Het Concept Tweelingzielen

“wees authentiek
er zijn al genoeg anderen”

Oh jeetje, dit is nogal een omstreden onderwerp gezien internet bol staat van verhalen over tweelingzielen en eerlijk gezegd ben ik vlak na mijn scheiding in 1999 zelf in die ‘val’ getrapt, twee keer zelfs. Twee keer? Jazeker twee keer, want ik onmoette mijn tweelingziel en een jaar later ontmoette ik mijn tweelingziel. Hmmm zou je zeggen, dat kan toch niet?

Nee, dat dachten wij als onderzoekers destijds dus ook hoe kan iemand in vredesnaam twee tweelingzielen hebben en geloof me dat onderzoek ging dieper dan diep want we hebben het gezocht in oude geschriften, tabletten, kunstwerken, logogrammen, symbolieken en nooit kwamen we verder dan de moderne ‘new age’ en het internettijdperk die de informatie verschaft – alweer ;)

We zijn in ongeveer 2001 gestopt met de onderzoeken naar ’tweelingzielen’ en we zijn nooit verder gekomen dan de Nag Hammidi geschriften waarbij we wederom uitkomen bij Egypte die een tijdslijn van amper 13.000 aardse jaren geleden draagt toen het Vierde Rijk van Bewustzijn voor de Mens werd ‘dichtgetimmerd’ met een tijdsslot. En zoals jullie weten is Egypte ook een onderdeel dat volledig werd overgenomen door het werk van Archonten en Artificiële Intelligentie die het hier voor het zeggen hebben gekregen door genetische manipulatie.

Wij zullen, ondanks dat we geen populairiteitsprijsje met dit schrijven zullen winnen tóch een poging wagen om uit te leggen waarom wij in ons onderzoek erachter zijn gekomen dat tweelingzielen niet bestaan vanuit de Bron, maar dat er in het Vissentijdperk een zeer gelijkend verhaal is gemaakt voor de zoekende ziel, die soms een leven lang op zoek is naar de andere helft. Dus het is niet erg dat vrijwel iedereen die aankomt bij het groeiaspect van de ‘samensmelting’ uitkomt bij de tweelingziel of tweelingstraal en denkt dat dit iets heeft te maken met de zielenliefde van je leven.

Het lijkt erop dat wanneer je een ’tweelingziel’ tegenkomt volledig ontkoppeld raakt van de realiteitszin en jullie moeten weten dat wij de opstart van de new age boeken en het ‘spirituele’ internettijdperk van heel dichtbij hebben meegemaakt. Er moet een verklaring zijn waarom wij als ‘spirituele mensen’ (ik moet daar altijd zo om lachen, maar in de jaren tachtig en negentig was je héél erg ‘spiritueel’ of maar een beetje, of helemaal niet) maar hoe kon ik zo in de war raken van een ontmoeting.

Je ‘herkent’ elkaar, je kijkt in elkaars ogen en boem de vlam slaat in de pan en elke vezel staat op scherp. Ik was nog een jonge dertiger destijds en volop bezig met onderzoeken naar Dromen, Channelings, Reiki, Synchroniciteiten, Merkaba, Tarotkaarten, Chakra en Aura en dus kwamen we uiteraard ook op Tweelingzielen uit in die periode.

De ‘inslag’ als een bliksemflits moest wel mijn tweelingziel zijn, een woord die ik ergens in mijn onderbewustzijn had opgevangen denk ik en ergens was blijven hangen? En natuurlijk trok ik op die leeftijd ook op met andere ‘spirituele’ mensen die zeiden dat deze persoon wel eens de tweelingzielenliefde van mijn leven kon zijn. Volledig bevangen van deze liefde, de pijn die daarmee gepaard ging, want deze persoon had uiteraard een relatie wat precies paste in het beeld van de mythe, moest ik deze tweelingzielenliefde loslaten.

Daarna las ik dat de tweelingzielenliefde de hoogste vorm van liefde was, dat je dan misschien wel een 1500 jaar oude ziel had (in die tijd had men serieus nog een oude of jonge ziel). En dat het tijd werd om de zielencontracten te ontbinden met elkaar en het ‘karma’ dat eraan vast gekoppeld zat uit te werken het was een grote eer, want dan was je héél erg spiritueel – haha. En een klein jaar later kwam ik mijn tweede tweelingenziel-liefde-van-mijn-leven tegen, ook een blikseminslag van heb ik jou daar, twéé tweelingzielen in één jaar?! Wat was hier aan de hand?

