Het Hertenkind met Wit Gewei

“de menselijke geest als paradijs
of gevangenis”

12-6-2022 Dit weekend hebben Wij een prachtige Collectieve Ceremoniële Initiatie gehad, de Achtste Plasma Golf binnen het Coherentieveld van de Universele en Planetaire Ascentie Opgestart naar het Ene Kosmische Menselijke Ras en dit is Gaande bij Zes Andere Bewustzijnsplaneten binnen het Zielenwerkveld – Het Zevende tot Twaalfde Rijk van Het Menselijke Bewustzijn is de Tweede Grote Afdaling binnen deze Ascentie Begonnen – De Tijd is Aangebroken.  

Er waren ten Tijde van de Achtste Plasmagolf binnen het Coherentie Werkveld: Eén van de twaalf Aardse Zwart Wit Dubbel Gevleugelde Werkend vanuit het Drakenoog aanwezig voor de Aardse Astrale Transformatie/Geboortemoeders en één van de twaalf Galactische Dubbel Wit Gevleugelde Werkend vanuit het Witte Gewei aanwezig om de Galactische Astrale Transformatie/Geboortemoeders te ondersteunen in deze behoorlijk pittige nacht, want zij hebben vele astrale bevallingen geleverd.

De Astrale of Fysieke Geboorte Ouders, zijn de Begeleiders van de Toekomstige Hertenkinderen met Wit Gewei en deze Ouders werden tussen 1972 en 1996 geboren uit de combinatie lichtblauwe Indigo en Kristalkinderen, die incarneerde vanuit een door Buitenaards ontwikkeld ‘incarnatie Loopingsysteem’ van de genetische gemanipuleerde 3e Helix (dat verhaal komt nog, want dit heeft met het Pineal Gland te maken 😉).

We hadden eerst de Elementalen Bron Parelmoeder gevraagd of zij iets wist van het Hertenmensen, we kregen een fantastische uitleg waarbij we de intacte componenten in haar Menselijke DNA helemaal konden uitlezen en sindsdien zijn We aan de Slag gegaan in dit specifieke ‘werkveld’ waarbij we constateerden dat het component in dat DNA bij eenieder van Ons Menselijke Lichaam was uitgeroeid op een enkeling na.

De Bronmoeder van Alle Astrale Geboortemoeders wandelde vandaag de Praktijk binnen, wij hebben haar Geïnitieerd en Geïnformeerd, zij gaat aan de Slag om Jullie Telepathisch verder te Begeleiden en dit gaat zij op Astrale Wijze doen in de Slaapvelden van Jullie menselijke Lichamen, opdat jullie Tijdens de astrale bevallingen minder ‘klachten’ zullen krijgen.

Aan de Ouders van de Hertenkinderen de Volgende Boodschap: Eén van Jullie Ouders was vaak gedeeltelijk Aards of een gedeeltelijk Galactisch verbonden en de andere ouder vaak een Koelkastouder – Jullie verbleven als Kind het Langst in een Reptielen DNA omgeving waar Jullie als Kinderen hun leven lang Last van hebben gehad, omdat deze Transitie van Binnenuit in het Menselijke Lichaam moest gebeuren, omdat er geen andere weg mogelijk was, omdat Jullie Bron Crone DNA beschadigd was.   

Zelfs Jullie Institutionele Huwelijken en Relaties zijn vaak vanuit Reptielen Invloed, zoals ook Jullie Opvoeding. De ene wil het Kind gevaxxineerd en de andere niet, de ene laat de vaxxi-nazi zetten, de andere niet de ene wil off grid en de andere een luxe auto en zo worden jullie energiestromingen flink verstoord. Velen van jullie Oermoeders zijn Inmiddels uit deze Relaties gestapt omdat deze vormen van Relaties voelen als een Gevangenis voor jullie, bijna Ondraaglijk van densiteit.

Kristalkinderen werden tussen 1945 en 1971 geboren uit de Donkerpaarse Indigo Ouders die werden geboren tussen 1881 en 1945. Zij moesten naar de Aarde afreizen via Reptielen Incarnatie Loopingsystemen die was ingebouwd binnen Jullie Moderne DNA. En de Golf van 144.000 Kristalkinderen werden Geboren vanuit het Reptielen DNA 1½ tot 3e half Herstelde of Flink Beschadigde Helix. Hierdoor heeft dit Gefaseerd moeten Plaatsvinden waardoor we spreken van het Feit dat de Menselijke Ascentie van binnenuit via generaties moest gebeuren.

