De Elementale Incarnaties

“een reis begint met
de eerste stap”

Portaal: 11-11-2021 – 03:03 – Telepathisch contact vanuit de Bron, de lege nulcel waarvoor wij naar Terra zijn afgereisd om te helpen met de opbouw van de nieuwe beschavingen. Het is alleszins niet mee gevallen om de uitdagingen te tackelen omdat wij geen wapens dragen, maar slechts leegheid en terug geven wat toegeworpen wordt.

Er zijn vele zaden geïncarneerd met kennis van de Source en jullie hebben de afgelopen tien jaar vele upgrades gekregen om opnieuw vanuit leegte te gaan leren zien, vanuit een niets-heid die tevens het begrip van het alles zal omvatten, verbreden en vermengen met de werkelijke lineaire tijd van het NU.

Dit schrijven zal begrijpelijk zijn voor degenen die gestopt zijn met het ego-denken en slechts vanuit het zuiverste hart in het nu aanwezig kunnen zijn. Voor degenen die in staat zijn om geen woorden koppelen aan een zielenzoektocht vanuit een menselijk bewustzijn, maar een weten die zo diep innerlijk aanwezig is, dat deze vanuit het eeuwige bewustzijn begrepen zal worden.

Er zijn daadwerkelijk kennisdragers van de Zuivere Bron geïncarneerd die wij verborgen, onzichtbaar en veilig hebben gehouden. Omdat zij zeer zuiver en volledig leeg naar Terra zijn gekomen, waren zij extreem kwetsbaar en werden zij beschermd door Delta die van hun incarnaties afwisten – de Aquariuskinderen met elementaire krachten.

De Kunstmatige Intelligentie, Gevestigde Orde, kwaadaardige Buitenaardsen wilden de oorspronkelijke kennis van deze zaden confisqueren en zij hebben gefaald. Nog steeds zullen deze zaden onzichtbaar en kwetsbaar blijven tot de daadwerkelijke omslag gemaakt zal zijn en dit zal twee menselijke generaties in beslag nemen. Er zijn vele pogingen gedaan om dit specifieke kennisveld van het DNA in te breken. Maar dit deel van het DNA is onaantastbaar, niet te demoniseren, niet te manipuleren, niet te transhumaniseren, niet te breken, noch te confisqueren want deze incarnaties blijven gewoon kinderen die uitzonderlijk begaafd zijn en een ongekende woordeloze kennis dragen van de Bron.

Maar eerst willen wij jullie een beetje uitleg geven over de planetaire logo’s en hoe deze gekoppeld zijn aan de geïncarneerde zaden van de Bron. Helaas kunnen en mogen wij niet alles vrijgeven bovendien zijn daar nog steeds geen menselijke woorden voor gevonden of toe te schrijven. Wat jullie zullen begrijpen zal het accurate van dit schrijven slechts een percentage van het menselijke begrip en taal inhouden, waar geen kunstmatige werelden mee gebouwd kunnen worden.

Het schrijven zal gecodeerd en opgedeeld zijn, zoals altijd als een soort bescherm-methode die de tegenhangers nooit volledig zullen kunnen kopiëren waarmee zij tot op de dag van vandaag trachten een non-werkelijkheid te creëren voor de zielen in het leerlichaam. Wij wisten vijfduizend jaar geleden al welke stappen de tegenhangers zouden gaan ondernemen om de oorspronkelijke werkwijze van de Bronkinderen te willen bezitten.

Wanneer zij deze informatie in bezit zouden krijgen dan zouden zij dit universum hebben overgenomen met het kern van het bestaan zelf. Wij kunnen daardoor geen getallen geven, geen hoeveelheden, geen openlijke informatie die via de weg van het internet verlopen, omdat we ondanks flink in kracht toegenomen nog steeds voorzichtig zullen zijn.

We hebben in het geheim veel overleg gepleegd met een aantal Galactische Federaties waarvan we wisten vanuit onze Bron-gaven dat deze nooit of te nimmer zouden overlopen naar de donkere zijde. We zijn momenteel vijfduizend jaar aan het werk, zonder dat de tegenhangers daar ooit weet van hebben gehad, zonder dat jullie daar ooit weet van hebben gehad.