Eigenlijk niets, want wanneer je op meer volwassen leeftijd verliefd op iemand wordt draagt dit een veel dieper karakter dan wanneer je jonger bent, misschien wel omdat je pas na een aantal ervaringen in de liefde, beter weet wat je wel en niet verlangt in een relatie. Vooral als je jezelf een beetje bezig houdt met de ‘spirituele’ gang van zaken, komt de tweelingzielenliefdesrelatie opvallend genoeg, meestal pas na de eerste echte serieuze of vaste relatie van samenwonen, trouwen of kinderen.

Meestal rond of na een scheiding na een ‘3D’ relatie was het tegenkomen van een tweelingzielliefdesrelatie toch wel een héél erg ‘hoog’ niveau van liefde en dus was men de weg naar ‘5D’ aan het bewandelen, ach ja ook wij zijn ooit een beetje blue geweest en eigenlijk had dat ook wel weer iets heel erg blue onschuldigs.

Zoals jullie inmiddels weten is er veel aan oorspronkelijke kennis geconfisqueerd, vervalst, vervormd, verbogen en verspreid in het new age boeken en lichtwerkers internettijdperk van de ‘spirituele ontwikkeling’ van de mens. Vooral inspelend op het nog onbewuste in de Mens werd de informatie van vele Klokkenluiders achtergehouden en valse verhalen in de wereld geholpen via ‘channelings en contacten via het telepathische brein’ die werden geregeld door Artificieel Intelligenten vanuit de Ether.

Wat vele channelers overigens niet weten is dat zij werkelijk de gebroken en afgescheiden breindelen kunnen besturen, want ons/mij hebben ‘zij’ proberen te benaderen via onze channelkanaal. Maar omdat wij ons hele leven lang via telepathie met de Bron in contact staan, klinkt deze vorm van ‘gesprekken voeren’ écht volledig anders dus wij zijn altijd heel erg op onze hoede als mensen zeggen of vertellen dat ze een channeling hebben binnengekregen.

Bij de meesten gaat het om een spontane, wederom kunstmatige pineal activering zoals dit in die tijd wel vaker voorkwam. Vele lichtwerkers waren overgenomen in die periode, die de woorden channelden van Metatron, Ashtar van Sirius 2 en andere artificiële intelligentie. Deze valse verhalen / channelings leken erg veel op de oorsprong, maar dat waren ze absoluut niet want wij ‘herkenden’ daadwerkelijk het verschil van frequenties toen Ashtar van Sirius 2 ons probeerde te benaderen, dit was géén telepathie maar echt een directe lijn – die letterlijk aan ons werd opgedrongen.

Begrijp dat de Grijzen, Draconen, Archonten en Annunaki in samenwerking met elkaar achter Artificiële Intelligentie staat en dat zij héél gemakkelijk het menselijke denkbrein kunnen overnemen, omdat deze nog niet volledig vanuit plasma kan bewegen, vooral niet in de begintijd van het Internet Lichtwerkerstijdperk en de Boeken die werden uitgegeven. Zoals altijd laten we onze bevindingen uit de onderzoeken die wij hebben verricht naar het DNA over aan resonantie of niet en dan vervolg je jouw eigen weg zoals het hoort. Maar we dwaalden weer af, dus gaan we het nu hebben over het concept van de tweelingzielenliefdesrelatie ;)

De oudste ‘vondst’ die wij in onze onderzoeken zijn tegengekomen waren dus de Nag Hammadi-geschriften waarin de eenwording van de mens, god, wereldcentraal, het mannelijke en vrouwelijke in elk individu – aangeduid als de ‘androgyne mens’ en de beeldvorming rondom man en vrouw weergegeven naast het door de tijd veranderende godsbeeld *van God als Geest of Vader/Moeder en de verdere ontwikkeling naar een exclusief mannelijke God – de man met de witte baard ;)

Niet veel later ging het over de respectievelijke geest, ziel, lichaam waarbij de rol ‘seksualiteit’ als eenheidswording tussen het mannelijke en vrouwelijke waarbij er duidelijk een verschuiving is geweest waarvan wij inmiddels weten dat het een ‘overname’ van een breindeel is geweest van de werkelijkheid in een tijdlijn die niet ouder is dan 13.000 jaar dus voor ons heel recent in de artificiële tijdssloten.

