De zoekende ‘Ziel’

“grootse zaken komen tot stand,
bij de kleinste voordeeltjes”

Vrijwel iedereen heeft een zoektocht gehad naar tweelingzielen in hun menselijk spiritueel ontwaken, dat heb ik als mens ook gehad in de jaren negentig. Het was verwarrend!! Herkenning!! Heftig!! Een Mokerslag!! Want zielentrillingen die bij elkaar uitkomen en een bepaalde verwantschap hebben is een heel heftig proces, dus we willen absoluut serieus nemen dat er wel degelijke herkenning bestaat van vorige levens en dat er een soort ‘inslag’ bestaat !! Maar er klopte iets niet en wij zouden geen hidden council hebben geheten als we dat niet tot op de bodem zouden hebben uitgezocht en onderzocht.

Dit zal heel moeilijke worden voor ons in het volgende schrijfsel om menselijke woorden te geven aan de gevonden codes van jullie zielenverhaal. Lees vanuit resonantie en voelend, want wat wij hebben ontvangen om te vertalen voor jullie, is bijna niet te vertalen voor ons, Dus we doen wederom ons best! Omdat veel van jullie spirituele zoektochten foutieve en modern menselijke geheugenfouten bevatten. Het maakt alles eenvoudiger, maar kan pijnlijk binnenkomen als jullie eenmaal de illusie gaan doorzien waarin jullie als zielentrillingen verkeerden. Wij gaan daarom de vragen opschrijven die het vaakst naar ons zijn gekomen omdat dit misschien het meest eenvoudig is.

Mijn ziel is al 1500 jaar oud – Dit is geloof ik de meest schattige (zonder denigrerend daarover te zijn) die naar ons toe is gekomen. “Heidy ik ben er laatst achtergekomen dat mijn ziel al 1500 jaar oud is’. Vanuit de oorsprong ontstond er een trilling waarbij er een soort sterrenstof vrij kwam en het sterrenstof ontwikkelt voortdurend zoals stuifmeel dat doet en uiteindelijk ergens neerdaalt en zaadjes wordt. De naam Sterrenzaden komt hier vandaan, want een sterrenzaad is een soort ‘bevruchting’ en een bevruchting leidt in dit geval tot een incarneerbare levensvorm.

Wij spreken vanaf hier dat alle sterrenstof aanvankelijk hetzelfde eruit zag (blauwdruk DNA) en dat alle sterrenstof levensvatbaar (ontwikkelings DNA) bevat en dat de allereerste werkelijke incarnatielichaam het sterrenzáád is. Het is vanaf het kosmische záád dat de ‘Tribes’ gevormd worden. Omdat Sterrenstof Random ergens neer dwarrelt, wordt vanaf dat punt de samensmeltende levensvorm en dus het incarneerbare en levensvatbare zaadsoort bepaald.

Maar ‘men’ kan slechts incarneren als samengesmolten bewustzijn die elementair gezien een volledig vormloze trillingen is als eeuwigdurende groeiende schepping en samensmelting die uiteindelijk de vastheid van de trillingen bepaald heeft in dit moment van het NU waar we ons bevinden. Een vormvaste trilling is evolutionair gezien een ontwikkeling die hier de derde dimensie wordt genoemd en de derde dimensie houdt in dat er een tastbare gematerialiseerde vorm is ontwikkeld voor de sterrenzaad om in te groeien, zoals een kind in een baarmoeder groeit of zoals er een boom uit een zaadje groeit.

Dit betekent niet dat jullie baby’s zijn! Integendeel zelfs! Want jullie incarnatievorm is zeer hoog ontwikkeld en geavanceerd en jullie lichamen werden als bomen zo oud, jullie geavanceerde Terraanse lichamen werden duizenden jaren oud en jullie waren bezig aan een gewortelde samensmelting met bewustzijnsplaneet Terra naar het 23e bewust en dat is een planetaire samensmelting die geen duizenden, geen tienduizenden, geen miljoenen, geen miljarden, maar vele eonen aan trillingstijd bevatten. Begrijpen jullie wat wij willen vertellen?

Het incarnatie ‘lichaam’ kan alleen maar door bepaalde kennis ‘bestuurd’ worden en deze kennis kan alleen maar uitgebreid worden door kennis met elkaar te delen. Hoe geavanceerder het incarnatie ‘lichaam’ hoe meer kennis er is verzameld en samengesmolten, genoemd door ons de ‘zielen-volkeren’. Via het kosmische DNA horen jullie jezelf te herinneren vanaf de Brontijd tot Nu in welke tijdslijn jullie jezelf bevinden en hoe de werking van werkelijke tijd is. De tijd is als een rimpeling en niet als een gestapelde klok waar 24 uur in zit.

