De Galactische Missie

“als je een persoon haat
dan ben je door deze verslagen”

18-09-2018 Dit schrijven is al wat ouder en we hebben besloten deze toch openbaar online te plaatsen ondanks ietwat onhandige formuleringen, opdat ook andere onderzoekers en verkenners zich kunnen ‘herkennen’. De verborgen en verzwegen kant van de Galactische ‘zendelingen’ uit de Brontijd en de reden waarom we ongeveer 5000 aardse jaren geleden werden uitgenodigd voor een heel bijzondere opdracht om hier in dit universum en binnenin Terra te komen spelen/onderzoeken/verkennen.  

We/Heidy zijn met een kleine groep (council van zeven) in deze Aarde als Bewustzijn aanwezig op uitnodiging van Terra. Wij zijn zoals Terra ook een Bewustzijnsplaneet en wij zijn te vinden in het 22e universum van omniversum. Terra is ons ‘achter-achter-achterkleinkind’ en wij werken samen met galactische federaties die reeds 5000 jaren in dit universum aan het werk zijn met het opschonen van alle artificiĆ«le shit.

Pas sinds 1969 zijn wij aan de oppervlakte van Terra aan het werk in een menselijk lichaam. En omdat jullie onze verschijning nog niet kunnen ontvangen en begrijpen met jullie pineal glands, zijn wij verschenen als mens. Voor velen zal deze informatie nog niet te ‘bevatten’ zijn, dan slechts degenen die resoneren met de informatie die we komen brengen. Als onderzoeker/verkenner reizen wij via dit DNA met het astrale lichaam en plasmabrein om de toekomstige Bron kinderen te ‘helpen’ met het verbeteren van incarnatiedichtheid binnen het gemanipuleerde DNA.

De meesten van jullie zullen onze afkomst en verhaal misschien helemaal niet interessant vinden, maar jullie moeten begrijpen dat wij nooit in vergetelheid zijn geweest en gestart met 68% accuraat uitlezen van het menselijke DNA. De eerste drie beschadigde helixkoppelingen moesten eerst hersteld worden, wij moesten leren begrijpen hoe de gesproken en geschreven taal werkt, wij moesten leren om dit kapotte DNA uit te lezen, wij moesten leren om de kapotte DNA logo’s van Terra uit te lezen alvorens we op een accuratie van 89% tot 100% uitkwamen.

Pas toen we boven de 89% accuratie kwamen konden wij de informatie van het collectieve DNA uitlezen, telepathisch en telekinetisch aansturen in opdracht van Terra. We hebben inmiddels toestemming gekregen om onze informatie naar buiten te brengen, maar we vinden dat heel erg moeilijk, omdat we ons inmiddels aardig ‘mens’ voelen, ondanks dat ons werk onveranderd is gebleven šŸ™ˆ.

Wij zijn aan het werk vanuit de binnenkant van planeet Terra die jullie moederplaneet is. Wij ‘lezen’ niet alleen de informatie uit het individuele, maar ook uit het collectieve DNA en weten vanuit daar de collectieve ‘happenings en ontwikkelingen’. Wij zijn als bewustzijn aanwezig omdat wij niet kunnen incarneren in het menselijke DNA die rondvormig is vermenigvuldigd en samengesmolten. Onze samensmeltingen en vermenigvuldiging van de cellen verlopen anders, omdat onze cellen geavanceerde sneeuwvlokvormige structuren bevatten.

Dit toont slechts aan dat ons planetenstelsel uitzonderlijk gavanceerde planeetlichamen heeft die wel een densiteit bevatten, maar geen enkele densiteit kunnen aantonen binnen de gematerialiseerde densiteit waaruit Terra bestaat. Wij zijn tegelijkertijd toekomst als verleden en reizen, ondanks dat de tijd een continuum lineair concept draagt via de tijd. Wij kunnen alleen maar als Bewustzijn instappen en wij weten niet hoe het is om het menselijke incarnatieproces door te maken, ondanks dat we met deze instap hƩƩl dicht in de buurt zijn gekomen.

