Treed naar Buiten

Via de DNA upgrades is de tijd daar dat vele alchemisten, healers, code-schrijvers, frequentie-sprekers bij hun ‘hogere’ DNA zijn aangekomen. De meesten hebben/hadden reeds een praktijk en zij willen graag meer de verdieping in met hun werk.

Maar sommigen krijgen opeens ‘nieuwe gaven’ erbij zoals lichttaal – of schrift, plotse ingevingen voor zelfhelende vermogens, informatie en codes van het DNA enzovoorts. En wij krijgen de afgelopen maanden vrijwel dagelijks foto’s van zelf geschreven codes toegestuurd met de vraag of we weten wat de code betekent.

Of krijgen we ingesproken berichten met lichttaal/spraak waarbij er gevraagd wordt of wij het kunnen verstaan en ook krijgen we vaak linken toegestuurd met de vraag of het wel klopt wat er geschreven staat en / of die persoon wel ‘zuiver’ is in zijn of haar werk.

Dit zijn uiteraard mooie ontwikkelingen, maar eerlijk gezegd dragen we dit stuk binnen het individuele ‘werk’ niet meer zo goed omdat er dagelijks best wel heel veel op ons af komt via telegram, messenger en email en wij maar uit één oma-mens bestaan, die nog een leven heeft naast het collectieve :)

Gezien het menselijke lichaam en de aardse tijdsaspecten toch wel beperkingen kent, komen we echt soms tijd te kort en moeten we helaas vele persoonlijke toenaderingen overslaan of negeren, wat soms een beetje lomp overkomt, maar wat niet lomp bedoeld is ❤

We schrijven veelal gecodeerd, wat gestoeld is op resonantie en niet op verstandelijk begrip. Op dit moment mogen wij nog maar 20% van ons werkelijke ‘kennis’ collectief vrijgeven, omdat het informatie betreft wat voor velen tijd nodig heeft om in te dalen. Daarnaast zijn we voorzichtig omdat het ‘spirituele niveau’ helemaal niet zo hoog blijkt te zijn als waarover gesproken wordt en daarom van een voetstuk zal kunnen vallen voor degenen die op zoek zijn naar tweelingvlammen, de dode ster Merkaba, of een maan aanbidden die artificieel ontwikkeld werd.

De ‘maan’ is een soort ‘stralings-schijf’ die een aantal miljard jaren geleden werd ontwikkeld door buitenaardsen en er stonden gavanceerde stralings-devices op om het DNA op zeer diepe levels te beschadigen/beïnvloeden. Deze ‘stralings-schijf’ hebben ze voor de werkelijke manen gezet maar is niet zomaar te verwijderen.

De maan weerspiegelt ‘de krater’ waarin wij mensen ons bevinden en bevat daardoor tevens een holografisch effect. De ‘kraters’ zijn donker wanneer het donker is, en lichtblauw wanneer het dag is. De ‘maan’ bestaat niet meer in de hoedanigheid die jullie kennen. De ‘schijf’ is inmiddels overgenomen door goedaardige galactische werkers/wezens/federaties.

Zij hebben de beschadigende straling-devices één voor één uitgeschakeld (dat was nogal een klus) en vervangen voor andere apparatuur om de mensheid te helpen. De laatste is pas in 2019 ‘uitgeschakeld’ maar op het aardoppervlak gebruiken ze ongeveer dezelfde techniek, namelijk het 5G – die nog niet volledig is uitgeschakeld.

We staan weer onder de positieve invloed van de werkelijke manen, die eigenlijk niet zichtbaar zijn voor het ‘menselijke oog’ maar invloed uitoefenen op het water, daardoor ook op onze cellen. De Bron werkelijkheid hebben de kwaadwillende buitenaardsen zéér kundig nagebootst met een ‘artificiele werkelijkheid’, maar zij hebben nooit álle componenten in bezit gekregen.

Wij zijn niet afged(w)aald ;) naar dit lichaam om ‘populairiteitsprijsjes’ te winnen of om een grote doelgroep van volgers te willen bereiken. Meestal maken wij zelf een persoonlijke toenadering als er iets interessant wordt gelezen in het DNA die voor het collectief geldt. En heel soms komen er unieke dingen uit die enkel voor de kleinere zielen/engelen families of galactische eenzaden bedoeld zijn.

Voor ons draait het om resonantie en dat jullie uit je schulp durven te kruipen (wat anderen er ook van denken), omdat jullie werk op dit moment heel hard nodig is.

Er zijn vele begaafde kennisdragers afgedaald naar het menselijke leerlichaam, die helpen bij de opbouw van de nieuwe beschavingen. Jullie zijn de voorlopers die de eerste platformen aan het neerzetten zijn, omdat jullie een intrinsieke vanzelfsprekende kennis dragen die niet zomaar overal te vinden is – en soms is hier de eenzaamheid voelbaar, omdat jullie een andere vibratie dragen dan de gemiddelde mensheid.

