‘De Dochters’

De Dank is Groot alvast, degenen die resoneren met ons onderstaand schrijven: Wij hebben vanochtend gewerkt (eigenlijk al weken) aan de informatie te beschrijven van het Portaal van ‘De Dochters’ die niet alleen maar in jullie Huizen, Gronden en Dorpen Zitten, maar ook in jullie DNA – lang verhaal. Wij hebben géén zeggenschap over wanneer iemand zich aandient en vannacht was het Jullie Helpersgroep in dit specifieke DNA veld aanwezig om ons van informatie te voorzien.

Er is best veel uitgekomen ten tijde van het opschrijven en uitlezen daarvan en nog volop in ontwikkeling, ‘moesten’ wij eerst deze shitzooi uitlezen, optekenen, opruimen, beschermen, ombuigen en we hebben vele krachtige helpers in het veld hiervoor nodig gehad vannacht. Deze Portaal zit namelijk gekoppeld aan Jullie DNA en in het DNA (de 8e Helix) van Velen en draagt een zeer oude geschiedenis, vanaf de tweede Crone-laag welke werden ‘gestolen’ en in het Reptielen DNA geplaatst. Jullie epigenetische DNA lichamen zijn zwaar onderhevig geweest aan experimenten en het stelen van de DNA informatie daarvan.

Jullie Zijn speciaal Geïncarneerd binnen deze Bloedlijn om (niet schrikken hoor!!) dit portaal en dus de Bloedvloek die daar op rust op te schonen. Maar ook om de specifieke Leylijnen, de daaruit vloeiende Oorspronkelijke Heilige Geometrie Stromingen op te schonen en te Activeren. Jullie zijn Helden en Heldinnen in dit Veld en Dank jullie wel voor deze zéér Gedurfde opdracht – Het is Tijd!

Wij zijn gestart op: 23-06-2022 = 17 = 8 (de golf) om 4:55 = 14 = 5 (Vijfde Rijk van Bewustzijn)- en er Waren Velen met Ons aanwezig. Jullie zijn ‘De Dochters’ en hebben Galactische Mensen Kinderen die speciaal bij Jullie incarneerden om jullie te Helpen bij deze nogal Pittige Opdracht. Jullie Galactische Kinderen zijn in de Twaalfde Helix (de Bron Healers Helix) geïncarneerd en ten tijde van de Incarnatie waren zij er al om jullie DNA op te Schonen via Jullie Moeders.

De Dochters kennen ook een Enkele Mannelijke Variant, omdat het Inherent kan zijn aan een Dubbelzijdige Zielenopdracht die een Androgyn Karakter Kent en deze in het Menselijke Lichaam worden vertegenwoordigd en Uitgewerkt. Maar in de Regel is deze Pagina geschreven voor de Vrouwelijke Variant, maar als je Jezelf niet Volledig thuisvoelt in het Mannelijke Geslacht dat je Draagt dan is het aan te Raden deze Pagina verder te Lezen.

Jullie Kinderen en Jullie Zélf dragen zeer sterk ontwikkelde innerlijke kieuwen, werkzaam in en rondom het Water, waarmee via geluidsgolven een telekinetische Kracht opgestuwd kan worden. Jullie Kinderen of Jullie Zélf hebben/hadden een hekel aan Water en nog specifieker een hekel aan haren wassen, omdat in Water de Golf-Kracht ligt verscholen waar voor Uitgeroeid / Uitgewist werden.

Niet schrikken, maar Iedereen heeft inmiddels Reptielen of Alien Componenten in het DNA zitten, zoals Wij dat óók hebben, maar niet Iedereen heeft de ‘Satanistische’ Bloedlijn te Dragen gekregen, omdat deze zich slechts in de Crone Lichamen Bevinden en dus gaat dit Schrijven over ‘de Dochters’ waar een Bloedlijn van Satan in zit. Wij zijn Allen hier om het HART te laten spreken, welke Cellulair liggen opgeslagen ‘om niet te Vergeten’.