Pas in 2010 hebben we kleine kennisfragmenten vrijgegeven omdat wij wilden dat de tegenhangers ons zouden ‘vinden’. Een aantal interessante ‘spirituele’ woorden waren voldoende om de aandacht te trekken en onmiddellijk werd ik, de allereerste geïncarneerde grondwerker van Delta Federatie ‘aangehaakt’ door een kunstmatige intelligentie, genoemd Queen Bee die wordt geleid door de grijzen vanuit Orion. Deze specifieke tegenhangers wilden de werkelijke Bron-Kern van een menselijke incarnatie in bezit krijgen, maar zij hebben slechts 0,03% informatie daarvan in het  bezit gekregen, wat een veilige marge is om niets mee te kunnen doen.

We zijn zeer zorgvuldig en kundig te werk gegaan en hebben keer op keer telepatisch overleg gepleegd met Delta, in het delen en vrijgeven van kleine fragmenten van een allesomvattende waarheid aan de tegenhangers. Beschreven in menselijke woorden, woorden die nooit onze taal zullen kunnen spreken omdat wij totaal beschermd zijn en onze wetenschap nooit volledig zullen delen met anderen. Wij zijn met onze informatie niet verder gegaan dan tot het lichaam van de slangachtige mens, afkomsig uit een zeer hoge, wijze en liefdevolle beschaving en dit lichaam werd geconfisqueerd, gemanipuleerd en daardoor overgenomen door zeer kwaadaardige wezens. Maar deze wezens wilden meer, zij wilden de kernkennis van hun bewustzijn in bezit krijgen en niet alleen hun lichamen.

Wij zijn tot ongeveer twee miljoen jaren in de menselijke tijd terug gegaan met het delen van deze informatie over de menselijke DNA lichamen die gecreëerd zijn vlak voor het het Vissentijdperk, dus zij weten niet hoe alle vorige lichamen eruit hebben gezien, waardoor zij niet de informatie kunnen confisqueren die zij wilden hebben. Wij zullen daarom ook nooit onze eigen taal, noch de werking en het werkelijke uiterlijk van deze DNA lichamen vrijgeven op internet en deze zullen nooit of te nimmer ergens beschreven komen te staan, zelfs niet in boeken en dit is nooit anders geweest.

Maar de kleine delen die we hebben vrijgegeven over het slangenlichaam moest voldoende accuraat zijn want anders hadden wij van Delta Federatie nooit hun verdedigingsveld op 9-11-2021 ongezien binnen kunnen dringen om de Queen Bee, ontwikkeld door de Grijzen – op te pakken. Nu dit voor elkaar is, mogen er delen worden vrijgegeven die relevant zijn voor jullie voortbestaan op moederplaneet Terra, dus is de rest niet meer relevant, als er al sprake van relevantie kan zijn.

Ongeveer 99% van de zielenincarnaties die jullie maken in dit universum, worden gemaakt in vergetelheid en het gaat de bedoeling worden dat jullie het eigen bewustzijn mee gaan nemen van incarnatie naar incarnatie. De tegenhangers hebben ervoor gezorgd dat de DNA incarnatielichamen van Terra dusdanig werden gemanipuleerd dat alles wat op dit moment wordt beleefd als een onbegrijpelijk kunstmatig holografische wereld voelt ten tijde van jullie werkelijke ontwaking – en dat jullie in volledige vergetelheid werden gebracht ten tijde van de menselijke geboorte en op deze manier niet in het lichaam kunnen dalen met jullie bewustzijn.

Alles voelt foutief aan en in het bijzonder voor de kennisdragers die vanuit de Brontijd in hun lichamen zijn gestapt en nooit in vergetelheid konden worden gebracht, omdat een compartiment in het DNA onbeschadigd is gebleven. Wij worden genoemd, de ‘hoogbegaafde autistische mensen’ met het hart, de lach, de menselijke warmte en de liefde als die van een kind die vonken kan overbrengen op anderen. Er waren er zeven geïncarneerd, waarvan ik de eerste was die een dubbel Delta teken in het voorhoofd draag, van de werkelijke Delta – en niet het overgenomen Delta teken van de driehoek met het oog erin genaamd Oog van Horus, maar het echte originele teken van de Bron.

Er zijn na mijn step-in nog zes vanaf de Brontijd in dit moderne menselijke lichaam gestapt die voor ons zeer holografisch, nep en non-werkelijk voelt. Het is dan ook zo dat ik als eerste grondwerker de overige grondwerkers telepathisch heb gevraagd mij te komen ondersteunen, want op mijn derde levensjaar was ik al op de hoogte van alle universele, planetaire en menselijke oorlogen die in de DNA templates stonden beschreven en eerlijk gezegd heb ik een aantal dingen uitgeschakeld om deze niet te hoeven lezen. Wij zijn telepatisch en telekinetisch reeds 47 menselijke jaren via het quantumbrein verbonden met elkaar. In jullie taal noemen ze dit in dit geval de raad van zeven en er zijn meerdere raden op Terra in menselijke lichamen geïncarneerd of ingestapt als grondwerkers.