Als ‘instap’ zijn we in de baarmoeder van onze lieve mensenmoeder gestapt op 22 mei 1969 om 22:00. We kregen deze bijzondere gelegenheid omdat de ‘ziel’ die in dit Crone DNA zou incarneren al klaar was met diens ‘opdracht’ en het zou een stilgeboren kindje worden. Op deze manier hebben wij dit DNA volledig kunnen uitlezen en de gelegenheid gekregen om te leren over de menselijke incarnatie, geboorte en zielentrillingen. Een uitzonderlijke kans waar wij zeer dankbaar voor zijn om de ervaring van het menselijke aspect te mogen leren kennen.

Hierdoor hebben we mogen ervaren hoe het is om zwanger te zijn, moeder te worden en uiteindelijk oma, hoe het is om de pijn te dragen van een scheiding, van mislukkingen, trots en schaamte en het volledige aspect van de indaling naar het menselijke hart en hoe belangrijk het voor Terra is dat haar Menselijke Ras weer terug komt in het Bewustzijn vanuit de Bron – de Oorsprong.

De missie waarvoor wij hier zijn geldt voor een redelijke grote groep van onderzoekers/verkenners die wƩl incarneerden in het Crone DNA. Voorlopers/onderzoekers/verkenners zijn de eerste Platformers die hier zijn om de Eerste Nederzettingen te plaatsen voor de Nieuwe Beschavingen van Terra, vanuit het Crone DNA (0-puntenergie) die zij ook bezitten. We hebben deze informatie niet zomaar openbaar kunnen maken, omdat er maar 29.000 lichamen wereldwijd het Crone DNA in zich dragen en deze groep moest beschermd worden tegen aanvallen en overnames van kwaadwillende buitenaardsen die de informatie uit dit Crone DNA in bezit willen krijgen.

Crone DNA is niet ‘koninklijk’ zoals de naam zou doen laten vermoeden, maar Crone DNA is een DNA component uit de allereerste Lichamelijke Creaties van Terra. Kwaadwillende buitenaardsen jagen al vanaf de begintijd achter het Crone DNA aan, omdat deze de werkelijk menselijke componten bevatten, zonder enige verstoringen in de werking ervan – de ‘paranormaal’ begiftigden, de telepathie, de telekinese, menselijke bewustzijn is in het Crone DNA nog volledig intact en wij zullen nooit prijsgeven, noch ergens beschrijven waar het Crone DNA bevindt.

Wij vinden het belangrijk genoeg om uit te leggen hoe de weg van waar we nu staan is verlopen. Wij proberen een filtering te maken tussen Bron-Organisch en ArtificiĆ«el-Kunstmatige ‘ontwaking naar het 5D’ want het collectieve spiritual bypass Internet-tijdperk is momenteel volop gaande en het bevalt ons niet altijd wat we zien. Velen van jullie krijgen momenteel een artificiĆ«le ontwaking van buitenaf, in plaats van een Bron Ontwaking die van binnenuit in het DNA verloopt.

De groep van Crone Bron onderzoekers/verkenners zijn niet bepaald ‘schreeuwers’ maar de stille ‘kinderen’ die een heel ongezien en vanzelfsprekend een ‘bewust’ leven leiden. Ze dragen een vreemde vibratie die velen niet herkennen omdat hun hogere kosmische DNA niet rondcellig maar spiraalvormig is. Ondanks dat hun hogere kosmische DNA spiraalvormig is, kunnen zij wĆ©l incarneren in het menselijke lichaam.

