De Ascentie

“hoe meer je probeert te Doen, hoe minder je kunt Zijn”

14-04-2014: Wederom gaan we ons richten op het voor de hand liggende, namelijk de ascentie. Dit is het thema the ascention en zal een thema blijven zolang als dat het nodig is, om de hele happening te kunnen begrijpen! Dit gaat over een stukje geschiedenis en de toekomst waarbij we alvast gaan kijken naar het geleerde – De éérste stappen naar een geascendeerde mensheid begint bij Wakker Worden vanuit het Lichaam! Ogen open te zetten en te leven vanuit je eigen kernwaarden. Want er zijn zoveel dingen die je kunt weten en die je kunt leren en waar je onderdeel van kunt zijn.

Zodra je in staat bent deze woorden in wijsheid te ontvangen, begint de verandering – binnenin het hart. En de katalysator om een zachter mens te leren worden begint bij onszelf, waardoor we uiteindelijk een zachtere mensheid zullen creëren. Alle antwoorden op vele vragen die we hebben gesteld in het verleden, lijken onoplosbaar – Maar dat zijn ze niet.

En voor langere tijd ontvangen we vele boodschappen van channelaars, New Agers en esoterische gelovers die steeds die dezelfde boodschap trouw blijven uitdragen. Dat wij mensen veranderbaar zijn en eerst 5D bewust moeten worden, om uiteindelijk uit het 3D te kunnen stappen – maar mensen, asjeblieft!! We leven in alle oorspronkelijke dimensies tegelijkertijd!!! Het ene kan niet zonder de ander en de tegenstand van velen is groot, omdat velen blijven geloven dat er geen oplossing voor verbetering is.

Wat de meesten nog niet begrijpen, is dat we de instrumenten in onze eigen handen hebben, maar dat deze niet voor de hand liggend zijn. Soms is het belangrijk om NIET verklarend en verstandelijk te zijn en te handelen, maar veel meer vanuit resonantie en gevoel, het innerlijke weten. Oplossingen van eeuwenoude problemen kunnen niet worden opgelost – en valt onder het OUDE denken – de oude programma’s. En ik ga je vertellen dat het belangrijk is om te weten dat je éérst moet leren lopen voordat je kunt gaan leren rennen. De eerste stappen naar een aanwezig vanuit het Nu bewust en dus niet het 5D bewustzijn – de ‘ontwaking van de Artificiele Intelligenten’.

Neem de onderstaande informatie niet te licht op, maar maak het zo persoonlijk mogelijk, betrek het op jezelf, je eigen leven, je eigen tekortkomingen en je eigen overgangsprocessen. En misschien heb je het allemaal al gehoord of gelezen en is veel informatie voor jou oude gesneden koek, maar ik wil je toch vertellen dat er ook nog héél veel mensen vooraan in het veranderingsproces staan – die nog moeten beginnen met leren lopen in het lichaam, alvorens stappen in het zand te kunnen achterlaten op Terra.

Laat me je eens iets vertellen lieve mensen, je ziet je kinderen opgroeien, je leert ze wat je zelf hebt geleerd, je leert ze hoe ze verder kunnen komen in het leven, hoe ze bepaalde dingen kunnen bereiken en voor elkaar kunnen krijgen. Jaar na jaar ontwikkelt het kind een zelfbewustzijn om te overwinnen en om alles onder controle te hebben. Het kind komt uiteindelijk op een eigen eilandje terecht waar hij of zij alleen maar aan zichzelf hoeft te denken. Het kind moet leren om een beschermingsmodus aan te zetten een soort modus om te kunnen – Overleven. In deze modus denken ze alleen maar aan zichzelf, de IK modus waarbij ze dit willen en dat willen en totaal geen lering trekken uit de adviezen die worden gegeven.

Je begrijpt, lieve ouders dat dit NIET de periode is om je kind iets te leren. Dit is niet de tijd om hen op te dragen welke baan ze moeten nemen, hoe ze moeten praten, wat ze moeten zeggen, waar ze moeten lopen, hoe hard ze mogen zingen, of zich horen te gedragen – etiquette!

Je kunt op zijn minst proberen je kind te leren dealen met het feit dat er meer om hun heen is dan zijzelf alleen en dat er dingen bestaan die vele malen groter zijn dan zijzelf of het eilandje waarop ze leven. Maar val kinderen niet lastig met jouw eigen oude programmeringen, condities en hoe jij het graag zou zien, of willen hebben – het kind is een reiziger en een avonturier en daar liggen bijzondere kwaliteiten in verscholen, kwaliteiten die jullie ouders vaak niet zien, zelfs onderkennen.