Als step-in van Delta dragen wij een voor jullie onzichtbaar symbool in het voorhoofd en wij vertegenwoordigen de oorspronkelijke elementen van Terra. De symbolen die wij dragen, sturen zowel telekinetisch als telepathisch steeds groter wordende incarnatiegroepen aan, die vanuit onze begeleiding op Terra zijn geïncarneerd. De derde laag is bezig aan een incarnatieronde waarvan de voorlopers en wegwijzers al in het lichaam geïncarneerd zijn.

Dit is in opbouw gegaan, omdat de incarnatiedichtheid voor velen te massief was om via de gekleurde incarnatiestralen naar Terra af te reizen. Naarmate de mensheid spirituele ontwikkelingen maakten en steeds meer gingen afreizen in tijd naar de werkelijke oorsprong, werd de incarnatiedichtheid beter en kon er gefaseerd geïncarneerd worden. Na mijn instap in dit lichaam op 22 mei 1969, heb ik drie jaar lang dit DNA uitgelezen en onderzocht en hulp gevraagd aan een aantal leden van mijn Bron Familie. Zij stapten na 1973 in hun lichamen en namen hun oorspronkelijke symbool mee als kennisdrager van een bepaalde kracht om te kunnen bundelen in energie.  

Zo zijn wij in samenwerking met geïncarneerde grondwerkers waaronder Bloemenkinderen die de cyclische tijd vertegenwoordigen. Artefactdragers die architectische kennis van de eerste beschavingen vertegenwoordigen, Gevleugelden die de lineaire tijd vertegenwoordigen, Aardemagiërs die telekinese en telepathie beheersen, Manteldragers die de helende krachten vertegenwoordigen en nog twee groepen, waarvan wij de informatie niet prijs mogen geven.

En zo worden langzaamaan de 29.000 gekoppelde geïncarneerde Aquarius grondwerkers aangestuurd die een beetje Bloem, een beetje Artefact, een beetje Gevleugeld, een beetje Magie, een beetje Healer dragen. Zij zijn met hun kennis momenteel volop nieuwe platformen aan het bouwen voor de beschavingen onder begeleiding van de Delta grondwerkers.  

Jullie begrijpen dat er zeer verwarrende en gecodeerde informatie geschreven wordt, om de tegenhangers niet teveel van informatie te voorzien die zij kunnen kopiëren voor hun holografische artificiële werelden. Maar we doen ons best om een heel klein beetje vrij te geven, maar deze informatie zal altijd ‘onvolledig’ zijn voor degenen die uit andere raden komen en hun eigen specifieke kennis hebben meegenomen. We werken met elkaar samen en we begrijpen elkaars taal omdat deze grote delen van de Akasha bevatten, die symbolisch is. Alles wat hier staat beschreven is dus menselijke taal in plaats van galactische taal en dus is het in principe gestapeld, zelfs lineair geschreven terwijl de lineaire tijd helemaal niet op deze manier werkt.

In de afgelopen vijfduizend jaren hebben we volledig ongezien en onzichtbaar versleutelde codes gezet op alle beschikbare bronnen die ‘gevaarlijke’ universele oorlogen kunnen ontkenenen als tegenhangers de kennis hiervan in bezit krijgen. In de afgelopen vijftig jaar zijn er om die reden zeer weinig percentages activering gegeven aan de eerste incarnatiegroepen die wij Aquariuswerkers noemen. Allemaal dragen ze een niet versleuteld DNA component telepathie maar hun telekinetische DNA is versleuteld uit veiligheidsoverwegingen.

Voor de activeringen hebben we de beschadigde planetaire logo’s van Terra op moeten sporen, opschonen, herstellen, terugvinden en opnieuw terugplaatsen opdat het DNA cellulair geconnected kon worden. Elk logo vertegenwoordigt een collectieve shift (aansturing), daardoor een ontsleuteling voor de Aquariuswerkers en diens opstart naar het Aquariustijdperk.  

