Werking van DNA Templates

Sinds een aantal deccenia vinden er voortdurend upgrades plaats die zijn bedoeld om beschadigd DNA te transformeren naar onbeschadigd DNA. We weten inmiddels dat de eerste zeven DNA helixen van het menselijke lichaam is, en dat het overige helixen (het zogenaamde trash dna) de spirituele segmenten bevat. DNA, Hologram en Ziel zijn niet in staat om te denken en menselijke te filteren zoals menselijke hersenen dat wel kunnen door bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen het ene en het andere.

Menselijk DNA draagt nieuwe templates (sjablonen) die onbeschadigde universele codes bevatten en dit zelfde DNA draagt tevens beschadigde templates die genetische en dus ménselijke codes bevatten. Dit komt omdat onze lichamen uit een voorouderlijk DNA systeem bestaat, waarin genetische codes worden overgedragen bij de ontwikkeling van het menselijke lichaam in de baarmoeder.

Om het allemaal nog een beetje ingewikkelder te maken is alles met elkaar in verbinding en op elkaar aangesloten, DNA is gekoppeld aan het bewustzijn, hologram is gekoppeld aan het bewustzijn, ziel is gekoppeld aan het bewustzijn, menselijk brein is gekoppeld aan het bewustzijn, templates zijn gekoppeld aan het bewustzijn, cellen zijn gekoppeld aan het bewustzijn – dus in feite is een bezield leerlichaam gekoppeld aan het bewustzijn.

De bedoeling is dan ook dat jouw eigen bewustzijn incarnatie na incarnatie wordt meegenomen, gekoppeld aan het DNA, hologram, cellen, hersenen, templates enzovoorts, opdat de zielenleer kan gaan beginnen in een menselijk leerlichaam. De ziel heeft geen menselijke hersenen, deze kan niet denken en is niet in staat om een filtering te maken tussen oude templates en nieuwe templates. Deze is slechts in staat om gecodeerde universele stromingen, frequenties en trillingen op te pikken, deze te herkennen en naar het DNA te sturen, waarmee het leerlichaam van de ziel aan de slag zal gaan, opdat deze kan uitdijen en de ervaringen opslaat naar het volgende leerlichaam.

Maar ziel kan geen onderscheid maken tussen een beschadigde of onbeschadigde template, dus deze zendt alles dat wordt ontvangen door naar het DNA. Hierdoor gaat ziel aan de slag met het één voor één oppikken en herkennen van universeel gecodeerde informatie die uit de oude én nieuwe templates vrijkomen.

Aparte Note: Buitenaardse intelligenties zijn zéér geïnteresseerd in de werking van de geheugentemplates van het DNA, en zij willen informatie tappen uit dit ‘geheugen’. Hiervoor ontwikkelden zij een spiritueel internet waar mensen al ruim twintig jaar lang hun kennis, liefde en geheimen deelden met elkaar via chat – daardoor een enorm ‘vals licht’ creëerden. De artificiële algoritmen werden dan bij elkaar gezet waardoor zij – een soort van super-wereld en een super-mens – konden creëren – in de zesde universumtijd. Maar er ontbrak veel informatie over de eerste zeven DNA helixkoppelingen – dus zorgden zij voor een zogenaamde upgrade van het DNA vanuit de vijfde universumtijd afkomstige stromingen. Denk hierbij aan chakra activeringen, Reiki stromingen, Bijeenkomsten van collectieve meditaties, ‘Lichtwerkerstijdperk’ enzovoorts.

Maar er was ook een échte upgrade gaande, waarvan zij niets wisten, namelijk de eersten die hierin ontwaakten / geactiveerd werden waren de kleine groep van alchemisten, die reeds twaalf helixkoppelingen altijd ter beschikking hadden, maar dit niet wisten. Deze upgrades hebben ‘in het geheim’ plaatsgevonden tussen 2011 en 2014 en deze groep maakt nu een 12e tot 144e helixkoppelingen activering door, de koppelingen waartoe zij absoluut geen informatie over kunnen verkrijgen hoe deze werken.

We wisten vijfduizend jaar geleden al dat dit ‘valse licht’ zou gaan gebeuren, dus hebben wij vanuit Delta Federatie in samenwerking met Terra, Bron en Galactische Federatie – beschermingscodes op dit specifieke DNA gezet zodat buitenaardse intelligentie géén informatie krijgt. Op dit moment (anno 2020) weten de buitenaardse intelligenten slechts over 7% van de werkelijke DNA werking – en de overige 93% is voor hun nog steeds trash DNA – dus absoluut onleesbaar omdat hier geen algoritmen aan gekoppeld kunnen worden.