Terwijl er Flink getimmerd werd door jullie Kosmische Vaders aan het Astrale Reisveld van het Incarnatie Loopingsysteem – de Matrix konden de Geboortemoeders van binnenuit opgeschoond en geactiveerd worden met behulp van Bron Galactische/Aarde Combinatie Parelmoeder en Haar Galactische Kinderen. Bronmoeder van Parels weet hoe water te werk gaat en communiceert, dus zorgt zij samen met haar 800 geïncarneerde Tribekinders ervoor dat de interconnectie consistent aanwezig is in het veld.

Op deze manier zijn wij in communicatie met Haar Tribekinderen en worden er coderingen vrijgegeven die overeen komen met onbeperkte monochromatische golven – noch in de tijd, noch in de ruimte binnenin het Continuüm, zoals het Hoort te zijn, altijd in gelijkmatige beweging stromend, zonder begin en zonder eind.

Wij werken op deze manier met meer Aards/Galactische combinaties samen binnen het Coherente veld. Het is de bedoeling dat er geen verstoringen meer optreden en dat de stromingen binnenin het ‘hogere’ Menselijke DNA Galactisch blijven stromen. Bronmoeders en Bronvaders zijn immer en altijd aanwezig om te helpen en in vrijwel alle velden aanwezig tegelijkertijd, zij reizen door het Spectrum van Licht of de Golven van Plasma gemakkelijk en snel met hun astrale Lichamen en dat is héérlijk werken voor ons.

Fysiek waren er Tijdens de Ceremonie op 12-06-2022 Vier Fysiek geïncarneerde Generaties van Aardse Astrale Collectieve Transformatiemoeders en Vier Fysieke Geïncarneerde Galactische Astrale Collectieve Transformatievaders aanwezig. Zij hebben geholpen om 144.000 Hertenkinderen met een Wit Gewei naar Terra te laten afdalen en de Kosmische Geboortegolf naar Terra telepathisch en telekinetisch te begeleiden via jullie Astrale Geboortekanalen.  

De 144.000 Hertenkinderen zullen op dezelfde wijze zowel astraal als fysiek gefaseerd geboren worden zoals de 144.000 Kristalkinderen. Maar het Grote Verschil is dat zij komen vanuit het Ménselijke DNA van Terra en niet via het Reptielen gemanipuleerde DNA van de Archonten. De Oorspronkelijke Kosmische en de Oorspronkelijke Aardse DNA geboorte van een Zielentrilling in een Modern Leerlichaam is hier hierbij officieel bevestigd en het verdere transformatieproces vindt plaats bij de 12e helixkoppeling van inmiddels 72.000 mannelijke en 72.000 vrouwelijke Crone Lichamen.

Hiervoor zijn nodig – de vele Oermoeders die Astrale Bevallingen kunnen Leveren aan Terra, opdat Zij, als Jullie Enige Moeder binnen dit Veld de Samensmelting via Haar Centrale Zonnen en haar Leylijnen kan laten Verlopen, opdat Jullie met een Schoon en Volledig uit te Lezen Hologram en DNA kunnen incarneren in de samensmelting van de eicel en zaadcel van de Vader en Moeder.

Wij Kunnen dankzij deze Astrale Geboortegolf al Direct aan de slag om het op seksueel gebaseerde instinct brein en het op voortplanting gebaseerde Zoogdierenbrein uit het Menselijke DNA halen en onklaar maken. Jullie moeten Bedenken dat de Galactische Witte Geweien géén Kindertjes zijn die Hulp nodig hebben, zij zijn hier om Jullie van de Latent aanwezige Trauma’s af te Helpen.

Dit DNA die ervoor heeft gezorgd dat er in de gemanipuleerde ‘evolutie’ van het werkelijke lichaam, een reptielenbrein en een zoogdierenbrein de stromingen naar Verbinding tussen het Aardse en Kosmische gruwelijk verstoorden. De Verbinding tussen het Neo Cortex (galactisch brein) en de Pineal Gland (Aards brein) werd door 7.7 Miljard jaren lang ‘groei en ontwikkeling’ uiteindelijk de Breuk in Jullie breinen die we dagelijks aantreffen als we Jullie DNA uitlezen.