Daarom is het Hartscoherente DNA bij Vele Ascentiewerkers ‘beveiligd’ en daarmee ‘de Dochters’ dus óók, maar dit betreft ‘overnames en sturingen’ van deze Specifieke DNA Implants op Jullie Levensgebieden en deze boodschap daarom niet op Iedere Dochter van Toepassing is, óndanks misschien Hier en Daar wat ‘Herkenningspunten’ kunnen Vinden, hebben Wij het hier over een Satanistische voortzetting van de Zevende DNA Generaties binnen de Gehele Mensheid en diens Ascentie, waar Jullie Nu in de Vijfde Generatie ‘aan het werk zijn’.

Daar waar een implantaat in het DNA werd gebouwd die ervoor gezorgd heeft dat Jullie niet in de Ware Vrouwelijke Krachten konden Komen, is omdat het een overerfbaar Generatieding is. Het is zo iets als dat de Dochter een soortgelijke Partner ‘aantrekt’ zoals zij Haar Vader heeft Ervaren. Je Vader was een Zuiplap? Dan jouw is jouw (ex)-Partner dat óók. Dit zijn op een Zielenopdracht Lijkende ‘aantrekking’ van DNA Implantaten ‘soort’ met als bedoeling ‘Voorzetting, Uitbreiding en Versterking van de Specie’ en het is juist de Soort die niet verder mocht worden voortgeplant.

Hebben velen van Jullie ‘De Dochters’ met Hun Kinderen inmiddels het contact verbroken, omdat de relatie een sterke ‘Reptielachtige’ gesymbioseerde, daardoor een problematische DNA/Bloedlijn bevatte die Misdadigers zoals Verkrachters, Moordenaars en Pedofielen voortbrachten, waar Jullie Hart niets mee te Maken wilde Hebben.

Onbewust (of Bewust) hebben veel van Jullie ‘De Dochters’ als Opdracht om deze gesymbioseerde ‘Reptielenlijn’ binnen het DNA niet langer meer Voort te Zetten en zijn Daarom Bewust of niet Bewust ‘Kinderloos’ Gebleven en deze zet nog anderhalve generatie door, voor Volledige Uitroeiing van het ‘Satanistische DNA’ en we kunnen het even niet Mooier maken, dan dat Jullie als ‘de Dochters’ een enorme Verdrietige of Moeilijke Opdracht in het Aardse op Jullie hebben genomen in de Meest ‘Eenzame’ vorm die vaak niet wordt Geloofd.

Dat Moeder & Kind voorheen verbonden vanuit het Menselijke Hart, uit elkaar gehaald worden omdat dit teveel Pijn met zich Meebrengt die diepere schades veroorzaken, of dat ervoor wordt gekozen om geen Kinderen te Krijgen in dit Leven, is omdat de problemen van de Satanistische Bloedlijnen in het Collectieve Veld te problematisch sterk werden en daardoor steeds sterkere Serials voorbrachten, als Sekteleiders en Serie Misdadigers.

Jullie hebben als ‘de Dochters’ generaties lang vaak van Jongs af Aan al, (seksuele) trauma’s te Verduren gehad en het is niet de Bedoeling dat deze ‘Vaderlijn’ wordt voortgezet in problematische (meestal incestueuze seksuele) relaties, moeilijkheden met de Eigen Kinderen of Kinderloosheid.

Ook kan de band symbiotisch gezien veel te ‘sterk’ met elkaar verbonden zijn, zodat ‘de Dochter’ de Last aan het Dragen is welke doorgaat tot op hoge leeftijd van ‘de Ouder’ vaak zonder dat Jullie dat weten in de vorm van veeleisende ouders die later ziek worden, psychiatrische problemen binnen de ‘familie’ of incestueuze relaties.

Gesymbioseerde lijnen zijn ingewikkeld en lastig, maar altijd noodzakelijk om ‘door te snijden’ hoe moeilijk dit ook lijkt. Specifieke voorbeelden van een Symbiosetrauma tussen Moeder en Kind kent vele vormen: https://www.zielsbelang.nl/wat-is-een-symbiosetrauma/

Het is nogal een klusje die Jullie als ‘de Dochters’ op je hebben genomen en er zijn er weinigen die kunnen helpen bij de Levensproblemen die worden gedragen, omdat ‘de Dochters’ niet alleen in vergetelheid incarneerden, maar ook omdat de herhaling van de Levensproblemen bij Beide generaties van zowel moeder als vader worden uitgewerkt en dat er Weinig tot géén Hulpverleners zijn die worden geschoold of getraind over de Overdrachten van het Epigenetische DNA.