In jullie zit de nieuwe politicus, de nieuwe leraar, de nieuwe boer, de nieuwe arts, de nieuwe architect en jullie zullen het vele malen beter neerzetten dan jullie ‘voorgangers’ maar jullie lopen ook het vaakst tegen deuren aan die dichtblijven of recht voor je neus worden dichtgesmeten.

Er is een samenwerking nodig tussen de meer ‘unieke’ eenzadige incarnaties van galacticans met intrinsieke kosmische kennis en engelen met intrinsieke hartskennis. Er wordt om het delen van kennis gevraagd, zelfs samenwerkingen te creëren met de antoniem van ‘het duister’ waar holistische en reguliere geneeswijzen samenkomen, waar vrij en autonoom onderwijs elkaar mag ontmoeten, waar communistische en liberale stromingen met elkaar in gesprek gaan en waar geld of ruilhandel dezelfde waarde krijgt.

Zij, de Aquariusmensen die al vele geavanceerde beschavingen hebben opgebouwd en hebben neergezet binnen vele universa en planetaire stelsels zijn afgedaald om samen te werken met de mensheid en niet om hen tegen te werken. Zij begrijpen vanzelfsprekend dat het werkelijke duister en licht als samenwerking bedoeld is en niet als tegenhangers van elkaar, zoals het artificiële duister jullie lang heeft voorgespiegeld.

We werken samen en hebben elkaar nodig voor Terra en haar Bronkinders die op dit moment in grotere getallen in hun leerlichamen aan het incarneren zijn. En we hebben dit alles te danken aan iedereen die meedraait vanuit de ménselijke ascentie. De incarnatiedichtheid voor de toekomstige sterrenkinderen kan alleen maar verbeterd worden vanuit het DNA, waar betere keuzes uit zullen voortvloeien, gezondere lichamen vanuit een breder bewustzijnsaspect, daardoor in een mooiere wereld incarneren.

Wij zijn / ik ben slechts een soort ’tussenstation’ in het doorgeven van de collectieve ontwikkelingen, omdat wij het collectieve DNA kunnen uitlezen, daardoor weten hoe het er voor staat met de ontwikkelingen.

Wij weten dat de meeste van jullie niet naar buiten durven te treden met de innerlijke kennis, krachten of talenten die jullie hebben meegenomen ten tijde van de afdaling naar het menselijke lichaam. Dit komt omdat er in menselijke termen wordt gesproken over arrogantie, spiritueel ego of zweverige persoon, maar ook omdat jullie aanwezig – of opgegroeid zijn in een omgeving die veel tragere trillingen dragen dan de trillingen die jullie dragen.

Jullie reizen via de trillingen van het licht, plasma, spectrum en frequenties en de reizen van jullie (leer)omgeving verlopen via de stromingen, schakelingen van verbindingspunten van de hersenen en het menselijke denken. En het is inderdaad moeilijk om hierdoorheen te gaan of om naar buiten te treden ‘als jezelf’, wat wij maar al te goed herkennen omdat we lang als Hidden Council, Onderzoekers en Verkenners hebben gefungeerd.

Maar op een dag zullen óók jullie ontdekken dat er geen juist tijdstip bestaat en dat andere mensen nooit klaar zullen zijn voor het unieke werk in ‘samenwerk’ 😁

Op dit moment staat nog minder dan 13% van de mensheid vanuit het bredere/wakkere bewust in het leven. De rest zal niet begrijpen dat in het menselijke pakketje prachtige kosmische wezens aanwezig zijn en dit zal voorlopig nog blijven aanhouden omdat de menselijke ascentie tevens een generatiedingetje is.

Jullie galactische eenzaden, platformbouwers en een aantal engelenwezens hebben gekozen voor het alchemistisch DNA (Crone DNA) waarmee jullie de 0-puntsenergie kunnen aansturen. Het Crone DNA is géén koninklijk DNA 🙏 maar deze bevat nog het eerste ontstaanscomponent van Terra haar oorspronkelijke en werkelijke Menselijke Creatie.

Dit DNA is nog zeldzaam omdat deze bijna volledig was ‘uitgeroeid’ door het werk van kwaadwillende buitenaardsen met hun gen-experimenten. Het Crone DNA is gekoppeld/ontvouwt/gecreëerd uit het Parel DNA (haha lekker ingewikkeld) maar dit is een zeer krachtig DNA waar tools in zitten die vanzelfsprekend healingtechnieken, telepathie, alchemie en collectieve telekinese kent/herkent.

Jullie kunnen geen certificaat aan de muur hangen en zelfs geen trainingen volgen in jullie zoektochten naar persoonlijke ‘ontwikkelingen & groei’ zoals dat vroeger ging bij Reiki bijvoorbeeld. Het is voor ons wereldvreemd dat er miljoenen ‘Reikimasters’ aan de muur prijken, die niet eens werken met de échte Reikistromingen van dit 5e universum, maar okay – alles is in ontwikkeling nietwaar?

