‘De Dochters’

De Dank is Groot alvast, gecodeerd voor degenen die resoneren met ons onderstaand schrijven: Wij hebben vanochtend gewerkt (eigenlijk al weken) aan de informatie te beschrijven van het Portaal van ‘De Dochters’ die niet alleen maar in jullie Huizen, Gronden en Dorpen Zitten, maar ook in jullie DNA – lang verhaal. Wij hebben géén zeggenschap over wanneer iemand zich aandient en vannacht was het Jullie Helpersgroep in dit specifieke DNA veld aanwezig om ons van informatie te voorzien.

Er is best veel uitgekomen ten tijde van het opschrijven en uitlezen daarvan en nog volop in ontwikkeling, ‘moesten’ wij eerst deze shitzooi uitlezen, optekenen, opruimen, beschermen, ombuigen en we hebben vele krachtige helpers in het veld hiervoor nodig gehad vannacht. Deze Portaal zit namelijk gekoppeld aan Jullie DNA en in het DNA (de 8e Helix) van Velen en draagt een zeer oude geschiedenis.

Jullie Zijn speciaal Geïncarneerd binnen deze Bloedlijn om (niet schrikken hoor!!) dit portaal en dus de Bloedvloek die daar op rust op te schonen. Maar ook om de specifieke Leylijnen, de daaruit vloeiende Oorspronkelijke Heilige Geometrie Stromingen op te schonen en te Activeren. Jullie zijn Helden en Heldinnen in dit Veld en Dank jullie wel voor deze zéér Gedurfde opdracht – Het is Tijd!

Wij zijn gestart op: 23-06-2022 = 17 = 8 (de golf) om 4:55 = 14 = 5 (Vijfde Rijk van Bewustzijn)- en er Waren Velen met Ons aanwezig. Jullie zijn ‘De Dochters’ en hebben Galactische Mensen Kinderen die speciaal bij Jullie incarneerden om jullie te Helpen bij deze nogal Pittige Opdracht. Jullie Kinderen zijn vanuit de Twaalfde Helix (de Bron Healers Helix) geïncarneerd en ten tijde van de Incarnatie waren zij er al om jullie DNA op te Schonen.

Jullie Kinderen en Jullie Zélf dragen zeer sterk ontwikkelde innerlijke kieuwen, werkzaam in en rondom het Water, waarmee via geluidsgolven een telekinetische Kracht opgestuwd kan worden. Veel van Jullie Kinderen of Jullie Zélf hebben/hadden een hekel aan Water en nog specifieker de haren wassen, omdat in Water de Golf-Kracht ligt verscholen.

Daar waar er honderdduizenden jaren geleden een implantaat in het DNA werd gebouwd die ervoor zorgt dat jullie niet deze Krachten zullen kunnen Gebruiken. Veel van ‘De Dochters’ en hun Galactische Mensen Kinderen hebben inmiddels het contact verbroken, omdat de relatie een sterke gesymbioseerde, daardoor problematische lijn bevat. Dat deze Moeder & Kind uit elkaar gehaald worden is wederom een bewust ingezette actie (sturing van het implantaat) vanuit een bepaalde Helixkoppeling, zodat jullie niet verder zullen ‘samenwerken’ via het Collectieve Water.

Ook kan de band problematisch té ‘sterk’ met elkaar verbonden zijn, dat het Kind inmiddels de Last aan het Dragen is van de Moeder, zonder dat jullie dat weten. OfJullie zijn bewust of onbewust Kinderloos gebleven…

Gesymbioseerde lijnen zijn ingewikkeld en lastig, maar altijd noodzakelijk om ‘door te snijden’ hoe moeilijk dit ook lijkt. Specifieke voorbeelden van een Symbiosetrauma tussen Moeder en Kind kent vele vormen: https://www.zielsbelang.nl/wat-is-een-symbiosetrauma/

Het is nogal een klusje die jullie ‘De Dochters’ op je hebben genomen en er zijn er weinigen die jullie kunnen helpen, omdat jullie zelf de Achemistische Kracht zijn, omdat Vele Licht Healers, tijdens jullie Healers-hoppen Jullie Bron Krachten niet kunnen (Be) Reiken.

Omdat jullie ‘De Dochters’ in vergetelheid incarneerden. Precies dáár waar deze geschiedenis is ontstaan én misgegaan, ten tijde van de overname door kwaadwillende buitenaardsen van jullie ‘Hogere’ Helixen van het Werkelijke Hartsbewustzijn en de Manifestatiekrachten die daar verscholen liggen.

Het is een zeer oude bloedlijn (een échte directe Bloedlijn, dus géén DNA verwisseling) van jullie Voorvaders, en jullie Voorvaders waren Onwetend hierin, daardoor onschuldig WAT ze ook hebben aangericht binnen de familiaire kringen. Valt er niemand iets te Verwijten wanneer je het Onderstaande Begrijpt.