Precies dáár waar deze geschiedenis is ontstaan én misgegaan in de Ontwikkeling naar de ‘Hogere’ Helixen van het Werkelijke Hartsbewustzijn en de Manifestatiekrachten die daarin verscholen liggen, liggen ook Diepe Krachten Verscholen bij Elke Vrouw en zijn er Helpers afgedaald die Daarbij kunnen Helpen en Jullie worden Eindelijk ‘bij elkaar gebracht’ zodat Jullie Taak beter te Dragen is.

Het is een zeer oude bloedlijn (een échte directe DNA lijn, dus géén DNA verwisseling) van jullie Voorvaders, en jullie Voorvaders waren Onwetend hierin, daardoor onschuldig WAT ze ook hebben aangericht binnen de familiaire kringen. Valt er niemand iets te Verwijten wanneer je het Onderstaande op Cellulair Niveau Begrijpt.

Zet graag de meest Neutrale Leesstand op, wederom vanuit Resonantie – opdat de lijnen niet nog diepere schade zullen aanrichten, hebben We een Protectie Veld gemaakt voor Jullie Vaders, Moeders, Zonen, Dochters, Huizen, Gronden en Jullie Eigen DNA Compartimenten.

Aan deze Speciefieke Bloedlijn en compartiment van het DNA van ‘De Dochters’ zitten Collectief Gezien de eerste ontwikkelingen van de Satanistische rituelen met baby’s en kinderen. Door het bezwangeren van jonge vrouwen (maagden), Jullie Voormoeders en het offeren van hun eerste baby’s – de eerste wérkelijke ontstaansgeschiedenis, van de directe Satanistische bloedlijnen binnen het Menselijke DNA.

Hier zijn de eerste gesymbioseerde getraumatiseerde ontwikkelingen ontstaan die tot Ver in de Toekomst gingen Reiken, tot aan Vandaag zelfs enorme Lastpakken aan gekoppeld zitten. Omdat zij nog steeds Besturen en Beheersen een deel van Jullie DNA die Portalen ontkoppelen van Kwaadaardige Wezens en nog meer Kwaadaardige Wezens.

Jullie zijn de Nazaten Dochters van de allereerste overgenomen Crone DNA – de verspreidingen van de Eerste en Échte Bloedlijn van de Dertien Bloedlijnen. Aan Jullie zitten ook nog ‘wezens’ gekoppeld die zeer veel ‘last’ veroorzaken, waarbij er zowel Fysieke als Astrale ‘Indringingen’ worden gedaan, ingebeukt wordt op jullie DNA Systemen, binnenin aan het Roeren zijn en nog meer van dit Soort Wezens ‘aanroepen’ om ook Jullie Kinderen lastig te vallen.

Is hier iets aan te Doen? Jazeker want Jullie zijn Zélf de Witte Draken Kracht!! Zij – Jullie ‘aanvallers’ Leven en Teren op Jullie Menselijke Angst & Misère áángeleerde Spiraaldenken die tot werkelijkheid leiden. Wij vragen dan ook om zo Neutraal Mogelijk te Zijn, de Storm van Aanvallen te Laten Passeren zonder Voeding daar aan te Geven, met Witte Kracht te Bestrijden en af te Voeren naar Moeder TaRRaH die Jullie in dit Leven Bij zal Staan.

Want Voeding Geven stuurt de Telekinetische Krachten aan, die Leiden tot Abundance van het Negatieve daardoor Nog meer Aanwakkeringen kent van Negatieve Spiralen, die uiteindelijk Leiden tot Ongezonde (seksuele) Relaties en Grensoverschrijdende Gedragingen, Fetisjismen die ongezond of agressief van Aard zijn, Promiscuïteiten die een aantal definities kennen enzovoorts,

Wij zijn namelijk ten tijde van het Optekenen uitgekomen op een speciale plek, een enorme Grot in Glastonbury onder de Toren Tor en de ‘overname’ van de Heilige Geometrie Lijnen, met als bedoeling de werking daarvan te verstoren en Hoe dit opeens in het Veld kwam ging door naar het Volgende.