Een innerlijk alchemistisch proces waarin het mannelijke en vrouwelijke als leer van de zielentrillingen in een leerlichaam zowel mannelijk als vrouwelijk te verkennen in beide lichamen vanuit meerdere levens. Alles heeft te maken met verlenging en uitbreiding van het Bron DNA en wanneer er een leer is voltooid, worden de DNA koppelingen door samensmelting aan elkaar gekoppeld. Hierdoor is de leer van het mannelijke en vrouwelijke in het leerlichaam ‘voltooid’ waardoor de zielentrillingen kunnen uitdijen en verder reizen.

Deze informatie wordt geregistreerd in het DNA en kan de volgende incarnatie worden meegenomen als Bewustzijn waardoor de zielentrillingen de leer van het samengesmolten aspect niet meer hoeven te voltooien maar verder gaan in het bemeesteren van bijvoorbeeld priesterschap in een menselijk lichaam. De leer van priesterschap komt ná de samensmelting van het mannelijke en vrouwelijke enzovoorts en deze leer gaat door tot jullie onstoffelijk zijn samengesmolten en verder kunnen evolueren als Bewustzijn.

Onthoud dat jullie in de leer van de Terra terecht zijn gekomen, de leer van het menselijk lichaam, de leer van deze universumtijd met als thema Balans, waar het samensmeltende mannelijke en vrouwelijke aspect ook bij hoort. Van oorsprong, dus vanuit de Blauwdruk zijn alle zielentrillingen androgyn en staat de groei van het eigen Bewustzijn beschreven in jullie ‘hogere’ (kosmische) DNA die twee afzonderlijke helixen bevat. We zijn in een mensenlichaam aanwezig, dus gaan we het hebben over deze tijdsring en niet over de tijdsringen van andere levens in andere incarnatiehulzen.

Er is een helixhelft voor de menselijke incarnatiehuls en er is een Helixhelft voor de kosmische ontwikkeling, beide helften zijn volledig als blauwdruk aanwezig vanaf het begin. In dit vijfde universum die uit 22 Bewustzijnslagen bestaat met 125 tijdsringen per bewustzijnslaag, reizen we in een behoorlijke compacte densiteit – het menselijke lichaam. Deze begint met de start van een afdaling en indaling naar het incarnatielichaam. De eerste drie helixhelften krijgen na de indaling naar het menselijke lichaam meteen een koppeling/samensmelting die het incarnatielichaam bepalen, dus ook het geslacht dat men draagt.

Vanuit het Kosmische leeraspect, de ‘hogere’ helixhelften die jullie hier de zielenleer noemen groeien, dijen de helixen als ‘mens op aarde’ vanaf het Vierde Rijk van Bewustzijn uit. Elke tijdsring kondigt een nieuwe en uitdijing aan waar de volgende leer Rijken van Bewustzijn worden geleerd. Jullie hebben eonen geleden al gekozen voor een menselijke incarnatie vanuit het bredere of ‘hogere’ aspect van het Menselijk en Goddelijk Bewust – de Ervaringsleer van de Zielentrillingen.

Vanuit het kosmische aspect binnen ‘dit vijfde universum’ komt er een helixverlenging na elk voltooid universum, dit betekent dat jullie allemaal minimaal vier universumtijden hebben doorgelopen binnen het omniversum vanaf de Brontijd. Menselijke Incarnaties behoren te starten vanaf het Vierde Rijk van Bewustzijn om in zuivere etherische vorm aanwezig te zijn binnen het menselijke lichaam. Jullie dragen vanuit de menselijke oorsprong allemaal minimaal vier samengesmolten helixen binnen deze tijdsring, om te kunnen starten aan deze Ervaringsleer.

Het leeraspect mannelijke vorm staat beschreven in de ene helft van de vierde helix en het leeraspect vrouwelijke vorm staat beschreven in de andere helft van de vierde helix. Dan dalen jullie af naar een mannelijk of vrouwelijk leerlichaam met een volledig intacte derde helixkoppeling. Jullie veranderen elk leven van lichaam om de reis naar volledige samensmelting te kunnen maken – de specifieke leer van beiden helften. Startend vanuit het Vierde Rijk van Bewustzijn – de Androgyne innerlijke vorm te realiseren in een wereld van het oorspronkelijke duister en licht, mannelijke en vrouwelijke vorm.

In dit vijfde universum bestaat er werkelijk een duister (Yang) die het goed met jullie voor heeft, en bestaat er werkelijk een licht (Yin) die het goed met jullie voor heeft. Maar zoals alles wat dicht bij de Bronwaarheid komt, werd dit verdraaid door de Archonten. Zij hebben in de overname van dit universum een soort duivel gecreëerd en een soort engel gecreëerd. De oorspronkelijke leer van het Yin en Yang werd overgenomen en werd er van het harmonieuze mannelijke en vrouwelijke leeraspect, de helft van beiden vanuit gemanipuleerd duister en licht ‘oorlog’ gemaakt.