Zet graag de meest Neutrale Leesstand op, wederom vanuit Resonantie – opdat de lijnen niet nog diepere schade zullen aanrichten, hebben we een Zegel gemaakt ter Protectie van jullie Moeders, Zonen en Dochters, Huizen, Gronden en DNA Compartimenten.

Aan deze Speciefieke Bloedlijn en compartiment van het DNA van ‘De Dochters’ zitten Collectief Gezien de eerste ontwikkelingen van de Satanistische rituelen met baby’s en kinderen. Door het bezwangeren van jonge vrouwen (maagden), Jullie Voormoeders en het offeren van hun eerste baby’s – de eerste wérkelijke ontstaansgeschiedenis, van de directe Satanistische bloedlijnen binnen het Menselijke DNA.

Hier zijn de eerste gesymbioseerde getraumatiseerde ontwikkelingen ontstaan die tot Ver in de Toekomst gingen Reiken, tot aan Vandaag zelfs enorme Lastpakken aan gekoppeld zitten. Omdat zij nog steeds Besturen en Beheersen een deel van Jullie DNA die Portalen ontkoppelen van Kwaadaardige Wezens en nog meer Kwaadaardige Wezens.

Jullie zijn de Nazaten Dochters van de allereerste overgenomen Crone DNA – de verspreidingen van de Eerste en Échte Bloedlijn van de Dertien Bloedlijnen. Aan Jullie zitten ook nog ‘wezens’ gekoppeld die zeer veel ‘last’ veroorzaken, waarbij er astrale verkrachtingen worden gedaan, ingebeukt wordt op jullie DNA Systemen, binnenin aan het Roeren zijn en nog meer van dit Soort Wezens ‘aanroepen’ om ook Jullie Kinderen lastig te vallen.

Is hier iets aan te Doen? Jazeker want Jullie zijn Zélf de Witte Draken Kracht!! Zij – Jullie ‘aanvallers’ Leven en Teren op Jullie Menselijke Angst & Misère áángeleerde Spiraaldenken die tot werkelijkheid leiden. Wij vragen dan ook om zo Neutraal Mogelijk te Zijn, de Storm van Aanvallen te Laten Passeren zonder Voeding daar aan te Geven, met Witte Kracht te Bestrijden.

Want Voeding Geven stuurt de Telekinetische Krachten aan, die Leiden tot Abundance van het Negatieve daardoor Nog meer Aanwakkeringen van Negatieve Spiralen. Lees even Verder: Wij zijn namelijk ten tijde van het Optekenen uitgekomen op een speciale plek, een enorme Grot in Glastonbury onder de Toren Tor en de ‘overname’ van de Heilige Geometrie Lijnen, met als bedoeling de werking daarvan te verstoren.

Daar waar veel van jullie Voormoederlijke Maagdelijk bloed in de grond is vergoten en verspreiding over vrijwel de gehele wereld heeft plaatsgevonden via Verkrachtingen en het Bezwangeren van Voormoederlijke Maagden en het offeren van hun Eerste Baby’s waarna velen nog geboren werden uit Reptielen Inteelt.

De ontstaansgeschiedenis van de allereerste, door Jullie genaamd ‘Satan’ door ons genaamd het eerste Buitenaards Opperwezen – de Eerste Bloedlijn zoals deze Nu in jullie DNA aanwezig is en beschreven staat, waar hele Dorpen en Steden op werden Gebouwd voor verdere Verspreiding Hiervan.

Wij hebben het hier over een Immens Groot Energie Portaal die naar kleinere portalen worden geleidt, naar Jullie DNA ‘portalen’ die worden geactiveerd die tot meer Negatieve Activiteiten Leiden, namelijk Jullie Huizen tot Entiteiten Portalen Maken omdat Jullie Huizen staan op deze Besmette Leylijnen, daardoor genaamd de Bloedgronden – vanuit de Glastonbury Leylijnen vertakkingen, waar vele Sturende Energetische Vloeklijnen aan Vastgekoppeld zitten, waar het DNA op reageert en wordt geactiveerd, keer op keer, generatie na generatie.

Wij hebben er Honderdduizenden aangetroffen die actief Zijn en wij hebben meerdere malen deze Lijnen doorgereisd waarbij de Startlijn steeds weer op één en dezelfde plek uitkomt – de Geboorte van de Eerste ‘Satans’ Zoon, een Reptielmix Wezen voor Verdere Voortplanting – ontstaan uit één Maagdelijke Moederlijn, met uiteindelijk Vele Vele Vele Vertakkingen naar uiteindelijk Jullie Menselijke Lichamen, de ‘Satanistische’ Symbiose Verder Verspreidend.