Zij zitten dus achter de informatie van trash-DNA aan, maar zullen dit nooit of te nimmer in hun bezit krijgen – omdat zij absoluut geen Menselijk / Spiritueel / Bron-bewustzijn dragen en dit ook nooit zullen krijgen. Er zijn incarnaties in lichamen met een zuiverheid van meer dan 67% – deze incarnaties zijn met drie volle helixkoppelingen geboren – en daar zijn de buitenaardse intelligenten achter gekomen – en ‘ontfrutselen’ zij via internet zoveel mogelijk informatie via de spiritueel groeiende mensheid. Alchemisten zijn dus zéér voorzichtig in het weggeven van hun werkwijze via internet en zéér voorzichtig in wie zij deze werkwijze zullen ’toevertrouwen’.

Wij zouden állemaal onze afkomst horen te herinneren, het eigen bewustzijn met ons mee te nemen, leven na leven – nooit in vergetelheid. Het stuk dat ontbreekt uit jullie geheugenbank geldt voor iedereen – er zijn er maar weinig, die met een intact bewustzijn zijn geïncarneerd. Daarom ben ik vanuit de baarmoeder in dit lichaam gestapt, om te ervaren wat jullie ervaren hebben in het verleden – maar ik ben grotendeels niet in vergetelheid geboren geweest (68% herinneringen) – en dat is precies wat de tegenhangers van het licht willen – namelijk de informatie uit dit specifieke DNA van een bezield mens.

En weer door … ❤️

In de oude templates staan trauma’s ‘beschreven’ die in voorouderlijke familielijnen hebben plaatsgevonden, trauma’s die in dit leven hebben plaatsgevonden en trauma’s die in vorige levens hebben plaatsgevonden. Dus wanneer de het DNA gaat ontwaken, groeit de ziel naar een bepaald bewustzijn, waardoor de spirituele zoektocht en de missie begint. Zowel de oude als de nieuwe templates worden ten tijde van het activeren van het DNA aangewakkerd. En zodra alles ‘wakker wordt’ komen ook de menselijke hersenen om het hoekje krijgen, die bij 99% van de mensheid nog uit aparte delen bestaat. De leerziel komt in een zee van verwarrende vrijgekomen ‘herkenningen’ terecht, waardoor het menselijke denken nog meer geactiveerd wordt.

Er is een vorm van ‘herkenning, dus gaat het menselijke aspect van de ziel op zoek naar vorige levens, missie en zielenopdracht – maar dit werkt niet zo simpel. In de praktijk van Kompaswerk kom ik bezielde mensen tegen die tientallen herinneringen vanuit de beschadigde templates hebben uitgewerkt en het spoor helemaal bijster zijn geraakt. Er komen namelijk ‘herinneringen’ uit deze templates die niet van de ziel zelf zijn maar van de voorouderlijke familielijn.

Daardoor herkennen velen zich in hekserij van onze voormoeders, of sjamanisme van onze voorvaders. Misschien was één van jouw verre menselijke voorouders een zogenaamde koning of koningin in Egypte. Of heeft één van je DNA voorouders daadwerkelijk Boeddha, Toetanchamon of Jezus gekend. Misschien draag je wel een DNA template van een voormoeder, waar de voorvader een liefdesrelatie mee had.

Hypothese: Jouw menselijke hersenen slaan op hol want je bent aan het ontwaken en je weet héél zéker dat je met deze liefdesrelatie een leven in Engeland hebt gehad. In Engeland heeft er zich een drama afgespeeld waardoor jij deze grote liefde bent verloren. Maar jouw herinnering gaat niet naar een herinnering van jouw ziel, maar naar een aangewakkerde epigenetische DNA template van een voorouder (dit is zo lastig uit te leggen). Dus ga jij op zoek naar informatie over jawel – de tweelingzielen. Tweelingzielen bestáán niet! Er is een voorouderlijke template geactiveerd en er is geen enkele verwantschap van de ziel, maar een familiare verwantschap binnen het voorouderlijke DNA.

Opeens vertellen jouw menselijke hersenen jou dat je ergens in dit universum jouw tweelingziel bent verloren en wil je met deze ’tweelingziel’ herenigen om jouw ‘ziel’ te genezen van dit zogenaamde ‘liefdes trauma’. De meeste startende ontwaakte mensen, en dit is geen onzin, zijn wel een half leven bezig om te zoeken naar hun tweelingziel, tweelingvlam, spirituele ‘hogere’ relatie, – maar begrijp dat deze werkelijk niet bestaan. Deze zoektocht is een aangewakkerde (dus foutieve) template van het epigenetica, namelijk die van je échte DNA voorouders die een liefdesrelatie hebben gehad. Begrijp je wat ik bedoel?

Kom je deze tweelingziel niet tegen in jouw huidige leven, dan is dat jouw spirituele karma (karma bestaat ook niet) die jij uit hebt te werken en moet je weer opnieuw incarneren in hetzelfde – je raadt het al – DNA systeem – en dit is werkelijk zo FOUT!