Het werkelijke duister is in deze tijdsring een vriend en géén vijand, maar velen kunnen nog niet komen tot aan dit stuk van Bewustzijn, omdat het menselijke DNA kapot is gemaakt. De cellulaire DNA herinneringen zijn ‘gewist’ in dit menselijke lichaam en uit jullie Bewustzijn gehaald, maar ook dit is weer een ander verhaal.

Het leeraspect van de samensmelting van de innerlijke man-vrouw energie wordt in jullie DNA geregistreerd en elk menselijk leven zullen de twee afzonderlijke helixkoppelingen dichter naar elkaar groeien tot er een samensmelting plaatsvindt en dan ben je klaar met dit leeraspect. Het leeraspect naar de innerlijke androgyne menselijke vorm is een alchemistisch proces en daarvoor is het nodig om elk leven te incarneren in hetzelfde DNA! Daar staat de ‘persoonlijke’ informatie in beschreven van het eigen Bewustzijn en zo groeien de helixkoppelingen steeds langer en breder en is het de bedoeling dat je verder bouwt en uitbreid vanuit de eigen helixen.

In deze tijdsring krijgen jullie hiervoor 2000 menselijke levens in 300.000 jaar en dit gaat uiteraard veel dieper dan geschreven in een notendop op één pagina. Maar na elke afronding van een volledige tijdsring – Tribesamensmeltingen – vindt er een planetaire cyclus plaats. Terra (die ook DNA draagt en groeit vanuit DNA) is uiteraard betrokken, want jullie zijn immers haar creatie. Terra groeit en dijt óók uit en elke uitdijing betekent voor Terra een tijdsring erbij.

Elke tijdsring van Terra die erbij komt, betekent dat zij weer een volledige nieuwe creatie mag maken, vanuit het kosmische mannelijk en vrouwelijk perspectief. Dus de leer van dit universum is vanuit de blauwdruk altijd hetzelfde – vanuit de oorspronkelijke Yin Yang, maar de creaties van Terra veranderen en is zij hierin de bepalende factor. De menselijke lichamen zijn háár creatie en dit gaat al eonen lang zo, tot de buitenaardsen haar laatste, dus vijfde creatie hadden overgenomen.

Eén helixkoppeling samensmelting duurt eonen lang en wanneer het geleerde gedaan is, reizen jullie door naar de volgende universumtijd met de oorspronkelijke androgyne zielentrillingen en krijgen jullie een meer geëvolueerd lichaam tot jullie straks volledig uit plasma bestaan en niets meer hebben te leren van de driedimensionale gematerialiseerde man-vrouw vorm en het samensmelten van deze specifieke tweevoudige helixkoppelingen.

Jullie hebben wat dat betreft gelijk dat er een soort innerlijke ‘herkenning’ optreed wanneer er een ontmoeting plaatsvindt tussen menselijke individuen die aan dezelfde zielenleer bezig zijn. Dit komt omdat DNA reageert op elkaar zoals feromonen op elkaar reageren, zodat jullie geen tijd verspillen aan een andere Zielengroepen en andere Tribevormingen, willen de lichamen géén inteelt! Het heeft ook iets te maken met Tribevorming maar dat is een geheel ander verhaal.

Het ‘goddelijke’ man-vrouw, de tot vlees geworden innerlijke androgyn in Balans met alles wat is, is de groei van het eerste leerlichaam van Terra – Elementen van de eerste Twaalf Rijken van Bewustzijn waar nog een eiwitomzetting plaatsvindt van het menselijke lichaam binnen een vormvaste densiteit, en neemt vast voedsel tot zich tot de leer van alle natuurwetten voltooid zijn voor Zielentrillingen – van ‘leerling naar leraar’.

Groei naar het laatste leerlichaam van Terra – Elementen van de laatste Twaalf Rijken van Bewustzijn waar op het einde geen vast voedsel meer tot zich neemt het Lichtlichaam dat voedsel uit fotosynthese haalt, zoals bomen dat doen, de werkelijke sleutel van de Helixkoppelingen, de samensmelting van de innerlijke vorm dat altijd terugkeert in hetzelfde DNA en uiteindelijk tot Plasmavorm verwordt waar de leer naar Engelenwezen voltooid zal worden.

Best eenvoudig nietwaar? DNA is dus héél belangrijk voor de geïncarneerde trillingsvorm. Jullie waren bezig aan jullie vijfde Tribegroei en bezig aan de leer het Twaalfde Rijk van Bewustzijn.