Het Huidige Menselijke Brein is dus gebroken dankzij de groei van een Reptielenbrein en een Zoogdierenbrein (daarover is nog niet het laatste geschreven) stuurt het Gros van de Menselijke Breinen aan tot Agressief en Seksueel Impulsief en Gevaarlijk gedrag, het Vechten, Vriezen of Vluchten en de Voortplantingsdrang om te kunnen ‘overleven’ zijn dus Artificieel en makkelijk aan te sturen door de Buitenaardsen.

Jullie zijn op Weg naar het Plasmabrein, die ondanks dat het Reptielenbrein en Zoogdierenbrein als vleselijke groei, die wij gezwellen noemen ‘interrumpeert’ hebben we eindelijk een manier gevonden om dit deel in Jullie DNA te repareren en De Hertenkinderen met de Witte Geweien zijn hier om dit te Begeleiden en Aan te Sturen en dit zal anderhalve generatie in beslag nemen en we zijn al aan de eerste kinderen begonnen die niet gevaxxineerd zijn en géén reptielen ouders meer hebben.

Deze Kinderen Kozen voor een Galactisch/Aardse Combinatie van een Heilige Man en Vrouw Relatie die Kinderen gaan Voortbrengen en Opvoeden van het Galactisch Menselijke Ras. Vaak Hebben de Heilige Huwelijken in de Huidige Vorm, Kinderen van Meerdere Personen en zij Vertegenwoordigen hierdoor de Genezingscapaciteiten van het getraumatiseerde en epigenetische DNA.  

De Toekomstige Hertenkinderen met Wit Geweien gaan zowel de Moeders als de Vaders via hun DNA Lichamen begeleiden in deze Galactische Ontwikkelingen en de Menselijke Processen tijdens de 300.000 jaar durende Ascentie naar de Galactische Aarde Mens.  

Het Menselijke Pineal Gland, Creatie van Planetaire Moeder wordt groter, zal uit Plasma gaan Bestaan en weer herstellen (via een omweggetje 😉 ) Samensmelten met het Neo Cortex, Creatie van Komische Vader, Samen Eén Verbonden met Alles Wat Is. Op deze Manier kan het Pineal Gland van Jullie Fysieke Kinderen weer Optimaal Werken – vanuit Galactisch en Planetair Liefdes Bewustzijn niet meer in Vergetelheid Incarneren en worden Jullie Kinderen Direct Geboren uit het Hart Coherentieveld en het Intellectuele Coherentieveld.

Onze prachtige Kleinzoon (Bron Eenoog Galactische Incarnatie uit het Oorspronkelijke Saturnus Stelsel, waar ook Hard gewerkt wordt om het DNA daar te Repareren) werd meegenomen in de Healers helen de Healers momentum, waarbij Wij een zeer diepe Buitenaardse aanhechting binnen in het DNA aantroffen die de stromingen van het Harts Coherent blokkeerde.

Tijdens het Momentum op de Zondagochtend begon de persoon die een Healing kreeg flink over te geven, en hij moest het heel diep halen. De Kleinzoon vroeg wat hij aan het doen was en wij zeiden tegen hem, dit is normaal kereltje, Wij zijn Bron Healers weet je nog? En opeens ging er een lampje aan.

Zegt de kleine Jongeman, die nog nooit bij een dergelijk evenement was geweest opeens, ooooooooooooooooh zijn Harts-energie komt eruit! Hij pakte de Trommel en ging meedoen met de Healing. Dit is hoe herinneringen buiten het Brein om stromen vanuit het Hologram naar het DNA, waarop actie wordt uitgevoerd die stromend, diep en woordeloos is. De Werkelijke Zielenleer in het Moderne Leerlichaam van dit Planetaire Systeem en Sterrenstelsel is volop in Opbouw en Wij zien Dit Terug in Onze Fysieke Kleinkinderen. Maar Met alles wat er ‘zichtbaar’ naar buiten werd gebracht zo’n 60 jaren geleden werden de Buitenaardsen zéér Bang.

Zij Veegden binnen enkele Jaren alle wetenschap voor Jullie Incarnaties binnen het ‘Hogere DNA’ van Tafel, maakten nieuwe scholingsprogramma’s en zij ontwikkelden in een razend tempo Farmaceutische Industrieën en begonnen Jullie DNA systematisch te Vernietigen met ‘verplichte’ vaxxi-nazi programma;s voor De Toekomstige Sterrenkinderen.