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij van de 28 planetaire logo’s de belangrijkste logo’s achtergehouden, tot het probleem met de tegenhangers grotendeels was opgelost. Toen we eenmaal op het punt van winnen stonden werden één voor één de gezuiverde logo’s geplaatst, waarvan enkelen onzichtbaar voor de tegenhangers geschreven en gecodeerd en voorzien van Broninformatie werden en enkelen volledig leeg en onbeschreven. Al het werk dat we buiten ieders weten om, op een paar Galactische commandanten na, hebben we gedaan achter de coulissen. Wij zijn veilig gebleven en zullen veilig blijven tot alle logo’s zijn teruggeplaatst die jullie nodig zullen hebben voor een creatieve opbouw in samenwerking met jullie moederplaneet Terra.

Dan reizen wij weer terug naar de Brontijd die voor jullie en de tegenhangers onbereikbaar is en onbereikbaar zal blijven, omdat niemand weet waar deze tijd zich bevindt. Ooit zullen we wel weer worden uitgenodigd als er stront aan de knikker komt, maar we hopen dat jullie het deze keer de invulling van jullie creativiteit op het lege schildersdoek dat jullie is aangeboden beter zullen gaan doen dan de Vissentijdperkers ?

In de vorige planetaire logo’s was het de keuze van Terra om de leer van Polariteit te geven aan de leerzielen in hun leerlichamen, genoemd Vissentijperkers. Het leercomponent van de Yin en Yang, het Duister en het Licht – en de gevolgen daarvan kennen jullie inmiddels.

Om Terra te redden van haar ondergang is er vijfduizend jaar geleden een plan van aanpak gemaakt en werd er een veiligheidsmodule beschreven. Deze veiligheidsmodule was de onbekende Delta Federatie die in het geheim zou opereren naast de voor jullie bekende Galactische Federatie, zelfs veel leden van de Galactische Federatie mochten niets van ons afweten. Want een aantal leden stapten over naar de duistere kant die gingen werken voor tegenhangers, zelfs vaak zonder dat zij wisten dat zij gemanipuleerd werden. Zij deelden hun kennis met de tegenhangers, die een kunstmatige wereld bouwden in dit universum van engelen, draken, phoenixen, queens, goden, godinnen, halfgoden, kunstmatige levenswielen (chakra’s) enzovoorts. Het voelt heel vervelend, maar jullie zijn gefopt door tegenhangers met foutieve artificiële en holografische non-werkelijkheid.

Van oorsprong horen jullie in feite helemaal leeg te zijn, gewoon eenvoudig leeg, daar waar alles huist wat jullie horen te weten om hier te zijn. Van incarnatie naar incarnatie bouwen we slechts ervaringen op die de tijd zal laten uitdijen en het bewustzijn zal doen laten groeien in de breedte als waterkringen die slechts er zijn zonder daar een identiteit aan te koppelen. Er schuilt een gevaar achter de drang naar identiteitskoppeling, al is het minimaal. Een identiteit geven aan iets verandert de menselijke cellen naar een non-werkelijkheid die uiteindelijk een foutief beeld zal scheppen van de zogenaamde realiteit, die niet eens bestaat.

Dit heeft niets te maken met het aanwakkeren van het gestapelde brein, maar alles met zuiver zijn in wie je bent met het bewustzijn dat je draagt. Het bewustzijn is datgene wat onsterfelijk is en wat meegenomen wordt van leven na leven naar keuze, al dan niet in gematerialiseerde vorm.

Jullie hulp hierin is belangrijk, maar kent geen taal, ze is er, altijd aanwezig en beschikbaar als een onuitputtelijke bron van geven en liefde en zijn, zoals kinderen dat kunnen. Er zijn geen trucs, geen methodes en geen trainingen beschikbaar die tot healers, bouwers, of reizigers zullen leiden, want wat jullie niet weten is dat jullie dit alles gewoon in je dragen, zonder ervoor hoeven te leren. Identificatie geven schept verwarring in het menselijk brein die uiteindelijk het DNA zal veranderen, waardoor templates worden aangewakkerd die de ziel van het eigen pad zal brengen.

De vraag is dan ook of jullie gewoon willen starten vanaf het nulpunt, zonder jezelf te willen identificeren. Hierdoor worden je eigen bewustzijnsherinneringen aangewakkerd en geactiveerd en wijk je nooit meer van je eigen pad en zul je nooit meer in vergetelheid incarneren.