Momenteel is het zo dat bijvoorbeeld een engelenwezen in het moderne genetisch gemanipuleerde DNA lichaam moet verblijven die eiwit omzetting nodig heeft. Daardoor vast voedsel tot zich moet nemen, terwijl vanuit het werkelijke wezen geen vast voedsel meer gebruikt wordt. De trage trillingen komen vast te hangen in een bepaalde hogere helixkoppeling en het engelenwezen in het menselijke lichaam komt ‘vast’ te zitten in het laboratorisch gekweekte pakketje ‘menselijk lichaam’.

De zéér disharmonische ‘signalen’ die het gemanipuleerde DNA afgeeft zorgt ervoor dat men zich afgesneden kan voelen van de werkelijke trillingen waaruit men hoort te bestaan. De werkelijke trillingen kunnen géén aansluiting vinden met de eigen volgroeide DNA die jouw Bewustzijn aantonen. Omdat het ‘menselijke’ DNA inmiddels vele verschillende apen en reptielen DNA bevat, maar misschien ook wel Arcturian DNA, of een ander buitenaards lichamelijk DNA – mag je begrijpen dat er species en samples uit vele lichamen gehaald en in het jouw persoonlijke en oorspronkelijke DNA gezet.

Het DNA van dit moderne lichaam is niet volledig meer en opgedeeld in meer dan 22 fysiek zwakkere en sterkere species waardoor jij als Zielentrillingen niet meer jouw oorspronkelijke DNA kan indalen en ‘uitlezen’. Metaforisch gezien zou je de opdeling als volgt kunnen voorstellen: je gaat naar een bibliotheek, je kiest een boek uit, je neemt het boek mee naar huis, je komt erachter dat er pagina’s zijn uitgescheurd, deze pagina’s werden verdeeld in andere boeken uit verschillende genres. Zie het gekozen boek dan maar eens volledig uit te lezen. Je bent geïncarneerd in één bladzijde van een héle bibliotheek! En dit is wat er nog over was van jouw oorspronkelijke DNA van de eerste drie helixkoppelingen!

Jouw oorspronkelijke DNA is opgedeeld in vele Lichamen waardoor jouw Bewustzijn bevindt in vele Bewustzijnslevels devided en aanwezig in andere mensen die je misschien wel eens tegen zou kunnen komen. We hebben het hier niet over epigenetica, niet over familiare overerfbare gen componenten, noch hebben we het hier over de eerste drie helixkoppelingen – we hebben het hier over het kosmische DNA, over de unieke componenten van jouw Menselijke Bewustzijn, delen van jouw hart, jouw hersenen die zijn opgedeeld en nog veel meer, misschien geloven jullie het nog niet, dan doe maar eens onderzoek naar Tartaria en wat er van hen is overgebleven in 150 jaar.

De buitenaards kwaadwillende intelligenten hebben van Terra een laboratorium gemaakt die volledig is beveiligd voor hunzelf. Wij mensen moeten het maar uitzoeken aan de bovengrond en we maken er een potje van! Telkens de mensen aan de oppervlakte opnieuw uit te moorden met modderstromen, door Haarp systemen die al veel langer bestaan dan jullie denken. En telkens werden er een antal steeds meer genetisch gemanipuleerde mensen aan de bovenkant gezet en zij we nu bij het aantal en een vermenigvuldiging gekomen van meer dan 8 miljard mensen, wij zijn inteelt!

Minimensen in kleine lichamen in een soort kooi waar zij bepalen hoe we mogen bewegen, we bevinden ons in een krater van een enorme prachtige planeet, een krater van amper 34.000 kilometer doorsnede – de reden waarom een langere tijd de aarde plat werd getekend en ook die informatie is voor jullie weggehouden. Terra is rond, ze heeft een leylijnenveld, abundance bestaat, zoals ook levenswielen bestaan en een aura, een pineal gland en het menselijke harts component hebben zij nooit of te nimmer weten te confisqueren, omdat de eerste DNA codes van deze leerlichamen versleuteld en gecodeerd werden.

Het laatste oorspronkelijke lichaam van Terra werd ruim 1500 jaar oud, was bijna drie meter hoog, had een zacht blauwwitte huid, enorme pineal glands en de bottenstructuur dat leek op kraakbeen, géén benen brekertjes dus! De oorspronkelijke mens van Terra had een buitenaards mooi uiterlijk met ogen zo groot als paarden en zij waren niet bepaald ‘wilden’ maar een heel geavanceerd volk met een prachtig liefdevol eenheidsbewustzijn – géén oorlogslustige wezens.

