgens een levenlang vanuit de hersenen te gaan leven in plaats van vanuit de stilte van het Hart.

Vrijwel alle Templates in dit Menselijke Lichaam zitten gevuld met ‘foutieve’ informatie en toen wij op 22 mei 1969 om 22:22 uur in dit Lichaam stapte (geen walk in !) hadden wij vrijwel meteen maar 68% herinneringen en hebben we een leven lang erover gedaan om de opbouw van informatie van het eigen DNA weer terug te halen. Kun je nagaan aan Allen die maar een percentage hebben van 3 tot 20% aan Eigen DNA Herinneringen.

Hieromtrent onstaan er ook wel eens leuke gesprekken en/ of discussies waarbij er bij Ons een enorme ‘Download’ plaatsvindt die het helemaal waard is om er een collectief Schrijfsel aan te Wijden, omdat Wij weten dat jullie Hierin als Mens/Sterrenzaad herkenning vinden. De herkenning zit niet in de Hersenen, maar in de Diepte van de aanrakingen van de Bron, Allen die van daar Afkomstig zijn, zij Wij allen van daar Afkomstig – as so it is.

Zowel het eindpunt als het startpunt zijn beiden één waar we bevinden in een continuüm, de ‘gestapelde’ tijden zijn aan het overvloeien, waarbij er geen sprake kan zijn van ‘ergens vandaan komen’ maar slechts zijn in het NU aanwezig zonder enige ruchtbaarheid daaraan te geven ben je in principe overal geweest en nergens tegelijkertijd. Zal de belangrijkheid van het willen weten waar Jullie Zielengroepen vandaan komen vervagen. Het is het denken die dit wil weten en het is in de totale leegte waarin Jullie Jezelf ‘vinden’ ❤

Wij dragen overigens Planetaire Trillingen in het ‘hogere’ DNA dat we Dragen en geen Zielentrillingen, dus zijn Wij hier om van elkaar te Leren. En ondanks dat dit gepaard gaat met emotionele ‘woorden oorlogjes’ in de vorm van menselijke gesprekken en/ of discussies, vele ‘verstandelijke vragen en kwesties’ en de ‘belangrijkheid’ van het oppervlakkige wat voor Ons niets inhoudt en van geen enkele betekenis is gaat verloren, omdat Wij direct naar de Binnenkant gaan van iemand en dwars door het externe pakketje heenprikken, blijken woorden hier van enorme betekenis te hebben, terwijl Ieder de Antwoorden binnenin Zichzelf heeft zitten.

Ja, er zijn Wezenlijke verschillen in Jullie Incarnatiegroepen betreft de Informatie in het DNA en Allen die ‘prevelen’ dat we Gelijk Zijn, zijn Wij Gelijkwaardig aan elkaar en niet Gelijkaardig. Er zit Waardevolle en Ongelooflijke Kennis en Wijsheid in Jullie DNA gegrifd, maar alle informatie die staat Geregistreerd is Uniek! Bij elkaar Gekomen in het Akashaveld (Coherentieveld) wordt het een Vorm van Kosmische uitdijing, Planetaire uitdijing en Zielengroepen Uitdijing zoals de Oorsprong (of de Bron) ook Immer Uitdijing zal Inhouden.

Universums zijn niet Gestapeld, er zijn géén 22 op elkaar gestapelde universums zoals Flatgebouwen eruit zien. Dus wanneer de Ene van de 22e Ring komt afgereisd, komt hij of zij niet van een ‘hogere’ tijdsring maar simpelweg vanuit een Andere Ervaring. En wanneer er een Andere ervaring bij een andere Ervaring komt (als Zielentrillingen) kan er een samensmelting (informatie overdracht) plaatsvinden, zullen Wij altijd Verblijven als Leerling en Leraar tegelijkertijd.

Zo hebben de Buitenaardsen een soort van Tijdsslot op jullie Oorspronkelijke 22 Reisringen gezet, waardoor er (laten we het binen het Omniversum maar op deze 22 universa, de Aarde en Mensenlichamen houden) er geen sprake meer Was van een ‘Natuurlijke informatie Overdracht en Samensmelting’ van Informatie – het DNA. En Hierbij Kunnen wij Beamen dat een Menselijke Incarnatie van Zielentrillingen een Enorm breed ‘reisaspect’ kent en dat het een hele hoge Evolutievorm en/ of incarnatievorm is.

Jullie zijn niet gewend om je Eigen Enorme Trillingen en Vloeiende Tijdsringen te Ervaren binnen dit Menselijke Lichaam dat een bepaalde Densiteitsvorm kent die de Densiteit niet is. Ja, dat lezen Jullie goed! Die een bepaalde Densiteitsvorm kent die de Densiteit niet is! Jullie Trillingen en Tijdringen stoppen niet bij het kunnen aanraken van het einde van Jullie Lichamen, de Huid bijvoorbeeld. De huid bevat wel Miljarden en Miljarden Minuscule Cellulaire Verbindingen met Alles wat is per Vierkante Centimeter!