De Buitenaardsen zijn Uiteraard niet Blij geweest met al het Werk dat is Verzet in de Externe Vorm door de Indigo’s en Kristalkinderen, dus moesten we een plan van Aanpak Bedenken en Direct Ingrijpen door van Binnenuit aan het Werk te gaan voor Jullie. Het Werkelijke Pad van de Transformatie, het Herstellen van Jullie ‘Trash’ daardoor in vergetelheid Gebrachte DNA. Er was voor Nodig 144.000 menselijke Lichamen met een Intacte 12e Helixkoppeling om de Oorspronkelijke Witte Ygrassil opnieuw te Laten Ontvouwen en Groeien binnen de DNA Helixen en de Gouden Cellen te Activeren van het Galactisch Menselijke Ras.   

De eerste Grote Afdaling van 144.000 Galactische Sterrenzaden waren de sterke en zeer Ervaren Grote ‘jongens’ van de Indigo’s en Kristalkinderen. Zij zijn vele Malen op Aarde Geïncarneerd om van Binnenuit aan de Slag te gaan en de Collectieve Plasmagolven te Verbinden aan Jullie DNA, de Leylijnen, Hologrammen, Hartslag van Terra en uiteindelijk in jullie Harts- en intellectuele Velden – genaamd het Lichtwerkerstijdperk, de Grootste Ontwaking Sinds Tartaria.

Op deze Manier en Dank Zij Hen kon de Derde Menselijke Ascentie worden opgestart vanuit jullie DNA Lichamen. Inmiddels zijn er Velen weer terug Gereisd en Opgeschoond van Hun Traumatische Werkzaamheden en weer teruggekeerd naar het DNA om Jullie te begeleiden vanuit de Vierde Helixkoppeling, de Gidsen bevinden zich Niet in de Ether, Noch in de Vierde ‘dimensie’.

Jullie ‘Overleden’ Voorouders Communiceren met Jullie vanuit de 4e Helixkoppeling, de overgang naar Het Onstoffelijke Bevindt zich dus óók in het DNA en ook deze is Altijd en Immer in Jullie DNA veld aanwezig, Zij geven door wat zij hebben Geleerd, Hun Wijsheden, de Informatie die zij hebben beschreven in hun DNA gaat over op die van Jullie. De Stamoudsten van jullie Eigen Tribes bevinden zich in de 4e Helixkoppeling.  

Zij waren Jullie Galactische Voorouders, Jullie Opa’s en Oma’s, Vaders en Moeders, zij die in die periode al ‘anders waren dan de rest’ genaamd de ‘Nieuwe Tijdskinderen’ en zij produceerde de kinderen met een ‘hoger bewustzijn’ die weer konden incarneren vanuit de 3e tot 5e intacte Helixkoppeling – Jullie dus 😉 de Samenwerkende Brongenezers en Tesla’s in Samenwerking – haha

Dank zij al het Voorwerk, zijn er Zaterdagnacht 12-6-2022 Wereldwijd maar liefst 144.000 Galactische Sterrenzaden in één Collectieve Telekinetische Golf naar een volledig intacte 12e Helix afgedaald. Zij dragen ALLEN van de Bron Afkomstige Oorspronkelijke Crone DNA en een Intacte 12e Helix.

De Hyborneanen uit de Vierde Terratijd Waren het Laatste Galactische Menselijke Ras en in de Vijfde Terratijd maakten de Lemuriers en Atlantiërs – Hun opvolgers – de volgende Uitdijing voor TaR-RaH en zij waren volop Bezig met het Realiseren van hun 22 Platformen toen de Buitenaardsen dit Planetaire Systeem Binnendrongen via Jullie DNA, om het Galactische Menselijke Ras te Gaan Besturen.

Geïncarneerde Onderzoekers, Verkenners en Voorlopers hebben de Hyborneaanse Tijdperk nog in Hun DNA Beschreven staan en de Planetaire Cycli voor Terra volledig afgerond zo’n 7.7 Miljard jaren gedelen, genaamd de Vierde Terratijd. Hyborneanen waren de Vierde Engelengroep van Terra en zij zijn weer Terug Gekeerd naar Haar Kern om de Vijfde Engelengroep van de Lemurianen te Ondersteunen.