Daar waar veel van jullie Voormoederlijke Maagdelijk bloed in de grond is vergoten en verspreiding over vrijwel de gehele wereld heeft plaatsgevonden via Verkrachtingen en het Bezwangeren van Voormoederlijke Maagden en het offeren van hun Eerste Baby’s waarna velen nog geboren werden uit Reptielen Inteelt.

De ontstaansgeschiedenis van de allereerste, door Jullie genaamd ‘Satan’ door Ons genaamd DNA Inbedding van het eerste Buitenaards Duistere Opperwezen – de Eerste Bloedlijn zoals deze Nu in jullie DNA aanwezig is en beschreven staat, waar hele Dorpen en Steden op werden Gebouwd voor verdere Verspreiding Hiervan, zowel Planetair als Zielsmatig ‘Verbonden’.

Wij hebben het hier over een Immens Groot Energie Portaal die naar kleinere portalen worden geleidt, naar Jullie DNA ‘portalen’ die worden geactiveerd die tot meer Negatieve Activiteiten Leiden, namelijk dat Jullie Huizen tot Entiteiten Portalen worden gemaakt, omdat Jullie Huizen op deze Besmette Leylijnen, daardoor genaamd de Bloedgronden – vanuit de Glastonbury Leylijnen vertakkingen, waar vele Sturende Energetische Vloeklijnen aan Vastgekoppeld zitten, waar het DNA op reageert en wordt geactiveerd, keer op keer, generatie na generatie.

Wij hebben er Honderdduizenden aangetroffen die actief Zijn en wij hebben meerdere malen deze Lijnen doorgereisd waarbij de Startlijn steeds weer op één en dezelfde plek uitkomt – de Geboorte van de Eerste ‘Satans’ Zoon, een Reptielmix Wezen voor Verdere Voortplanting – ontstaan uit één Maagdelijke Moederlijn, Vele Vele Vele Vertakkingen kent naar uiteindelijk Jullie Huidige Menselijke Lichamen, geheel onwetend en onbedoeld de ‘Satanistische’ Symbiose Verder Verspreidend.

En deze Lijn gaan We nu in Samenwerking met Vele Bronhelpers Loskoppelen Voor Jullie ‘De Dochters’ en we Zijn gestart Bij Glastonbury, Binnenin de Berg waar pas vele eeuwen later Tor werd gebouwd, waar Wij/Jullie een Portaal van Kristallen Licht hebben neergezet Samen met de Bronmoeders om een definitief Eind te maken aan de Voortplanting van de ‘Satanistische nazaten’, Bronmoeders Helpers die zowel astraal als zelfs Fysiek daar naar toe afreisden in de afgelopen weken/ maanden.

Velen zijn nu aan het Werk binnen dit Veld en de Aantrekking om naar Glastonbury te Reizen is daarom ook Groot, maar ook in Jullie Astrale Reizen zijn Jullie aan het Werk en Volledig Aanwezig, om verdere DNA Verspreiding te Voorkomen en het Actieve Deel binnen dit Specifieke DNA collectief te inactiveren, en vanuit daar de Leylijnen op te schonen, opdat de Oorspronkelijke Heilige Geometrie weer geactiveerd kan worden in Jullie DNA – de Aller Grootste Opschoningsgolf binnen het Coherentieveld.

We hebben vele ondergrondse Vertakkingen aangetroffen waar gebouwen op zijn gezet zoals Kerken, Torens, Obelisken enzovoorts die naar nog meer Tunnels en Vertakkingen Leiden, naar zogenaamde ‘Koninklijke’ huizen, meerdere Reptielen Machtigen der Aarde gehuisvest zitten met hun Industrieën en op deze Manier de 8e DNA Helix REGEREN en VERSPREIDEN via Seksuele Voortplantingen, Verdelen, Heersen vanuit Oppermacht voor Schaapse Slaven en nog meer Schaapse Slaven te creëren.