Stel je eens voor dat dit geen einde en begin kent? Stel je eens voor dat Jullie zouden kunnen Reizen binnen de Tijdslijnen en Opgebouwde Kennis en Ervaringen van Jullie eigen 100% die in principe in het Continuüm van Tijd bevindt? Het is niet aan te Duiden wie Zielentrillingen en de Oorspronkelijke Mens in Werkelijkheid aan Tijd met zich meedraagt. En Jullie denken dat Jullie Eindig zijn? Klein? Nietig? Een Miertje in een enorme Mierenhoop? Onzichtbaar?

Dit is wat de Buitenaardsen hebben gewild, dat Jullie in Kracht en Enormiteit zouden Afnemen en Begrijpen Jullie dan ook dat dit door Inzicht kan veranderen? Voel het eens? Voel eens de Gevangenis waarin Je denkt te Verkeren? Want dat is Niet zo, er is géén gevangenis, het is Jullie Dénken, Piekeren, Prakkizeren, de Spiralen van Spiralen, binnen Spiralen van Spiralen die nog veel meer lagen van Spiralen kent, die Jullie Meenemen naar het Zelfsturende Organismen van – Automatisme!

Wederom ‘even’ een poging om terug te gaan naar de oorspronkelijke bedoeling van dit Schrijven: is de Zang van oorspronkelijke ‘Zielentaal’ ook uit elkaar gerukt zoals jullie DNA overal en nergens te ‘vinden’ in Jullie ‘zoektochten van de Ziel’, zijn er 22 ‘Zielentalen’ samen te smelten in het Coherentieveld met de ‘Brontaal’ om de stuwingen vorm te geven als zijnde naar de vormvastheid – die verbonden met elkaar de nodige Telekinetische stuwingen teweegbrengen in het Vormvaste Veld waar ook de Menselijke Lichamen verblijven.

Maar met alle artificieel ontwikkelde ‘gevulde menselijke templates’ waar diepe fluctuerende emoties en gedachten nog in aanwezig zijn, is dit voor nu nog ‘gevaarlijk’ om deze Velden in elkaar over te laten Vloeien, dus zijn deze Talen los van elkaar versleuteld in 22 Zielengroepen Compartimenten en beveiligd in het Collectieve DNA, en slechts Zij die reeds aanwezige of geleerde ‘volledig in leegte te zijn’ krijgen de informatie van de Brontaal.

Dus eenieder die met de handjes loopt te flapperen en een aangeleerde of nageaapte ‘lichttaal’ eruit flapt zal geen effecten opwekken omdat er werkelijk gevraagd Wordt om JOUW informatie te Verspreiden die uiteindelijk Alchemie zal inhouden. Daarom is het belangrijk dat de samensmelting gefaseerd gaat, zodat het allemaal niet te hard gaat 😉 de Mens zou de densiteit, de ‘informatie en ‘lichtheid’ daarvan nog niet kunnen verdragen als dat plotseling zou gebeuren.

Zo rond het jaartal van 2046 ‘verwachten’ Wij dat deze Talen Samensmelting zal gaan plaatsvinden omdat Jullie DNA dan Voldoende Informatie van de Oorsprong zal Herinneren en dat alle benodigde Platformen er zullen Staan waarbij We niet Langer meer Zullen Spreken van een Opbouw, maar van Realistische Nederzettingen voor de Nieuwe Mensheid van TaR-RaH. Zo zal het Zijn en Zo is het Altijd al Gegaan, dat er Helpers Afreizen die zowel Toekomst als Verleden Tegelijkertijd zijn in de Opbouw/Uitdijing van de Universele en Planetaire Ontwikkelingen.

Zij Wij niet Alleen en Zullen we Nooit Alleen Zijn, dragen we Allen een klein Steentje bij in een Geheel waarbij het Belangrijker en Belangrijker wordt om ‘Jezelf’ los te laten en er Slechts in Leegte te Zijn, zoals Kinderen dat Doen, vanuit diezelfde Leegte Vonken over te brengen aan Anderen.

Collectieve Boodschappen 

Alle boodschappen die we schrijven zijn Telepathisch en niet te verwarren met Channelings door derden. Onze boodschappen zijn direct afkomstig van een Council vanwaar wij met zonnenschepen verblijven binnen jullie Moederplaneet TaR-RaH.

Leesvoer voor de gevorderde lezer 

Alle leesvoer die we schrijven zijn stukken die we vanuit het DNA, de organistische aansturingen van programmeringen en slachtofferlijk narcistische aanwakkeringen van de eigen templates als mens. Wees welkom in de stukken die we nog steeds van lood in goud aan het veranderen … LEES VERDER