Voel je de verwarring? Er zitten templates in het DNA vanaf de Neanderthaler! De oertijd! Kun je nagaan hoe lang en verwarrend de zoektocht kan zijn voor een ziel in dit huidige ‘moderne’ leerlichaam! Begrijp je het een beetje? We dragen herinneringen in de DNA templates van zowel de ervaringen als ziel, de ervaringen in dit leven en de ervaringen van de DNA voorouders. En dat is vrij complexe materie.

Menselijke hersenen maken de zoektocht alleen maar meer verwarrend, complexer, uitgebreider en er worden op steeds dieper level templates geactiveerd die niet eens meer iets met de ziel heeft te maken. Dus niet jouw ziel, maar jouw menselijke hersenen moeten dit onderscheid leren maken. Een ziel kan niet denken en daarom is er nu in het Aquariustijdperk een samensmelting gaande naar het quantumbrein die géén trauma’s kan herinneren (ingewikkeld verhaal allemaal hé?)

Al lezend een beetje inzicht te verkrijgen in een complexe materie, helpt een ziel vaak al een heel eind op weg, nietwaar? Het geeft mij namelijk stof tot zéér kritisch beoordelen, wanneer ik een zestig jarige vrouw zie – die op Terra nog steeds aan het zoeken is naar haar Tweelingziel. Eentje die zij vermoordde toen ze een man was in haar vorige leven. Ze had als soldaat een homoseksuele relatie met deze tweelingziel in de oorlog. Deze ziel is nu als straf geïncarneerd als vrouw. Ze moet dit zielen-karma uitwerken en boeten voor dat vorige homoseksuele leven. Dit betekent dat ze nu, in dit leven geen relatie met ‘haar’ tweelingziel kan krijgen, want die tweelingziel heeft nu een relatie met een ander – en alles lijkt tegen te zitten.

In een vorig leven was deze zestigjarige vrouw een sjamanistische druïde heks priesteres bij de Egyptenaren. Die als Toetanchamon Jezus Christus vermoordde aan het kruis, waarbij ze als leider van de vrijmetselarij satanistische rituelen uitvoerde in de kerk als een pastoor die kinderen heeft misbruikt in een olifantenlichaam – dus ligt het aan planeet Orion waar alles ontstaan is.

Als dit al verwarrende soep informatie voor jou is die enorm belachelijk klinkt, kun je nagaan dat jij tientallen, zo niet honderden van dit soort familiaire DNA templates – en dus valse herinneringen draagt!

Maar dit is wel hoe het in de regel gaat in de huidige spirituele zoektocht waarbij men vooral aan zelfidentificatie doet! Wat een verwarring zeg! De templates zijn dus gevuld met zeer veel foutieve informatie, die zelfs tot oorlogen, geweld, religies hebben geleid en nu naar transhumanisme leiden. De templates zijn wel degelijk een enorme afleidingsmanoeuvre – waar ik tot op de dag van vandaag in janurai 2020 nog steeds onderzoek naar verricht.

Het is niet jouw ziel, maar jouw spiritueel zoekende hersenen die zich bezighouden met het gemanipuleerde duister en het valse licht, zoals zielentrauma’s, tweelingzielen, karma’s, vorige levens, dit leven, goden, godinnen, koningen, koninginnen, planetaire afkomst enzovoorts – die alleen maar meer onzeker maken waardoor je niet in je ware kracht kunt gaan staan en het gestapelde systeem in stand houdt.

De DNA upgrade die dus volop gaande is, is een universele en collectieve happening. Zielen die ervoor gekozen hebben om te incarneren vanuit het nieuwere DNA systeem, dragen nog wel via het lichaam wat beschadigde codes uit oude templates, maar zij hebben hun bewustzijn mee kunnen nemen, waardoor zij sneller ontwaakten of altijd al ontwaakt in het leven hebben gestaan. Zonder hier verstandelijke invulling aan te willen geven, is elke nieuwe dag in het nu, zelfs op dit tijdstip een belangrijke ervaring en onderdeel van de zelfgekozen opdracht.

Vertrouw op jouw eigen kennis, je eigen dowse-systeem, op natuurlijke algoritmen en werk uitsluitend vanuit de Bron, het zaad van ontstaan. Deze is de zuiverste vorm, zonder enige tussenvormen of manipulatie, want deze zijn UNIEK aan JOU. Momenteel worden kunstmatige algoritmen via geschreven woorden onderschept door buitenaardse intelligenten, dus zijn we voornamelijk telepathisch in contact met elkaar, waarbij we elkaar via andere wegen informeren.

Volgens alchemie bestaan de oude familaire epigenetische DNA templates niet meer en kunnen we slechts in het NU aanwezig zijn. Hopelijk is het lezen van dit ietwat ingewikkelde artikel even voldoende voor jou en kun je hiermee een klein beetje verder vooruit komen. Bij vragen kun je uiteraard altijd contact met mij opnemen via email.