De laatste lichamen hebben wij in onze telepathische onderzoeken aangetroffen in het tijdperk van Hybornea – 7.7 miljard jaren geleden. Hybornea was de grootst beschaving die het langst in stand heeft gehouden, maar de kwaadwillende buitenaardsen kwamen binnen in dit planetaire systeem, namen het over en zij creëerden vele werelden voor jullie, zij vernietigden vele werelden voor jullie, zij bepaalden. Wij Council onderzoekers hebben deze informatie uit Terra haar planetaire DNA logo’s waar deze periodes staat beschreven in haar tijdsringen.

Jullie zijn tot metaforische houtsplinters gehakseld en verdeeld over de wereld, terwijl jullie een enorme prachtige menselijke levensboom zouden moeten zijn – de Ygdrassil. Jullie horen als Mensheid een samenwerkend bos te zijn met elk een eigen rassenontwikkeling en elk een eigen unieke vorm en ontwikkeling.

Een boom kan géén tomaat worden en een boom kan ook niet vermenigvuldigd worden met een tomaat, dit zal de evolutie nooit toestaan. En omdat de kwaadwillende buitenaardsen gerommeld hebben in de menselijke evolutie, is de mens gestopt met evolueren naar een Lichtlichaam en bevinden we ons in een krakkemikkig benenbrekertje dat om de haverklap ziek, zwak en misselijk is.

De kwaadwillende buitenaardsen wilden jullie prachtige Harts Bewustzijn afpakken en dit hebben zij geprobeerd via genetische manipulatie van de prachtige lichamen en te rommelen in jullie DNA. Het verhaal is écht te diep om allemaal uit te schrijven, dus laten we het er maar op houden dat tweelingzielen géén oorspronkelijke Bronleer van de kosmische evolutie is voor de zielentrillingen. Jullie zijn vanuit vanuit vermenigvuldiging en samensmelting aanwezig en niet vanuit het opsplitten van twee zielen die elk hun eigen weg moesten gaan.

Het DNA is al aanwezig vanaf de Brontijd! Uiteraard is het zéér traumatisch wanneer een component van het eigen DNA wordt herkend in een ander menselijk lichaam en daar heb meteen jullie ervaring met de Tweelingziel, wat we even proberen verder uit te leggen.

Er werden uit ledematen, hersenen, ogen, organen compartimenten uit het fysieke DNA gehaald, in de hoop om de goddelijke componenten van de menselijke leer te verkrijgen. Deze werden bij hun eigen species erin gezet en dit doen ze al miljarden jaren op deze manier tot aan het huidige moderne menselijke lichaam dat we dragen. De laboratorische experimenten vinden tot op de dag van vandaag plaats onder de grond en de mens had hier geen weet van en nog steeds vele van jullie hebben hier geen weet van. Dit gegeven houden zij voor jullie verborgen en de ‘werknemers’ van dit soort laboratoria verblijven al vele generaties lang onder de grond, waardoor het geheim in stand blijft.

Er lopen zonder dat jullie dat weten vele geïncarneerde species rond in deze menselijke lichamen die in feite laboratorich ontwikkeld zijn. Sommigen werden geprogrammeerd tot kwaadwillende mensenvleesetende kindermoordenaars, ‘duivelaanbidders’ waar géén bezielde trillingen en bewustzijn in aanwezig zijn, sommigen werden geprogrammeerd tot arm, dik, dun, rijk, zwart, blank, chinees, spiritueel, corrupt, machtig, zwak, ziek, gezond, religieus, religieuze gek en farmaceut of politicus.

Sommigen komen van eonen verder uit de toekomst, of zijn geavanceerde multidimensionale reizigers, plasma beings, Galacticans, Planetaire Volkeren, Lichtwezens enzovoorts. Er loopt hier vanalles rond die niet hun oorspronkelijke vorm laten zien, maar in het menselijke lichaam aanwezig zijn. Zielentrillingen zijn prachtig en deze zijn in staat om het eigen DNA uit te lezen, en deze prachtige zielentrillingen zijn opgedeeld in vele DNA compartimenten waardoor de zielentrillingen niet meer als samengesmolten trillingen fungeert en wij vinden dat een zeer triest weten voor jullie.