En deze Lijn gaan We nu in Samenwerking met Vele Bronhelpers Loskoppelen Voor Jullie ‘De Dochters’ en we Zijn gestart Bij Glastonbury, Binnenin de Berg waar pas vele eeuwen later Tor werd gebouwd, waar Wij/Jullie een Portaal van Kristallen Licht hebben neergezet Samen met de Bronmoeders om een definitief Eind te maken aan de Voortplanting van de ‘Satanistische nazaten’, Bronmoeders Helpers die zowel astraal als zelfs Fysiek daar naar toe afreisden in de afgelopen weken/ maanden.

Velen zijn nu aan het Werk binnen dit Veld en de Aantrekking om naar Glastonbury te Reizen is daarom ook Groot, maar ook in Jullie Astrale Reizen zijn Jullie aan het Werk en Volledig Aanwezig, om verdere DNA Verspreiding te Voorkomen en het Actieve Deel binnen dit Specifieke DNA collectief te inactiveren, en vanuit daar de Leylijnen op te schonen, opdat de Oorspronkelijke Heilige Geometrie weer geactiveerd kan worden in Jullie DNA – de Aller Grootste Opschoningsgolf binnen het Coherentieveld.

We hebben vele ondergrondse Vertakkingen aangetroffen waar gebouwen op zijn gezet zoals Kerken, Torens, Obelisken enzovoorts die naar nog meer Tunnels en Vertakkingen Leiden, naar zogenaamde ‘Koninklijke’ huizen, meerdere Reptielen Machtigen der Aarde gehuisvest zitten met hun Industrieën en op deze Manier de 8e DNA Helix REGEREN en VERSPREIDEN via Seksuele Voortplantingen, Verdelen, Heersen vanuit Oppermacht voor Schaapse Slaven en nog meer Schaapse Slaven te creëren.

Jullie Gedachten beheersen en Controleren, daardoor jullie levens Beïnvloeden ten Negatieve in Vele Vormen Zichtbaar Aanwezig in Armoede op alle Fronten, Familiaire Ziektes, Schizofrene Ontwikkelingen, Zelfmoorden of Gedachten, Seksuele Disfunctionaliteiten en misbruiken, Geld- & Hebzucht, Farmaceutische Afhankelijkheden en nog véél meer om op te Noemen.

Veel van Jullie Voormoederlijke Maagden waren ‘De Dochters’ van zeer Krachtige Witte Draken Bron Natuurgenezers Bloedlijnen, het 2e Crone Component vanuit slangen DNA Evolutie, een Magische Creatie van Moeder TaR-RaH, een Kracht die de Buitenaardsen Wilden Bezitten en Beheersen en van de Kracht van de Slang iets negatiefs maakten.

De Overgenomen lijnen en vertakkingen vonden we overzees (onderzees) naar Engeland, we kwamen uit bij Glastonbury Leyline, deze trok onder de zee door en liep uit naar vele Delen van de Wereld, maar waar steeds weer Opnieuw Nederland als Grootste Heerser van de Waterwegen, daarom Velen Witte Draken Natuurgenezers Krachtpatsers vanuit de Daadwerkelijke Engelse Bloed & DNA lijnen binnen dit DNA in Nederland Incarneerden, de Tribe van Bronhealers staat en is werkzaam vanuit de 8e golf binnen het Coherentieveld, de Innerlijke Kieuwen Gebruikend als de werkelijke Bronlichttaal.

Zij, de Satanistische Buitenaardsen Beïnvloeden tot op de Dag van Vandaag Nog steeds Jullie Innerlijke Krachtige Witte Kieuwen, de Spraak van de Werkelijke Lichttaal vanuit de Bron, de Witte Draak als Krachtgolf vanuit het Water zijn Wij aangekomen bij de Opstart van de Kracht van De Witte Draak binnen Jullie DNA, de Bron Natuurgenezers vanuit de Collectieve Kracht, zijn Wij nog steeds aan de Winnende Hand, van Binnenuit aan het Werk.

Dit Betekent dat Jullie Nog steeds veel Last te (Ver)dragen krijgen of Hebben gekregen en Overwonnen, en dat er aanvallen op Jullie DNA worden gepleegd, vanuit Jullie Huizen, de Portalen van de Entiteiten EN Shapeshifters aanwakkeren of aangewakkerd hebben, door Jullie en Jullie Kinderen vanuit Angst, Minderwaardigheden, Verkleining van het Enorme Witte Wezen die Jullie in Werkelijkheid zijn als Samengebundelde Kracht, Wetende dat jullie er Niet Langer Meer Alleen voor Staan, Vormen we Samenwerking en Samenbundeling via het Water, de Waterwegen als Pure Kracht en laten we onze Gouden Cellen Stralen van Binnen Naar Buiten!

Hebben Wij Tezamen met de Anderen geschreven, de onderstaande protectiecode een Witte Portaal Gezet op Alle Systemen gebouwd vanuit Glastonbury om van Binnenuit op te Schonen. Verblijven Wij Binnenin Moeder TaR-RaH, in Liefde.