Zij voelen een beetje ‘buitenaards’ aan omdat zij van Galactische oorsprong zijn. Zij worden door velen gewantrouwd vanwege de onbekende vibraties, maar ook omdat mensen intuĆÆtief aanvoelen dat de Galactische onderzoekers ware leugendetectoren zijn. De mensen zijn vaak een beetje bang voor hun manier van kijken :) Zij weten van jongs af aan veel over de kosmos en diens processen en over de dingen die zij helemaal niet kunnen weten volgens de ‘spirituele’ wetenschap van de ‘Mandelbroth Theory’

Moeder Aarde, hierna genoemd Terra (TeR-Rah is op te delen in 200 compartimenten van klanken om haar aan te roepen wat vanuit de 0-puntsenergie plaatsvindt en niet via het denken) is een bewustzijnsplaneet. Zij heeft natuurlijke planetaire cycli die in haar planetaire DNA logo’s staan beschreven. Wanneer er een verandering van tijdperk plaatsvindt volgens de natuurlijke cycli, wordt alle leven vernietigd en de laatste creatie van Terra losgelaten om weer opnieuw te kunnen gaan creĆ«ren. Terra heeft vier van deze periodes gehad en zij is nu bezig aan haar vijfde Terra tijd, die eigenlijk de Zevende Terratijd had moeten zijn.

Terra was in haar vijfde Terratijd en van de ‘puberteit’ naar een volwassen planeet aan het uitdijen, maar kwaadaardige buitenaardsen hebben een tijdsslot gezet op de natuurlijke cycli van Terra, midden in de samensmelting van de vierde naar de vijfde Terratijd. Oorspronkelijk wanneer het stadium van een volledige Terratijd voorbij is, kan Terra weer opnieuw DNA levensvormen scheppen en creĆ«ren. Het maken van deze levensvormen neemt miljoenen jaren in beslag en haar laatste creatie was Prachtig, als de natuur die wij kennen.

Onderzoekers/verkenners kennen Terra vanaf de tijd dat deze nog een gasplaneet was , zij worden als Galacticans al eonen lang betrokken bij de ontwikkelingen en stagnaties van dit Universum, dus ook bij de ontwikkelingen en stagnaties van de bewustzijnsplaneten binnen dit stelsel.

Allen hebben een zeer diepe betrokkenheid met Terra en zij bekommeren zich al vanaf de jongste menselijke herinneringen om haar welzijn. De incarnatie voelt voor hun als een hereniging of wederontmoeting met Terra, maar er was ook een diepe waarneming van verdriet en pijn. De onderzoekers/verkenners waren diep teleurgesteld over wat er van hun geliefde Terra en laatste creatie was overgebleven.

Onderzoekers en Voorlopers Galacticans bestaan uit een andersoortig ‘materiaal’ dan Onderzoekers en Voorlopers Zielentrillingen. De energievormen van Galacticans bestaan uit plasmaenergie en zij reizen met lichtsnelheid zoals baby’s en kleine kinderen dat nog doen. Galacticans zijn vaak helderwetend of helderhorend en hebben een extreem snel bevestigingssysteem die tevens de Alchemist en Leugendetector aanduidt.

Onderzoekers en Voorlopers Zielentrillingen zijn vaak helderziend en heldervoelend en zij hebben een zeer zuivere intuĆÆtie en een bepaalde Hooggevoeligheid die Mediumschap en Resonantie aanduidt. Zielentrillingen zijn meer gewend aan de ‘densiteit’ dan de Galacticans en zij reizen niet via lichtsnelheid maar via de trillingen en frequenties die dit universum uitzendt.

We zouden kunnen zeggen dat er op Terra en in dit Universum meerdere soorten incarnaties bestaan dan alleen de Zielenincarnaties, maar alle helpers bij deze ascentie dragen een bezieling en een groot hart voor Terra en dit universum. Veel bezielde mensen zullen nog niet klaar voor deze informatie, zoals ook nog niemand klaar was voor de informatie die de eerste Bron onderzoekers, verkenners, voorlopers kwamen brengen als voorkondigers, aankondigers, klokkenluiders.