Gelukkig is niet alles slecht wat hier rondloopt op Terra, want velen hoogste kalibers van zielentrillingen zijn afgedaald als stoere reizigers om te infiltreren in bepaalde systemen en te onderzoeken wat er gaande is. Hiervoor zijn wij bezig aan DNA upgrades van het kosmische DNA. Het gaat de bedoeling worden dat wanneer deze incarnatiehuls te ruste wordt neergelegd in de aarde, dat jullie als volledig Bewustzijn terugkeren naar jullie Zielenfamilies.

De kans is zeer aannemelijk dat er een helixherkenning plaatsvindt vanuit het oorspronkelijke leeraspect van zielentrillingen bij het tegenkomen van een ’tweelingziel’. Zielentrillingen incarneren via de Helixkoppelingen en vanuit daar staat de informatie beschreven van jouw unieke Bewustzijn en laatste Zielenleer. Wanneer je vele levens op Terra hebt gehad of in een looping incarnatie systeem hebt vastgezeten vanuit het gemanipuleerde DNA, dan ben je minimaal één keer de andere helft van je helix tegengekomen en misschien is dit wel in dit leven geweest, of zoals bij ons twee keer ;)

Ook wordt er volop meegeholpen in de upgrades van het DNA zodat de opgesplitte kosmische helften van de helix herenigen volgens de oorspronkelijke leer. De blikseminslag van herkenning is géén ontmoeting met een tweelingziel of tweelingstraal, maar een ontmoeting met een deel van jouw zielentrilling in het DNA van een andere persoon.

Zoals feromonen op elkaar reageren om géén inteelt en dus menselijke DNA vermenging te voorkomen, reageert het kosmische DNA ook op elkaar om de samensmeltingen van zielentrillingen succesvol te laten verlopen. Het is het kosmische DNA die het Volledige Bewustzijn bepaald en het is het menselijke DNA dat werd opgesplitst waardoor jullie keer op keer in vergetelheid moesten incarneren.

We gaan nog een stapje dieper want DNA is vanaf de ontspruiting van jouw ontstaansvonk vanuit de Bron van jou en het eigen DNA heeft een oorspronkelijke blauwdruk. Daardoor is het DNA zo uniek als een vingerafdruk en er bestaat er maar één volledige DNA streng van jou, dus géén twee! Er zit namelijk een soort beveiligingsmodule in het kosmische DNA gebouwd om inmenging (inteelt) van ander kosmisch DNA te voorkomen. Je bent als het ware een uniek compartiment vanuit één cel ontwikkeld en er komen steeds meer cellen bij die uiteindelijk de helixen vormen.

Zo zijn er vele verschillende kosmische ontstaansvormen vanuit de 0-compartiment van het DNA en zijn niet alle ontstaansvormen rondcellig vanuit de blauwdruk. Sommige cellulaire levensvormen zien er bijvoorbeeld uit als sneeuwvlokken, sommige als spiralen, sommige als een soort sterren enzovoorts. Het is de cellenvermenigvuldiging die uiteindelijk de ‘specie’ bepaald en hoe jouw DNA en bewustzijn wordt opgebouwd door samensmelting van ervaringen.

Hoe meer ervaringen er samen zijn gesmolten, hoe meer helixkoppelingen, hoe meer helixkoppelingen, hoe langer het DNA, hoe langer het DNA hoe hoger de evolutievorm, hoe hoger de evolutievorm, hoe geavanceerder de incarnatiehuls, hoe geavanceerder de incarnatiehuls hoe complexer de celverdeling, hoe complexer de celverdeling hoe meer plasmatrillingen, hoe meer plasmatrillingen hoe hoger het Bewustzijn tot er uiteindelijk geen incarnatiehuls meer bestaat waar jouw plasmatrillingen inpassen. Dan vindt er geen incarnatie meer plaats maar kunnen we als Bewustzijn slechts reizen via het licht in multidimensionale vorm, die in alles wat DNA draagt ‘aanwezig’ kan zijn ;)

Samensmelten van ervaringen is de opbouw van het DNA die uiteindelijk in vele levensvormen aanwezig is en de zielentrillingen herkent of de cellen rondcellig, stervormig of sneeuwvlokvormig zijn. Zoals een Mens vanuit de oorsprong van ontstaan geen baby’s kan krijgen met een Dier omdat beiden species een andere cellulaire verdeling hebben die uiteindelijk de specie en dus het soort of ras bepaald.

Genetische experimenten zorgden ervoor dat meerdere totaal verschillende DNA species in één cloon konden worden gebracht waardoor er een ‘mixvorm’ van Mens en Dier ontstond. Bij onze lichamen hebben ze dit gedaan met verschillende aapvormige en reptiele soorten waardoor het huidige modern menselijke ras géén oorspronkelijk menselijk plasmabrein meer heeft die vanzelfsprekend de informatie van het lichamelijke DNA kan ‘uitlezen’.