Pas wanneer het kind er zelf voor kiest om van zijn eiland af te komen, is er ruimte en plaats gemaakt voor de lering van het alom bewust, eerder niet! Misschien kun je ze leren over hoe de overlevingsmodus – in deze wereld – eruit ziet met alle eigenaardigheden die daarmee gepaard gaan.

Misschien kun je ze leren om een goed beeld te vormen over moeder Aarde, diens huidige mensenkinderen en over het leed dat de dieren wordt aangedaan. Krijg je al een beetje een beeld over het collectieve probleem – dat inherent is aan de huidige ‘opvoedingsproblemen’ – de onnatuurlijk gekweekte en voorgevormde cultuur – misschien is jouw kind wel een 5 tot 7 Dims (volle helixkoppelingen) politicus – dus laat dit kind vrij en geef slechts een helpende hand waar nodig!

Iedereen zal voorbij moeten aan de singulariteit van het overlevingsbewustzijn. Die eruit ziet als angst, disbalans, isolatie en een enkelvoudige visie. Het collectieve overlevingsbewustzijn kunnen we vergelijken met de opstandige puber die in de IK modus op een eilandje zit – alles draait om mijn ongenoegen, mijn pijn, mijn wereld en mijn ellende – zie jij mij dan niet! Het overlevingsbewustzijn heeft zichzelf in een bubbel gezet, omdat deze te bang is om te zien wat er buiten – zichzelf – nog meer te vinden is. De eerste stap naar een aanwezig bewustzijn is simpelweg de patronen van het ‘overleven’ te herkennen. Je hoeft er enkel maar naar te kijken en – eruit te stappen – door te begrijpen dat je niet langer meer in deze modaliteit hoeft te zijn. Je kunt gewoon ontspannen Zijn in plaats van allerlei trucjes aan te Leren door te Doen.

Een deel daarvan is om op – jezelf – te vertrouwen, waar de ander zichzelf nog niet vertrouwt en in de overlevingsmodus staat. En misschien zou je nu kunnen zeggen dat je het nog niet écht begrijpt wat ik bedoel te zeggen met het collectieve overlevingsbewustzijn.

Dus laat ons proberen om je een voorbeeld geven: we leven in een soort collectief verovering-bewustzijn, we moeten overwinnen, éérst die berg beklimmen voordat we kunnen zegevieren, we moeten éérst presteren om te kunnen laten zien aan anderen ‘wie’ we zijn – het ‘omhoog’ klimmen en hierin over elkaar heen Struikelend, soms zelfs met ellenbogenwerk.

Wij geven je slechts een voorbeeld uit vele voorbeelden, maar we willen je maar één voorbeeld geven vanuit een veel groter iets. Namelijk, een verandering van het bewustzijn op de planeet Aarde, verandert ALLES – lees je dat goed? Het verandert niet alleen de esoterische mensen, niet alleen degenen degenen spiritueel ‘bezig’ zijn en alles aangrijpen in de Zoektocht naar Zelf. De Incarnatiedichtheid leven in vlees en bloed – gaat dus alles en iedereen veranderen – omdat er politieke structuren, machthebbers van de wereld – de grote val – niet en nooit meer tegen te houden is – het is al volop bezig en zal in 2026 volledig veranderd zijn.

Alles en iedereen gaat veranderen, tegen de tijd dat er vele lichtwerkers en sterrenzaden samen platforms zullen gaan creëren, actief bezig gaan aan de veranderingen van hun eigen oude structuren. Zodra de getransformeerde MENS op zal staan, dus niet het transmens ;) – op gaat vallen – komt de overheid in opstand en zullen zij alles op alles zetten om het grote collectieve licht te verkleinen – de mond zal letterlijk gesnoerd zal worden!

Het verandert hoe wereldwijde zaken worden gedaan, de regeringen hun zaken regelen, en niet te vergeten de politiek! Laten we het voorbeeld nemen van de huidige politieke gang van zaken. Een politicus moet – veroveren – en als ze campagne voeren, willen ze dát-gene veroveren die jij als vrij mens bent. Ze willen jou en jouw gedachten bezitten, ze willen dat jij degene bent die beslist dat zij de beste zijn. Ze willen jouw mening en zelfs jouw persoonlijke visie bezitten en zij gaan van plaats naar plaats, van mens naar mens, ze zeggen wat ze moeten zeggen – wat jij horen wilt. Op deze manier veroveren zij – jouw gedachten en beslissingen – tot mak schaap – de volger van ‘satan’. En zodra ze aan de top staan vinden de politici zichzelf onoverwinnelijk en worden ze vrijwel direct – De Absolute Tegenstander.