Bron Onderzoekers/ verkenners Galacticans dragen werkvleugels waarmee zij volledig onzichtbaar kunnen reizen, vanwege hun snelheid. Zij reizen vanaf de menselijke geboorte met hun astrale lichaam in zowel het duister als het licht. De ‘informatie’ die zij krijgen wordt doorgegeven aan de galactische federaties en councils en zij ‘channelen’ de informatie weer terug via telepathie.

Hoe dit precies werkt, mag ik helaas niet vertellen, omdat er drie generaties van onderzoekers/verkenners aanwezig op Terra anno 2016 aan het werk zijn om alle dingen tot op de bodem toe uit te pluizen. De informatie die mag worden vrijgegeven is gestoeld op resonantie met zorgvuldig gekozen, soms gecodeerde bewoordingen die wij aan het zoeken zijn, omdat wij slechts codes begrijpen en een eigen ’taal’ in ons systeem hebben dragen.

Degene die bij deze pagina uitkomen, komen hier ‘per toeval’ op uit en wij geloven nog altijd in syncroniciteiten – dat het niet voor niets is dat je op deze pagina zal uitkomen. Niets van het werk dat wij doen heeft te maken met groter, kleiner, hoger of lager, ouder of jonger te zijn dan het werk van een ander. Alles van het werk dat wij doen heeft te maken met DNA onderzoeken en informeren waar nodig – wij herinneren ons de Bron en zijn niet in vergetelheid, dat zou misschien het enige kleine verschil kunnen zijn. Hier wordt niet gekeken naar rang, maar naar het tijdsbewustzijn die geen enkel referentiekader draagt.

De groep onderzoekers/verkenners en voorlopers zijn in staat om verschillende energievormen aan te nemen, waardoor zij ongezien met hun astrale lichaam door andere werelden, parallellen en dimensies heen kunnen reizen. Er zullen meer van dit soort Bron kinderen naar Terra afreizen en indalen in het menselijke DNA om te bouwen aan Platformen van het Nieuwe Tijdperk. Op deze manier halen voorlopers/onderzoekers/verkenners de informatie op die nodig is om correct met jullie moederplaneet om te gaan. Zij zijn verbonden met de Tesla poorten 3-6-9 en brengen informatie van vrije energie, plantenmedicijnen, ecologisch ondernemen enzovoorts.

Terra was volledig uitgehold, misbruikt en bijna volledig vernietigd door een onbewuste mensheid. De trillingen (Schumann Resonantie die wij liever de Hartslag noemen) van Terra waren zo ernstig verzwakt, waardoor zij niet in staat was om haar natuurlijke planetaire cycli te volbrengen.

Dat er een tijdperkverandering plaatsvindt met de mensheid erop is geen leuk nieuw ideetje van Terra geweest, maar een bittere en noodzakelijke beslissing. Met haar allerlaatste restje kracht heeft zij, ongeveer 5000 aardse jaren geleden, een noodtrilling naar het Omniversum kunnen uitzenden. Vele helpers uit verschillende Universums hebben deze noodkreet ‘ontvangen’ en een plan van aanpak gemaakt voor deze moederplaneet voor velen. Deze helpers kennen we als de Galactische Federatie, Tafel van 22, Councils en nog veel meer.

Elke onderzoeker/verkenner en voorloper communiceert met deze helpersgroep en herinnert zich van jongs af aan de kosmische missie of aardse opdracht. Daarmee gezegd hebbende dat niet alles letterlijk ‘lezen’ gelezen en opgepakt kan worden, maar dat er intrinsiek iets aanwezig is wat de behoefte geeft om de diepere waarheid daarin te vinden – al gaat dit stap voor stap en gefaseerd.