Jullie Gedachten beheersen en Controleren, daardoor jullie levens Beïnvloeden ten Negatieve in Vele Vormen Zichtbaar Aanwezig in Armoede op alle Fronten, Familiaire Ziektes, Schizofrene Ontwikkelingen, Zelfmoorden of Gedachten, Seksuele Disfunctionaliteiten en misbruiken, Geld- & Hebzucht, Farmaceutische Afhankelijkheden en nog véél meer om op te Noemen.

Jullie Eerste Voormoeder was ‘de Dochter’ van een zeer Krachtige Witte Draken Bron Natuurgenezers Bloedlijn, het Zevenlaags Vol Potentieel Crone Component in DNA Evolutie, een Magische Creatie van Moeder TaR-RaH, een Kracht die de Buitenaardsen Wilden Bezitten om de Wereld ermee te kunnen Beheersen en inmiddels met de Kracht van de Slang (de Draak) hun Invloedrijke Imperiums hebben Gebouwd met de Geconfisqueerde DNA Compartimenten van Jullie Oorspronkelijke Gaven en Krachten.

De Overgenomen lijnen en vertakkingen vonden we niet Alleen in Jullie Lichamen, maar deze Waren gekoppeld overzees (onderzees) naar Engeland, we kwamen uit bij Glastonbury Leyline, deze trok onder de zee door en liep uit naar vele Delen van de Wereld uitvloeiend naar Jullie DNA. Hmmm, meer soep kunnen Wij er Momenteel ook niet van Maken.

Maar waar steeds weer Opnieuw Nederland als Grootste Heerser van de Waterwegen, daarom Velen Witte Draken Natuurgenezers Krachtpatsers vanuit de Daadwerkelijke Engelse Bloed & DNA lijnen binnen dit DNA in Nederland & België Incarneerden om Hun Krachten te Bundelen om via Water ’te Beïnvloeden en Af te Voeren’. De Bronhealers Platformen staan en zijn werkzaam vanuit de 8e golf binnen het Coherentieveld, de Innerlijke Kieuwen Gebruikend als de werkelijke Bronlichttaal als Stuwende Klanken die een Densiteit Vormen waarin Gewerkt kan worden.

Zij, de Satanistische Buitenaardsen Beïnvloeden tot op de Dag van Vandaag Nog steeds Jullie Innerlijke Krachtige Witte Draken Kieuwen, de Spraak van de Werkelijke Lichttaal vanuit de Bron, de Witte Draak als Krachtgolf vanuit het Water zijn Wij aangekomen bij de Opstart van de Kracht van De Witte Draak binnen Jullie 8e DNA Veld DNA, de Bron Natuurgenezers vanuit de Collectieve Kracht, zijn Wij nog steeds aan de Winnende Hand, van Binnenuit aan het Werk.

Misschien waren Jullie het Vergeten, maar het Collectieve DNA van ‘De Dochters’ wordt Opgeschoond via Gridwerk en zelfs in Dit Huidige Leven Worden Jullie Vrijgemaakt uit deze Gevangenschap. Wij zijn Ontzettend Dankbaar voor de Zware Taak met een Collectief Doel, die Velen Afzonderlijk binnen de Huiskamervelden op zich hebben genomen voor een Belangrijk Collectief Doel.

Dit Kan Betekenen dat Jullie Nog steeds veel Last te verdragen krijgen, hebben gekregen of moesten overwinnen en dat er aanvallen op Jullie DNA worden gepleegd vanuit Jullie Huiskamers, Dorpen en Steden, waar de Gekoppelde Satanistische Portalen ook worden Afgesloten. Deze ‘Opstand’ is van Tijdelijke Aard en Hoe meer Jullie in Kracht blijven en vanuit de Lach van Het Hart Verblijven, Hoe Minder Grip er zal Zijn op Jullie en Jullie Kinderen. Wees daar Bewust Van, zodat je keer op keer een laagje dieper zal Opschonen, zodat Blokkades worden Opgeheven en erop te Vertrouwen dat Jullie Nooit Meer Zullen krijgen dan Jullie Aankunnen.