Beide Engelen Groepen Werken Samen vanuit Haar Centrale Innerlijke Zon en met De Komst van de Hyborneaanse Engelengroep, Ontwikkeld door de Volkeren van Twee Bewustzijnsplaneten Mintaka en Andromeda zijn Wij in Samenwerking vanuit de Bron, en Worden Jullie in het Nieuwe Tijdperk de Aquarianen genoemd.

Er zijn Zeven Bewustzijnsplaneten, Universums en Galactische Volkeren Betrokken in de Opbouw van de Nieuwe Galactische Mens. Alle Zeven zijn Wij nog steeds Aanwezig met Onze Reizende Zonneschepen en Werkzaam Vanuit Jullie Moederplaneet TaR-RaH en Werkzaam in Jullie ‘hogere’ DNA componenten en Zijn Wij in Samenwerking met de Werkelijke Galactische Federatie (niet de Artificiële).   

Jullie Oorspronkelijke Bronmoeders, Bronvaders en de 144.000 Bronkinderen staan onder Bescherming van het Council van Zeven (Broncouncil) en TaR-Rah om het hele proces voor de Komende 300.000 Jaren te Begeleiden. De Opstart is altijd hetzelfde: Er zijn dan 72.000 (9) mannelijke lichamen en 72.000 (9) vrouwelijke lichamen wat samen het getal 18 maakt – het Goddelijke Bron Getal waarop de Reis kan beginnen van het Samensmeltende Mannelijke en Vrouwelijke Aspect.

In de tijden van Hybornea en zelfs in de veel latere tijdsperiodes van Lemurië en Atlantis was het héél normaal om via de 12e Helixkoppeling te Incarneren en toen kwamen de Buitenaardsen met hun Gen-Experimenten dit Planetaire Systeem binnen gedrongen, en hebben zij de Incarnatiedichtheid terug kunnen dringen naar de 1e tot 3e Helixkoppelingen, vertegenwoordigd in de Huidige Onbewuste Mensheid.   

Het opstarten van een Nieuw Tijdperk duurt 300.000 aardse Jaren, waarbij er twee Hoofd Beschavingen Worden gebouwd en een Samensmeltende Derde Hoofdbeschaving en de Twee Hoofdbeschavingen kennen jullie als Lemurië en Atlantis. Hybornea was er toen al niet meer, maar er keren altijd weer 144.000 begeleiders via de Astrale Bronmoeders terug van vorige beschavingen om de volgende beschaving te helpen met opstarten vanuit de 3e Helix en deze is Gekoppeld aan Eerste Twee Galactische Tafels in een Aardse Nederzetting.

De Twee Galactische Tafels van Lemurië en Atlantis (Neergezet vanuit Bronmoeder en Bronvader) hadden inmiddels samen 144.000 Aardekinderen (Lemurië) en 144.000 galactische Kinderen (Atlantis) die zowel vanuit het Coherente Hartsveld en het Coherente Intellectuele veld aanwezig waren als ‘Bewustzijn’ die weer de kleinere beschavingen bouwden, verdeeld over meerdere continenten altijd vanuit hetzelfde Principe.

De derde Incarnatieronde bestond uit Planetaire volkeren (de sterrenzaden, de natuurgenezers) en Sterrenvolkeren (de lichtwerkers, de bedenkers) en zij vormden de derde laag van Nederzettingen van Het Kosmische Menselijke Ras in de Vijfde Terratijd. Jullie Waren de Sjamanen en Natuurgenezers van de Aboriginals, de Maya’s, de Druïden, de Inca’s enzovoorts.

De Hertenkinderen met Witte Geweien (Afgeronde Zielengroep van Hybornea) waren Jullie Voorlopers en daardoor Begeleiders van Jullie Zielenleer in Leerlichamen.  Wij weten dat Jullie 22 Bronmoeders Laatste Terralichamen een Prachtige Lichtblauw Doorschijnende ‘slangenhuid’ had en deze Lichamen werden wel 1500 tot 2000 jaren oud. In deze periode werden Jullie Samenwerkende DNA Compartimenten Gescheiden van Jullie Galactische Bronvaders door Reptielen en Dierlijke Componenten te Bouwen in het Menselijke DNA.