Géén Certificaat aan de muur voor jullie dus en er hangt er ook geen aan onze muur 🤓 omdat ‘moderne alchemie’ – in deze realiteit nog niet bestaat/kent, daardoor het ‘ik doe maar wat’ met grote regelmaat door onze praktijk van Kompaswerk heen ‘galmt’ van mensen die al een eigen praktijk hebben of nog onzeker zijn over hun werk op aarde. Héérlijk pionierswerk!!

Jullie kennis heeft geen woorden, maar is innerlijk aanwezig als een weten, zonder dat je het kunt weten. Precies zoals het bedoeld is en hoort te zijn. Eigenlijk zou niemand een certificaat aan de muur moeten hebben ‘prijken’ om hun werkzaamheden te moeten ‘bewijzen’ aan anderen, want alchemie ontstaat vanuit jezelf, je eigen weten, je eigen uniekheid, talent of gave en het is prachtig om deze kant van jezelf te mogen ‘ontmoeten’ en naar buiten te brengen.

Het modern menselijke DNA, hebben wij buiten de wetenschap van de buitenaardsen in het geheim onderzocht en deze onderzoeken hebben ongeveer 48 jaar geduurd voordat wij ermee naar buiten mochten treden. In overeenstemming met vele galactische federaties, councils, geavanceerde / geëvolueerde incarnaties en bewustzijnsplaneet Terra, zijn we niet van buitenaf aan de slag gegaan om de oorlogen uit jullie DNA te halen, maar van binnenuit.

De ‘polariteiten’ tussen man-vrouw is lang geleden ontwikkeld door kwaadaardige krachten vanuit de hang naar macht/bezit/verdeling om de oorspronkelijke samenwerking van menselijke man en de menselijke vrouw samenwerkend vanuit het kosmische en aardse – als Balans tegen te werken en uit elkaar te rukken.

De innerlijke androgyne mens die het natuurlijke lichaam vanzelfsprekend leeft als man of vrouw is een collectieve oorlog geworden met desastreuze gevolgen voor uiteindelijk de gehele mensheid. Vaak is de samenwerking ver te zoeken, heeft de vrouw lang het onderspit moeten delven en de man oorlogen moeten voeren uit naam van ‘patriotisme’. Er hebben zoveel zaken afgespeeld die in jullie epigenetische DNA staat gegrifd die tot vernietiging, scheve machtsverhoudingen, transhumanisme (ontmenselijking), slavernij, polariteit en daardoor een kunstmatige/gemanipuleerde duister en licht beleving creëerde in jullie innerlijke Mens.

Een bewust uitgespeelde verborgen agenda – met als poging de krachten van het 0-component van het Crone DNA zelf volledig te willen bezitten en die van de overige mensheid te vernietigen. Verblijven een aantal van jullie ook binnen het Crone DNA om dit stuk te collectief te helpen opruimen via alchemie van ongekende kracht, namelijk samenwerken!

Misschien dat het allemaal wat moeilijk te ‘ontvangen’ is maar we weten dat het DNA op dit ‘gecodeerde’ schrijven zal reageren en geactiveerd zal worden, tot verdere manifestatie van jullie werk op aarde. Ze hebben ware krachtpatsers naar de lichamen laten afdalen om Terra te redden van haar ondergang, daardoor deze vijfde universumtijd te redden van het imploderen en de mensheid ‘op te krikken’ naar een Next Level.

Maar ook om de overgenomen Leylijnen op te schonen, de Schumann Resonantie te verhogen, de wateren te zuiveren, de cellen te activeren, het DNA weer in contact te brengen met de Bron, de dertien bloedlijnen aan te pakken en al het smerige werk van de kwaadwillende buitenaardsen te tackelen.

De angst om ‘naar buiten te treden’ wordt door velen van jullie gedragen omdat we in een maatschappij leven die een soort van ‘vreemde eend in de bijt’ niet erg kan waarderen, maar ook omdat er cellulaire epigenetische herinneringen aanwezig zijn van verketteringen, heksenjachten, genocide van hele volkeren en beschavingen zoals de Maya’s en Tartarianen bijvoorbeeld.

Het is nu eenmaal zo, dat ook in de ‘spirituele werelden’ (we vinden dat woord een beetje waardeloos, maar ach het duidt iets aan) een vorm van maatschappelijke aanvaarding beter aanvoelt, dan die vreemde eend in de bijt te zijn. Maar juist diegenen die zichzelf of hun werk een beetje ‘verbergen’ dragen de grootste innerlijke schatten waarvan het tijd wordt dat deze naar buiten komen. Dank jullie wel voor alle samenwerkingen die volop gaande zijn, onze liefde is groots …