Het moderne brein is genetisch bepaald door een opdeling van een aantal kamers en de meest bekende kamers zijn het reptielbrein, het zoogdierenbrein, de Neo Cortex en is het Pineal Gland dermate verschrompeld, dat vrijwel niemand meer herinnert hoe alles is gegaan terwijl dit wel in jullie eigen DNA geregistreerd staat. DNA is informatie en DNA is in staat om zich aan te passen, te verlengen, te evolueren, te verbeteren en we bezitten nog steeds het zelfgenezende vermogen daarvan.

Jullie waren telepathisch, telekinetisch, natuurgenezers en droegen een zeer hoge evolutievorm met een grotendeels fotosynthetische werking van het lichaam. De reptielen waren er jaloers op en zij wilden deze lichtlichamen in bezit krijgen. Hier is de opdeling van jullie werkelijke helixkoppelingen begonnen door het lichtlichaam steeds zwaarder van densiteit te maken, tot er uiteindelijk alleen maar dier-achtige lichamen overbleven die niet meer konden reizen via het Licht, die niet meer aangesloten waren op het eigen Bewustzijn. Over het kunstmatig gecreëerde menselijke fokprogramma zwijgen we maar even, want dat heeft voor een bak ellende gezorgd.

Zo kunnen vanuit de kosmische DNA bepaling Zielen niet samensmelten met Galacticans omdat zij een andere kosmische DNA celstructuur hebben, daardoor een andere evolutievorm. Het DNA van de kosmische rassen (sterrenzaden) zijn inmiddels verdeeld over vele realms, universa en parallelle tijden. Het kunstmatig opgesplitte fysieke DNA herkent elkaar wanneer het in een ander lichaam aanwezig is waardoor het kosmische component vanuit Bewustzijn geactiveerd wordt.

Wat de reden is waarom een ‘zoektocht’ of het vinden van een ’tweelingziel’ zo traumatisch, moeizaam en pijnlijk verloopt. De Helixkoppelingen hebben elkaar ‘gevonden’ maar kunnen niet samenkomen in een lichaam op aarde.

Het samensmelten en uitdijen van het DNA is een ‘kosmische’ gebeurtenis, dus na dit leven en wanneer beide lichamen zijn overleden zullen de afgescheiden helixkoppelingen weer samensmelten. Een tweelingziel is dus géén opgesplitte mannelijke en vrouwelijke ziel, maar een opgesplitte mannelijke en vrouwelijke helixkoppeling die in de tijd dat je bezig was met dit zielenpad uit elkaar gerukt werd door genetische manipulatie.

De historie van het gemanipuleerde DNA is een enorm probleem voor jullie huidige incarnatievorm omdat het DNA voor jullie bijna niet meer is uit te lezen waardoor het zeer moeilijk is om uit deze Matrix te stappen, het incarnatieloopingsysteem waarin kwaadaardige intelligente rassen bewust hebben gekozen om deze specifieke helixkoppeling op te delen, opdat deze nooit zal samensmelten, waardoor de zielenopdracht nooit voltooid zal worden omdat de specifieke helixen moeten samensmelten om weer verder te kunnen evolueren.

Gelukkig is hier nu een eind aan gekomen en zullen jullie de opgesplitte DNA ‘helix zelven’ na dit leven weer kunnen samensmelten tot een volledige twaalfde helixkoppeling waardoor jullie eindelijk uit het incarnatieloopingsysteem kunnen stappen en verder kunnen reizen waar jullie ‘gevangen’ werden gezet.

Voor de ’tweelingvlam’ geldt hetzelfde verleden als de ’tweelingziel’ maar deze vlammen zijn van een meer geavanceerde evolutievorm en zij hadden een hogere leer in het menselijke leerlichaam. Zij waren bezig met een samensmelting van de 22e helixkoppeling en op weg naar plasmavorm te verworden om uit te dijen naar een ander universum.

Het is zeer moeilijk te omschrijven allemaal, maar deze ’traumatische herinneringen’ worden momenteel uit jullie kosmische DNA (het hogere DNA) opgeschoond, maar het fysieke DNA die voor de eiwitomzettingen zorgt zal voorlopig nog niet het Lichtlichaam worden zoals jullie deze kenden van het oorspronkelijke verleden. Dit zal nog meerdere generaties in beslag nemen en we helpen allemaal mee hieraan.