Dit is puur isolement creëren, wereldwijd beheersen, individualisering – transhumanisme van de gehele mensheid – en ze zullen heel ver gaan – let maar op onze woorden! En misschien zeg jij nu – tja – dit is nu eenmaal hoe het is, we moeten er maar mee leven – dit is normaal. Maar NEE dat is het niet – het kan misschien ‘normaal’ zijn in het leven als mens in – de OUDE energie – maar de getransformeerde mens van vlees en bloed – zal zich gaan verzetten tegen een aantal absurde politieke beslissingen – de buiten proportionele gang van zaken.

Laten we nog een kleine schets maken hoe het er uit zou kúnnen zien – waarbij we het onszelf per direct kunnen visualiseren: STEL dat de oude veroveringspolitiek is gevallen en dat er een politiek zou bestaan die spreekt vanuit mededogen, wijsheid, eerlijkheid, openheid, volwassenheid en menselijkheid. Die ene bijzondere politicus die met een charismatische aanpak de ‘politieke standpunten’ open en eerlijk naar buiten brengt – naar de wereld – de meer wijzere aanpak van inzicht te geven in wat deze probeert voor elkaar te krijgen.

Deze politicus is aanwezig vanuit Zijn die een leegte kent waar geen haat is, maakt bepaalde groepen niet zwart, loopt de ander niet voorbij en zegt niet dat de tegenstander lelijk is, een slechte baan heeft of slechte ideeën. Het is ondenkbaar voor deze politicus om de ander klein te maken en te bekritiseren. In plaats daarvan is hij of zij in staat om de ander te feliciteren met hun ideeën en staat open voor het uitwisselen van elkaars standpunten en ideeën – om de wereld te verbeteren – in plaats van te bezitten en beheersen. Deze politicus doet niet aan eindstrepen behalen, vuisten op tafel slaan om te overwinnen – hij of zij is in ten alle tijden – in overeenstemming met zijn eigen Zijn.   

Deze politicus is volwassen, wijs en vriendelijk naar de ander en ik weet zeker dat velen van jullie nu gaan zeggen: Dit zal nooit gaan werken! Maar wij zeggen op onze beurt – misschien nog niet helemaal in de eerste instantie – maar het gaat werken zodra deze aanwezig bewuste politicus in dienst wordt genomen – aanvaard en geaccepteerd – door de vele tegenhangers – Die éne die er werkelijk durft te gaan staan vanuit balans, openheid en eerlijkheid – BALANS!

Dit kleine voorbeeld is hoe het collectieve en maatschappelijke ego-bewustzijn in elkaar steekt en als je begrijpt wat we bedoelen te zeggen, begrijp je ook meteen het probleem van de gehele (ge) SCHAPEN mensheid. Mensheid tot schapen gebracht – elkaar aan het volgen zijn, door politici gecreëerde illusie – van angstzaaien, verdeeldheid creëren, separeren, monddood maken van – machtsstructuren en daardoor volop in – het oude machtsrijk – van het vaticaan, de koningshuizen, regeringen, mainstream media, industriële revoluties – reptielen!! Mensheid in een huls van vlees en bloed volledig overgenomen en gevangen aan het overleven zijn.

Er zullen Verschuivingen gaan plaatsvinden wat een enorme turbulentie zal gaan geven aan het einde van deze tijdsperiode en we overgaan naar een nieuw decennia – 2020 – als allergrootste verschuiving die zowel planetair als solair – platformers, schaduwwerkers en sterrenzaden massaal uit hun slaap laten ontwaken – en de Nieuwe Mens – voor de nieuwe Aarde genoemd de Aquarians zal in die periode gevormd worden – de overgang naar breder bewust in vlees en bloed en de verschuiving – we pikken het niet langer – en zijn onze eigen co-creatie.

De politiek zal in opstand komen, maar de mensheid ook – zij hebben vele kosmische geheimen in handen gekregen – en schrik niet als ze overgaan tot biologische oorlogvoering, het afpakken van vrijheden, privileges, en ze zullen daarbij onze persoonlijke levens terroriseren – maar wees gerust – ze gaan het niet winnen, sterker nog we hebben onze overwinning al gezien.

De eerste stappen zijn – jullie zélf – en al lijkt het allemaal maar utopie en ver van jullie bed – dat is het niet – want ook jij bent een onderdeel van deze enorme shift, de kanteling (kans!!) dat het duister in jezelf weer terug in balans zal komen – een eenheid zal worden als ‘mensheid’ en samen zal gaan werken met de Organische Bron van het Bestaan.

Duister en Licht vanuit de Bron is dat Licht het zichtbare gedeelte is en het Duister nog aftastend en niet wetend. In het Duister van Bron is waar we Ontdekken, Ervaren, Spelen en Vrij zijn om te Leren over alles wat we nog niet Weten. Tasten in het Duister als Leercomponent is Prachtig, want feitelijk weten we niets als we Werkelijk Zijn en niet Proberen te Doen ..!