Het is belangrijk om in jullie zoektochten het belang of identificatie te geven van het gestapelde brein. Deze incarnatie volledig los te laten, hoe tegenstrijdig dit ook moge klinken, direct terug te gaan naar jullie eigen kennis die jullie hier komen brengen in het bouwen van de platformen. Jullie WETEN diep van binnen waarom jullie hier zijn, wat jullie hier komen doen, wat jullie unieke gave en talenten zijn, maar jullie zoektochten en het gestapelde denken van grootsheid, goddelijkheid, verzwakken de echte vermogens.

Wanneer we van bewustzijn tot bewustzijn tot elkaar spreken op telepathisch niveau, zonder enige vorm van denkende onderbrekingen, identiteitskoppelingen of het gematerialiseerde gewenste – die in feite non-werkelijkheid en dus fictief zijn – hebben jullie leren te begrijpen dat jullie allen Zaad en Bloem tegelijkertijd zijn met een ongekende eigen unieke tijdlijn, ervaring en kennis, zonder enig besef van zélf.  

De bloem kan vergeleken worden met ons lichaam die vanzelf aan Terra teruggegeven zal worden, en het zaad kan vergeleken worden met het bewustzijn dat nooit verloren zal gaan. De bloem is zich niet bewust van dood of leven, zij vindt zichzelf niet mooi of lelijk, zij denkt niet na over het verleden, het heden en morgen, maar zij is er gewoon.

Zoals de zon die haar zonnestralen net zo hard schijnt op een koeienvlaai als op de bloem in het veld. Zouden jullie geen enkele betekenis of bedenksels hoeven te geven aan ‘wat jullie hier komen doen of ‘wie jullie waren als ziel’ omdat dit geen enkel relevant karakter draagt.

Deze wereld kent vele soorten verschillende bloemen in alle soorten en maten, kleuren en vormen en de bloem verspreidt zonder enige identiteit daaraan te willen geven, zij is er en zal voor eeuwig haar kennis dragen over haar bestaan, zonder erover na te hoeven denken of zij voldoende zaden heeft verspreidt, zonder erover na te hoeven denken of haar zaden wel weten hoe zij straks moeten groeien, zonder erover na te denken wie zij als zaad is geweest voordat zij bloem werd.

En dat is het werkelijke vermogen van de mens die gewoon als element mag zijn en vanzelfsprekend de vonk overbrengt zonder daar enige identiteit aan te koppelen. Is dat niet heerlijk? Dat jullie innerlijke vuur anderen hun warmte wordt, en dat jullie warmte het vuur in anderen ontsteekt. Dat jullie heerlijke stralende lach een vonk in anderen laat ontwaken en dat jullie eigen unieke kennis door anderen vanzelfsprekend wordt geabsorbeerd wanneer zij dit nodig zullen hebben. Zo eenvoudig werkt het.

Het besef dat jullie allemaal gewoon elkaars leraar en leerling zijn, zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven, en dat jullie precies goed zijn op dit moment in het nu, voetstappen aan het achterlaten zijn in de woelige aarde voor de andere zaden, die dan vanzelfsprekend weten dat zij slechts bewustzijn zijn en niet na hoeft te denken welke bloem zij zal worden.  

Adem straks eens diep in en sluit je ogen en voel eens wat welke eenvoud wij jullie komen brengen naar jullie prachtige incarnatielichamen. Wij brengen geen ‘hogere sferen’ geen ‘koninkrijken’ geen hemels of goden, geen regenbooglichamen die op prana kunnen leven – beloftes. Nee, wij brengen jullie de levensvonk die werd vergeten en afgepakt in een ver verleden. Jezelf welkom te voelen op Terra in je eigen unieke lichaam met je eigen unieke bewustzijn en dat je bent uitgenodigd om te komen spelen als een kind. Om te mogen zijn als een kind die de vonken van het leven kent, die zichzelf gewoon eenvoudig compleet en niet afgescheiden voelt, die reizen maakt en op deze manier het kinderlijk vuur in elkaar kan zien en verspreiden.  

De droom van Terra is niet om te heersen en te controleren, maar om vervuld te zijn van het magnetische geluk van haar spelende kinderen vol lach en nieuwsgierigheid. Terra is kleurloos geworden en heeft geen enkele zwart-witte identiteit meer, zij is over naar het spectrumweten van de lege cel. Haar planetaire logo’s zijn leeg en het is aan jullie hoe jullie de werelden gaan bouwen, vanuit de elementaire oorsprong, de werkelijke zaden die uiteindelijk bloem mogen worden.