Ze hebben De Goddelijke DNA Instrumenten bij Jullie weggehaald toen zij Klaar waren Met de Bouw van hun Enorme Ondergrondse Gen Laboratoria. Ze Hielden Jullie Menselijke Lichamen gevangen, Haalden de Goddelijke ‘Principes’ uit elkaar, Sneden door de Mannelijke en Vrouwelijke Componenten heen, smolten deze met andere componenten samen. Er werd in jullie Prachtige en Sterke Lemurische en Atlantische Fysieke Lichamen Gesneden, DNA eruit Gehaald, Weer Samengesmolten, weer uit elkaar gehaald, andere Componenten van Andere Rassen en Volkeren in Jullie DNA Gezet, de Werking van de Geslachtsdelen DNA van Insecten, Reptielen, Slangen enzovoorts

Jullie Aardemoeders, Aardevaders en Aardekinderen, de Werkelijke Galactische Menselijke Volkeren, daardoor de Kinderen van Moederplaneet TaR-RaH bestaan inmiddels uit 22 verschillende Buitenaardse Rassensoorten en alles wat DNA structuren Bevat, bestaat Jullie DNA uit een Zielensoepmix en DNA Gerommel van de Hoogste Reptielen Orde en dit gaat al Miljarden Jaren zo.

Deze Moderne ‘Menselijke Lichamen’ Zijn bestuurbare Buitenaardse Kweeksels die NIETS met Jullie Werkelijke Zielenleer in Leerlichamen hebben te maken. En DAAR, Bij dit Besef zijn Jullie Zielenzoektochten, Zielen Trauma’s, Epigenetische Trauma’s vrijwel meteen Genezen en in dit Besef gaan Jullie de Oorsprong weer Terugvinden, de Verloren Compartimenten de Androgyne en Soevereine vorm te Zijn, in het Fysieke Mannelijke of Vrouwelijke Lichaam geïncarneerd en vanuit Daar Werkzaam.

Jullie Worden als de 22 Eerstgeborenen van Terra als Engelengroep vanuit Creatie Geboren, daardoor de Eerste Incarnatielichamen dragen van de Laatste Evolutionaire Ontwikkelingen van Terra, daardoor de Blauwdruk dragen en de Nieuwe Beschavingen komen neerzetten binnen de Planetaire Logo’s van ons achter-achter-achter-achter-achter-achter kleinkind – Genaamd TaR-RaH – De Zevende Planeet van het Council.

Wij nemen deze Nieuwe Kinderen Dankbaar in Ontvangst als Next Generation – Het Nieuwe Kosmische Menselijke Ras. En Leuk Feitje, Dit betekent dat Degenen die binnenkort het Heugelijke Nieuws van Zwanger zijn Mogen Ontvangen als Aarde Moeder of Aardevader s, dat jullie een Blauwdruk Healer (Hertenkind) in jullie Buik gaan Dragen. Hiervoor hadden jullie een Twaalfde Intacte Helixkoppeling Nodig vanaf het Crone-DNA dat jullie reeds jullie Hele Leven hebben gedragen.

Voor de Hertenkinderen met Witte Geweien waren al Voorlopers – de Dragende Moeders in de Menselijke Lichamen aanwezig binnen het Coherentie Veld en zij Werden de afgelopen (ruim) Vijf Decennia geleden keer op keer Meegenomen met elke Planetaire Plasmagolf van de Ascentie om de Incarnatiedichtheden van het DNA te Verbeteren.

Wat Jullie niet Wisten was dat de Aardse Astrale Begeleiders hiervan, de 22 Geïncarneerde Bronmoeders Reeds aanwezig op Aarde waren. Zij hebben niet Per Definitie zelf Kinderen Gekregen, want sommigen zijn Biologisch Moeder geworden en sommigen Niet, maar Zij Dragen een Enorme Affiniteit voor de Nieuwetijdskinderen, of Zij werken Ermee.

Degenen die Géén Moeder werden Waren teveel Getraumatiseerd en Zij hebben in hun Moeilijke Leven, als Extreem Helder horende/voelende en Wetende alle Buitenaardse Gen-Experimenten ervoor Gekozen om Bij de Dragen aan de Collectieve Transformatie voor de Volgende Generatie Aardemoeders en onze Dank is Ongekend voor Jullie Gedane werk als Oermoeder. Na Dit Leven Worden Jullie Weer teruggebracht Naar de Galactische Oorspronkelijke Overgang van het Aardse naar het Kosmische Helix en Zullen Jullie Gemakkelijk terug Kunnen Reizen naar Jullie Oorspronkelijke Tribe om Herenigd te Worden.