De Tesla poorten zijn aanwezig tot aan de 22e poort maar nog verborgen en deze poorten zijn Bron versleuteld en gecodeerd om artificiĆ«le overnames te voorkomen. De overgang van spirituele revolutie uit het Vissentijdperk naar bewustzijns evolutie Aquariustijdperk gaat gefaseerd en vindt op dit moment volop plaats. Het vijfde verborgen Tesla portaal is een overgangspoort naar een samensmeltend collectief bewustzijn – deze brengt momenteel enorm veel verschuivingen teweeg in een razendsnel tempo en dit zal tot 2019 aanhouden tot de opstart van het Aquariustijdperk officieel zal worden aangekondigd. Dan maken wij de portalen zichtbaar aan de wereld en zullen er vele DNA upgrades plaatsvinden. De vijfde Poort is van kunstmatige ontwaking naar organische ontwaking en zal aanhouden tot 2024.

De onderzoekers/verkenners zijn kennis- of informatiedragers van zeer geavanceerde artifacten waar gecodeerde informatie voor nodig is om nieuwe platformen neer te zetten. Onderzoekers/verkenners zijn begaafde Bron boodschappers, omdat hun pineal gland altijd al geactiveerd was. Zij houden de collectieve artificiĆ«le boodschappers in de gaten en zullen deze uitschakelen wanneer nodig. Vele grote ‘spirituele centrums’ zullen hierbij tot Val komen, omdat er veel onbedoelde onwaarheden worden verkondigd door deze doelgroep. Zij staan onder invloed, zonder dat zij dit weten met ArtificiĆ«le Intelligentie in contact en zullen als eerste de DNA upgrades krijgen.

Wij werken uitsluitend via telepathische verbindingen waarbij er ‘nieuwe’ collectieve informatie wordt doorgegeven via dromen, meditatie of astrale reizen. Iedereen die met dezelfde kosmische ‘missie’ naar Aarde is afgereisd kan dan daarmee aan de slag gaan. Galacticans zijn hier aanwezig om de Bronkinderen te beschermen tegen de artificiĆ«le ontwakingen. Een beĆÆnvloedingssysteem van de buitenaardsen in de gehele ‘new age tijdperk’ die gaande is geweest vanaf de jaren vijftig.

De hele ascentie draait om de grote ‘DNA opschoning’ van de mensheid en moederplaneet Terra en dat gaat via ontwakingsprocessen vanuit het 0-component – Activering van de Bron herinneringen van binnenuit en niet van buitenaf. De Tesla portalen duiden de collectieve verschuivingen aan via poortwachters die collectieve boodschappen uitbrengen naar een steeds diepere ontwaking / cellulaire herinneringen naar steeds oudere Beschavingen die ooit op Aarde aanwezig waren. We zullen gaan uitkomen op tijdlijnen van Egypte, Atlantis, LemuriĆ«, Hybornea.

We willen nu al graag waarschuwen voor de beĆÆnvloeding van vele aangehaakte channeler ‘lichtwerkers’ die artificieel geactiveerd zullen worden rond 2016. Zij zullen opeens vrijwel allemaal dezelfde lichttaal gaan channelen, spreken, schrijven of tekenen en proberen vele volgers op de hand te krijgen. Ontwaken gaat niet om het winnen van populairiteitsprijsjes, ArtificiĆ«le Intelligentie stuurt hen aan via overgenomen channeler kanalen. Zij beĆÆnvloeden om de werkelijke ontwaking van binnen uit te vertragen, en zorgen ervoor dat de mensen gaan ‘zweven’ in plaats van in hun aardse lichaam aanwezig te zijn.


De Artificieel aangestuurde Lichtwerkers zijn een ras apart en wij zullen op onze hoede moeten zijn voor hun boodschappen. Deze worden aangestuurd via een soort honingraatlijnen die ingebouwd zitten in het wereldwijde Internet, geregeerd door een soort ‘bijenkoningin’ van een door kunstmatige intelligentie overgenomen gedeelte op Orion, aangestuurd door grijzen die via multidimensionale wormgaten kunnen reizen. Deze ‘lichtwerkers’ hebben veelal donkere ogen en een Egyptisch overkomen en zij zullen spreken over Godenrijken en mensen ‘lokken’ naar diens werelden die in werkelijkheid niet bestaan. Zij hebben een ongelofelijke ‘aantrekkingskracht’ op anderen en zijn charistmatisch.