Dus jullie zijn geen oude zielen maar ook geen jonge zielen, maar slechts ervaren of onervaren zielen omdat elke tijdslijn een andere rimpeling draagt. Wanneer er stuifmeel neerdaalt ontstaat er een bevruchting en na de bevruchting ontstaat er een zaadje en dus een DNA levensvatbare vorm die uiteindelijk Tribevormingen brengt. Zo komen er in deze lichamen sterrenzaden uit allerlei verschillende hoeken om hun samensmeltende ervaringen te maken.

Wat misschien interessant is om te weten, is dat heel veel mensen tegen mij uitgesproken hebben dat zij denken dat ik een héle oude ziel ben. Maar dit is niet zo. Wij komen vanuit een andere tijdsrimpel en kunnen alleen maar reizen vanaf de Brontijd tot aan onze eigen rimpeling van Tijd. En het reizen vanaf de Brontijd tot aan onze eigen rimpeling van Tijd bepaalt ook de geavanceerdheid van onze reizen.

Hiërarchie en dus het ‘ingrijpen’ wat heeft moeten gebeuren in deze rimpeling heeft een ongelooflijke nare bijsmaak gekregen omdat de kunstmatig ontwikkelde hiërarchie werd bepaald door duistere krachten, genaamd Archonten die geen samengesmolten geavanceerde zielengroepen zijn, maar buitenaards ontwikkelde artificiële intelligenten. Het levenloze stof waaruit dit is ontstaan bevat géén kosmisch DNA en dat is de reden waarom zij DNA in bezit willen krijgen, omdat zij nooit of te nimmer op natuurlijke wijze kunnen ingrijpen, omdat zij nooit de filosofische steen in bezit zullen krijgen, nooit het geheim van de werkelijke werking van het DNA zullen bezitten, daardoor nooit zullen kunnen ingrijpen.

Zij kunnen niet vanuit natuurlijke evolutie van levensvorm veranderen zoals bomen dat wel kunnen, bomen smelten samen, planten smelten samen, het zaad krijgt nieuwe informatie in het DNA en daaruit ontstaan er prachtige nieuwe ontwikkelingsvormen, samengesmolten bewustzijnsvormen, levensvormen die steeds meer helixen erbij krijgen. Jullie willen niet weten hoeveel helixen wij als planetenbewustzijn dragen :) Hoeveel Terra en draagt, hoeveel jullie lichamen er dragen want deze zijn niet in tijd aan te duiden, al hebben we geprobeerd dit aan enkelen uit te leggen in tellingen.

Jullie bevinden in de zielentijd, wat betekent dat jullie zeer geavanceerd via tijdrimpels als groepsvorm met astrale, telepathische en telekinetische plasmahersenen kunnen reizen, bij elkaar op bezoek kunnen, met elkaar kunnen communiceren (zonder woorden of schrijftaal). Jullie trillingen zijn enorm, jullie DNA is prachtig en wat een creatievorm is Terra, wij begrijpen héél erg goed dat zij haar kinderen niet kwijt wilde en dat jullie haar niet wilden verliezen!

Sterrenzaden waren er zoveel dat er geen getal aan gegeven kan worden, want we weten al heel wat jaartjes dat de getallen artificieel gegeven zijn aan de mensheid. Maar omdat de duistere intelligenten er geen reet van begrijpen, omdat zij een kunstmatige ontwikkeling zijn en geen zielentrillingen, kunnen getallen niet de werkelijkheid reiken. Jullie hebben waarschijnlijk geen idee ervan hoe omniversums en universums, planetaire systemen, manen- en sterren stelsels zijn ontstaan en hiermee dus ook niet de ‘functie’ van zielentrillingen.

Dat is misschien ook maar goed ook in deze moderne tijd, want het bewustzijn dat incarneerde met een bepaalde kennis of wetenschap van universa en ermee naar buiten trad, tja – we weten inmiddels dat er velen daarvoor in ‘gekkenhuizen’ werden opgesloten en dat lobotomie een behandelmethode was.