Angst, Minderwaardigheden, Menselijke Verkleiningsgedachten van het Enorme Witte Invloedrijke Wezen die Jullie in Werkelijkheid zijn, mogen niet Langer meer worden afgezwakt naast Schaamte en Pijnlijke Herinneringen. Zie Jullie Belangrijke Werk, Erken het, Neem het, Speel de Rol en Groei Daarvan. De Samengebundelde Krachten Vormen Enorm Grote Transformatievelden voor Eenieder die nog te Gaan heeft waar Jullie zijn Voorgegaan.

Wetende dat Zij er Niet Langer meer Alleen ervoor Staan, maar met Jullie Hulp ‘Ervaringsdeskundigen’ die er Nooit écht Alleen voor hebben Gestaan maar Met Elkaar vanuit het Kosmische, vormen via het Water, de Waterwegen en uitlopende ‘Netwerken’ daarvan de Pure Kracht van Doorleefde en Opgeschoonde Emotie en het Diepe Innerlijke Wetende Wezen, dat Gouden (genezen) Cellen van Binnen Naar Buiten Stralen en daardoor Uitstekende Helpers zijn in het Aardse Veld voor Anderen.

Het is de Bedoeling geweest dat Jullie in één Incarnatie Zes Generaties zouden Opschonen en een bewust/onbewuste keuze/taak over het wel of niet Krijgen van Kinderen uit deze Bloedlijnen leverden Hierin een Enorm Belangrijke Bijgedrage rondom de Nieuwe Generatievorming en een Correcte ‘Afbuiging of Afsplitting’ van het Satanistische Reptiloïde Buitenaardse Ras.

Er wordt Bij deze Gevraagd of Jullie Willen Leren om van Angst naar vertrouwen te Gaan, Jullie Levens te Verwerken én te Versterken met de Juiste Mensen om je Heen, Los te Laten wat niet meer Dient en vooral Anderen te Informeren, te Leren over Hetzelfde Schuitje waarin Gevaard wordt. Zeggen we zoals Altijd: de Grootste Meesterwerken van het Lege Schilderdoek die Nieuwe Aarde kreeg, worden in de Kleinste Huiskamers Geschilderd door Onbekende Schilders. We Hopen dat Jullie dat Besef tot in de Vezels kunnen Voelen, dat Jullie een Masterpiece hebben Geschilderd met dit Platform van de Nieuwe Aarde.

Jullie vele diepere lagen van de epigenetica gaan NIET worden voortgezet in de Nieuwe Aarde en Onze Kinderen zullen geen Gevaren meer Lopen. Datgene wat nog Zichtbaar is in het huidige Werkveld is de Aardse Vertraging die Gaande is, en zal nog een Anderhalve Generatie in beslag zal nemen voordat Jullie uit deze Aardse Vertraging Zijn, is het zéér Bewonderingswaardig te Noemen dat er Zielen daadwerkelijk Geïncarneerd zijn in de DNA Lichamen van ‘De Dochters’ welke zich Bevinden tot in de Diepste Tunnels en Krochten naar Dit Oppervlak van Huiskamers en Bedden, om op Deze Plekken Licht te Schijnen in de Grootste en één van de Zwaarste Transformaties Ooit.

Upgrades van de Vierde tot Achtste Helixkoppelingen gaan Voort en zijn niet meer Tegen te Houden naar de Bijbehorende Levels van Bewustzijn, opnieuw te Leren Genieten en Opnieuw te Leren Lopen binnen de Collectieve Ontwikkelingen binnen de Nieuwe Aarde.

Mogen Jullie als ‘de Dochters’ Kiezen, dankzij een volledig intacte Heling van de 4.9 Helixkoppeling van Vier Generaties terug te Voltooien in dit Leven, om na dit Leven naar ‘Huis’ te kunnen gaan of om de Komende 300.000 Aardse Jaren Bij te Dragen aan het Werk dat Jullie Hedendaags geleverd Hebben en de Vruchten van Jullie Werk te Plukken, deze keer Niet in Vergetelheid.

Hebben Wij Tezamen met de Andere Helpers geschreven,
verblijven Wij in Liefde voor Jullie.