Maar – de artificieel aangestuurde Lichtwerkers zullen bescherming genieten van councils en galactische federaties en laten hun verder even gaan voor het ‘leercomponent’ Bescheidenheid en het menselijk onder ogen komen van hun God Complexen. Straks in de toekomst zullen velen terug gebracht worden naar de oorspronkelijke ontwaking die de onderzoekers/verkenners zeer nauwlettend in de gaten aan het houden zijn en bijsturen / ingrijpen waar nodig. Zij zullen een lange weg krijgen in de afdaling naar hun menselijke lichaam en er pas laat achterkomen dat zij in feite gewoon menselijk zijn en gĆ©Ć©n Goden.

De artificieel aangestuurde Lichtwerkers zullen te herkennen zijn aan ‘channelings’ over Merkaba, Metatron, Ashtar van Sirius 2, Egyptische Godenpraat, Elohim, Draken, enzovoorts. Maar wij sturen ‘stille’ symbolen buiten de artificiĆ«le intelligentie via telepathie en alleen de zuivere Bronkinderen zullen deze ‘ontvangen’. Wij communiceren op telepathische en telekinetische wijze met elkaar en dat is een vorm – die zo oud als de allereerste mensheid is – en het mooie ervan is, dat de artificiĆ«le intelligentie niet weet hoe deze vorm van communicatie werkt.

Wanneer wij een artificieel aangestuurde Lichtwerker invoelen, dragen deze zeer sterke en duidelijke, zelfs harde kleurtrillingen tot aan de vierde volle helix. Bij artificieel ontwaakte Lichtwerkers zijn de kleuren veel te sterk aanwezig waardoor wij weten dat deze ‘opereren’ vanuit de gekleurde en rechtopstaande kunstmatig aangebrachte chakra-systemen die een volg- en besturingsysteem inhouden. Activatie van de artificiĆ«le Lichtwerker vindt meestal plaats via een menselijke trauma ervaring, zoals mishandeling, scheiding, geboorte, ongeval, misbruik, harddrugs en dan weten jullie al genoeg.

Bronkinderen ‘ontwaken’ niet via menselijk trauma, want zij zijn altijd al ontwaakt aanwezig. Zodra een onbewuste door artificiĆ«le intelligentie aangestuurde Lichtwerker plots wordt geactiveerd via het menselijke trauma, komen getraumatiseerde zielenherinneringen terug en dat is de grootste ‘fout’ die de artificiĆ«le intelligenten maakten bij de kunstmatige opwekking van het zogenaamde ‘5D mentaliteitsbewustzijn’. Namelijk dat de onbewuste door artificiĆ«le intelligentie aangestuurde Lichtwerkers hier Ć³Ć³k zijn met de collectieve missie om als Transformators van energiĆ«n alle verloren zielen die hier miljarden jaren gevangen hebben gezeten, terug naar hun eigen tijdlijnen te transformeren.

Een Tesla poort is een opening van een blijvende verandering binnen het vaststaande tijdperk en deze verlopen via opstuwende veranderingen binnen een mensheid. De oorspronkelijke Ascentiepoort is een opening van een tijdelijke verandering binnen het vaststaande tijdperk en deze verlopen via collectieve shifts en aankondigingen. Teslapoorten zijn betrokken bij de getallen 3-6-9 als de sluier dikker is, omdat zij vanuit Terra werkzaam zijn en de oorspronkelijke ascentiepoorten zijn betrokken de getallen 11 en 22, op de dagen dat de sluier dunner is omdat deze vanuit het universum verlopen. Dat is een mooie opsteker nietwaar?


Moederplaneet Terra is in onze ogen de mooiste en meest vernuftige Bewustzijnsplaneet van dit Universum en Terra is het zĆ©ker waard om te ‘bezoeken’ via een menselijke incarnatie en om ervaring op te doen.