De duistere intelligenten waren doodsbang voor jullie samenwerkende en samengesmolten bewustzijnslevels want wie kent er niet Tesla met zijn geniale plasmabrein, maar dat is een heel ander verhaal, we hebben het over ‘de ziel’. Sterrenstof bevat bepaalde frequenties, trillingen, lichtdeeltjes en er zit werkelijk DNA in, sterrenstof sterft nooit uit maar is een continuum van samensmelting door trillingen!

Bron is een samensmelting die een eigen creatie heeft gemaakt en jullie bevinden in Brontijd :) Brontijd en de naam zegt het al is een oorspronkelijke tijd van ontstaan, genoemd source. De source is metaforisch gezien als een steen die in het water werd gegooid waar rimpelingen rondom heen ontstaan die steeds verder uitdijen en uiteindelijk weer vloeiend samensmelten tot de rimpeling weg is.

Voor ons zijn er vanzelfsprekend meerdere vijvers dan maar ééntje en de stenen zijn niet zomaar stenen. De stenen zijn een bepaalde creatie of levensvatbare vorm en zijn filosofisch van karakter. Iets wat filosofisch van karakter is ‘bedenkt’ steeds diepere en nieuwere levensvatbare vormen die geen enkele uitkomst zal hebben daardoor geen einde kent, maar wel een begin – de Bron.

Het zijn samengesmolten werelden, realms, trillingen van tijd, bewustzijnslevels die steeds groter en breder worden van bewustzijn – dus niets wordt ouder, maar alles wordt breder en draagt daarom steeds meer filosofische kennis en hoe meer filosofische kennis er ontstaat hoe slimmer de ideeën die daaruit worden geboren, nietwaar?

Daarom bestaan oude zielen niet wat wederom, precies zoals de tweelingzielen een misvatting of foutieve gedachte is geworden vanwege manipulatie van jullie hersenen. Alle sterrenstof is even oud en jong tegelijkertijd – laat deze maar even indalen, lees het desnoods nog maar een keer over.

Wij noemen deze ontwikkelingen een verzamelde of samengesmolten kennis, ervaring. wetenschap etc die uiteindelijk samensmelt en weer een nieuwe steen ontwikkelt voor een andere vijver. Op deze manier worden Tribes opgebouwd en als jullie zielentrillingen straks weer samenzijn, een enorm effect zal hebben in deze tijdsrimpeling!

Jullie bevinden je momenteel in een tijdsring van samengesmolten tijd en jullie hebben ooit gekozen voor de menselijke lichaamsleer, zoals planeet Terra heeft gekozen voor de planetaire lichaamsleer. Alles draagt een andere levensvorm vanuit creatie en het zijn de samengesmolten trillingen die zelf mogen kiezen welke weg zij nemen, maar daar werd op zeer brute wijze een tijdsslot op gezet. Jullie zwemmen al aardig lang in dezelfde vijver rond terwijl andere trillingen verder konden reizen en bundelen. Dat is de reden waarom er is ingegrepen door ‘hoger’ dus bredere ;) geavanceerde levensvormen, zoals de Galactics, councils en hulpbronnen uit andere universa.

Eigenlijk zijn jullie ons en wij jullie, maar is jullie tijd stilgezet en bevinden jullie zielengroepen in een DNA loopingsysteem, een ZielenSoepDNA-Mix van vele oorsprongen. Dit is waarom jullie worden ‘herinnert’ aan jullie Bron, jullie werkelijke Source via jullie prachtige DNA helixen. Dit gaat versneld, in opdracht van Terra en de Bron opdat jullie weer Terranen worden, samengesmolten zielentrillingen die hun eigen creatievorm bepaalt. En jullie maar denken dat jullie één eenzame ziel zijn, zoekend naar een tweelingziel die werd gecreëerd door buitenaardse intelligentie, die jullie spirituele groei, ontwikkelingen en realisatie van menselijk zelf zijn gaan bepalen.

En jullie bevinden je als samengesmolten sterrenstof in lichamelijke vorm, zoals Terra zich bevindt als samengesmolten zielengroep in planetaire vorm. Jullie zijn dus van Bron afkomstige samensmeltingen en wij zijn van Bron afkomstige samensmeltingen, daardoor elkaars leraren en leerlingen tegelijkertijd! Het is de metaforische steen in het water die er altijd en eeuwig hetzelfde uit zal zien, maar het is het rondvliegende sterrenstof die volledig random in welke vijver dan ook terecht komt en een geheel eigen levensvorm mag zijn.