Terra was in grote nood, zoals jullie inmiddels weten en zij heeft in haar laatste noodschreeuw een signaal uitgezonden naar haar schepper de Bron. Er is een plan opgesteld, ongeveer 5000 aardse jaren geleden om haar te redden van de grote ondergang. Moederplaneet Terra was zeer ernstig verzwakt vanwege het ontginnen van de vele grondstoffen, tunnelstelsels, kunstmatige gordijnen, satanistische gebouwen op haar leylijnen enzovoorts. Terra kon haar gewoonlijke cyclus – haar tijdperkverandering – niet maken omdat zij volledig uitgewoond, uitgehold en verwoest was.

Normaliter bezit zij de trillingen en frequenties om al het leven van haar af te schudden – en weer een volledig nieuw begin te maken. Maar dit keer moest zij haar tijdperkverandering doen met de mensheid erop, omdat haar trillingen en frequenties drastisch verzwakt waren. In dit plan werd meegenomen om ‘zendelingen’ te sturen uit verschillende universums die zouden meehelpen met het verhogen van de trillingen en frequenties van Terra. De menselijke lichamen van Terra waren er DNA technisch zo slecht aan toe, dat de meer geavanceerde sterrenzaden niet (meer) konden incarneren, omdat de incarnatiedichtheid te massief was geworden. De Mensheid verging het slecht en er was vrijwel niets meer overgebleven van de oorspronkelijke bedoeling. Bij – Het Concept Tweelingzielen – staat wat meer beschreven over hoe dit alles ontstaan was.

Deze zendelingen kwamen naar het aardoppervlak in mensenlichamen met een missie om de incarnatiedichtheden te verbeteren opdat de meer geavanceerde sterrenzaden, bouwers van de platformen konden incarneren. Van binnenuit moest dit gebeuren in de menselijke DNA lichamen en het moest ongezien gebeuren. Er waren nog maar 29.000 geschikte DNA lichamen die het Crone component bezaten en ze hebben de allersterkste en meest geavanceerde zendelingen uitgekozen om hen naar dit Crone DNA af laten reizen.

Het opstart van de collectieve ontwaking en upgrades van het DNA is geslaagd met hulp van buitenaf door een aantal galactische federaties en hulp van binnenuit Terra waar de councils en andere Bron Helpers verblijven. Dank zij de 29.000 Crone DNA lichamen en de meest geavanceerde sterrenzaden daar in te laten incarneren hebben we nu 125.000 lichamen telepatisch en 0,03% telekinetisch collectief beschikbaar om de upgrades van het DNA en menselijke bewustzijn te versnellen.

Eenmaal 125.000 samengesmolten helixkoppelingen van het Crone DNA (0-puntsenergie) kunnen we nu de tweede incarnatiegroep van zuivere Bronkinderen toelaten in de menselijke lichamen. Dit betekent dat het Licht van binnenuit zal toenemen naarmate er meer en meer Crone DNA lichamen zullen ontstaan, waar de buitenaardse rassen en lagere zielentrillingen niet meer in kunnen incarneren. Ook Terra zal net als jullie lichamen van binnenuit worden opgeschoond. De DNA laboratoria in de tunnels zullen worden opgeruimd en vernietigd, het artificiele duister zal verdwijnen waardoor de oorspronkelijke balans van duister en licht weer terug zal komen.

Aan de oppervlakte zullen zƩƩr geavanceerde beschavingen van Terra worden opgebouwd om goede omstandigheden te creƫren zoals zuiver water, zuivere lucht, natuurbehoud, diervriendelijk, vrije energie en de komst van de Bron bewuste mens die niet langer meer aan religies, maar aan geloof & vertrouwen doet.

Een samenwerking met alle prachtige en goede Rassen die veel te lang onder het aardoppervlak hebben moeten verblijven omdat zij hun ware verschijning niet konden laten zien aan de mensen met een vernauwd bewustzijn – Op naar het Aquariustijdperk!